Aktuality


20161116095112195_0001.jpg                                       

 

Uzavření školy prodlouženo

22814527_1442010102584611_496014437302122036_n[8].pngAktuální uzavření školy je prodlouženo Usnesením vlády ČR ze dne 18. března 2021 č. 300 minimálně do 28. března 2021. 

Nastavená opatření v rámci distanční výuky tak pokračují i nadále. Dle současných vyjádření vládních politiků v médiích se dá očekávat, že školy zůstanou zavřené i v první polovině dubna 2021, v případě jakýchkoli změn Vás budeme informovat.

Nadále platí možnost čerpání OČR - potvrzení o uzavření školy zasíláme na žádost zaslanou emailem na ocr@zsstross.cz, zároveň nadále nabízíme možnost zápůjčky počítače nebo jiného ICT vybavení žákům domů, zápůjčku lze domluvit na ntb@zsstross.cz nebo 604 272 473. Stejně tak zůstávají v provozu školní jídelny k objednávání a vyzvedávání školních obědů.

Pokud budete cokoli dalšího potřebovat řešit v rámci distanční výuky, neváhejte se obrátit na své třídní učitele nebo přímo na vedení školy.Poradna pro rodiny na Praze 7

161047771_3738651349587130_3656173464765111836_o.jpg

Praha 7 nabízí bezplatné poradenské služby pro rodiny ve složité situaci. Více info na plakátech.

 1. https://drive.google.com/file/d/1HWg3Zror_t8UadM3t_tP_mPoSUpIb5ll/view?usp=sharing info in Russian
 2. https://drive.google.com/file/d/1Ie2txcAe_9Mo3NlvdRtvl8l9QjpAGzDn/view?usp=sharing info in Vietnamese
 3. https://drive.google.com/file/d/1UZu5GNVd3arFk8LROLFCz8tHixBqjV67/view?usp=sharing info in English
 4. https://drive.google.com/file/d/18TPcF1Ulu8naiPUH-kbteul5dkGkz8l7/view?usp=sharing Velký formát v češtině

 PUTOVÁNÍ S HERBÁŘEM PO PRAZE 7 - UKONČENO

Datum konání: 15. 3. 2021 - 31. 3. 2021

logo2 - kopie.png

 

ŠKOLNÍ DRUŽINA SI PRO VÁS PŘIPRAVILA AKTIVITUVýstupy zpětné vazby k distanční výuce

unnamed.gifV rámci pololetního hodnocení jste měli možnost reagovat na náš dotazník zpětné vazby k distanční výuce. Dotazníkové šetření probíhalo v únoru souběžně s tripartitami. 

Vážíme si Vaší důvěry a podpory, kterou jste v šetření naší škole a našim pedagogům prokázali. Zároveň reagujeme na některé připomínky v dotazníku, budeme je reflektovat v dalším období distanční výuky, která zřejmě ještě několik týdnů jistě potrvá. Především se jedná o tyto kroky:

 • Do online hodiny se připojujeme několik minut před začátkem.
 • Zadání práce v učebně má být co nejjednodušší, nejlépe v bodech nebo jinak graficky uspořádané za účelem co nejvyšší přehlednosti a srozumitelnosti.
 • Všechny úkoly v učebně jsou zadané jako “úkol” - ne jako např. materiál.
 • Všechny úkoly v učebně mají přiřazené datum odevzdání.
 • Přílohy, které vkládáme k úkolům k editaci, mají být jednoduše editovatelné.
 • Úkoly do učebny se snažíme zadávat přímo v hodině (zmíníme zadání a necháme prostor pro otázky).
 • Pokud žák několikrát po sobě neodevzdá úkol, doptáme se na situaci třídního učitele, případně rodičů. Neodevzdávání úkolů má vliv na celkové hodnocení/nehodnocení žáka.
 • Termín dokončení úkolů nezadáváme na víkend nebo dny školního volna.
 • Přestože je na druhém stupni více než dvoutřetinová spokojenost s počtem synchronních hodin, přidáváme jednotlivé hodiny přímé výuky do rozvrhu. Některé synchronní hodiny budou sloužit k zadání úkolu a podpoře při jeho vypracovávání.
 • Do distanční výuky budeme i nadále začleňovat preventivní a rozšiřující programy, v rozvrhu se budou objevovat tak, aby co nejméně zasahovaly do nastaveného rozvrhu.
 • Na konci školního roku budeme hodnotit stejným způsobem, jako při pololetním vysvědčení a v průběhu pololetí k tomu budeme průběžně sbírat podklady, distanční výuka tak bude častěji hodnocena, než tomu bylo v některých oblastech doposud.

