Aktuality


20161116095112195_0001.jpg                                       

 

Novější 1 3 27 52 78

Jarní prázdniny

Sluníčko.png
V týdnu od 1. do 5. března 2021 máme jarní prázdniny, škola je tyto dny pro veřejnost uzavřena.

Neprobíhá prezenční ani distanční výuka.

 

Přejeme všem žákům klidné prázdniny plné zdravého odpočinku.Opatření vlády - roušky

kGkBJ5sMSxWXK6gS8nC1PzrL0.pngMimořádným opatřením vlády ČR ze dne 22. 2. 2021 se upravuje povinnost nošení ochranných prostředků – ochrana úst a nosu, tzv. rouška.

Z opatření pro školy a žáky ve škole vyplývá v zásadě jedna povinnost a několik doporučení.

 • Od čtvrtka 25. 2. není látková rouška vnímána jako plnohodnotná ochrana, její samostatné používání již nebude možné pro děti ani dospělé. Stejně tak není plnohodnotnou ochrannou používání plastových štítů, štít může použít pouze pedagog v nezbytně nutných případech, kdy je potřeba, aby žáci viděli na obličej a ústa, v takovém případě se zachovává minimálně dvoumetrový odstup. K tomuto opatření je určena přechodná doba nejdéle do konce února 2021, od března platí bez výjimky.
 • Ve školním prostředí je tedy povinnost látkovou roušku nahradit minimálně zdravotnickou obličejovou maskou (rouškou) nebo rouškami z nano vláken s obdobnými vlastnostmi naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky normy ČSN EN 14683+AC, které brání šíření kapének.
 • Povinnost nošení respirátorů ochranné třídy FFP2 (a analogicky podobné), nebo dvou lékařských roušek na sobě, není pro děti ve věku 2 – 15 let povinná, zůstává obecně doporučená - pokud je to možné zajistit.

Při nošení lékařských roušek nebo respirátorů je pro správnou funkci nezbytně nutná dobrá přiléhavost roušky k obličeji. Je tím zajištěn filtrační proces při našem dýchání, pokud rouška netěsní, dochází při výdechu k úniku vzduchu mimo roušku po jejím obvodu.

Především u malých dětí může být složité toto zajistit. Proto je potřeba nasazení roušky doma vyzkoušet a případně zkrátit délku gumiček tak, aby rouška seděla dítěti na obličeji co nejlépe.

Lékařská rouška má při správném zacházení delší použitelnost, než některé látkové. V každém případě je ale potřeba dítě do školy vybavit také náhradními rouškami, které již budou mít nastavenu délku gumiček pro potřeby dítěte.

Ve škole jsou pro děti k dispozici také náhradní lékařské roušky pro případ poškození nebo ztráty roušky v průběhu pobytu ve škole.

Děkujeme za spolupráci.

 

informace MŠMT (.pdf)

mimořádné opatření vlády ČR (.pdf)Opatření ve školách pokračují minimálně do 28. 2. 2021 (aktualizace 16.2.)

22814527_1442010102584611_496014437302122036_n.png

Aktualizace: stávající režim ve škole pokračuje bez změny minimálně do 28. 2. 2021 na základě usnesení vlády ze dne 14. 2. 2021 č. 129.

................ 

Dle sdělení MŠMT nebude mít ukončení nouzového stavu vliv na dosavadní režim na školách. Opatření ve školství se od pondělí budou řídit podle zákona o ochraně veřejného zdraví, provoz pokračuje dle stupně 5 PES.

Nadále tedy i od pondělí 15. února 2021 platí

 • prezenční docházka pouze PT, 1. a 2. ročníku a všechny speciálních třídy na Uranii
 • 3. - 9. ročníky mají distanční vzdělávání

Vyjádření MŠMT (odkaz)

 

Zákon o ochraně veřejného zdraví (č. 258/2000 Sb.)

