Aktuality


20161116095112195_0001.jpg                                       

 

Štítky:
Novější 1 3 29 58 86

Nový web

m_novy-web.jpgOd druhého pololetí postupně přecházíme na nové webové stránky školy. Nyní využíváme dvě školní domény které odkazují na dvě různé školní webové stránky - původní a novou. Tyto domény v únoru opět splynou a budou obě odkazovat již jen na nový web. 

Původní (tento) web na www.zs-stross.cz (s pomlčkou) budeme do konce ledna 2022 udržovat aktuální, od února jej ale budeme využívat již jen jako archiv aktualit, který zůstane veřejný pod novou doménou archiv.zsstross.cz.

Nový web na doméně www.zsstross.cz (bez pomlčky) poběží na redakčním systému Google Web a spravujeme jej zdarma svépomocí v rámci školní Google licence (podobně jako Učebnu nebo Meet). Nový web je již veřejný, ale do konce ledna na něm budou ještě probíhat aktualizace a doplňování obsahu. 


Publikováno dnes v 11:19

Informace o systému testování ve škole a ANKETA

hodnoceni.jpgV tomto týdnu se na nás obrátilo několik rodičů k vysvětlení způsobu plošného testování a s tím související vyhlašování karantén a izolací pro jednotlivce nebo celé třídy. Někteří se vyjádřili s žádostí o návrat k testování pouze antigenními testy (RAT - Rychlý Antigenní Test) a přestat ve škole testovat RT-PCR metodou. Předpokládám, že si tuto otázku pokládá více z Vás, níže se pokusím tedy vysvětlit veškeré souvislosti a možnosti testování. 

Zároveň nás bude zajímat Váš názor na testování ve škole - prosíme o vyplnění rychlé ankety pod odkazem na konci textu, před vyplněním ankety si prosím text přečtěte.

 1. Plošné testování ve školách (RAT nebo RT-PCR)

Aktuálně platí povinné testování ve školách v období od listopadu do konce února. Od 17.1. se testuje jednou týdně. Školy testují antigenními nebo PCR testy - v naší škole jsme za podpory MČ přešli na PCR testy se závazným termínem do konce února. Školy mají totiž možnost v tomto období testovat buď antigenními testy nebo PCR metodou, jedno nebo druhé, což je také vázáno rozpočtovým opatřením - buď škola dostává antigenní testy z centrální dodávky MŠMT nebo dostane finanční dotaci na zajištění PCR testů. V období do února 2022 je formálně pro školu nemožné udělat změnu z PCR na antigenní testy. V současné době o tom probíhá komunikace mezi MČ a MŠMT, není ale zřejmé, zda bychom dostali finanční dotaci i na antigenní testy nebo zda bychom mohli být zařazeni zpět do dodávky antigenních testů z centrálního skladu (což by zároveň znamenalo ztrátu nároku na proplácení PCR testů). 

Nadále také platí, že pokud z nějakého důvodu nechcete své dítě testovat PCR, je možné individuálně také pokračovat v AG testech, stejně, jako předešlé týdny. V takovém případě informujte svého TU. Případně, pokud testování úplně odmítáte, je pro žáka povinnost celodenního nošení ochrany nosu a úst v budově školy a striktní dodržování rozestupů, zákaz cvičení ve vnitřních prostorách, zákaz zpívání, stravování u samostatného stolu.

 1. Proč testujeme RT-PCR - pro a proti

K přechodu na PCR testování jsme se rozhodli především z důvodu přesnějších výsledků a větší spolehlivosti těchto testů oproti těm antigenním, které nám přibližně v 1/4 případů ukazovaly falešnou pozitivitu, jak je to s falešnou negativitou se můžeme jen domnívat. Rozhodující byl faktor ochrany zdraví žáků a jejich rodin s tím, že máme minimálně jednou za týden poměrně vysokou jistotu v tom, jak je Covid ve škole nebo v jednotlivých třídách rozšířen, antigenní testování tuto jistotu neposkytují. 

