Aktuality


20161116095112195_0001.jpg                                       

 

 

Novější 1 3 19 36 54

Podzimní přírodovědná praktika.

Datum konání: 14. 11. 2018

     Jako každou středu, tak i tentokrát jsme s žáky PřP vyrazili do přírody. V předcházejícím praktiku jsme se namlsali chráněnou krajinnou oblastí Český kras - Barrandien. Perlou Českého krasu je Svatý Jan pod Skalou. Zde jsme v Solvayových lomech obdivovali geologickou expozici hornin Českého krasu. Nachází se zde 17 exponátů neživé přírody, které nás provedou geologickým a paleontologickým vývojem této významné oblasti. Další zastávkou jsou těžební místa čistého vápence, kterou zde Solvayovy závody těžily a transportovaly vlakem až do Neštěmic u Ústí nad Labem. Tento vápenec byl důležitou surovinou na výrobu sody. Úchvatný pohled z největší skály Českého krasu nám odkryl široké okolí, sahající až k Hřebenům (součást Brdského pásma).

IMG_0828.JPGIMG_8070.JPGIMG_8076.JPGIMG_8082.JPG

IMG_0834.JPGIMG_8085.JPGIMG_8067.JPGIMG_8080.JPG

      Další středu jsme pokračovali ve zkoumání Barrandienu, tentokrát v jedné z nejkrásnějších přírodních rezervací na území hl. města Prahy, Prokopské údolí. Nachází se zde světoznámé geologické odkryvy, zkameněliny, menší krasové jevy a lomy. Ty jsme si mohli prohlédnout. V rámci zachování biologické diverzity je zde potřeba udržovat nízké stepní porosty. Protože použití techniky je ve členitém terénu nereálné, opět přichází ke slovu kozy, které tuto práci odvádí skvěle. Mimochodem, údržba těmito „přírodními sekačkami“ se zde provádí od nepaměti.

IMG_8200.JPGIMG_0841.JPGIMG_8203.JPGIMG_8202.JPG

   Důležité je, že při našich toulkách přírodou se snažíme v žácích podpořit pozitivní vztah k ochraně přírody, environmentálnímu přístupu k udržování ekosystému. Zatím se nám to daří a tak se těšíme, kam vyrazíme příště.Žákovský parlament

3V5A0441.jpgVe čtvrtek 8. listopadu 2018 jsme měli se členy Žákovského parlamentu velký den. O velké přestávce proběhlo slavnostní jmenování dekretem z rukou pana ředitele školy. Toto jmenování doprovodila slova jako spolupráce, zapojení do života školy a přínos pro nás pro všechny – žáky, rodiče, učitele.

Děkujeme všem za dnešní podporu a ocenění členů Žákovského parlamentu a hurá do práce!

Další fotografie, zde: https://drive.google.com/drive/folders/1hzpbW5zpLAJZZ2xVY1bzpCoT4hFaZCga?usp=sharing

 Snižujeme cenu snídaně

zmena_ceny.pngO školní snídaně je zájem a můžeme je tak zlevnit na 15,-Kč, máme radost!Třídní schůzky a volby do ŠKOLSKÉ RADY

Rodice_vitani_logo.jpgúterý 20.11. 2018 proběhnou od 18,00 třídní schůzky.                             

Na schůzkách se dozvíte vše důležité k průběhu školního roku, konání konzultací, plateb, školních akcích apod. 

Při třídních schůzkách proběhnou také volby zákonných zástupců do školské rady. Seznam přihlášených KANDIDÁTŮ naleznete pod odkazem níže, z daného seznamu budete mít možnost hlasovat až pro tři kandidáty na hlasovacím lístku, který obdržíte přímo na TS.

SEZNAM KANDIDÁTŮ (.pdf)

 

Aktuální volební řád (.pdf)

 

Schůzka SRPŠ proběhne v 17,30 v učebně VV - 2.patro vpravo na konci chodby.Klasifikace za 1.Q 2018-19

typek.jpg

K pondělí 12.11. se uzavírá průběžná čtvrtletní klasifikace našich žáků. V tomto období se budou psát čtvrtletní písemné práce v hlavních předmětech, buďte tedy připraveni.

Hodnocení ve čtvrtletí Vám ukáže, jak si v průběhu školního roku vedete, případně v jakých předmětech je třeba přidat, aby pololetní vysvědčení dopadlo dle Vašich představ.