§ 69

Mimořádná opatření při epidemii a nebezpečí jejího vzniku

(1) Mimořádnými opatřeními při epidemii nebo nebezpečí jejího vzniku jsou

a) zákaz nebo omezení výroby, úpravy, úschovy, dopravy, dovozu, vývozu, prodeje a jiného nakládání s potravinami a dalšími výrobky, kterými může být šířeno infekční onemocnění, popřípadě příkaz k jejich zničení,

b) zákaz nebo omezení styku skupin fyzických osob podezřelých z nákazy s ostatními fyzickými osobami, zejména omezení cestování z některých oblastí a omezení dopravy mezi některými oblastmi, zákaz nebo omezení slavností, divadelních a filmových představení, sportovních a jiných shromáždění a trhů, uzavření zdravotnických zařízení jednodenní nebo lůžkové péče, zařízení sociálních služeb, škol, školských zařízení, zotavovacích akcí, jakož i ubytovacích podniků a provozoven stravovacích služeb nebo omezení jejich provozu,Zápisy do první třídy 2021

info pro předskolaky - menší.jpg 2.jpgVeškeré informace k zápisům do první třídy naleznete na informačním webu prokliknutím odkazu v levém menu této stránky, případně níže v textu.

S nejvyšší pravděpodobností budou veškeré dny otevřených dveří pouze distančně formou online setkání. Termíny a odkazy k setkání naleznete také v přehledné webové prezentaci.

ZÁPIS DO PRVNÍ TŘÍDY (odkaz na školní informační web k zápisům)Opatření pokračují minimálně do 14. února

22814527_1442010102584611_496014437302122036_n[8].pngDle vyjádření MZ a MŠMT budou aktuální opatření ve školství pokračovat minimálně
do 14. února 2021, nadále tedy platí:

 

 • prezenční docházka pouze PT, 1. a 2. ročníku a všechny speciálních třídy na Uranii
 • 3. - 9. ročníky mají distanční vzdělávání

 

viz http://www.zs-stross.cz/?id=514899&action=detail Pololetní vysvědčení a prázdniny

vysvedceni.jpgVe čtvrtek 28. ledna 2021 končí první pololetí školního roku 2020/2021.

Třídám, které budou prezenčně ve škole, budeme vysvědčení předávat ve čtvrtek poslední vyučovací hodinu dle rozvrhu. Ostatní třídy, zpravidla 3. - 9. ročník, obdrží tiskopis vysvědčení nebo výpisu vysvědčení při návratu k prezenční výuce.

Již nyní mohou všichni využít vzdálený náhled na uzávěrku pololetního hodnocení. Přihlaste se ve webovém prohlížeči  ke svému účtu v aplikaci Škola online, v horním menu vyberte HODNOCENÍ - VÝPISY HODNOCENÍ - HODNOCENÍ ŽÁKA. Konečnou známku naleznete v posledním sloupci, je psána červeně. Při slovním hodnocení uvidíte červenou zkratku SL, po nájezdu kurzorem na tuto zkratku se otevře dialogové okno s textem slovního hodnocení.

 

V pátek 29. 1. 2021 jsou jednodenní pololetní prázdniny, výuka tento den neprobíhá.Konzultace

informace_0.jpgK pátku 22. ledna uzavíráme klasifikaci za první pololetí školního roku 2020/21 (info viz předchozí zpráva). V této souvislosti jsou všichni pedagogové připravení individuálně konzultovat s žáky a rodiči výstupy za první pololetí online. 

V případě, že máte zájem o individuální konzultaci s našimi učiteli, neváhejte je oslovit přes kontaktní email (vždy jmeno.prijmeni@zsstross.cz), žáci mohou využít také přímo Google učebnu.opatření pokračují také v týdnu od 25. 1. 2021

22814527_1442010102584611_496014437302122036_n.pngDle vyjádření ministra školství Plagy budou školy i v příštím týdnu, tj. od 25. ledna, pokračovat ve výuce dle současného režimu, který odpovídá
stupni 5 matice opatření PES.

Nadále tedy platí:

 • prezenční docházka pouze PT, 1. a 2. ročníku a všechny speciálních třídy na Uranii
 • 3. - 9. ročníky mají distanční vzdělávání

Posledním školním dnem v lednu je čtvrtek 28. 1., v pátek 29. 1. jsou celorepublikové pololetní prázdniny a žádná výuka neprobíhá.

