MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ od 1. 9. 202022814527_1442010102584611_496014437302122036_n.pngVážení rodiče, 

v neděli 30. 8. v podvečer jsme obdrželi informaci z Hygienické stanice pro Prahu 7 o pozitivním testu na COVID-19 jednoho z našich zaměstnanců. V důsledku tohoto byla prozatím 9 dalším zaměstnancům školy nařízena preventivní 14 denní karanténa a PCR test. 

Od 1. 9. jsme schopni zajistit provoz školy pouze za přísných hygienicko epidemiologických opatření, která budou v platnosti minimálně do 11. 9. 2020:

 • Aktuálně se karanténa týká zaměstnanců v budově STROSS, riziko rozšíření karantény i na budovy LETOHRADSKÁ a URANIE však zůstává, vše bude záviset také na výsledcích testů zaměstnanců v karanténě v tomto týdnu. Zpřísněná hygienicko epidemiologická opatření se tak týkají všech budov.
 • Všichni v budově nosí roušky po celou dobu pobytu. Žáci mají své minimálně 2 roušky a pytlík na jejich odkládání.
 • Žáci zůstávají ve svých třídách a skupinách i při provozu školní družiny.
 • Rodiče nevstupují do vnitřních prostor budovy dále než do vstupního vestibulu v přízemí školy. I zde používají roušky a dodržují sociální distanc.
 • V prvním týdnu nevyučujeme podle rozvrhu, výuka je zkrácena první den do 10,10 (navazuje oběd a ŠD 1. - 4.ročník) a od středy pro první stupeň do 12,00 (navazuje ŠD 1. - 4.ročník), pro druhý stupeň do 13,00. Zaměříme se na adaptaci na školní prostředí a vyrovnávání dovedností a znalostí z doby výuky na dálku, proběhne také výměna učebnic. Výuka v druhém zářijovém týdnu bude upřesněna do 4. 9.
 • Čas oběda jednotlivých tříd bude stanoven tak, aby se snížil počet potkávání jednotlivých tříd, obědy budou probíhat v časech cca 11,30 - 14,30 hodin. Čas oběda jednotlivých tříd sdělíme později.
 • V platnosti zůstává zvýšená frekvence úklidu školy dezinfekčními prostředky a základní pravidla osobní a respirační hygieny - především mytí a dezinfekce rukou, dodržování odstupu ve společných prostorách, časté větrání.
 • Do budovy mají zákaz vstupu všechny osoby s příznaky respiračních nebo jiných chorob nebo se zvýšenou tělesnou teplotou (37 stupňů a více). Při podezření na nemoc budeme žákům měřit teplotu a v případě zjištění příznaků nemoci budeme kontaktovat rodiče, aby si své dítě vyzvedli. Do doby vyzvednutí bude dítě v izolaci od ostatních žáků ve škole. Buďte prosím v tomto důslednější více než kdy jindy, nepodceňujte ani jen lehké příznaky nemoci.
 • Třídní schůzky plánované na začátek školního roku proběhnou pouze online v termínu mezi 7. a 18. 9. 2020. Termíny schůzek jednotlivých tříd zveřejníme do 4. 9. 2020.
 • Z důvodů karantény zaměstnanců školy budou některé třídy vedeny zastupujícími pedagogy
 • Při zvýšení počtu zaměstnanců v karanténě budeme muset přistoupit k omezenému provozu některých tříd, v takovém případě bychom nastavili pro tyto třídy distanční vzdělávání. V danou chvíli jsou tomuto opatření nejblíže třídy 2. stupně v budově STROSS, případné omezení provozu se dozví rodiče a žáci zprávou v systému Škola online.
 • Nepřítomnost žáků ve škole z důvodů těchto opatření budeme v prvních 14 dnech školy omlouvat, při omlouvání je třeba postupovat standardním způsobem (oznámit nepřítomnost TU, po návratu do školy zapsat omluvenku do ŽK). Nejedná se však o uzavření školy a není to tedy samo o sobě důvod k OČR, tím jsou pouze zdravotní komplikace dítěte. Nepřítomnost žáka ve škole se počítá do celkové absence. 
 • Sledujte web školy a zprávy v systému Škola online, aktualizace budeme průběžně zveřejňovat. Pro přístup do Školy online kontaktujte martin.provaznik@zsstross.cz .
 • Provoz ŠD bude specifikován v samostatné zprávě v průběhu dne. Stejně tak budeme dnes zasílat informaci rodičům 1.tříd a PT o průběhu prvního školního dne.

Tyto komplikace se začátkem školního roku nás mrzí, bohužel jsou tato opatření určitým symbolem dnešní covidové doby. Věřte, že takto postupujeme s nejlepší snahou zajistit provoz školy a zároveň vytvořit co možná nejbezpečnější prostředí pro žáky. Vše společně zvládneme za předpokladu vzájemného respektu a ohleduplnosti, o což Vás upřímně žádám.

S pozdravem, František Rada.


Menu

calen.jpg

 

15110990_1881111792175420_3761182100079004511_o.jpg

 

http://www.letohradska.cz/

 

https://www.facebook.com/pages/Z%C5%A0-Strossmayerovo-n%C3%A1m/215887068530260

 O2.png

konto + logo (3).jpg

 

unz-logo-red-rgb-m.png

 

cropped-Uk_Pedf_logo_křivky_červené_text_univerzita_užitné-2-e1511358046586.png

 

gdpr[2].png

26. 9. Andrea

Zítra: Jonáš

logo-obedove-konto.png

 

smart_civ_logo.png

Praha a EU: Investujeme do vaší budoucnosti.

http://www.prahafondy.eu/cz/oppa.html

http://www.nuv.cz/ramps/praha

http://www.rodicevitani.cz/mapa-skol/

www.creativemornings.cz

http://www.prirodniskola.cz/

http://www.pedf.cuni.cz/

http://www.praha.eu/jnp/cz/home/magistrat/index.html

http://www.cpiv.cz/

http://www.zs-stross.cz/index.php?nid=3380&lid=cs&oid=2542046

http://www.msmt.cz/

http://www.partnerska-skola.cz/O-Projektu

Návštěvnost stránek

1325818