Aktuality


20161116095112195_0001.jpg                                       

 

Novější 1 3 27 53 79

Termín a místo testování

20210409153415772_0001.jpgV týdnu od 12. 4 2021:

STROSS

PT, 1.AB  v 7,55 - hlavní vchod

2.AB, 3.A v 8,25  - hlavní vchod

3.BCD 8,55  - hlavní vchod

LETOHRADSKÁ

1.C –  hlavní (přední) vchod nejpozději v 7:55 

2.C –  hlavní (přední) vchod nejpozději v 8:25

Penta (4.L) –  hlavní (přední) vchod nejpozději v 8:55

1.D – zadní vchod nejpozději v 7:55 

2.D – zadní vchod nejpozději v 8:25

URANIE

2.U (1.U) 8.00 učebna II. U
3.U 8.05 jídelna
4.U 8.10 dílny
5.U 8.25 dílny
6.U 8.15 učebna VI. U
7.U 8.20 učebna - sál
8.U 8.30 učebna VIII. U
9.U 8.25 jídelna


Obecné informace k testování ve škole (rotační výuka)

unnamed.pngV příštích týdnech zahajují žáci prvního stupně rotační prezenční výuku, která je umožněna na základě mimořádného opatření ministerstva zdravotnictví. S ohledem na to je prezenční výuka podmíněna několika skutečnostmi, bez jejichž splnění nelze dítě/žáka do školy vpustit. Především se jedná o pravidelné testování antigenními testy a nošení ochranných lékařských roušek. Veškerá tato opatření jsou nastavena mimořádnými opatřeními vlády ČR, pro školy a zřizovatele jsou závazná. 

Níže popisujeme základní informace o průběhu testování včetně základních podmínek vstupu do budovy školy a průběhu výuky, případně školní družiny a jídelny. V další samostatné zprávě obdržíte informace od zástupců ředitele školy pro jednotlivé budovy s přesnými časy a místy průběhu testování pro třídy Vašich dětí

Zároveň sdílíme odkazy na materiály zpracované ministerstvem školství, kde jsou veškeré informace poměrně přehledně a jasně vysvětleny, prosíme, abyste si tyto materiály prostudovali. 

V pátek také základní informace projdou třídní učitelé přímo s dětmi v rámci online výuky tak, aby i děti získaly jasnější představu, co je bude ve škole čekat. Věříme, že to pomůže snížit některé jejich případné obavy. Velmi pomůže, když i Vy s dětmi znovu o víkendu projdete přiložené materiály a videa a necháte děti si samostatně vyzkoušet setření kraje nosní dírky například tyčinkou na čištění uší, ve škole pak již budou mít jasnější představu, jak to bude probíhat.

Testování ve školách

 1. Přítomnost na prezenční výuce je podmíněna testováním po příchodu do školy – 2x týdně antigenní test (po a čt), příp. 1x týdně PCR test (mimo školu - doložené potvrzení).
 2. Neúčast na testování znamená nemožnost účasti na prezenční výuce, žákovi se tak eviduje omluvená absence. Pokud odmítáte své dítě do školy poslat, pošlete prosím tuto informaci svému třídnímu učiteli emailem.
 3. Testovat ve škole můžeme pouze žáky, kteří nemají žádné příznaky respiračního onemocnění. Prosíme, děti s příznaky nemoci do školy neposílejte.
 4. Testy ve škole jsou certifikované, jako neinvazivní a určené k samoodběru žákemAsistence rodiče nebo jím pověřené osoby je opatřením umožněna pro žáky PT a 1. - 3. třídy, zároveň pro žáky všech tříd dle §16/9 (speciální třídy) a pro žáky s objektivním znevýhodněním test samostatně provést. Věříme, že naprostá většina žáků samoodběr zvládne, přítomní pedagogové budou připraveni žáky instruovat a dohlížet nad správným provedením testu.
 5. Ve škole lze testovat jen testy dodanými do školy z centrálního skladu hmotných rezerv, pro naši školu se jedná o testy typu LEPU - antigen rapid test
 6. Ve škole se NETESTUJÍ
 • žáci, kteří dodají potvrzení o provedeném antigenním nebo PCR testu na certifikovaném pracovišti, test nesmí být starší než 48 hodin, pouze čestné prohlášení o provedeném testu nelze uznat;
 • žáci, kteří jsou v tzv. ochranné lhůtě – do 90 dnů od pozitivního PCR testu na COVID-19 – dokládá se potvrzením lékaře;
 • očkované osoby – 14 dní po ukončeném očkování, zpravidla 2. dávce - předložení certifikátu MZ ČR
 • žáci při prezenční individuální konzultaci 1 na 1

