Aktuality


20161116095112195_0001.jpg                                       

 

Ludmila Kyryanová

251949_234846913300942_1942778711_n (3).jpg

 

Vážení,

s velkou lítostí Vám oznamujeme, že v minulém týdnu podlehla dlouhodobé nemoci naše kolegyně Ludmila Kyryanová. Paní Kyryanová pracovala v naší škole úžasných 39 let, z toho v letech 1990 – 2012 v pozici ředitelky školy. 

Poslední rozloučení se koná v pátek 12. června 2020 ve 14,00 ve Velké obřadní síni krematoria v Praze – Strašnicích. Věnujte prosím vzpomínku její památce.

Lído, děkujeme za Vaši práci, přátelství a lásku.růže.jpgŘeditelské volno

Datum konání: 29. 6. 2020 - 30. 6. 2020

informace_maly.pngV souladu s § 24 odst. 2 zák. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuje ředitel ZŠ Praha 7, Strossmayerovo náměstí 4, ředitelské volno na dny 29. a 30. 6. 2020, které bude využito na přípravu a zahájení stavebních prací další etapy rekonstrukce elektroinstalace v prvním patře budovy Stross, dále budou zahájeny nutné opravy a vybavování učeben v budově Letohradská a U Uranie.

Zároveň nabízíme rodičům žáků prvního stupně na dny 29. - 30. 6. provoz dětské skupiny, kterou zaštítí ŠD v čase 8,00 – 16,00. Přihlašovat do skupiny se můžete pod odkazem níže až do 19. 6. 2020 16,00.

Přihláška: https://forms.gle/p9d94yMACmiCGvRd8

 Přihláška na třídnické hodiny a předmětové konzultace - 2.stupeň

Datum konání: 3. 6. 2020 - 7. 6. 2020

typek.jpgVážení rodiče,

na základě vládního doporučení zpřístupníme od 8. června školu žákům druhého stupně za účelem předmětových konzultací k výuce na dálku a třídnických hodin.

Konzultace budou probíhat 2x týdně v 3 hodinovém bloku od 9:00 do 11:45 v kmenových třídách. Konzultace pro 6. a 9. ročník budou probíhat v úterý a čtvrtek. Konzultace pro 7. a 8. ročník proběhnou v pondělí a středu. Výuka na dálku bude souběžně pokračovat. Z kapacitních důvodů nemůžeme zajistit obědy ve školní jídelně.

Třídnická hodina bude probíhat jednou týdně dle rozvrhu v tabulce níže. Třídnické hodiny budou realizovány mimo areál školy, detaily upřesní třídní učitel.

Podrobný rozvrh konzultací a třídnických hodin naleznete v následující tabulce. Červeně jsou vyznačené třídnické hodiny v šedých políčkách jsou vypsané konzultace k předmětům. Tabulka se bude průběžně doplňovat a aktualizovat. 

Odkaz na tabulku s rozvrhem:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/12qU3geMGSUCKU7bmROcMJjZGplp6x2YaNr9cAS8at68/edit?usp=sharing 

 

Nadále platí přísná hygienická opatření, mezi které patří zejména:

 • První den nástupu žák odevzdává podepsané (zákonným zástupcem) prohlášení o bezinfekčnosti, odkaz na dokument je zde: http://www.zs-stross.cz/file.php?nid=3380&oid=7562651
 • Limit 15 žáků ve třídě.
 • Povinnost nosit roušku při pohybu v budově školy.
 • Dezinfekce rukou při vstupu do budovy školy. 
 • Po vstupu do školy půjdou žáci přímo do kmenové učebny (bez přezouvání). Samostatný pohyb na chodbách mimo přechod do kmenové třídy a přestávky na WC není povolen.

Pokud máte zájem svoji dceru/svého syna zapsat na prezenční konzultace a třídnické hodiny, vyplňte prosím následující závaznou přihlášku.

Přihlášky zasílejte do pátku 5.6. (včetně)

Závazná přihláška: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdDaRASlIEhllCLU9e7tmC39blBbLkcoASfNPO9lpis0TLvow/viewform?usp=sf_link 

S pozdravem, 

vedení školyZápis do volitelných předmětů!

Datum konání: 29. 5. 2020 - 31. 5. 2020

VP heart.jpegAž do neděle máte možnost si vybrat ze široké nabídky volitelných předmětů, které vás čekají příští školní rok! 

Rodiče žáků 2., 5., 6.-8. ročníků mají v emailu všechny informace, rychlé odkazy pro výběr předmětu najdete také pod článkem, tak se nezapomeňte přihlásit, kapacita předmětů se pomalu zaplňuje! 

Změna volitelného předmětu pro stávající 3. a 4. ročník lze uskutečnit pouze z po individuální domluvě na martin.provaznik@zsstross.cz, možnost změny závisí na kapacitním naplnění jednotlivých skupin předmětů. 

