školní skupiny pro žáky prvního stupně - přihláškabimbi_libri.jpgVážení rodiče,

v souladu s platným vládním nařízením a opatřeními ministerstva školství (MŠMT) zahájíme od 25. 5. 2020 provoz školních skupin pro žáky prvního stupně a přípravné třídy. Při dodržení všech požadovaných pravidel se nebude jednat o klasickou prezenční školní docházku a výuku, provoz a obsah vzdělávání bude upraven tak, aby splňoval veškerá požadovaná hygienická opatření:

 • docházka je NEPOVINNÁ, je třeba se k docházce přihlásit (níže pod odkazem), pokud dítě do školy nepošlete, dle aktuálního prohlášení Vlády ČR vám zůstává nárok na OČR, legislativní proces v tomto bodu ale není ještě dokončen
 • provoz: 8,30 – 12,10 dopolední blok 1. – 5. ročník; odpolední blok do 16,00 pouze 1. – 4. ročník
 • hlavní náplní dopoledního bloku je práce na zadaném učivu v rámci výuky na dálku, výuka na dálku bude pokračovat až do konce školního roku, skupinu povede pedagogický pracovník školy (učitel/vychovatel/asistent pedagoga), neumíme ovšem garantovat třídního učitele všem žákům
 • ve třídách, kde proběhla domluva mezi vyučujícími a rodiči o předběžném počtu přihlášených žáků a způsobu výuky ve škole a zároveň na dálku, se pokusíme tuto skutečnost respektovat, vše ale bude záležet na celkových počtech přihlášených – přednost mají provozní, kapacitní a hygienická pravidla stanovena MŠMT.
 • oběd ve školní jídelně jsme při dodržení daných hygienických norem schopni zajistit jen pro omezený počet žáků, rozhodnutí učiníme dle konečného počtu přihlášených žáků, svůj zájem o oběd zapište do přihlášky
 • skupiny do počtu 15 žáků, pokud to bude možné, zachováme složení skupiny dle daných tříd, z kapacitních důvodů budou ovšem některé skupiny napříč třídami nebo ročníky, z provozních důvodů může o zařazení do skupin rozhodovat také čas odchodu žáka ze školy
 • složení školních skupin je neměnné, pozdější přihlášení není možné, při ukončení docházky některého žáka do skupiny zůstává počet žáků ve skupině trvale snížen, po své případné nepřítomnosti se žák může do své skupiny opět vrátit – při absenci delší než 1 týden doloží rodiče nové prohlášení.
 • vstup do budovy pouze při dodržení:
  • Po předložení čestného prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění a rizikových faktorů.
  • Změření teploty u vstupu bezkontaktním teploměrem.
  • Vstup do budovy školy je umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám.
  • Všichni žáci i zaměstnanci školy nosí ve společných prostorách roušky, každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky.
  • Škola je oprávněna vymezit prostory, ve kterých se žáci mohou pohybovat. Pohyb mimo areál školy není možný.
  • Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla; jejich opakované nedodržování, po prokazatelném upozornění zákonného zástupce žáka, je důvodem k nevpuštění žáka do školy, resp. k vyřazení žáka ze skupiny či přípravy.

V odkazu níže naleznete přihlašovací formulář, který prosím vyplňte do středy 13. 5. 20,00 hod.:

přihlášení - https://forms.gle/1qVP9Euz9LXe8Qzu9

Na základě vyplněných přihlášek rozdělíme žáky do skupin a v přštím týdnu rozešleme rodičům základní informace k zahájení činnosti školních skupin a rozdělení žáků do skupin.

Níže také sdílíme související dokumenty k zahájení provozu včetně čestného prohlášení pro zákonné zástupce. Prosíme, pečlivě je prostudujte.

S pozdravem,

vedení školy

Přílohy:

OCHRANA ZDRAVÍ A PROVOZ ZÁKLADNÍCH ŠKOL V OBDOBÍ DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU 2019/2020 (aktualizace 27.5.)

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O NEEXISTENCI PŘÍZNAKŮ VIROVÉHO INFEKČNÍHO ONEMOCNĚNÍ

SAMOSTATNÝ ODCHOD ŽÁKA ZE ŠKOLY - potvrzení


Menu

calen.jpg

 calendarletohradska.jpg

15110990_1881111792175420_3761182100079004511_o.jpg

 

http://www.letohradska.cz/

 

https://www.facebook.com/pages/Z%C5%A0-Strossmayerovo-n%C3%A1m/215887068530260

 

konto + logo (3).jpg

 

unz-logo-red-rgb-m.png

 

cropped-Uk_Pedf_logo_křivky_červené_text_univerzita_užitné-2-e1511358046586.png

 

gdpr[2].png

4. 6. Dalibor

Zítra: Dobroslav

logo-obedove-konto.png

 

smart_civ_logo.png

Praha a EU: Investujeme do vaší budoucnosti.

http://www.prahafondy.eu/cz/oppa.html

http://www.nuv.cz/ramps/praha

http://www.rodicevitani.cz/mapa-skol/

www.creativemornings.cz

http://www.prirodniskola.cz/

http://www.pedf.cuni.cz/

http://www.praha.eu/jnp/cz/home/magistrat/index.html

http://www.cpiv.cz/

http://www.zs-stross.cz/index.php?nid=3380&lid=cs&oid=2542046

http://www.msmt.cz/

http://www.partnerska-skola.cz/O-Projektu

Návštěvnost stránek

1250945