Samotný průběh testu

 1. samoodběr žáka, případně asistence rodiče;
 2. žák vstoupí přímo do testovací místnosti a usadí se k volnému testovacímu stolu, provede test dle instrukcí, sedí a čeká na místě, než je test vyhodnocen – cca 15 minut, pokud je s žákem doprovod, drží se doprovod po celou dobu v bezprostřední blízkosti svého dítěte a udržuje bezpečný rozestup od ostatních osob (min. 1,5 metru), má nasazen respirátor třídy FFP2 nebo vyšší;
 3. výsledek testu zapíše zaměstnanec školy do seznamu testovaných:
  • negativní test – dítě/žák vyhodí svůj test do připraveného koše a jde ke své šatní skříňce a do své kmenové třídy,
  • pozitivní test  dítě/žák vyhodí svůj test do koše a jde s pedagogem školy do izolační místnosti, čeká na rodiče nebo odchází rovnou ze školy s rodičem, případně samo, pokud k tomu dal rodič předchozí písemný souhlas,
  • chybný/nečitelný test – výsledek se zaznamená a test se opakuje znovu

Pozitivní výsledek testu ve škole (viz také leták)

 1. pokud je výsledek  jednoho nebo více žáků ve třídě pozitivní při PONDĚLNÍM testování, odchází mimo svou třídu (izolační místnost) pouze tento žák a čeká na vyzvednutí svými rodiči, ostatní žáci s negativním testem pokračují do své učebny a mohou se prezenčně vzdělávat, pozitivně testovaný žák je poslán na kontrolní PCR test (nezajišťuje škola) - při negativním PCR testu se žák může vrátit v průběhu týdne do třídy k prezenční výuce, při potvrzení pozitivity je poslán do domácí izolace a postupuje dle pokynů lékaře/hygieny;
 2. pokud je výsledek  jednoho nebo více žáků ve třídě pozitivní při ČTVRTEČNÍM testování, odchází tento žák do izolace, ostatní žáci ze třídy jdou do preventivní domácí karantény a čekají na výsledek potvrzujícího PCR testu pozitivně testovaného žáka ve škole. Pokud je tento PCR test negativní, karanténa se ruší, pokud je pozitivní, karanténa trvá pro všechny a postupuje se dle pokynů lékaře/hygieny.
 3. Je nutné zmínit, že potvrzující PCR testy vždy zaberou minimálně 24 hodin k odbornému provedení a laboratornímu vyhodnocení.

Obecné provozní informace

 1. Příchod do školy v testovací dny (Po a Čt) je dán dle harmonogramu testování pro danou třídu (viz samostatná zpráva za jednotlivé budovy), v ostatní dnech je příchod do školy ve standardní čas dle rozvrhu - do školy přicházejte tyto dny plynule, přímo ke skříňkám a do své učebny, dodržujte bezpečné rozestupy, noste ochrannu úst a nosu (lékařskou roušku nebo respirátor). 
 2. Rozvrhově budou na ranní hodiny určené k testování žáků primárně nastaveny hodiny tělesné výchovy (cvičení je nadále zakázáno), v běžném čase TV budou probíhat výukové hodiny - sledujte rozvrh ve škole online.
 3. Z důvodu zachování homogenity tříd není ve standardním provozu ranní družina. Pokud tuto službu potřebujete využít, prosíme vyplňte následující přihláškuhttps://forms.gle/4o7mXdy8qHWUAx867. V případě fungování ranní ŠD probíhá testování přímo v družině, žák se následně již neúčastní testování v rámci času své třídy. Odpolední družina funguje ve standardním režimu.
 4. Obědy ve školní jídelně jsou pro prezenční týden automaticky přihlášeny, pro distanční týden automaticky odhlášeny. Pokud nebude žák při prezenčním týdnu do školy docházet, je třeba si obědy standardní cestou odhlásit, pokud naopak máte zájem o oběd do krabičky při distanční výuce, je třeba si jej přihlásit.
 5. Pro žáky naší školy, jejichž rodiče vykonávají zaměstnání vybrané profese (složky IZS, pedagogové, sociální služby apod.), bude v naší škole v provozu smíšená dětská skupina pro týdny, kdy je pro žáky prvního stupně nastavená distanční výuka. Pokud máte o tuto službu zájem, pište prosím rovnou na email: frantisek.rada@zsstross.cz, rád Vám k tomu podám veškeré potřebné informace.

PřílohyPOZNÁVÁME MÍSTA PRAHY 7 S QR KÓDEM

Datum konání: 6. 4. 2021 - 30. 4. 2021

Školní družina připravila pro žáky naší školy ( PT až 5.třída ) další soutěžní aktivitu.