PRO: spolehlivost testů, vysoká míra jistoty o reálném stavu šíření Covidu ve třídě

PROTI: zvýšené riziko karantén na začátku týdne

 1. Antigenní testování (RAT) - pro a proti

Antigenní testy používáme v průběhu týdne pro žáky a zaměstnance, kteří nejsou přítomni při pondělních PCR testech, používáme je také pro třídy před společnými akcemi tam, kde je to vyžadováno. Od úterý 18.1. je automaticky používáme také při návratu celých tříd z pětidenní karantény. Pokud bude den návratu pondělí, budou mít děti z těchto tříd dva testy - antigen s rychlým výsledkem a PCR s výsledkem druhý den. Snížíme tak riziko, že ve třídě zůstane dítě s Covidem, určité riziko ovšem z důvodu určité nespolehlivosti antigenních testů vždy zůstane. Jako škola nemáme prostředky na financování antigenních testů do všech tříd, použijeme je tedy nyní jen u těch tříd, které se vrací z karantény. Z naší zkušenosti uvádím, že máme při při použití PCR testů i o více než 50 % vyšší úspěšnost v počtu pozitivních záchytů.

PRO: rychlý výsledek a prvotní “filtr” potencionálně pozitivních žáků, nižší pravděpodobnost karantény dalších jednotlivců nebo celé třídy

PROTI: výrazně nižší spolehlivost, riziko pokračování pozitivního žáka ve výuce, při pozdějším rozvinutí nemoci karanténa v průběhu týdne.

 1. Vyhlašování karantény

Karanténa je vyhlašována po zjištění pozitivity u žáka nebo pedagoga školy, který byl v rizikovém kontaktu s ostatními osobami ve škole, a to až 48 hodin před pozitivním testem nebo prvními příznaky nemoci. Pozitivita je zjištěna buď při plošném školním testování nebo často také mimo školu (v rodině, na kroužku apod.). 

Karanténu vždy vyhlašuje hygiena, jako škola pouze hygieně telefonicky popisujeme reálný průběh výuky a kontaktů ve třídě tak, jak nám je sdělí vyučující a děti ze třídy. Nemáme přímý vliv na to, zda a pro kolik dětí bude karanténa vyhlášena. Následně hygieně přes portál CFA poskytneme kontaktní údaje na rodiče žáků s rizikovým kontaktem, které hygiena následně kontaktuje přes SMS. V minulém týdnu toto fungovalo bez problémů, tento týden s nárůstem případů celkově i ve společnosti má v tomto hygiena určité zpoždění - SMS z tohoto týdne mnohdy začaly chodit až dnes.

S příchodem varianty omikron se i nám v tomto týdnu rapidně zvýšil záchyt pozitivity ve škole a s tím spojené karantény často i celých tříd. Nevýhoda PCR testů je v pozdějším termínu získání výsledků, v praxi to tedy znamená, že děti mohou být v pondělí ve třídě s potenciálně nakaženým spolužákem, pokud je tento kontakt hygienou vyhodnocen jako rizikový, je vyhlášena karanténa. Právě z tohoto důvodu velmi doporučujeme nošení roušek a respirátorů po celý pondělní den.

Zde je třeba uvést, že hygiena poslední dva týdny dle jejího interního pokynu postupovala tak, že prakticky automaticky zavírala rovnou celé třídy při i jen jednom pozitivním záchytu ve třídě, neřešila blízké kontakty, ale jen skutečnost, že ve třídě byly děti (třeba jen při svačině) bez roušek. Postup zdůvodňují právě omikronem. Tento postup je ale v určitém rozporu s platnou a zveřejněnou metodikou, kde je popsán rizikový kontakt do vzdálenosti 1,5m, trvající déle než 5 min. a bez roušky/respirátoru (takto hygiena postupovala ještě v prosinci). Tento rozpor v postupu se již řeší i na úrovni MŠMT a na příští týden by to snad již mělo být vyjasněné. Věřím, že hygiena od příštího týdne bude opět posuzovat jen blízké rizikové kontakty.

                 

Vypadá to, že celkově se pohled na epidemii ve společnosti posouvá od obav z nákazy k obavám z častých karantén. Jednoznačně školní PCR testy zaručují validní informaci o Covidu ve škole, antigenní testy toto nezaručují. Nyní nás čeká několik týdnů nárůstu případů v celé ČR, ostatně již tyto dny tomu odpovídají. Většímu počtu karantén se tak zřejmě nevyhneme. Vím, že některé děti nebo třídy mají karantény opakované, což je nepříjemné.

Jako škola se pokusíme na situaci reagovat, zajímá nás ale i to, jak o testování přemýšlíte vy rodiče, proto prosím vyplňte anketu pod odkazem Z D E .