Náhledy výsledných koláčových grafů naleznete Z D E Usnesení vlády - úplné zavření školy

22814527_1442010102584611_496014437302122036_n.pngVláda ČR rozhodla svým usnesením č. 200 z 26. 2. 2021 mimo jiné i o úplném uzavření mateřských a základních škol od 1. 3. 2021 do 21. 3. 2021.

V rámci naší organizace to znamená uzavření i doposud prezenčně fungujících všech tříd v budově U Uranie, dále přípravné třídy a první a druhé ročníky v Letohradské a Strossmayerově náměstí.

Tyto třídy přecházejí po jarních prázdninách, tedy od pondělí 8. 3., také na distanční výuku - podobně, jako v říjnu a listopadu. Pro ostatní ročníky, které na distanční výuce již jsou, se prakticky nic nemění.

Do 5. 3. zveřejníme konkrétní informace k průběhu distanční výuky pro nově uzavřené třídy. Obecně bude i nadále platit:

 • zakázána osobní přítomnost žáků ve škole
 • možnost vyzvedávání materiálů u vstupu/recepce školních budov
 • možnost individuálních konzultací (žák, rodič, pedagog)
 • rozdělení na synchronní výuku (online hodiny) a asynchronní výuku (samostatná práce)
 • možnost objednání a vyzvedávání školního oběda ve školní jídelně
 • možnost zapůjčení počítače - k dispozici jsou již převážně jen klasické PC sestavy s webkamerou, pokud máte v rodině nevyužité zařízení, které zvládne online video přenos a základní webové aplikace, budeme rádi za zapůjčení - zápůjčku zprostředkujeme do potřebných rodin


Jarní prázdniny

Sluníčko.png
V týdnu od 1. do 5. března 2021 máme jarní prázdniny, škola je tyto dny pro veřejnost uzavřena.

Neprobíhá prezenční ani distanční výuka.

 

Přejeme všem žákům klidné prázdniny plné zdravého odpočinku.Opatření vlády - roušky

kGkBJ5sMSxWXK6gS8nC1PzrL0.pngMimořádným opatřením vlády ČR ze dne 22. 2. 2021 se upravuje povinnost nošení ochranných prostředků – ochrana úst a nosu, tzv. rouška.

Z opatření pro školy a žáky ve škole vyplývá v zásadě jedna povinnost a několik doporučení.

 • Od čtvrtka 25. 2. není látková rouška vnímána jako plnohodnotná ochrana, její samostatné používání již nebude možné pro děti ani dospělé. Stejně tak není plnohodnotnou ochrannou používání plastových štítů, štít může použít pouze pedagog v nezbytně nutných případech, kdy je potřeba, aby žáci viděli na obličej a ústa, v takovém případě se zachovává minimálně dvoumetrový odstup. K tomuto opatření je určena přechodná doba nejdéle do konce února 2021, od března platí bez výjimky.
 • Ve školním prostředí je tedy povinnost látkovou roušku nahradit minimálně zdravotnickou obličejovou maskou (rouškou) nebo rouškami z nano vláken s obdobnými vlastnostmi naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky normy ČSN EN 14683+AC, které brání šíření kapének.
 • Povinnost nošení respirátorů ochranné třídy FFP2 (a analogicky podobné), nebo dvou lékařských roušek na sobě, není pro děti ve věku 2 – 15 let povinná, zůstává obecně doporučená - pokud je to možné zajistit.

Při nošení lékařských roušek nebo respirátorů je pro správnou funkci nezbytně nutná dobrá přiléhavost roušky k obličeji. Je tím zajištěn filtrační proces při našem dýchání, pokud rouška netěsní, dochází při výdechu k úniku vzduchu mimo roušku po jejím obvodu.

Především u malých dětí může být složité toto zajistit. Proto je potřeba nasazení roušky doma vyzkoušet a případně zkrátit délku gumiček tak, aby rouška seděla dítěti na obličeji co nejlépe.

Lékařská rouška má při správném zacházení delší použitelnost, než některé látkové. V každém případě je ale potřeba dítě do školy vybavit také náhradními rouškami, které již budou mít nastavenu délku gumiček pro potřeby dítěte.

Ve škole jsou pro děti k dispozici také náhradní lékařské roušky pro případ poškození nebo ztráty roušky v průběhu pobytu ve škole.

