Aktuality


20161116095112195_0001.jpg                                       

 

Novější 1 3 28 56 83

3.A

Předpokládaný návrat mezi 11.45 - 12 hod. 

BacKroužek pro každé dítě

Praha7_1_C.jpgSedmá městská část pokračuje v projektu Kroužek pro každé dítě. Rodiče žáků základních i mateřských škol s trvalým bydlištěm v Praze 7 si mohou požádat o příspěvek na kroužky, které se konají v 1. pololetí školního roku 2021/2022. 

Žádosti se podávají do 30. 9. 2021. Příspěvky jsou určeny pro rodiče v nepříznivé finanční situaci.

Více informací a formuláře ke stažení naleznete zde:

https://www.praha7.cz/volny-cas

 3.A

3.A dorazila v pořádku na školu v přírodě. Jsme ubytovaní a chystáme se k obědu. Bacukončení plošného COVID testování ve škole

zrušení.jpegK pátku 10.9. končí Mimořádné opatření MZ ČR k plošnému testování ve školách, od pondělí 13. 9. tedy žádné testování na přítomnost Covid-19 ve škole nebude probíhat, testování přestává být podmínkou pro přítomnost žáka a zaměstnance ve škole.

Dle vyjádření informační linky MŠMT, kterou jsme z důvodu vyjasnění postupu kontaktovali, nadále zůstávají v platnosti preventivní opatření týkající se nošení ochrany dýchacích cest ve společných prostorách školy a další doporučená opatření k rozestupům, dezinfekci, větrání apod..

Prozatím zůstává v platnosti také nutnost testování před odjezdem na školu v přírodě a před plaveckým kurzem. K těmto účelům poskytneme opět školní AG testy.Výsledky PCR testování

info-300x300 (1).pngS radostí oznamujeme, že také všechny odebrané vzorky při RT-PCR  testování  ze dne 6. 9.  jsou NEGATIVNÍ. O případném dalším plošném testování bude rozhodnuto MZ a MŠMT na základě celkových výsledků v ČR, budeme vás informovat.

Pokud nebyl někdo přítomen na testování a nesplňuje některou z výjimek z testování (viz předchozí informace), prokáže se při prvním příchodu do školy potvrzením o testu v odběrovém místě nebo se otestuje ve škole bezprostředně po příchodu AG testem a znovu pak AG testem ve čtvrtek 9. 9. dle platných pravidel pro antigenní testování.

Případná potvrzení o provedení testu budeme dětem na vyžádání vydávat v kanceláři školy (v každé budově).Výsledky PCR testování

info-300x300 (1).jpgS radostí oznamujeme, že všechny odebrané vzorky při RT-PCR  testování ve dnech 1. a 2. září  jsou NEGATIVNÍ. Další plánované testování proběhne v pondělí 6. 9. pro všechny ročníky najednou.

Pokud nebyl někdo přítomen na testování a nesplňuje některou z výjimek z testování (viz předchozí informace), prokáže se při prvním příchodu do školy potvrzením o testu v odběrovém místě nebo se otestuje ve škole bezprostředně po příchodu AG testem.

Případná potvrzení o provedení testu budeme dětem na vyžádání vydávat v kanceláři školy (v každé budově).PŘESUNUTÍ TERMÍNU ZÁJEZDU DO ENERGYLANDIE

Vzhledem k epidemiologickým opatřením se zájezd do Energylandie (v Polsku) přesouvá na termín 25.5.2022.

Cena zůstává zachována, doplatek bude splatný v dubnu 2022.