 

V souvislosti s dalším prodloužením konání distančního vzdělávání vnímáme, že je vhodná doba znovu připomenout základní nastavení distanční výuky u nás ve škole. Distanční vzdělávání je povinné, vztahuje se na něj platný školní řád a skládá se ze dvou základních částí - synchronní výuky, což jsou online hodiny, které vidíte také v rozvrhu, a asynchronní výuky, která je zaměřena na samostatnou práci žáků, takto zadávané podklady k výuce naleznete zpravidla v google učebnách.

 • V distanční výuce přistupujeme k modelu přibližně 60% synchronní výuky, při které jsou žáci i učitel připojení ve stejný čas a zbylých  40% asynchronní výuky, při které žáci pracují na zadaných úkolech samostatně v čase, který si sami stanoví. Toto rozvržení odpovídá metodice ministerstva školství a kombinaci zmíněných způsobů výuky doporučuje i odborná učitelská veřejnost.
 • Synchronní výuka nám dává možnost procvičovat učivo s dětmi společně a reagovat na jejich aktuální potřeby. Také díky přímému kontaktu snadněji vysvětlíme nové učivo a odpovíme na otázky žáků nebo přímo zkontrolujeme jejich porozumění. Přímá online výuka je však náročná na okamžitou pozornost žáků a neustálá práce u počítače je vyčerpávající. Proto aplikujeme také výuku asynchronní, ve které si děti mohou samostatně stanovit v jakém čase se budou danému úkolu věnovat. Asynchronní úkoly by měly žákům přinést mimo výukového obsahu také dovednost organizace vlastního času a individuální odpovědnost za své učení.

Věříme, že tímto systémem dáváme žákům možnost si určitou část svého volného času organizovat samostatně, a podporovat jejich individuální odpovědnost za vzdělávací výsledky. Zároveň ale poskytujeme dostatečný prostor pro synchronní online podporu a společnou práci.

Děkujeme za podporu a spolupráci na distančním vzdělávání.Hodnocení v pololetí

teamwork4.jpgV souvislosti s průběhem výuky v tomto pololetí, které bylo ovlivněno přecházením na distanční výuku v poměrně velké míře, Vám zasíláme informace o způsobu a průběhu hodnocení v prvním pololetí tohoto školního roku. V souladu s doporučením MŠMT a po společné diskuzi v rámci školy jsme se rozhodli ponechat již zavedený způsob hodnocení:

 • ve všech třídách, kde již je nastaveno slovní hodnocení,
  bude slovní hodnocení i nadále;
 • u ostatních tříd zůstává na vysvědčení klasifikace známkou.

Uvědomujeme si, že toto období bylo a je pro všechny velmi náročné a že hodnocení v tomto pololetí nedokáže bezvýhradně popsat reálné posuny a pokroky jednotlivých žáků. Správně posoudit úroveň jejich výstupů za jednotlivé předměty je tak velmi obtížné. 

Nemyslíme si ovšem, že celoplošné zavedení slovního hodnocení by tuto situaci ulehčilo nebo zpřehlednilo. Slovní hodnocení na vysvědčení je komplexní zpětná vazba shrnující průběh celého pololetí a je potřeba k této zpětné vazbě průběžně sbírat a shromažďovat podklady, bylo by nezodpovědné plošně přejít k slovnímu hodnocení teprve dva týdny před klasifikační uzávěrkou prvního pololetí tam, kde se počítalo s hodnocením známkami.

Také při hodnocení známkou bude v této známce promítnut individuální přístup k danému žákovi, jeho zázemí a možnostem plnit distanční vzdělávání. Více než v jiných obdobích bude známka zohledňovat spíše individuální posun a přístup k výuce, než zvládnutí celkového výukového obsahu v běžném pololetí.

Naprostá většina žáků měla v tomto pololetí nastavenu distanční výuku na více než polovinu celého období, vzdělávání tak probíhalo především z domova. Vnímáme proto jako velmi důležité, aby se v tomto období dokázali ohodnotit také žáci sami. Sebehodnocení žáků bude tak probíhat v těchto týdnech v některých dílčích předmětech, ale i komplexně za výuku jako takovou. V neposlední řadě byl obrovský díl práce a odpovědnosti na rodičích a dalších dospělých v rodinách žáků, bez kterých by distanční vzdělávání nemohlo plnohodnotně probíhat. Je proto důležité, aby i rodiče byli součástí zhodnocení celého pololetí.

