Aktuality


20161116095112195_0001.jpg                                       

 

Provoz školy od 30.11.

unnamed.pngOd 30.11. bude výuka organizována následujícím způsobem:

 • PT, 1. - 5. ročník a 9. ročník prezenční výuka každý týden
 • 6.ABC prezenční výuka od 30.11.; od 7.12. distanční výuka; atd.
 • 7.AB, 8.AB distanční výuka od 30.11.; od 7.12. prezenční výuka; atd.

Rozvrh a výuka v homogenních skupinách

Výuka bude probíhat dle standardního rozvrhu před uzavřením školy. Třídy na druhém stupni, které budou mít v daném týdnu distanční výuku, budou mít v rozvrhu zobrazeny pouze předměty se synchronní online výukou. Tedy hodiny, ve kterých se žáci musí připojit zároveň s učitelem a je vyžadována docházka. Zbytek úkolů bude zadáván asynchronně přes Google učebnu daného předmětu tak, jak jsou žáci již zvyklí.

Třídy musí zůstat homogenní - nesmí se spojovat mezi sebou. Skupinu, kde se třídy obvykle spojují na výuku jazyků, povede vždy jeden vyučující celou jednu třídu. Distanční část výuky jazyků na druhém stupni zůstane rozdělena stejně jako doposud.

Stejně tak volitelné předměty na prvním stupni budou upraveny pro celou třídní skupinu, žáci tak během následujících týdnů poznají “ochutnávky” všech volitelných předmětů. Volitelné předměty na druhém stupni budou probíhat pouze distančním způsobem v rámci Google učebny. Výjimkou jsou cvičení z matematiky a cvičení z českého jazyka devátého ročníku, která budou součástí prezenční výuky dle rozvrhu.

U druhého cizího jazyka se v jednotných třídách budou střídat učitelé francouzského, německého i španělského jazyka.

Na druhém stupni se odvolávají odpolední a koncové hodiny tělesné výchovy bez náhrady. Namísto výuky tělesné výchovy v průběhu dopoledne budou nastaveny vycházky, necvičíme. V rámci hodin hudební výchovy je zakázáno zpívání.

Družina

Z důvodu dodržení všech hygienicko zdravotních opatření jsme schopni zajistit provoz družiny pouze pro PT a 1. -3. ročník. Pokud nutně potřebujete zajistit družinu i pro své dítě ze čtvrtého ročníku, napište prosím na martin.provaznik@zsstross.cz.

 • ranní družina 7,00 - 8,10 - žáci spojeni po ročnících
 • odpolední družina do 17,00 - žáci v homogenních odděleních dle své třídy

Školní jídelna

Kvůli přísným hygienickým pravidlům ve školní jídelně musíme nastavit jednotlivým třídám přesné časy oběda tak, aby se třídy mezi sebou neprolínaly. Oběd tak některým třídám bude zasahovat také do výuky. Přesný čas oběda pro svou třídu se dozvíte od své třídní učitelky/učitele.

 • Žáci PT, 1. - 5. ročníků a 9. ročníků jsou automaticky přihlášeni ke stravování od pondělí 30.11. ve školní jídelně.
 • 6.ABC má stravu ve školní jídelně přihlášenou od 30.11.- 4.12. a od  14.12.-18.12.      
 • 7.AB, 8. AB je přihlášena ke stravě od 7.12.-11.12 a  21.-22.12.  
 • Žáci, kteří nemají o obědy zájem, si musí obědy odhlásit přes www.e-jidelnicek.cz, mailem nebo SMS.       
 • Žáci při distančním průběhu výuky mají možnost si oběd také přihlásit a vyzvednout si jej do vlastních jídlonosičů.

Vstup do budovy

Při vstupu do budovy se prosím neshromažďujte na chodníku, žáci jdou nejkratší cestou ke skříňce a následně do své třídy. Pro plynulost ranního vstupu do školy uvádíme doporučené časy příchodu:

  • 1. - 2. ročník  v 8,10
  • 3. ročník v 8,15
  • 4. ročník v 8,20 
  • 5. ročník v 8,25
  • 2. stupeň a PT v 8,30

Rodiče (doprovod) do budovy ráno nevstupují. Při vyzvedávání dětí z družiny vstupují rodiče (doprovod) k recepci a telefonicky nebo čipem vyzvedávají své dítě, čekají na něj ve vestibulu školy. 