Děkujeme za spolupráci.

 

informace MŠMT (.pdf)

mimořádné opatření vlády ČR (.pdf)Opatření ve školách pokračují minimálně do 28. 2. 2021 (aktualizace 16.2.)

22814527_1442010102584611_496014437302122036_n.png

Aktualizace: stávající režim ve škole pokračuje bez změny minimálně do 28. 2. 2021 na základě usnesení vlády ze dne 14. 2. 2021 č. 129.

................ 

Dle sdělení MŠMT nebude mít ukončení nouzového stavu vliv na dosavadní režim na školách. Opatření ve školství se od pondělí budou řídit podle zákona o ochraně veřejného zdraví, provoz pokračuje dle stupně 5 PES.

Nadále tedy i od pondělí 15. února 2021 platí

 • prezenční docházka pouze PT, 1. a 2. ročníku a všechny speciálních třídy na Uranii
 • 3. - 9. ročníky mají distanční vzdělávání

Vyjádření MŠMT (odkaz)

 

Zákon o ochraně veřejného zdraví (č. 258/2000 Sb.)

§ 69

Mimořádná opatření při epidemii a nebezpečí jejího vzniku

(1) Mimořádnými opatřeními při epidemii nebo nebezpečí jejího vzniku jsou

a) zákaz nebo omezení výroby, úpravy, úschovy, dopravy, dovozu, vývozu, prodeje a jiného nakládání s potravinami a dalšími výrobky, kterými může být šířeno infekční onemocnění, popřípadě příkaz k jejich zničení,

b) zákaz nebo omezení styku skupin fyzických osob podezřelých z nákazy s ostatními fyzickými osobami, zejména omezení cestování z některých oblastí a omezení dopravy mezi některými oblastmi, zákaz nebo omezení slavností, divadelních a filmových představení, sportovních a jiných shromáždění a trhů, uzavření zdravotnických zařízení jednodenní nebo lůžkové péče, zařízení sociálních služeb, škol, školských zařízení, zotavovacích akcí, jakož i ubytovacích podniků a provozoven stravovacích služeb nebo omezení jejich provozu,Zápisy do první třídy 2021

info pro předskolaky - menší.jpg 2.jpgVeškeré informace k zápisům do první třídy naleznete na informačním webu prokliknutím odkazu v levém menu této stránky, případně níže v textu.

S nejvyšší pravděpodobností budou veškeré dny otevřených dveří pouze distančně formou online setkání. Termíny a odkazy k setkání naleznete také v přehledné webové prezentaci.

ZÁPIS DO PRVNÍ TŘÍDY (odkaz na školní informační web k zápisům)Opatření pokračují minimálně do 14. února

22814527_1442010102584611_496014437302122036_n[8].pngDle vyjádření MZ a MŠMT budou aktuální opatření ve školství pokračovat minimálně
do 14. února 2021, nadále tedy platí:

 

 • prezenční docházka pouze PT, 1. a 2. ročníku a všechny speciálních třídy na Uranii
 • 3. - 9. ročníky mají distanční vzdělávání

 

viz http://www.zs-stross.cz/?id=514899&action=detail 
Menu

calen.jpg

 

15110990_1881111792175420_3761182100079004511_o.jpg

 

http://www.letohradska.cz/

 

https://www.facebook.com/pages/Z%C5%A0-Strossmayerovo-n%C3%A1m/215887068530260

 O2.png

82248508_534891637374351_1465520082087051264_n.jpg

konto + logo (3).jpg

 

unz-logo-red-rgb-m.png

 

cropped-Uk_Pedf_logo_křivky_červené_text_univerzita_užitné-2-e1511358046586.png

 

gdpr[2].png

18. 4. Valérie

Zítra: Rostislav

logo-obedove-konto.png

 

smart_civ_logo.png

Praha a EU: Investujeme do vaší budoucnosti.

http://www.prahafondy.eu/cz/oppa.html

http://www.nuv.cz/ramps/praha

http://www.rodicevitani.cz/mapa-skol/

www.creativemornings.cz

http://www.prirodniskola.cz/

http://www.pedf.cuni.cz/

http://www.praha.eu/jnp/cz/home/magistrat/index.html

http://www.cpiv.cz/

http://www.zs-stross.cz/index.php?nid=3380&lid=cs&oid=2542046

http://www.msmt.cz/

http://www.partnerska-skola.cz/O-Projektu

Návštěvnost stránek

1435942