 

Děkujeme za pochopení

M. Sedláková, M. NezdařilováHarmonogram školního roku 2021-2022

první pololetí

   1. 9. 2021  -  31. 1. 2022

druhé pololetí

   1. 2. 2022  -  30. 6. 2022

Podzimní prázdniny

   27. 10. - 29. 10. 2021    

Vánoční prázdniny

   23. 12. 2021 - 2. 1. 2022

Pololetní prázdniny

   4. 2. 2022

Jarní prázdniny

   14. 3. – 20. 3. 2022

Velikonoční prázdniny

   14. 4. - 17. 4. 2022

Hlavní prázdniny

   1. 7. - 31. 8. 2022

ředitelská volna: 

   27. 9. 2021, dále dle aktuálních potřeb

1.den otevřených dveří:                            

   14. 12. 2021 - Vánoční den

2.den otevřených dveří:                            

   22. 2. 2022   

třídní schůzky:                            

   září 2021, listopad 2021, duben 2022 (dle        epidemiologické situace buď online nebo prezenčně v různých dnech v daném období)

Těšíme se na školu (budoucí prvňáci)

   22. 2. 2022  

konzultační hodiny vyučujících a tripartity

   čtvrtletně

pedagogické rady

   9.11.2021, 18.1.2022, 12.4.2022, 23.6.20221.ABC - první školní den

Samenwerken-poppetjes.jpgPrvní školní den tříd 1.ABC bude probíhat dle harmonogramu nastaveném v červnu. 

Setkání proběhne 1. září od 8,25 před kostelem na náměstí. Žádáme všechny přítomné, aby v případě nedodržení minimálního rozestupu 1,5 m od ostatních osob měli nasazeny respirátory/roušky. Toto bude při vstupu do školy platit také pro děti. 

Dle plánu umožníme vstup rodičům do školní budovy se svými dětmi, i zde je nezbytné po celou dobu mít nasazen respirátor, zároveň v rámci preventivního opatření prosíme o vyplnění formuláře o aktuální bezinfekčnosti - tento formulář je stejný, jako v červnu a budeme jej od dospělých osob vstupujících do budovy vybírat, prosím, počítejte s tím. Formulář naleznete v příloze, případně bude možné jej vyplnit ve vestibulu školy od cca 8,10.

Přibližně v čase 8,35 budou třídy postupně přecházet do školní budovy a do svých tříd. Ve třídě proběhne první přivítání žáčků paní učitelkou, i zde bude mít doprovod možnost si vše vyfotografovat a zaznamenat. Po chvíli budou všichni dospělí vyzváni paní učitelkou, aby opustili třídu a nechali děti pár minut s paní učitelkou o samotě. V této době budou mít rodiče a doprovod možnost si s vychovatelkami ŠD prohlédnout budovu školy a prostory školní družiny, případně se ještě zaregistrovat ke školnímu stravování.

Hned ve středu 1. 9. v cca 9,30 budou probíhat první oficiální třídní schůzky rodičů žáků prvního ročníku - organizační záležitosti k průběhu školního roku, harmonogram prázdnin, rozvrh, přidělení šatních skříněk apod. Rodiče v této době budou v kmenových učebnách svých dětí, děti si převezmou paní vychovatelky ze školní družiny. Schůzka potrvá přibližně jednu hodinu.

První školní den bude končit po TS v cca 10,15 hodin, kdy si rodiče své děti opět vyzvednou ze školní družiny. Děti, které jsou zaregistrované do školní družiny, mohou zůstat v družině se svými vychovatelkami.

Další výuka bude probíhat takto: čtvrtek a pátek do 11,15 – navazuje družina, od pondělí 6. září začne výuka dle platného rozvrhu.

Školní družina a jídelna bude v provozu od 1. 9. 2021.

 

První den.pdf

Co budou děti potřebovat.pdf

Čestné prohlášení.pdfZačátek školního roku

informace_m[7].gifZdravíme Vás na konci letních prázdnin, věříme, že jste si odpočinuli a načerpali potřebnou energii pro nový školní rok.