K vysvědčení tak v tomto pololetí přidáváme:

 • sebehodnocení žáků, které bude vytvořeno ve spolupráci s TU v období do 26. ledna, povinné pro všechny žáky školy
 • reflektivní rozhovor žáka, rodiče a třídního učitele - tzv. tripartita v období 26.ledna - 19. února, povinné při klasifikaci známkou ve 3. - 9. ročníku; dobrovolné při slovním hodnocení a tam, kde tripartita již proběhla v průběhu podzimu;
 • dotazník zpětné vazby k organizačně technickému zajištění distanční výuky u nás ve škole z pohledu zákonných zástupců -  dotazník pro 1. stupeň (google form)    dotazník pro 2. stupeň (google form)       
                                                                           aktivní 25.1. - 12. 2. 

Sebehodnocení žáků proběhne na připraveném školním tiskopisu buď online, nebo prezenčně, pokud budou školy opět částečně otevřené. Tripartita bude probíhat zpravidla online, pozvánku s návrhem termínů obdržíte od svých třídních učitelů ke konci ledna. Tripartita v tomto pojetí je určena především k přátelskému rozhovoru a sebereflexi celého období z pohledu žáka a rodiny, zaměříme se především na lepší vzájemné poznání a pochopení situace. V tripartitách v tomto pololetí se nebudeme přímo zabývat žákovskými výstupy a portfolii za jednotlivé předměty, k tomu jsou určeny tripartity ve čtvrtletích. Není to ani prostor k hodnocení organizace a nastavení distanční výuky jako takové. Hlavní roli budou hrát především osobní zkušenosti a pocity žáků v tomto období.

Ke konci ledna požádáme rodiče o vyplnění školního online dotazníku, kde bude prostor také k celkovému popsání situace a vyjádření se k nastavení distanční výuky jako takové, jejímu organizačně technickému zajištění. Dotazník nám poslouží k nastavení případné distanční a rotační výuky pro jarní období.

Termín předávání vysvědčení je nastaven na čtvrtek 28. ledna. Žáci, kteří budou v rámci epidemiologických opatření ve škole, dostanou vysvědčení přímo ve třídě, žáci na distanční výuce budou mít vysvědčení v náhledu v aplikaci Škola online a tiskopis vysvědčení obdrží po návratu do školy.

 opatření pokračují do 22 .1. 2021

ErHjdVoW8AYJ8yv.jpegDle vyjádření MZ a MŠMT budou aktuální opatření ve školství pokračovat minimálně
do 22. ledna 2O21, nadále tedy platí:

 • prezenční docházka pouze PT, 1. a 2. ročníku a všechny speciálních třídy na Uranii
 • 3. - 9. ročníky mají distanční vzdělávání

viz http://www.zs-stross.cz/?id=514899&action=detail Novější 1 3 27 52 78

Menu

calen.jpg

 

15110990_1881111792175420_3761182100079004511_o.jpg

 

http://www.letohradska.cz/

 

https://www.facebook.com/pages/Z%C5%A0-Strossmayerovo-n%C3%A1m/215887068530260

 O2.png

82248508_534891637374351_1465520082087051264_n.jpg

konto + logo (3).jpg

 

unz-logo-red-rgb-m.png

 

cropped-Uk_Pedf_logo_křivky_červené_text_univerzita_užitné-2-e1511358046586.png

 

gdpr[2].png

26. 2. Dorota

Zítra: Alexandr

logo-obedove-konto.png

 

smart_civ_logo.png

Praha a EU: Investujeme do vaší budoucnosti.

http://www.prahafondy.eu/cz/oppa.html

http://www.nuv.cz/ramps/praha

http://www.rodicevitani.cz/mapa-skol/

www.creativemornings.cz

http://www.prirodniskola.cz/

http://www.pedf.cuni.cz/

http://www.praha.eu/jnp/cz/home/magistrat/index.html

http://www.cpiv.cz/

http://www.zs-stross.cz/index.php?nid=3380&lid=cs&oid=2542046

http://www.msmt.cz/

http://www.partnerska-skola.cz/O-Projektu

Návštěvnost stránek

1410981