 


Publikováno 21. 1. 2022 11:44

Výsledky testování 17.1.2022

cps-poster-Elecsys-Anti-SARS-CoV-2-v2.jpgPo včerejším testování máme 31 pozitivních záchytů - Stross 16 žáků a 3 pedagogičtí pracovníci; Letohrad 10 žáků a 1 pedagog; Uranie 1 žák. Z důvodů přísnějšího posuzování hygienou bude do karantény posláno celkem 8 tříd na Strossu, 5 tříd na Letohradské a 1 třída na na Uranii. Část z těchto tříd má opakovanou karanténu z minulého týdne, kdy se děti vracely do školy po pětidenní karanténě nařízené v minulém týdnu. Ve dvou dalších třídách jsou nastaveny jen dílčí karantény. 

Všichni rodiče pozitivně testovaných žáků jsou v tuto chvíli informováni (zpravidla telefonicky), stejně tak rodiče žáků, kde byly do karantény poslány celé třídy. Většinově bude karanténa nastaveno do soboty 22.1., vyčkejte ale prosím na individuální zprávu - do večerních hodin budeme vše administrativně zpracovávat a postupně posílat individuální informace do jednotlivých tříd s nařízenou karanténou a pokyny z hygieny.

Třídy v karanténě budou mít nastavenu od zítřka distanční výuku, v ostatních třídách probíhá prezenční provoz dle rozvrhu. Počítače k vypůjčení jsou k dispozici v budově Stross v kanceláři. Žáci v karanténě mají nárok na školní oběd, je možné jej vyzvedávat ve školní jídelně do krabičky, pokud nemáte zájem o školní oběd, je třeba si jej odhlásit.


Publikováno 21. 1. 2022 11:36

Nová pravidla karantény a izolace (akt. 17.1.)

informace_maly.png

Od 17.1. se případná preventivní karanténa týká všech osob, tedy i těch po ukončeném očkování nebo ve lhůtě 180 dnů od prodělaného Covidu. Testování ve škole se mění na 1 x za týden i v případě provedení RAT testu (rychlého antigenního testu).

Od 11. 1. 2022 se mění metodiky hygieny k zjišťování rizikových kontaktů a vysílání žáků/tříd do karantény. Také se mění podmínky samotné karantény a izolace.

  • Izolace je nařízena osobám s pozitivním PCR testem nebo osobám, které mají pozitivní AG test provedený poskytovatelem zdravotních služeb a zároveň příznaky onemocnění covid-19, a to v délce min. 5 dnů.
  • Karanténa je nařízena osobám, které s pozitivně testovaným byly v rizikovém kontaktu, a to v délce 5 dnů.
  • Karanténa se nenařizuje osobám, které mají očkování, nebo prodělaly covid-19 v posledním půl roce, s tím, že se zvažuje toto upravit jinak od 17. 1., o čemž vás budeme informovat.

Izolace se ukončí (platné od 11.1. – nikoli zpětně již nařízeným izolacím a karanténám) osobě nevykazující klinické příznaky onemocnění covid-19 po uplynutí minimálně 5 dnů ode dne odběru prvního pozitivního testu, a to bez provedení „ukončovacího“ RT-PCR testu; osobě, která podstoupila na základě pozitivního výsledku antigenního testu provedeného poskytovatelem zdravotních služeb konfirmační vyšetření přítomnosti viru SARS-CoV-2 metodou RT-PCR s negativním výsledkem, a tuto skutečnost doloží, izolace se této osobě ukončí ke dni obdržení negativního výsledku RT – PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2; u osoby vykazující klinické příznaky onemocnění covid-19 izolace trvá po dobu výskytu klinických příznaků onemocnění a ukončuje se po uplynutí alespoň 2 dnů, kdy daná osoba klinické příznaky onemocnění covid-19 nevykazuje nebo pokud lze přetrvávající klinické příznaky vysvětlit jinak, přičemž celková doba izolace nesmí být kratší než 5 dnů ode dne odběru prvního pozitivního testu a ukončuje se bez provedení RT-PCR testu;

Osobě, u které byla izolace ukončena, je doporučeno nosit respirátor min. třídy FFP2 bez výdechového ventilu, a to následujících 5 dní od ukončení izolace všude i nad rámec mimořádného opatření na ochranu dýchacích cest.

Karanténa se ukončí osobě s nařízenou karanténou nejdříve po 5 dnech ode dne zahájení karantény; osoba, u které byla karanténa ukončena po 5 dnech, monitoruje svůj zdravotní stav a je jí doporučeno nosit respirátor min. třídy FFP2 bez výdechového ventilu, a to následujících 5 dní od ukončení karantény všude i nad rámec mimořádného opatření pro ochranu dýchacích cest, v případě projevu příznaků onemocnění covid-19 v průběhu 14 dní od posledního kontaktu s potvrzeným případem onemocnění covid-19 se této osobě nařídí absolvovat RT-PCR test na přítomnost viru SARS-CoV-2 a v případě pozitivního výsledku tohoto testu se jí nařídí izolace.