VÍCE INFORMACÍ ZDE

SOUTEZ_QR_LOGO2.png


První fáze návratu žáků do školy (aktualizace 6.4.)

informace_0.jpg

V úterý 6. 4. večer vláda ČR potvrdila níže uvedený způsob první fáze návratu žáků do školy. Metodiku testování by škola měla obdržet v průběhu středy, do pátku zveřejníme školní pravidla testování.

Dle čtvrtečního (31. 3.) vyjádření ministra školství Roberta Plagy se od 12. dubna 2021 zahajuje první fáze návratu žáků do školy.

V praxi to znamená:

 • Speciální třídy na Uranii návrat k prezenční docházce každý týden (bez rotace, ŠD A ŠJ v provozu)
 • Přípravná třída na Strossu prezenční docházka každý týden (bez rotace, ŠD A ŠJ v provozu)
 • Žáci 1. - 5. ročníku na Strossu a Letohradské týdenní rotační docházka (týden ve škole, týden doma distanční výuka), v rámci prezenční výuky v provozu ŠD a ŠJ, při distanční výuce zůstává možnost odběru oběda v krabičce.
 • Žáci 6. - 9. ročníku na Strossu a Letohradské nadále zůstávají na distanční výuce po celou dobu (umožněny individuální nebo skupinové konzultace - bude upřesněno)

 

12. dubna 2021 (lichý týden) prezenční výuku zahájí:

 • Stross - PT, 1.AB, 2.AB, 3.ABCD
 • Letohradská - 1.CD, 2.CD, 4.L
 • Uranie - všichni
 • ostatní třídy mají distanční výuku

19. dubna 2021 (sudý týden) prezenční výuku zahájí:

 • Stross - PT (pokračuje), 4.ABCD, 5.ABCD
 • Letohradská - 1.L, 2.L, 3.L, 5.L
 • Uranie - všichni (pokračují)
 • ostatní třídy mají distanční výuku

V danou chvíli jsou jasná jen tato režimová opatření (také viz příloha):

 • Povinná ochrana úst a nosu: žáci (i speciálních tříd) – minimálně tzv. chirurgická rouška (nebo obdobná rouška s odpovídající certifikací), zaměstnanci – respirátor (FFP2)
 • Testování ve škole – zahájení vždy první den v týdnu
  • antigenní test  2x týdně (zpravidla pondělí a čtvrtek)   NEBO
  • PCR test  1x týdně (PCR testy ovšem MŠMT nebude školám poskytovat, ani hradit)
 • Homogenita tříd – dodržet i o přestávkách, ve školní družině a venku
 • Další již běžná hygienická opatření, větrání a dodržování 3R (ruce, rozestup, rouška)

Kompletní informace a metodiku k plánovanému testování žáků ve škole zatím nemáme k dispozici, z ministerstva by měla být zaslána v příštím týdnu. Na základě zaslané metodiky zpracujeme pravidla platná pro naši školu a zveřejníme je na webu školy. 

Zároveň může dojít k dílčím úpravám distančních i prezenčních rozvrhů z důvodů možného překrývání hodin některých pedagogů. O změně rozvrhu budete informování přes školu online a svými TU. 

Zahájení návratu žáků do školy v daném termínu je ovšem také závislé na vývoji reprodukčního čísla R v Praze, rozhodující bude středa v příštím týdnu. Hodnota R se bude vyhodnocovat v jednotlivých regionech, může tak dojít k tomu, že v některých částech ČR se školy otevřou, v některých ovšem ne. Věřme, že v Praze se hodnota čísla R udrží po jedničkou.

 

INFO - první fáze návratu (.pdf)Velikonoční prázdniny

velikonocni-trhy-jarkamarky-akce-kalendar.jpg

 

Ve dnech 1. - 5. dubna jsou velikonoční prázdniny.

Žádná výuka tyto dny neprobíhá.

 

 Prodloužení uzavření škol

22814527_1442010102584611_496014437302122036_n.pngDle aktuálního Usnesení vlády ČR ze dne 26. 3. 2021 č. 315 se prodlužuje stávající stav ve školách minimálně do 11. dubna 2021.

V platnosti tak zůstávají veškerá již nastavená opatření a distanční výuka (viz předešlé zprávy).