 

Rychlé odkazy na přihlašovací formuláře:

Druhý ročník: https://forms.gle/WSoXWRjjp3Mdu9fq7  

Pátý ročník: https://forms.gle/auoFknnffZj6JMP6A 

Šestý a sedmý ročník: https://forms.gle/yNdVvj5AMqFJgoni9 

Osmý ročník: https://forms.gle/puACvmHvuw6r4Xfd8  Poradna pro rodiče

20200528163917616_0001.jpgMČ Praha 7 se rozhodla nabídnout nízkoprahové poradenství rodinám, které se (nejen) díky pandemii koronaviru ocitly v tíživé životní situaci.

Pro řadu těchto rodin může být situace nová. Nevědí, kam se obrátit, nebo nevědí o možnosti na nějakou podporu dosáhnout.

Jedná se o pilotní projekt, který se MČ Praha 7 rozhodla v červnu vyzkoušet.

U nás ve škole: středa 10. 6. a 24. 6. 2020 16-17 hod. (první učebna vlevo v přízemí)

V případě zájmu v něm bude od září pokračovat pravidelně a rozšíří nabídku ve stanoveném intervalu na více škol.Aktualizace metodiky MŠMT

informace_maly.pngK 27.5. připravilo MŠMT aktualizaci metodiky k mimořádnému provozu škol do konce školního roku. Jedná se především o:

 • možnost konzultací a třídnických hodin pro žáky 2. stupně
 • možnost pobytu mimo areál školy
 • možnost pozdějšího zařazení žáka do skupiny (pokud to kapacita umožní)
 • upřesnění pravidel používání roušky

 

OCHRANA ZDRAVÍ A PROVOZ ZÁKLADNÍCH ŠKOL V OBDOBÍ DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU 2019/2020 (aktualizace 27.5.)Webinář Google Classroom z pohledu žáka

Datum konání: 18. 5. 2020

Sestříhané video z webináře s návodem najdete pod tímto odkazem: https://drive.google.com/file/d/188HH6fj9v0VZjMIObu5rpOu45pY4AcQ3/view?usp=sharing 

 

Vážení rodiče, vážení žáci,

google_classroom.png

v pondělí 18.5. pro vás chystáme webinář o Google Classroom z pohledu žáka. Podíváme se na základní funkce a možnosti této platformy. Vše bude z pohledu studentského účtu, tedy stejně jako Google Classroom vidíte vy :)

Začínáme ve 14:00

Na webinář se můžete přihlásit pod následujícím odkazem, bude možnost i živě psát otázky.

https://meet.google.com/bvm-vwib-bpd

Těšíme se na vás!Individuální online konzultace

Datum konání: 14. 5. 2020 - 30. 6. 2020

PSY consultation.jpg

Vážení rodiče, vážení žáci,

v případě, že byste měli zájem o individuální konzultaci s našimi učiteli, neváhejte je oslovit přes kontaktní email (vždy jmeno.prijmeni@zsstross.cz), případně využijte kontakt přes google učebnu.

Až si domluvíte čas online konzultace, učitelé vám pošlou odkaz na schůzku v prostředí Google Meet. Pro schůzku na Google Meet nemusíte instalovat žádný další software ani používat školní Google účet. Stačí vám odkaz od učitele a počítač s funkčním mikrofonem.

Těšíme se na individuální konzultace!školní skupiny pro žáky prvního stupně - přihláška

bimbi_libri.jpgVážení rodiče,

v souladu s platným vládním nařízením a opatřeními ministerstva školství (MŠMT) zahájíme od 25. 5. 2020 provoz školních skupin pro žáky prvního stupně a přípravné třídy. Při dodržení všech požadovaných pravidel se nebude jednat o klasickou prezenční školní docházku a výuku, provoz a obsah vzdělávání bude upraven tak, aby splňoval veškerá požadovaná hygienická opatření:

 • docházka je NEPOVINNÁ, je třeba se k docházce přihlásit (níže pod odkazem), pokud dítě do školy nepošlete, dle aktuálního prohlášení Vlády ČR vám zůstává nárok na OČR, legislativní proces v tomto bodu ale není ještě dokončen
 • provoz: 8,30 – 12,10 dopolední blok 1. – 5. ročník; odpolední blok do 16,00 pouze 1. – 4. ročník
 • hlavní náplní dopoledního bloku je práce na zadaném učivu v rámci výuky na dálku, výuka na dálku bude pokračovat až do konce školního roku, skupinu povede pedagogický pracovník školy (učitel/vychovatel/asistent pedagoga), neumíme ovšem garantovat třídního učitele všem žákům
 • ve třídách, kde proběhla domluva mezi vyučujícími a rodiči o předběžném počtu přihlášených žáků a způsobu výuky ve škole a zároveň na dálku, se pokusíme tuto skutečnost respektovat, vše ale bude záležet na celkových počtech přihlášených – přednost mají provozní, kapacitní a hygienická pravidla stanovena MŠMT.
 • oběd ve školní jídelně jsme při dodržení daných hygienických norem schopni zajistit jen pro omezený počet žáků, rozhodnutí učiníme dle konečného počtu přihlášených žáků, svůj zájem o oběd zapište do přihlášky
 • skupiny do počtu 15 žáků, pokud to bude možné, zachováme složení skupiny dle daných tříd, z kapacitních důvodů budou ovšem některé skupiny napříč třídami nebo ročníky, z provozních důvodů může o zařazení do skupin rozhodovat také čas odchodu žáka ze školy
 • složení školních skupin je neměnné, pozdější přihlášení není možné, při ukončení docházky některého žáka do skupiny zůstává počet žáků ve skupině trvale snížen, po své případné nepřítomnosti se žák může do své skupiny opět vrátit – při absenci delší než 1 týden doloží rodiče nové prohlášení.
 • vstup do budovy pouze při dodržení:
  • Po předložení čestného prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění a rizikových faktorů.
  • Změření teploty u vstupu bezkontaktním teploměrem.
  • Vstup do budovy školy je umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám.
  • Všichni žáci i zaměstnanci školy nosí ve společných prostorách roušky, každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky.
  • Škola je oprávněna vymezit prostory, ve kterých se žáci mohou pohybovat. Pohyb mimo areál školy není možný.
  • Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla; jejich opakované nedodržování, po prokazatelném upozornění zákonného zástupce žáka, je důvodem k nevpuštění žáka do školy, resp. k vyřazení žáka ze skupiny či přípravy.

V odkazu níže naleznete přihlašovací formulář, který prosím vyplňte do středy 13. 5. 20,00 hod.:

přihlášení - https://forms.gle/1qVP9Euz9LXe8Qzu9

Na základě vyplněných přihlášek rozdělíme žáky do skupin a v přštím týdnu rozešleme rodičům základní informace k zahájení činnosti školních skupin a rozdělení žáků do skupin.

Níže také sdílíme související dokumenty k zahájení provozu včetně čestného prohlášení pro zákonné zástupce. Prosíme, pečlivě je prostudujte.

S pozdravem,

vedení školy

Přílohy:

OCHRANA ZDRAVÍ A PROVOZ ZÁKLADNÍCH ŠKOL V OBDOBÍ DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU 2019/2020 (aktualizace 27.5.)

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O NEEXISTENCI PŘÍZNAKŮ VIROVÉHO INFEKČNÍHO ONEMOCNĚNÍ

SAMOSTATNÝ ODCHOD ŽÁKA ZE ŠKOLY - potvrzeníČeština pro žáky OMJ (free online Czech lessons)

unnamed (2).jpgVážení rodiče a žáci, 
 
ve spolupráci s MČ P7 nabízíme bezplatné online hodiny češtiny pro žáky s odlišným mateřským jazykem. Hodiny budou probíhat 2 x týdně na 30 minut v odpoledních hodinách. K připojení je potřeba pc/notebook s kamerou a mikrofonem. 
 
Pro přihlášení a další informace kontaktujte Zuzanu Hruškovou, která kurz povede, na email: zuzana.hruskova@zsstross.cz 

 

Dear parents and students,

in cooperation with the P7 district, we offer free online Czech lessons for pupils with different "mother language". Classes will take place twice a week for 30 minutes in the afternoon. A PC/laptop with a camera and microphone is required for connection.

For registration and further information, contact Zuzana Hrušková, who will lead the course, by email: zuzana.hruskova@zsstross.cz
Menu

calen.jpg

 calendarletohradska.jpg

15110990_1881111792175420_3761182100079004511_o.jpg

 

http://www.letohradska.cz/

 

https://www.facebook.com/pages/Z%C5%A0-Strossmayerovo-n%C3%A1m/215887068530260

 

konto + logo (3).jpg

 

unz-logo-red-rgb-m.png

 

cropped-Uk_Pedf_logo_křivky_červené_text_univerzita_užitné-2-e1511358046586.png

 

gdpr[2].png

9. 8. Roman

Zítra: Vavřinec

logo-obedove-konto.png

 

smart_civ_logo.png

Praha a EU: Investujeme do vaší budoucnosti.

http://www.prahafondy.eu/cz/oppa.html

http://www.nuv.cz/ramps/praha

http://www.rodicevitani.cz/mapa-skol/

www.creativemornings.cz

http://www.prirodniskola.cz/

http://www.pedf.cuni.cz/

http://www.praha.eu/jnp/cz/home/magistrat/index.html

http://www.cpiv.cz/

http://www.zs-stross.cz/index.php?nid=3380&lid=cs&oid=2542046

http://www.msmt.cz/

http://www.partnerska-skola.cz/O-Projektu

Návštěvnost stránek

1289743