Za rizikové kontakty jsou považovány osoby, které byly v úzkém kontaktu s pozitivně testovanou osobou v průběhu dvou dnů před objevením se příznaků nebo před provedením testu. V prostředí škol je za rizikový kontakt považována osoba, která:

 • měla s pozitivně testovaným fyzický kontakt bez použití respirátoru,
 • měla s pozitivně testovaným kontakt tváří v tvář ve venkovním či vnitřním prostředí nebo s ním pobývala v jedné uzavřené místnosti: ve vzdálenosti menší než 1,5m, po dobu minimálně 5 minut, bez použití respirátoru.

S ohledem na již převažující variantu omikron v ČR se nově také při rizikovém kontaktu výše (ve škole zpravidla svačiny, výuka, tělocvik apod. bez roušek) nařizuje hygienou karanténa celé třídě zpravidla automaticky (změna oproti jmennému trasování nejbližších kontaktů v minulých týdnech), kromě očkovaných dětí nebo po prodělaném covidovém onemocnění (tyto výjimky zatím platné do 16.1.).

https://koronavirus.mzcr.cz/wp-content/uploads/2022/01/Metodicky_pokyn_KHS_karanteny_izolace_11-16012022.pd


Publikováno 11. 1. 2022 20:27

Výsledky PCR testování z 10. 1. 2022

Dne 10. 1. 2022 byl ve škole proveden screening RT-PCR testy metodou pooling. Celkem máme 8 pozitivně testovaných žáků: 2 v Letohradské a 6 na Strossmayerově náměstí, žádného na Uranii. Rodiče a třídy daných žáků byli již informováni telefonicky a ještě obdrží samostanou zprávu po uzavření šetření hygienou. Všechny ostatní odebrané vzorky jsou NEGATIVNÍ.

Po včerejším testování jsou tak v izolaci jednotliví žáci a v karanténě celé nebo většina třídy 3.A, 4.B, 6.B a 7.B na Strossmayerově náměstí a 2.C, 6.L v Letohradské, aktuálně se karanténa netýká žádné třídy na Uranii. Žáci v karanténě mají nárok na školní oběd – je možné jej vyzvedávat (osobou, která není v karanténě) ve školní jídelně. Pokud oběd nechcete, je třeba si jej odhlásit.

Jako škola nejsme oprávněni vydávat certifikáty a provedeném testu, nejsme odběrové místo, negativní výsledky PCR testů nejsou registrovány do centrálního systému. Na individuální vyžádání můžeme v kanceláři školy vytisknout informativní potvrzení o provedeném testu, toto potvrzení ale nesplňuje aktuálně požadované podmínky certifikátu. 

Žáci, kteří nebyli při testování ve škole, se budou testovat první den příchodu do školy v tomto týdnu antigenním testem, antigenní test je třeba opakovat ve čtvrtek (i pokud by první AG test byl proveden dnes nebo ve středu), prosíme tyto žáky, aby se před vyučováním přihlásili v kanceláři školy.

Další kolo PCR testování nás čeká 17. ledna 2022

 


Publikováno 11. 1. 2022 20:25

Výsledky PCR testování z 3. 1. 2022

Dne 3. 1. 2022 byl ve škole proveden informativní screening RT-PCR testy metodou pooling. Celkem máme 5 pozitivně testovaných žáků: dva v Letohradské a tři na Strossmayerově náměstí, žádného na Uranii. Rodiče a třídy daných žáků byli již informováni samostatnou zprávou. Všechny ostatní odebrané vzorky jsou NEGATIVNÍ.

Dále máme jednoho pozitivně testovaného pedagoga v budově Strossmayerovo náměstí a jednoho pozitivně testovaného provozního zaměstnance v budově U Uranie. Po včerejším testování jsou v karanténě jednotliví žáci nebo skupina žáků v rámci 3 tříd na Strossmayerově náměstí a 2 tříd v Letohradské, aktuálně se karanténa netýká žádné třídy na Uranii.