Začínáme ve středu 1. září od 8,30 první vyučovací hodinou. První den mají všechny třídy 2 vyučovací hodiny (do 10,10), na které pro přihlášené děti v 1. - 4. ročníku navazuje provoz školní družiny s obědem, oběd je pro děti v ŠD automaticky přihlášen. Děti mimo školní družinu mají oběd odhlášený. Informace pro PT a 1.ABC přijdou v samostatné zprávě.

Ve čtvrtek a v pátek je nastaven konec vyučování pro první stupeň do 12,10 (navazuje ŠD), pro druhý stupeň do 13,05, každý ročník bude mít také nastaven svůj čas oběda. Jedná se o adaptační dny na začátek školního roku, budou probíhat třídnické práce. 

Od pondělí 6. září se učíme dle rozvrhů, které nalezenete ve škole online (je třeba nastavit školní rok 2021/2022).

Přehled aktuálně platných pravidel naleznete níže.

 

 

Testování:

Dle platného nařízení bude na začátku školního roku probíhat plošné testování žáků na přítomnost Covid-19. Testování v naší škole bude opět probíhat metodou RT-PCR jedná se o šetrné a neinvazivní testy ze slin, které budou vyhodnocovány metodou PCR poolingu. Jde o stejný systém testování, který jsme používali na konci školního roku. Bližší informace o PCR testování naleznete také na webu městské části P7 (info z jara 2021).

 • hned ve středu 1. 9. se budou testovat žáci 2. - 9. ročníků
 • ve čtvrtek 2. 9. se budou testovat žáci přípravné třídy a prvních tříd
 • druhé testování bude již pro všechny ročníky v pondělí 6. 9. 

Výsledky testů budou známy do 24 hodin, do výsledku testů žáci chodí normálně do školy a dodržují obecně platná nařízení bez dalšího omezení, v případě pozitivního testu ve třídě Vás budeme bezprostředně informovat, všichni žáci jdou na potvrzovací PCR test a v případě negativního výsledku se vrací do školy, v případě pozitivního testu je nastavena izolace - vše probíhá dle instrukcí hygieny.

Do testování budou zařazeni všichni žáci přítomni ve škole. Níže popisujeme některé výjimky, kdy se žáci nemusí ve školetestovat, v takovém případě je nutné vyplnit dotazník zde nebo odkazem pod textem.

Testovat se nemusí žáci 12+ s ukončením očkováním (14 dnů po druhé dávce) a  žáci v 180 denním intervalu od prodělaného Covidu, případně žáci s platným potvrzením o provedeném testu v odběrovém místě. 

Pokud nesplňujete dané výjimky a nechcete, aby bylo Vaše dítě testováno, může žák do školy nastoupit pouze za podmínek nošení roušky po celou dobu pobytu a ve všech prostorách ve škole, při převlékání, svačině a obědě sedí v minimálním odstupu od ostatních žáků 1,5 m.

Pokud splňuje vaše dítě dané VÝJIMKY nebo NECHCETE, aby bylo vaše dítě VE ŠKOLE TESTOVÁNO z jiných důvodů, vyplňte tento DOTAZNÍK:

https://forms.gle/DJ6mNTgrXauwQayi8 

Žáci, kteří nebudou v dané termíny testování ve škole, předloží první den příchodu do školy potvrzení o negativním testu z odběrného místa nebo si provedou AG samotest v budově školy hned po příchodu (podobně, jako na jaře).

Testování a s tím spojená opatření budou MZ a MŠMT po první vlně (dva týdny) vyhodnoceny a dle počtu výskytu pozitivních testů v dané oblasti budou nastavena další opatření. V případě nižšího výskytu než 25 případů pozitivity na 100 000 provedených testů, nebude další plošné testování probíhat.

Roušky:

Žáci nosí ochranu nosu a úst (roušky) ve všech společných prostorách školy, ve svých učebnách mohou žáci roušky odložit, výuka probíhá bez roušek. Prosíme vybavte své děti rouškami  (minimálně lékařské nebo odpovídající certifikace, případně FFP2) v dostatečném počtu na jejich pravidelnou výměnu, budou k tomu potřebovat také pytlík na použitou roušku. 

