Aktuality


20161116095112195_0001.jpg                                       

 

Novější 1 3 25 48 72

Prázdninový provoz

img_resize.jpgLetní prázdniny 2020 probíhají v termínu od 1. 7. do 31. 8. 2020.

Po dobu letních prázdnin bude ve škole pouze částečný provoz. Veškeré schůzky je třeba si domluvit emailem na frantisek.rada@zsstross.cz nebo telefonicky
na 604 272 473
.

Školní rok 2020/2021 bude zahájen v úterý 1. 9. 2020, škola bude pro žáky otevřena od 8,10 hod. a výuka začne v 8,30 hod. 

Organizaci prvního školního dne pro prvňáčky naleznete v kapitole "zápis do prvních tříd" v levém sloupci této stránky.Předávání vysvědčení

typek.jpgŠkolní rok bude ukončen v pátek 26. 6. 2020. Výdej vysvědčení bude vzhledem k jistému uvolnění opatření probíhat vždy společně pro všechny žáky v kmenových učebnách (pokud není s TU domluveno jinak). Předávání vysvědčení se mohou účastnit všichni žáci, stále však bude nutné předložit čestné prohlášení (.pdf) , do školy nebudou moci osoby s příznaky virového onemocnění.

časy vysvědčení: 

1. - 4. ročník 8,30 - 9,30 ve třídě (navazuje ŠD pro přihlášené děti)

5. - 9. ročník 10,00 - 10,30 ve třídě, 10,30 - 10,45 rozloučení s 9.A

O přesném čase vaší třídy a případně dalších podrobnostech předávání vysvědčení a setkávání, vás budou informovat vaši třídní učitelé. Součástí výdeje vysvědčení bude také možnost focení tříd.

Na výdej vysvědčení navazuje provoz školních skupin v ŠD  pro již přihlášené děti, pokud se do skupiny tento den nezapojíte, nezapomeňte si odhlásit oběd. Dotazník MČ Praha 7

d2f840c6b4df892b0c3a10928616714b (1).jpgVážení rodiče a žáci, se závěrem školního roku Vás jménem MČ P7 žádáme o spolupráci při vyplnění dotazníků na průběh uzavírky školy a výuky na dálku.

Dotazníky vyplňte/nechte vyplnit, prosím, on-line na uvedených odkazech 30.6.:

Dotazník pro rodiče: https://www.survio.com/survey/d/E4X5L1H8R9U9H3J8A

Dotazník pro žáky:   https://www.survio.com/survey/d/G1D4X9I9Z2X7U5I5U

Vyplnit dotazník pro rodiče a učitele trvá cca 8 minut, dotazník pro děti 5 minut.

Dotazníkové šetření má za cíl zmapovat, jak školy v Praze 7 přistupovaly v době uzavření k výuce na dálku, jak si ověřovaly funkčnost nastavených postupů, co se jim osvědčilo, kde vidí případné problémy a komplikace, se kterými by jim zřizovatel mohl pomoci, jak výuku přijímali žáci a rodiče.

Výsledky nám mohou pomoci lépe komunikovat podobnou situaci v budoucnu a připravit se na ni tak, aby mohla být dálková výuka nastavena rychleji, efektivněji a bez prodlev, a v neposlední řadě také k tomu, aby dobré zkušenosti z této náročné doby mohly být využity i v běžné výuce, a v případě zájmu sdíleny mezi školami.

S výsledky vás seznámíme ihned, jak budou zpracovány, což bude během srpna.

Moc děkujeme za váš čas a spolupráci

Váš tým MAP II, Praha 7

detašované pracoviště Veletržní 33

https://www.facebook.com/mapIIpraha7

Praha7_1_C.jpg82248508_534891637374351_1465520082087051264_n.jpgOznámení o přijetí žáků do školní družiny – školní rok 2020/2021

Všichni účastníci, kteří podali závaznou přihlášku k pravidelné denní docházce do školní družiny na školní rok 2020-2021 byli přijati.

 

Změna: Poplatek za školní družinu byl sjednocen v rámci všech základních škol Prahy 7 na výši 400 Kč/měsíc s platností od 1.9.2020.

informace_maly[11].png


Setkání předškoláků a přípravné třídy.

NA DNEŠEK ODPOLEDNE JSOU HLÁŠENY PŘEHÁŇKY, SNAD MOC NEZMOKNEME, DEŠTNÍKY ALE RADŠI S SEBOU :-)

umbrella-3311821_960_720.jpg

Vážení rodiče a milí budoucí prvňáčci,

zveme Vás na společné setkání s budoucí paní učitelkou - 1.ABCD, které je naplánované na středu 24.6. od 17,30. Vzhledem k pozitivnímu vývoji epidemiologické situace a blížícímu se hezkému počasí proběhne setkání venku, ve Stromovce. Sraz rodičů a dětí bude u Planetária.

Setkání rodičů žáků budoucí přípravné třídy s paní učitelkou Jiřinou Podanou je naplánované na úterý 23.6. od 17,00. Setkání proběhne venku na školním dvoře.