Jako škola nejsme oprávněni vydávat certifikáty a provedeném testu, nejsme odběrové místo, negativní výsledky PCR testů nejsou registrovány do centrálního systému. Na individuální vyžádání můžeme v kanceláři školy vytisknout informativní potvrzení o provedeném testu, toto potvrzení ale nesplňuje aktuálně požadované podmínky certifikátu. 

Žáci, kteří nebyli při testování ve škole, se budou testovat první den příchodu do školy v tomto týdnu antigenním testem, antigenní test je třeba opakovat ve čtvrtek (i pokud by první AG test byl proveden dnes nebo ve středu), prosíme tyto žáky, aby se před vyučováním přihlásili v kanceláři školy.

Další kolo PCR testování nás čeká 10. ledna 2022.


Publikováno 10. 1. 2022 13:04

Aktualizované informace k plošnému testování od 3. ledna 2022

info-300x300 (1).jpgAktualizované informace k plošnému testování od 3. ledna 2022.

 • Ve škole nadále testujeme RT-PCR testy poolingovou metodou jednou týdně vždy v pondělí.
 • Testování se nově týká všech žáků a zaměstnanců školy - tedy i těch s ukončeným očkováním nebo v ochranné lhůtě 180 dnů od prodělaného Covidu.
 • V případě, že se žák netestuje v pondělí školním PCR testem a nepředloží potvrzení o negativním PCR testu z odběrového místa (ne starší 72 hodin), testuje se školním antigenním testem dvakrát v týdnu - ráno první den příchodu do školy a ve čtvrtek (případně v pátek, pokud ve čtvrtek není opět ve škole).
 • Pravidla pro nošení ochrany nosu a úst (rouška/respirátor) se nemění.
  • Žáci odkládají roušku při výuce při usazení ve své lavici, při tělesné výchově, při svačině na svém místě v lavici nebo při obědě.
  • Jako doporučení zůstává nošení roušky po celou dobu pobytu ve škole v pondělí do výsledků plošného PCR testu - nasazená rouška chrání před případnou karanténou žáka nebo třídy. Nejedná se ale o nařízení, pokud chcete, aby Vaše dítě roušku preventivně nosilo i při výuce, instruujte jej o tomto již doma.
 • Ostatní pravidla nebo výjimky zůstávají stejná jako doposud. (Např. možnost vlastních AG testů (2x týdně) místo školního PCR; při netestování povinnost nošení roušek po celou dobu výuky apod.)

Testování nám zasahuje do první vyučovací hodiny, připomínáme tak pondělní příchod do školy na 8,20 tak, aby v 8,25 mohlo být testování zahájeno. U nultých hodin k posunu nedochází. Stejně tak je potřeba včasný příchod do školy při dotestování AG testy v průběhu týdne, které trvá 20 min. - příchod tedy 8,10.

Prosíme také o nepodceňování příznaků respiračních onemocnění u svých dětí - neposílejte děti do školy s jakýmikoli příznaky nemoci (i lehká rýma, pokašlávání, bolest hlavy, zvýšená únava apod.), v případě pozitivního testu na Covid se rizikové období určuje zpětně 48 hodin od testu nebo prvních příznaků nemoci.


Publikováno 31. 12. 2021 13:00

Vánoční prázdniny a ředitelské volno 2021

5c20e4fc4fdbba5be9baf552_vanoce.jpgVánoční prázdniny začínají 23. 12. 2021 a končí v neděli 2. 1. 2021.

Vánočním prázdninám předchází tři dny ředitelského vola v termínu 20. - 22. 12. 2021. Ve dnech ředitelského volna je v provozu dětská skupina (info zde).

Poslední školní den před vánočním volnem je tedy pátek 17. 12. a na své žáky se budeme opět těšit v pondělí 3. 1. 2022.


Publikováno 16. 12. 2021 10:03

Dětská skupina na dny ředitelského volna

děti image.pngCelkem je přihlášeno 21 žáků a v provozu tak budou dvě skupiny:

 1. Sloučená skupina budov Letohradská a Stross – skupina bude v provozu v budově Strossmayerovo náměstí 4 (13 žáků Stross + 4 žáci Letohrad). Herna v 1. patře, tel.: 770 135 316
 2. Samostatná skupina v budově U Uranie (4 žáci). Prostory ŠD v přízemí, tel.: 770 135 324 

Skupiny budou věkově smíšené (PT. - 3. r.) a každou skupinu povedou dva pedagogové v tandemu. Provoz skupin je nastaven od 7,00 do 17,00. Přičemž příchod do školy je v čase 7,00 – 8,30, odchody pak ve 12:00 (po obědě), 14:00, 16:30 – 17:00.