Respirátory FFP2 nosí také všichni zaměstnanci a návštěvníci školy ve společných prostorách. Pro případ potřeby máme ve škole náhradní roušky pro žáky k dispozici. 

Roušky plní ve škole funkci tzv. sekundární ochrany vedle pravidelného testování. Netestovaní žáci nosí ochranu úst a nosu po celou dobu pobytu ve škole.

Hygienická pravidla:

 • Myjeme si ruce mýdlem a dezinfekcí hned po příchodu do školy,nadále v pravidelných intervalech.
 • Snažíme se dodržovat vzájemné rozestupy.
 • V učebnách se pravidelně větrá, větrat budeme i v průběhu výuky (intenzivně po dobu cca 5 min.). Bude dobré, aby žáci měli ve třídě k dispozici mikinu nebo svetr.
 • Žáci tráví čas na chodbách jen v nezbytných situacích tak, aby se nepotkávali s žáky z ostatních tříd, přestávky na toaletu a odpočinek budou z tohoto důvodu koordinovány. Časy začátků hodin a přestávek se tak v průběhu dopoledne mohou lišit. 
 • K dispozici je dezinfekce u vstupu, v učebnách a na záchodech, průběžný úklid zaměřen především na dezinfekci společných prostor, klik a lavic. 
 • Jednotlivé třídy budou mít své časy oběda nastaveny tak, aby se v jídelně potkával nižší počet tříd (podobně, jako na jaře).
 • Prosíme, neposílejte dítě do školy s jakýmikoli příznaky nemoci.

Výuka:

 • Tělocviky mohou probíhat i uvnitř a bez roušek, ve vnitřních prostorách nemohou cvičit netestovaní žáci nesplňující výjimky z testování (viz výše). 
 • Je umožněno zpívání při HV, opět mimo netestované žáky nesplňující výjimky z testování.(viz výše). 
 • první týdny minimalizujeme stěhování žáků mezi učebnami, spojování žáků z různých ročníků ve výuce jsme omezili na nejnutnější případy.

Školní družina - viz samostatná zpráva z ŠD

Vstup do budovy:

Žádáme rodiče, aby do budovy vstupovali pouze v případech dopomoci svým dětem v prvním ročníku nebo přípravné třídě. Při vstupu do budovy mějte nasazeny respirátory, dezinfikujte si ruce a dodržujte odstup od ostatních osob. V případě delšího pobytu třetích osob ve škole budeme vyžadovat prohlášení o bezinfekčnosti.Novější 1 3 28 56 83

Menu

calen.jpg

 

15110990_1881111792175420_3761182100079004511_o.jpg

 

http://www.letohradska.cz/

 

https://www.facebook.com/pages/Z%C5%A0-Strossmayerovo-n%C3%A1m/215887068530260

 O2.png

82248508_534891637374351_1465520082087051264_n.jpg

konto + logo (3).jpg

 

unz-logo-red-rgb-m.png

 

cropped-Uk_Pedf_logo_křivky_červené_text_univerzita_užitné-2-e1511358046586.png

 

gdpr[2].png

20. 9. Oleg

Zítra: Matouš

logo-obedove-konto.png

 

smart_civ_logo.png

Praha a EU: Investujeme do vaší budoucnosti.

http://www.prahafondy.eu/cz/oppa.html

http://www.nuv.cz/ramps/praha

http://www.rodicevitani.cz/mapa-skol/

www.creativemornings.cz

http://www.prirodniskola.cz/

http://www.pedf.cuni.cz/

http://www.praha.eu/jnp/cz/home/magistrat/index.html

http://www.cpiv.cz/

http://www.zs-stross.cz/index.php?nid=3380&lid=cs&oid=2542046

http://www.msmt.cz/

http://www.partnerska-skola.cz/O-Projektu

Návštěvnost stránek

1504638