Hodnocení v pololetíteamwork4.jpgV souvislosti s průběhem výuky v tomto pololetí, které bylo ovlivněno přecházením na distanční výuku v poměrně velké míře, Vám zasíláme informace o způsobu a průběhu hodnocení v prvním pololetí tohoto školního roku. V souladu s doporučením MŠMT a po společné diskuzi v rámci školy jsme se rozhodli ponechat již zavedený způsob hodnocení:

  • ve všech třídách, kde již je nastaveno slovní hodnocení,
    bude slovní hodnocení i nadále;
  • u ostatních tříd zůstává na vysvědčení klasifikace známkou.

Uvědomujeme si, že toto období bylo a je pro všechny velmi náročné a že hodnocení v tomto pololetí nedokáže bezvýhradně popsat reálné posuny a pokroky jednotlivých žáků. Správně posoudit úroveň jejich výstupů za jednotlivé předměty je tak velmi obtížné. 

Nemyslíme si ovšem, že celoplošné zavedení slovního hodnocení by tuto situaci ulehčilo nebo zpřehlednilo. Slovní hodnocení na vysvědčení je komplexní zpětná vazba shrnující průběh celého pololetí a je potřeba k této zpětné vazbě průběžně sbírat a shromažďovat podklady, bylo by nezodpovědné plošně přejít k slovnímu hodnocení teprve dva týdny před klasifikační uzávěrkou prvního pololetí tam, kde se počítalo s hodnocením známkami.

Také při hodnocení známkou bude v této známce promítnut individuální přístup k danému žákovi, jeho zázemí a možnostem plnit distanční vzdělávání. Více než v jiných obdobích bude známka zohledňovat spíše individuální posun a přístup k výuce, než zvládnutí celkového výukového obsahu v běžném pololetí.

Naprostá většina žáků měla v tomto pololetí nastavenu distanční výuku na více než polovinu celého období, vzdělávání tak probíhalo především z domova. Vnímáme proto jako velmi důležité, aby se v tomto období dokázali ohodnotit také žáci sami. Sebehodnocení žáků bude tak probíhat v těchto týdnech v některých dílčích předmětech, ale i komplexně za výuku jako takovou. V neposlední řadě byl obrovský díl práce a odpovědnosti na rodičích a dalších dospělých v rodinách žáků, bez kterých by distanční vzdělávání nemohlo plnohodnotně probíhat. Je proto důležité, aby i rodiče byli součástí zhodnocení celého pololetí.

K vysvědčení tak v tomto pololetí přidáváme:

  • sebehodnocení žáků, které bude vytvořeno ve spolupráci s TU v období do 26. ledna, povinné pro všechny žáky školy
  • reflektivní rozhovor žáka, rodiče a třídního učitele - tzv. tripartita v období 26.ledna - 19. února, povinné při klasifikaci známkou ve 3. - 9. ročníku; dobrovolné při slovním hodnocení a tam, kde tripartita již proběhla v průběhu podzimu;
  • dotazník zpětné vazby k organizačně technickému zajištění distanční výuky u nás ve škole z pohledu zákonných zástupců -  dotazník pro 1. stupeň (google form)    dotazník pro 2. stupeň (google form)       
                                                                             aktivní 25.1. - 12. 2. 

Sebehodnocení žáků proběhne na připraveném školním tiskopisu buď online, nebo prezenčně, pokud budou školy opět částečně otevřené. Tripartita bude probíhat zpravidla online, pozvánku s návrhem termínů obdržíte od svých třídních učitelů ke konci ledna. Tripartita v tomto pojetí je určena především k přátelskému rozhovoru a sebereflexi celého období z pohledu žáka a rodiny, zaměříme se především na lepší vzájemné poznání a pochopení situace. V tripartitách v tomto pololetí se nebudeme přímo zabývat žákovskými výstupy a portfolii za jednotlivé předměty, k tomu jsou určeny tripartity ve čtvrtletích. Není to ani prostor k hodnocení organizace a nastavení distanční výuky jako takové. Hlavní roli budou hrát především osobní zkušenosti a pocity žáků v tomto období.

Ke konci ledna požádáme rodiče o vyplnění školního online dotazníku, kde bude prostor také k celkovému popsání situace a vyjádření se k nastavení distanční výuky jako takové, jejímu organizačně technickému zajištění. Dotazník nám poslouží k nastavení případné distanční a rotační výuky pro jarní období.

Termín předávání vysvědčení je nastaven na čtvrtek 28. ledna. Žáci, kteří budou v rámci epidemiologických opatření ve škole, dostanou vysvědčení přímo ve třídě, žáci na distanční výuce budou mít vysvědčení v náhledu v aplikaci Škola online a tiskopis vysvědčení obdrží po návratu do školy.

 


Menu

calen.jpg

 

15110990_1881111792175420_3761182100079004511_o.jpg

 

http://www.letohradska.cz/

 

https://www.facebook.com/pages/Z%C5%A0-Strossmayerovo-n%C3%A1m/215887068530260

 O2.png

82248508_534891637374351_1465520082087051264_n.jpg

konto + logo (3).jpg

 

unz-logo-red-rgb-m.png

 

cropped-Uk_Pedf_logo_křivky_červené_text_univerzita_užitné-2-e1511358046586.png

 

gdpr[2].png

26. 2. Dorota

Zítra: Alexandr

logo-obedove-konto.png

 

smart_civ_logo.png

Praha a EU: Investujeme do vaší budoucnosti.

http://www.prahafondy.eu/cz/oppa.html

http://www.nuv.cz/ramps/praha

http://www.rodicevitani.cz/mapa-skol/

www.creativemornings.cz

http://www.prirodniskola.cz/

http://www.pedf.cuni.cz/

http://www.praha.eu/jnp/cz/home/magistrat/index.html

http://www.cpiv.cz/

http://www.zs-stross.cz/index.php?nid=3380&lid=cs&oid=2542046

http://www.msmt.cz/

http://www.partnerska-skola.cz/O-Projektu

Návštěvnost stránek

1410983