Pedagogická rada proběhne v úterý 13.11., hodnocení a vyplněné přehledy v ŽK obdrží žáci po pedagogické radě k 29.11.2018.Třetí projektový den

Datum konání: 2. 11. 2018

     Žáci 6. A začali svůj třetí projektový den ve Stromovce. Drželi jsme se hesla, že nejlepším učitelem je příroda. Sbírali jsme listy a přiřazovali je ke stromům, ze kterých tyto listy na podzim opadaly. Tu list z habru, jinde z buku, dubu, břízy a další. Došli jsme až k tisu, kde jsme si ukázali rozdíl mezi samčí a samičí rostlinou. Tu poznáte docela snadno, protože na samičím stromě v této době rostou výrazně červené plody. Obě rostliny jsou prudce jedovaté, až právě na ty červené bobulky, které jsou důležitou potravou pro ptáky. Tak se pak semena tisu roznáší do vzdálených míst, v zažívací soustavě ptáků. 

     Druhá část probíhala ve škole, kde jsme již měli připravené mikroskopy. Pro některé žáky to byla premiéra, protože s mikroskopem nikdy nepracovali. Připravili jsme si preparáty z cibule, kde jsme sledovali stavbu slupky. Žáci si navzájem pomáhali a ukazovali navzájem jimi připravené preparáty. Na závěr se pomocí lupy dívali na listy, které jsme si ve Stromovce sami nasbírali. Pozorovali jsme na listech žilnatinu a její stavbu, průduchy a ozubení. 

     I tento projektový den se vydařil.

IMG_0808.JPGIMG_0817.JPGIMG_0818.JPGIMG_0824.JPGProjektové dny - hydrosféra

Datum konání: 31. 10. 2018

     V první projektový den měli žáci 6. A téma hydrosféra.

    V průběhu první části se dozvěděli, jaké druhy vody známe, jakého může být voda skupenství, co je to slanost (salinita), jaký význam má voda a mnoho dalších zajímavostí. Překvapilo je, že úbytek vody a zvyšující se slanost (Aralské jezero, Mrtvé moře) může být ekologickou katastrofou, která se projeví nejen v místě výskytu těchto slaných jezer, ale také v širokém okolí. Hrozí, že už v roce 2050 Mrtvé moře zanikne, zrovna tak jako Aralské jezero, které kdysi bylo jezerem, čtvrtým největším na světě. Téma, na kterém žáci ve skupinkách samostatně pracovali, bylo znázornění koloběhu vody v přírodě. Každá skupina vytvořila vlastní verzi tohoto úkolu. V praktické části pak žáci určovali jednotlivé druhy vod, na základě měření kyselosti, obsahu minerálních látek (tvrdost), ale také podle chuti. Tvrdé mineralizované vody jsou chutné, zatímco voda destilovaná opravdu nechutná nikomu. Extrémem byla voda z Mrtvého moře, ve které kolovaly krystaly soli. Všechny kvalitativní ukazatele zaznamenávali do pracovního listu. V části, pro žáky velmi příjemné, jsme se seznamovali s vodními živočichy, kteří jsou na vodě závislí a obývají pravý břeh Vltavy v Podolí. Krmili jsme zde žijící nutrie, labutě, kachny i racky. Někteří odvážlivci si vyzkoušeli teplotu pražské Vltavy. Druhý projektový den bude určen pro 6. B, téma je stejné. Doufáme, že počasí bude stejně příznivé jako dnes.

IMG_0747.JPGIMG_0751.JPGIMG_0753.JPGIMG_0755.JPG

IMG_0756.JPGIMG_0766.JPGIMG_0779.JPGIMG_0788.JPG

 

 Štefánikova hvězdárna - Lety ke hvězdám.

Datum konání: 23. 10. 2018

     V hodinách zeměpisu na začátku školního roku, žáci formou projektů, kdy využívali interaktivní tabuli, seznamovali ostatní žáky se svými vědomostmi o vesmíru. Využili jsme proto možnosti navštívit výukový program pro šestý ročník, který se konal ve Štefánikově hvězdárně a jmenoval se Lety ke hvězdám. Lanovka na Petřín jezdila, a proto jsme využili služby této zajímavé pražské dopravy. Někteří žáci jeli lanovkou dokonce poprvé. Jen někteří nechápali, jak lanovka jezdí bez motoru ve vagónku. Někteří žáci byli dokonce poprvé na Petříně, pražské to dominantě se slavnou rozhlednou. Počasí nám nepřálo a tak jsme nemohli pozorovat dalekohledem vesmírné objekty. Bylo nutno vzít za vděk výkladem odborníků. Využili jsme také interaktivní hry, které jsou umístěny v chodbě hvězdárny. Zajímavá byla i diskuze, kdy na otázky žáků ohledně kosmických objektů odpovídal odborník na slovo vzatý.

