Provoz školy od 30.11.unnamed.pngOd 30.11. bude výuka organizována následujícím způsobem:

 • PT, 1. - 5. ročník a 9. ročník prezenční výuka každý týden
 • 6.ABC prezenční výuka od 30.11.; od 7.12. distanční výuka; atd.
 • 7.AB, 8.AB distanční výuka od 30.11.; od 7.12. prezenční výuka; atd.

Rozvrh a výuka v homogenních skupinách

Výuka bude probíhat dle standardního rozvrhu před uzavřením školy. Třídy na druhém stupni, které budou mít v daném týdnu distanční výuku, budou mít v rozvrhu zobrazeny pouze předměty se synchronní online výukou. Tedy hodiny, ve kterých se žáci musí připojit zároveň s učitelem a je vyžadována docházka. Zbytek úkolů bude zadáván asynchronně přes Google učebnu daného předmětu tak, jak jsou žáci již zvyklí.

Třídy musí zůstat homogenní - nesmí se spojovat mezi sebou. Skupinu, kde se třídy obvykle spojují na výuku jazyků, povede vždy jeden vyučující celou jednu třídu. Distanční část výuky jazyků na druhém stupni zůstane rozdělena stejně jako doposud.

Stejně tak volitelné předměty na prvním stupni budou upraveny pro celou třídní skupinu, žáci tak během následujících týdnů poznají “ochutnávky” všech volitelných předmětů. Volitelné předměty na druhém stupni budou probíhat pouze distančním způsobem v rámci Google učebny. Výjimkou jsou cvičení z matematiky a cvičení z českého jazyka devátého ročníku, která budou součástí prezenční výuky dle rozvrhu.

U druhého cizího jazyka se v jednotných třídách budou střídat učitelé francouzského, německého i španělského jazyka.

Na druhém stupni se odvolávají odpolední a koncové hodiny tělesné výchovy bez náhrady. Namísto výuky tělesné výchovy v průběhu dopoledne budou nastaveny vycházky, necvičíme. V rámci hodin hudební výchovy je zakázáno zpívání.

Družina

Z důvodu dodržení všech hygienicko zdravotních opatření jsme schopni zajistit provoz družiny pouze pro PT a 1. -3. ročník. Pokud nutně potřebujete zajistit družinu i pro své dítě ze čtvrtého ročníku, napište prosím na martin.provaznik@zsstross.cz.

 • ranní družina 7,00 - 8,10 - žáci spojeni po ročnících
 • odpolední družina do 17,00 - žáci v homogenních odděleních dle své třídy

Školní jídelna

Kvůli přísným hygienickým pravidlům ve školní jídelně musíme nastavit jednotlivým třídám přesné časy oběda tak, aby se třídy mezi sebou neprolínaly. Oběd tak některým třídám bude zasahovat také do výuky. Přesný čas oběda pro svou třídu se dozvíte od své třídní učitelky/učitele.

 • Žáci PT, 1. - 5. ročníků a 9. ročníků jsou automaticky přihlášeni ke stravování od pondělí 30.11. ve školní jídelně.
 • 6.ABC má stravu ve školní jídelně přihlášenou od 30.11.- 4.12. a od  14.12.-18.12.      
 • 7.AB, 8. AB je přihlášena ke stravě od 7.12.-11.12 a  21.-22.12.  
 • Žáci, kteří nemají o obědy zájem, si musí obědy odhlásit přes www.e-jidelnicek.cz, mailem nebo SMS.       
 • Žáci při distančním průběhu výuky mají možnost si oběd také přihlásit a vyzvednout si jej do vlastních jídlonosičů.

Vstup do budovy

Při vstupu do budovy se prosím neshromažďujte na chodníku, žáci jdou nejkratší cestou ke skříňce a následně do své třídy. Pro plynulost ranního vstupu do školy uvádíme doporučené časy příchodu:

  • 1. - 2. ročník  v 8,10
  • 3. ročník v 8,15
  • 4. ročník v 8,20 
  • 5. ročník v 8,25
  • 2. stupeň a PT v 8,30

Rodiče (doprovod) do budovy ráno nevstupují. Při vyzvedávání dětí z družiny vstupují rodiče (doprovod) k recepci a telefonicky nebo čipem vyzvedávají své dítě, čekají na něj ve vestibulu školy. 

Další osoby - tzv. třetí osoby vstupují do budovy jen v odůvodněných případech při dodržení veškerých hygienicko provozních opatřeních. Nově jsu umožněny individuální konzultace pro podporu žáků v kontextu distanční výuky.

Hygienická pravidla

 • Žáci nosí roušky ve všech prostorách školy, prosíme vybavte své děti rouškami na jejich pravidelnou výměnu, budou k tomu potřebovat také pytlík na použitou roušku. Roušku nosí také všichni zaměstnanci a návštěvníci školy.
 • Myjeme si ruce mýdlem, snažíme se dodržovat vzájemné rozestupy.
 • V učebnách se pravidelně větrá, větrat budeme i v průběhu výuky (intenzivně po dobu cca 5 min.). Bude dobré, aby žáci měli ve třídě k dispozici mikinu nebo svetr.
 • Žáci tráví čas na chodbách jen v nezbytných situacích tak, aby se nepotkávali s žáky z ostatních tříd, přestávky na toaletu a odpočinek budou z tohoto důvodu koordinovány. Časy začátků hodin a přestávek se tak v průběhu dopoledne mohou lišit. 
 • K dispozici je dezinfekce u vstupu, v učebnách a na záchodech, průběžný úklid zaměřen především na dezinfekci společných prostor, klik a lavic. 
 • Prosíme, neposílejte dítě do školy s jakýmikoli příznaky nemoci, včetně zvýšené únavy nebo pobolívání hlavy.

Děkujeme za spolupráci a přejeme krásný, pohodový Advent.


Menu

calen.jpg

 

15110990_1881111792175420_3761182100079004511_o.jpg

 

http://www.letohradska.cz/

 

https://www.facebook.com/pages/Z%C5%A0-Strossmayerovo-n%C3%A1m/215887068530260

 O2.png

konto + logo (3).jpg

 

unz-logo-red-rgb-m.png

 

cropped-Uk_Pedf_logo_křivky_červené_text_univerzita_užitné-2-e1511358046586.png

 

gdpr[2].png

16. 1. Ctirad

Zítra: Drahoslav

logo-obedove-konto.png

 

smart_civ_logo.png

Praha a EU: Investujeme do vaší budoucnosti.

http://www.prahafondy.eu/cz/oppa.html

http://www.nuv.cz/ramps/praha

http://www.rodicevitani.cz/mapa-skol/

www.creativemornings.cz

http://www.prirodniskola.cz/

http://www.pedf.cuni.cz/

http://www.praha.eu/jnp/cz/home/magistrat/index.html

http://www.cpiv.cz/

http://www.zs-stross.cz/index.php?nid=3380&lid=cs&oid=2542046

http://www.msmt.cz/

http://www.partnerska-skola.cz/O-Projektu

Návštěvnost stránek

1388367