V pondělí po příchodu do školy budou děti testovány antigenním testem

Přihlašování do skupiny bylo ukončeno, pokud ještě potřebujete své dítě do skupiny přihlásit, kontaktujte paní Rychlou marie.rychla@zsstross.cz, +420 770 135 316.


Publikováno 15. 12. 2021 19:03

Volby do Školské rady

Ve dnech 15. – 17. 12. 2021 probíhají volby zákonných zástupců do Školské rady.

Zákonní zástupci hlasují jedním společným hlasem za každé své dítě ve škole – je třeba se domluvit, kdo ze zákonných zástupců volbu provede.

Volba probíhá elektronicky ve dvou navazujících krocích:

 1. Registrace oprávněné osoby (zákonný zástupce) k volbě za každé jedno své dítě v online formuláři pod odkazem zaslaným zákonným zástupcům přes aplikaci Škola online - pokud jste zprávu neobdrželi, kontaktujte nás na frantisek.rada@zsstross.cz.
 2. Po odeslání registrace se objeví nový odkaz na vyplnění anonymního hlasovacího lístku.

 

Volby do školské rady 2021 - kandidáti za zákonné zástupce

Jan Charvát 5.D, 3.D. Vzdělání: Ph.D - FSV UK, politologie; M.A. - Högskolan Dalarna, Political Sociology.
Zaměstnání: Vysokoškolský pedagog na IPS FSV UK.
Důvody kandidatury: Jsem členem končící Školské rady, mám na ZŠ Stross dvě děti a rád bych pokračoval ve spolupráci rodičů a školy.
Ondřej Besperát 1.C + 4.L

Profesionální řidič, profesionální fotograf, amatérský otec.

V poslední době jsem opakovaně četl nebo slyšel vyjádření, že největší překážkou prosazení změn na českých školách jsou rodiče, kteří nepřicházejí s poptávkou po změnách. Rád bych se zapojil do zprostředkování komunikace mezi naší školou, jejím vedením a námi, všemi rodiči.

Lucie Horová 1.A učitelka
Markéta Slezáková 7.A Pracuji jako učitelka, lektorka, metodička češtiny. Zajímá mě vzdělávání včetně ŠVP i život kolem školy, a to nejen jako rodiče. Ráda přispěju svými nápady a energií, tak jako při vymýšlení akce Tleskáme učitelům. Děkuji všem, kteří se zúčastnili. Třeba se podaří vymyslet zase nějaká jiná společná akce, bylo by hezké využít potenciálu rodičů: vašich nápadů a podpory. Líbí se mi, když škola není jen místem vzdělávání, ale jedním z center života v okolí.
Ing. Miroslav Vacek 5.B Vzdělání: původně ČVUT-fakulta elektrotechnická, poté řada manažerských kurzů, postgraduální vzdělávání,
Zaměstnání: nyní již 4. rokem ředitel Olivovy dětské léčebny v Říčanech, dříve tajemník na MÚ Praha 7,
Důvod kandidatury: chci pomoci vedení základní školy v této obtížné době.

 


Publikováno 14. 12. 2021 23:49

Novější 1 3 29 58 86

Menu

calen.jpg

 

15110990_1881111792175420_3761182100079004511_o.jpg

 

http://www.letohradska.cz/

 

https://www.facebook.com/pages/Z%C5%A0-Strossmayerovo-n%C3%A1m/215887068530260

 O2.png

82248508_534891637374351_1465520082087051264_n.jpg

konto + logo (3).jpg

 

unz-logo-red-rgb-m.png

 

cropped-Uk_Pedf_logo_křivky_červené_text_univerzita_užitné-2-e1511358046586.png

 

gdpr[2].png

24. 1. Milena

Zítra: Miloš

logo-obedove-konto.png

 

smart_civ_logo.png

Praha a EU: Investujeme do vaší budoucnosti.

http://www.prahafondy.eu/cz/oppa.html

http://www.nuv.cz/ramps/praha

http://www.rodicevitani.cz/mapa-skol/

www.creativemornings.cz

http://www.prirodniskola.cz/

http://www.pedf.cuni.cz/

http://www.praha.eu/jnp/cz/home/magistrat/index.html

http://www.cpiv.cz/

http://www.zs-stross.cz/index.php?nid=3380&lid=cs&oid=2542046

http://www.msmt.cz/

http://www.partnerska-skola.cz/O-Projektu

Návštěvnost stránek

1560630