Zápis do první třídy - rozhodnutí o přijetí000723_05_007222.gifŘeditel školy jako příslušný správní orgán příspěvkové organizace ZŠ Praha 7, Strossmayerovo nám. 4,  rozhodl v řízení o žádosti k přijetí ke školnímu vzdělávání od školního roku 2018/2019 v souladu s ust. § 36 a ust. §165 odst. 2 v přímé souvislosti s ust. § 183 odst. 2 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění takto:

Přijetí do první třídy (.pdf)

Přijetí do přípravné třídy (.pdf)

Rozdělení přijatých žáků do tříd dle preference vzdělávacího programu proběhne do středy 25.4. 16,00. Rodiče budou o zařazení informováni emailovou zprávou.

Zákonní zástupci dětí, jejichž registrační číslo není v seznamu přijatých a jsou ze spádové oblasti školy, uvedli jinou prioritu než naši školu a do své prioritní školy by měli být přijati. Pokud tomu tak není, jsme připraveni tyto děti také přijmout - v takovém případě prosím o informaci na martin.provaznik@zs-stross.cz. Ostatní obdrží rozhodnutí o nepřijetí doporučeně poštou.

Děkujeme za spolupráci


Menu

calen.jpg

 

15110990_1881111792175420_3761182100079004511_o.jpg

 

http://www.letohradska.cz/

 

https://www.facebook.com/pages/Z%C5%A0-Strossmayerovo-n%C3%A1m/215887068530260

 

konto + logo (3).jpg

 

gdpr[2].png

22. 1. Slavomír

Zítra: Zdeněk

logo-obedove-konto.png

 

smart_civ_logo.png

Praha a EU: Investujeme do vaší budoucnosti.

http://www.prahafondy.eu/cz/oppa.html

http://www.nuv.cz/ramps/praha

http://www.rodicevitani.cz/mapa-skol/

www.creativemornings.cz

http://www.prirodniskola.cz/

http://www.pedf.cuni.cz/

http://www.praha.eu/jnp/cz/home/magistrat/index.html

http://www.cpiv.cz/

http://www.zs-stross.cz/index.php?nid=3380&lid=cs&oid=2542046

http://www.msmt.cz/

http://www.partnerska-skola.cz/O-Projektu

Návštěvnost stránek

964639