 

Usnesení vlády ČR č. 315 (.pdf)Obecná pravidla hodnocení při distanční výuce

faktor-uspechu.jpgDistanční výuka bude podle všeho ve velké míře pokračovat také na jaře, připomínáme proto obecná školní pravidla a doporučení k hodnocení při distanční výuce ve druhém pololetí školního roku 2020/21:

Obecná pravidla hodnocení při distanční výuce

 • Hodnocení sestavujeme z více výstupů dohromady (např. několik odevzdaných úkolů v učebně).
 • Výstupy získáváme jak při synchronní, tak při asynchronní výuce.
  • celkový minimální počet známek nastavujeme dle hodinové dotace v týdnu
  • předměty s 3 - 4 hodinami týdně - min. 2 známky za měsíc
  • předměty s 1 - 2 hodinami týdně - min. 1 známka za měsíc
 • Pozdní nebo žádné odevzdávání úkolů při distanční výuce může mít vliv na jednotlivá hodnocení nebo známku, stejně tak tato skutečnost ovlivňuje celkové hodnocení na vysvědčení.
 • Žáci mají možnost opravy známky (konkrétní pravidla stanoví jednotliví učitelé).
 • V popisu známky ve škole online je zadáno, kterých úkolů se hodnocení týká.
 • Při známce 3 a horší doplňujeme ke známce do školy online vysvětlující komentář.


Uzavření školy prodlouženo

22814527_1442010102584611_496014437302122036_n[8].pngAktuální uzavření školy je prodlouženo Usnesením vlády ČR ze dne 18. března 2021 č. 300 minimálně do 28. března 2021. 

Nastavená opatření v rámci distanční výuky tak pokračují i nadále. Dle současných vyjádření vládních politiků v médiích se dá očekávat, že školy zůstanou zavřené i v první polovině dubna 2021, v případě jakýchkoli změn Vás budeme informovat.

Nadále platí možnost čerpání OČR - potvrzení o uzavření školy zasíláme na žádost zaslanou emailem na ocr@zsstross.cz, zároveň nadále nabízíme možnost zápůjčky počítače nebo jiného ICT vybavení žákům domů, zápůjčku lze domluvit na ntb@zsstross.cz nebo 604 272 473. Stejně tak zůstávají v provozu školní jídelny k objednávání a vyzvedávání školních obědů.

Pokud budete cokoli dalšího potřebovat řešit v rámci distanční výuky, neváhejte se obrátit na své třídní učitele nebo přímo na vedení školy.Poradna pro rodiny na Praze 7

161047771_3738651349587130_3656173464765111836_o.jpg

Praha 7 nabízí bezplatné poradenské služby pro rodiny ve složité situaci. Více info na plakátech.

 1. https://drive.google.com/file/d/1HWg3Zror_t8UadM3t_tP_mPoSUpIb5ll/view?usp=sharing info in Russian
 2. https://drive.google.com/file/d/1Ie2txcAe_9Mo3NlvdRtvl8l9QjpAGzDn/view?usp=sharing info in Vietnamese
 3. https://drive.google.com/file/d/1UZu5GNVd3arFk8LROLFCz8tHixBqjV67/view?usp=sharing info in English
 4. https://drive.google.com/file/d/18TPcF1Ulu8naiPUH-kbteul5dkGkz8l7/view?usp=sharing Velký formát v češtině

 PUTOVÁNÍ S HERBÁŘEM PO PRAZE 7 - UKONČENO

Datum konání: 15. 3. 2021 - 31. 3. 2021

logo2 - kopie.png

 

ŠKOLNÍ DRUŽINA SI PRO VÁS PŘIPRAVILA AKTIVITUNovější 1 3 27 53 79

Menu

calen.jpg

 

15110990_1881111792175420_3761182100079004511_o.jpg

 

http://www.letohradska.cz/

 

https://www.facebook.com/pages/Z%C5%A0-Strossmayerovo-n%C3%A1m/215887068530260

 O2.png

82248508_534891637374351_1465520082087051264_n.jpg

konto + logo (3).jpg

 

unz-logo-red-rgb-m.png

 

cropped-Uk_Pedf_logo_křivky_červené_text_univerzita_užitné-2-e1511358046586.png

 

gdpr[2].png

11. 4. Izabela

Zítra: Julius

logo-obedove-konto.png

 

smart_civ_logo.png

Praha a EU: Investujeme do vaší budoucnosti.

http://www.prahafondy.eu/cz/oppa.html

http://www.nuv.cz/ramps/praha

http://www.rodicevitani.cz/mapa-skol/

www.creativemornings.cz

http://www.prirodniskola.cz/

http://www.pedf.cuni.cz/

http://www.praha.eu/jnp/cz/home/magistrat/index.html

http://www.cpiv.cz/

http://www.zs-stross.cz/index.php?nid=3380&lid=cs&oid=2542046

http://www.msmt.cz/

http://www.partnerska-skola.cz/O-Projektu

Návštěvnost stránek

1430853