IMG_0707.JPGIMG_0726.JPGIMG_0711.JPGIMG_0717.JPG

IMG_0721.JPGIMG_0729.JPG

     V přízemí si pak mohli žáci zakoupit různé upomínkové předměty.HALLOWEEN na školním dvoře

IMG_20181025_0949506.jpgVe středu 31. 10. 2018 se uskuteční HALLOWEEN na školním dvoře v čase od 18 do 19:30 hodin.

Vstup dětí pouze s maskou a v doprovodu.

Těšíme se na Vás!


V PŘÍPADĚ DEŠTIVÉHO POČASÍ SE AKCE RUŠÍVolby do školské rady 2018 - kandidatura

informace_maly.pngVážení rodiče,

při nadcházejících třídních schůzkách 20. listopadu 2018 (Stross) a 21. listopadu 2018 (Letohradská, Uranie) budou probíhat pravidelné volby zástupců rodičů do školské rady při naší základní škole.

Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy. Školská rada vzniká v souvislosti s ustanoveními § 167 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb.

Pravomoci školské rady:

  • vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování
  • schvaluje výroční zprávu o činnosti školy
  • schvaluje školní řád, ve středních a vyšších odborných školách stipendijní řád, a navrhuje jejich změny
  • schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků v základních a středních školách,
  • podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy
  • projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok, vyjadřuje se k rozboru hospodaření a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření
  • projednává inspekční zprávy České školní inspekce
  • podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy

Současné školské radě nyní končí v listopadu 2018 tříleté funkční období.  Zástupci z řad zaměstnanců školy budou voleni ve dnech 16. 11. 2018 a 19. 11. 2018.

Každý zákonný zástupce žáků naší školy má právo kandidovat ve volbách do školské rady.  Funkční období školské rady je 3 roky. 

Žádáme všechny zákonné zástupce, kteří chtějí ve volbách do školské rady kandidovat, aby vyplnili přihlášku své kandidatury v online dotazníku:

 

SEZNAM PŘIHLÁŠENÝCH KANDIDÁTŮ Z ŘAD ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ (.pdf)

(příjem přihlášek ukončen)

 

Případně můžete svou kandidaturu zaslat na emailovou adresu frantisek.rada@zsstross.cz nebo písemně na adresu sekretariátu školy nejpozději do 5. 11. 2018. Kandidatura by měla obsahovat jméno a příjmení zákonného zástupce, třídu svého dítěte (dětí), zaměstnání a případné další informace dle vlastního uvážení. Z došlých přihlášek sestavíme hlasovací lístky k volbám, které proběhnou v rámci podzimních třídních schůzek.

 

      Volební komise:            Mgr. František Rada, předseda

                                          Mgr. Božena Palusgová

                                          Mgr. Martin Provazník

S pozdravem,                                              

František Rada, ředitel školy

příloha - volební řád (.pdf)Novější 1 3 19 36 54

Menu

calen.jpg

 

15110990_1881111792175420_3761182100079004511_o.jpg

 

http://www.letohradska.cz/

 

https://www.facebook.com/pages/Z%C5%A0-Strossmayerovo-n%C3%A1m/215887068530260

 

konto + logo (3).jpg

 

gdpr[2].png

21. 11. Albert

Zítra: Cecílie

logo-obedove-konto.png

 

smart_civ_logo.png

Praha a EU: Investujeme do vaší budoucnosti.

http://www.prahafondy.eu/cz/oppa.html

http://www.nuv.cz/ramps/praha

http://www.rodicevitani.cz/mapa-skol/

www.creativemornings.cz

http://www.prirodniskola.cz/

http://www.pedf.cuni.cz/

http://www.praha.eu/jnp/cz/home/magistrat/index.html

http://www.cpiv.cz/

http://www.zs-stross.cz/index.php?nid=3380&lid=cs&oid=2542046

http://www.msmt.cz/

http://www.partnerska-skola.cz/O-Projektu

Návštěvnost stránek

915633