Další osoby - tzv. třetí osoby vstupují do budovy jen v odůvodněných případech při dodržení veškerých hygienicko provozních opatřeních. Nově jsu umožněny individuální konzultace pro podporu žáků v kontextu distanční výuky.

Hygienická pravidla

 • Žáci nosí roušky ve všech prostorách školy, prosíme vybavte své děti rouškami na jejich pravidelnou výměnu, budou k tomu potřebovat také pytlík na použitou roušku. Roušku nosí také všichni zaměstnanci a návštěvníci školy.
 • Myjeme si ruce mýdlem, snažíme se dodržovat vzájemné rozestupy.
 • V učebnách se pravidelně větrá, větrat budeme i v průběhu výuky (intenzivně po dobu cca 5 min.). Bude dobré, aby žáci měli ve třídě k dispozici mikinu nebo svetr.
 • Žáci tráví čas na chodbách jen v nezbytných situacích tak, aby se nepotkávali s žáky z ostatních tříd, přestávky na toaletu a odpočinek budou z tohoto důvodu koordinovány. Časy začátků hodin a přestávek se tak v průběhu dopoledne mohou lišit. 
 • K dispozici je dezinfekce u vstupu, v učebnách a na záchodech, průběžný úklid zaměřen především na dezinfekci společných prostor, klik a lavic. 
 • Prosíme, neposílejte dítě do školy s jakýmikoli příznaky nemoci, včetně zvýšené únavy nebo pobolívání hlavy.

Děkujeme za spolupráci a přejeme krásný, pohodový Advent.Měsíc filmu na školách

ZŠ Stross se letos rozhodla zapojit do 16. ročníku akce Měsíc filmu na školách, který organizuje program Příběhy bezpráví společnosti Člověk v tísni. Téma letošního ročníku je Média a totalita, cílem tohoto tématu je zaměřit se na roli médií v totalitní společnosti a připomenout důležitost nezávislých a svobodných médií.

Vzhledem k uzavření škol se letošní ročník odehrává online.clk_mfns_2019_baner_1500x600_01.jpeg
 
Pro naše zapojení do akce jsme i z důvodu letošního 70. výročí popravy Milady Horákové vybrali film s názvem Případ Dr. Horáková, na který se můžete během tohoto týdne podívat na následujícím odkaze - https://tinyurl.com/film-horakova.

Následně můžete zhlédnout debatu s historikem Petrem Blažkem o roli médií během procesu s Miladou Horákovou - https://tinyurl.com/video-debata. Debatu moderuje Linda Bartošová.
 
Věříme, že žákům i rodičům přinese zapojení do této aktivity společné podnětné zamyšlení.


Návrat dalších tříd do školy od 30.11.2020

pes_201113-141048_bar dff.jpgDalší žáci základních škol se vrátí do školních tříd od pondělí 30. listopadu. Bez omezení půjdou děti z prvního stupně a 9. třídy, další třídy druhého stupně se budou ve škole střídat. Podmínkou je schválení přesunu ČR z pátého do mírnějšího čtvrtého protiepidemického stupně rizika.

 • 3. - 5. ročník a 9. ročník se budou vracet k prezenční výuce každý týden
 • 6.ABC prezenční výuka od 30.11.; od 7.12. distanční výuka; atd.
 • 7.AB, 8.AB distanční výuka od 30.11.; od 7.12. prezenční výuka; atd.

S největší pravděpodobností bude prezenční výuka probíhat dle rozvrhů před uzavřením. Pokud se ovšem hygienicko-provozní opatření nebudou měnit (především nutnost zachovávat homogenní skupiny), nebudou spojovány skupiny na cizí jazyky a omezena bude výuka volitelných předmětů. 

Detaily a organizační opatření budeme aktualizovat ve chvíli, kdy dostaneme k plánovanému návratu dalších žáků do školy příslušné metodiky z MŠMT.