Pokud se setkání nemůžete zúčastnit, naleznete vše důležité na webu školy po společném setkání.

Těšíme se na vás!Loučíme se s celoškolním streamingem

Datum konání: 22. 6. 2020

V pátek proběhl poslední díl celoškolního streamingu. Když jsme na začátku uzavření škol celoškolní streaming spustili, netušili jsme, že společně odvysíláme více než 60 epizod!!

 Pokud budeme počítat, že průměrná epizoda trvala 45 min, tak bylo miniaturní školní televizí odvysíláno 2 835 min přímého přenosu, jinými slovy 47 hodin. To je o něco více vyučovacích hodin, než má předmět občanská výchova nebo informatika za celý školní rok!! 

636670739467481614-Best-streaming-service-Netflix-vs.-Vudu-vs.-Amazon-Prime-vs.-Hulu.jpg

Tematicky jsme se nejvíce věnovali angličtině, ale na své si přišla také informatika, přírodověda, zeměpis, dějepis i tělocvik. Díky streamingu jsme také vytvořili stovky školních žákovských účtů, které se žákům budou hodit po celou dobu studia.

Nejoblíbenější Kahoot měl název “idiomy s příběhem”, celkem ho dokončilo neuvěřitelných 140 žáků. Idiomy byly evidentně oblíbené, na 3. místě je Kahoot “Food idioms” se 104 žáky a mezi nimi se těšně drží anglická gramatika a Kahoot “Present Continuous” který už odehrálo 106 žáků naší školy.

Chtěli bychom poděkovat všem účastníkům, jak žákům tak učitelům, kteří do toho s námi šli. Pro nás všechny to byla bezprecedentní zkušenost, díky které jsme se naučili mnoho nových technických dovedností. 

Moc nás těší, že jste se pravidelně připojovali a doufáme, že společný streaming přinesl příjemné zpestření do vašeho domácího vzdělávání.

Přestože jsme si streamování užili, už se moc těšíme, až vás příští školní rok  uvidíme všechny osobně!

 ZÁJEZD DO ENERGYLANDIE

Zájezd do Energylandie byl přesunut na 23.6.2021. Záloha je již zaplacena, informaci o doplatku obdržíte v dubnu 2021.

Žáci z 9. ročníků si mohou vyzvednout zálohu u paní učitelky Nezdařilové (v pondělí, úterý, ve středu nebo 26.6.).Informace k závěru školního roku 2019/20

 

 • informace_maly.pngHodnocení a možnost konzultací

Závěrečné hodnocení žáků za 2. pololetí se uzavírá v úterý 16. 6. na pedagogické radě. Vyučující budou při hodnocení postupovat dle kritérií vyhlášených MŠMT. 

Hodnocení za toto období má především formální charakter potvrzující úspěšné ukončení ročníku a postup do dalšího. Potřeba je zaměřit se především na vlastní posun a sebehodnocení žáků za uplynulé týdny. Učitelé se na sebehodnocení žáků v těchto posledních dnech zaměří, ať již ve škole, zpětnovazebními dotazníky nebo v online výuce. 

Pokud potřebujete  konzultovat zpětnou vazbu k výstupům svých dětí, obracejte se přímo na vyučující jednotlivých předmětů a TU emailem, školou online nebo telefonicky.

Přehled kritérií naleznete také zde na webu školy: http://www.zs-stross.cz/?id=462553&action=detail.

 

 • Předávání učebnic a klíčků od skříněk

Všichni žáci, kteří u nás pokračují i v příštím školním roce si nechávají veškeré učebnice a klíčky od skříněk u sebe, jejich výměna proběhne na začátku školního roku.

Žáci, kteří odcházejí na jinou školu prosíme, aby odevzdali učebnice, čipy na obědy a klíčky v posledním týdnu svým třídním učitelům, případně je nechali na recepci či sekretariátu školy.

Zároveň všechny žádáme, aby si do konce školního roku vyklidili své šatní skříňky a lavice. (pokud nedocházíte do školy, recepce školy je otevřena do 17,00).

Platby ŠD a školy v přírodě
Zaplacené poplatky za školní družinu a kroužky se poměrnou částí za jaro 2020 převádí do příštího školního roku. U žáků, kteří již družinu nebudou navštěvovat, mohou rodiče požádat o vrácení přeplatku na svůj účet - žádost o vratku zasílejte na email ekonom@zsstross.cz s uvedením jména, variabilního symbolu a třídy dítěte, částky za dané období a čísla účtu.

Veškeré platby za zrušené výlety a školy v přírodě byly již rodičům zaslány, pokud se tak nestalo, obraťte se na ekonom@zsstross.cz. Zálohy za přesunuté akce na příští školní rok  zůstávají na účtu školy.

 

 • Výdej vysvědčení

Školní rok bude ukončen v pátek 26. 6. 2020. Výdej vysvědčení bude vzhledem k jistému uvolnění opatření probíhat vždy společně pro všechny žáky v kmenových učebnách (pokud není s TU domluveno jinak). Předávání vysvědčení se mohou účastnit všichni žáci, stále však bude nutné předložit čestné prohlášení (.pdf) , do školy nebudou moci osoby s příznaky virového onemocnění.

časy vysvědčení: 

1. - 4. ročník 8,30 - 9,30 ve třídě (navazuje ŠD pro přihlášené děti)

5. - 9. ročník 10,00 - 10,30 ve třídě, 10,30 - 10,45 rozloučení s 9.A

O přesném čase vaší třídy a případně dalších podrobnostech předávání vysvědčení a setkávání, vás budou informovat vaši třídní učitelé. Součástí výdeje vysvědčení bude také možnost focení tříd.

Na výdej vysvědčení navazuje provoz školních skupin v ŠD  pro již přihlášené děti, pokud se do skupiny tento den nezapojíte, nezapomeňte si odhlásit oběd. 

 

 • Ředitelské volno a dětské skupiny družina

Na dny 29. a 30. června je vyhlášeno ředitelské volno. Pokud máte v době ředitelského volna zájem zařadit své dítě do dětské skupiny školní družiny, vyplňte prosím přihlášku do 19. 6. : https://forms.gle/p9d94yMACmiCGvRd8 

 

Děkujeme za vaši spolupráci v rámci celého školního roku a podpory našich učitelů nejen v období uzavření škol. Velice si toho vážíme.

 Lapbook RODINA 5.A prezentuje

 Žáci 5.A ve čtvrtek 18.6. budou prezentovat svoje práce. Můžete se přijít podívat :-)

         Lapbook RODINA.jpgrodina.jpgVýsledky školní literární soutěže

Datum konání: 10. 6. 2020

writing-competitions.pngMilé děti, milí rodiče!

 

   Rádi bychom vás informovali o výsledcích Literární soutěže 2020, kterou ZŠ Stross vyhlásila v polovině března pro žáky 1. stupně naší základní školy. V soutěži, která trvala do konce dubna, se sešlo celkem 41 literárních příspěvků. Největší konkurence byla v kategorii „Vyměněné kufry“, do které přispělo celkem 17 žáků… Literární příspěvky byly hodnoceny dle několika kritérií (nápaditost námětu, stylistika, zařazení klíčových slov – pokud byla pro dané téma a žánr zadána, přihlédnutí k věku dítěte). V každé kategorii byly vyhodnoceny tři nejúspěšnější literární práce:

 

Karkulka a sedm trpaslíků – pohádka:

 1. místo – Karolína Fojtíková 4.D
 2. místo – Natálie Pitráková 5.B
 3. místo – Šimon Geier 4.D

 

Vyměněné kufry: 

 1. místo – Alice Zábranská 4.A
 2. místo – Viktorie Baslová 5.D
 3. místo – Elen Janatková 3.A

 

Zvědavý pošťák – dopis:

 1. místo – Alžběta Baslová 3.D
 2. místo – Anna Čižinská 5.A
 3. místo – Klára Kovaříková 3.D

 

Kdybych byl vynálezce, vynalezl bych… - komiks:

 1. místo – Helena Blabolilová 1.A
 2. místo – Ester Káňová 4.D
 3. místo – Filip Bajgar 3.D

     

     Vzhledem k tomu, že současná situace bohužel nepřeje hromadným akcím, budou ceny nejúspěšnějším soutěžícím  Literární soutěže 2020 předány až na začátku příštího školního roku. Všem výhercům gratulujeme!!!

     O termínu slavnostního předání Vás ještě budeme informovat. Děkujeme Vám za velké nadšení, skvělé nápady a báječné příspěvky! Doufáme, že jste si literární tvoření užili a strávili při něm příjemný a inspirativní čas.

 

Na Vaše další literární tvoření se budeme těšit v příštím školním roce!Novější 1 3 25 48 72

Menu

calen.jpg

 calendarletohradska.jpg

15110990_1881111792175420_3761182100079004511_o.jpg

 

http://www.letohradska.cz/

 

https://www.facebook.com/pages/Z%C5%A0-Strossmayerovo-n%C3%A1m/215887068530260

 

konto + logo (3).jpg

 

unz-logo-red-rgb-m.png

 

cropped-Uk_Pedf_logo_křivky_červené_text_univerzita_užitné-2-e1511358046586.png

 

gdpr[2].png

9. 8. Roman

Zítra: Vavřinec

logo-obedove-konto.png

 

smart_civ_logo.png

Praha a EU: Investujeme do vaší budoucnosti.

http://www.prahafondy.eu/cz/oppa.html

http://www.nuv.cz/ramps/praha

http://www.rodicevitani.cz/mapa-skol/

www.creativemornings.cz

http://www.prirodniskola.cz/

http://www.pedf.cuni.cz/

http://www.praha.eu/jnp/cz/home/magistrat/index.html

http://www.cpiv.cz/

http://www.zs-stross.cz/index.php?nid=3380&lid=cs&oid=2542046

http://www.msmt.cz/

http://www.partnerska-skola.cz/O-Projektu

Návštěvnost stránek

1289740