Informace MŠMT k provozu škol
a školských zařízení (.pdf)PES pro školství

pes_201113-141048_bar df.jpgMinisterstvo školství zveřejnilo rozpracovanou stupnici opatření PES pro školství, a to především s ohledem na aplikovaná opatření v jednotlivých úrovních rizik pro různé typy škol.

Aktuálně se Praha nachází v pátém (fialovém) stupni, je ovšem reálná šance, že v průběhu tohoto týdne klesne na čtvrtý (červený).

Pokud se tak stane, budou se do školy vracet i další ročníky:

 • celý první stupeň a deváté ročníky - prezenční výuka
 • šesté až osmé ročníky - rotační výuka (týden ve škole, týden distančně z domova)

O aktuálním nastavení stupně PES rozhoduje expertní tým ministerstva zdravotnictví vždy ve středu, termín návratu dalších tříd do školy NENÍ prozatím stanoven, budeme vás tedy o dalším vývoji informovat. 

 

Opatření PES pro oblast školství (.pdf)

PES - obecná matice opatření (.pdf)

PES - stupnice pohotovosti (.pdf)

 Nástup PT, 1.,2. a speciálních tříd do školy (akt.13.11.)

Green-Tick-600x510.pngDnes ministr školství vyhlásil návrat celých tříd žáků přípravky, prvních, druhých a všech speciálních tříd zpět do školy ve středu 18. listopadu. Tyto třídy budou mít nastavenu standardní výuku dle platných rozvrhů prezenční výuky. 

Dle prvotních informací pro tyto třídy bude platit:

 • striktně homogenní skupina žáků dané třídy
 • v provozu také jídelna
 • v provozu školní družina
 • v rámci HV se nebude zpívat, místo tělocviku budou nastaveny vycházky nebo pobyt na školním dvoře
 • v platnosti zůstávají i další hygienická opatření z času před uzavřením školy, k tomu ovšem se přidává
  • roušky povinné vždy a všude (tedy i v hodinách)
  • nutnost pravidelně a často větrat i v průběhu hodin

Pro ostatní ročníky a třídy platí pokračování distanční výuky dle zavedených pravidel.

Informace budeme zveřejňovat tak, jak budou postupně k dispozici.

dokument MŠMT (.pdf)

 

Provozní info (aktualizace 13.11.2020)

Ochrana zdraví:

 • Žáci nosí roušky ve všech prostorách školy, prosíme vybavte své děti rouškami na jejich pravidelnou výměnu, budou k tomu potřebovat také pytlík na použitou roušku. Roušku nosí také všichni zaměstnanci a návštěvníci školy.
 • Myjeme si ruce mýdlem, snažíme se dodržovat vzájemné rozestupy.
 • V učebnách se pravidelně větrá, větrat budeme i v průběhu výuky (intenzivně po dobu cca 5 min.). Bude dobré, aby žáci měli ve třídě k dispozici mikinu nebo svetr.
 • K dispozici je dezinfekce u vstupu, v učebnách a na záchodech, průběžný úklid zaměřen především na dezinfekci společných prostor, klik a lavic. 
 • Prosíme, neposílejte dítě do školy s jakýmikoli příznaky nemoci, včetně zvýšené únavy nebo pobolívání hlavy.

Organizačně provozní opatření:

 • Z důvodu zachování homogenních skupin rušíme ranní družinu. Pokud nutně potřebujete ranní hlídání svých dětí zajistit, pište prosím na: martin.provaznik@zsstross.cz.
 • Odpolední družina je nastavena do 16,30 s možností vyzvednutí dítěte nejpozději do 17,00. Žáci budou ve své třídě v nespojovaném oddělení. Pobyt venku bude probíhat formou vycházek (bude potřeba děti vybavit teplejším oblečením). 
 • Při vstupu do budovy se prosím neshromažďujte na chodníku, žáci jdou nejkratší cestou ke skříňce a následně do své třídy. Rodiče (doprovod) do budovy ráno nevstupují. Při vyzvedávání dětí z družiny vstupují rodiče (doprovod) k recepci a telefonicky nebo čipem vyzvedávají své dítě, čekají na něj ve vestibulu školy.
 • Žáci tráví čas na chodbách jen v nezbytných situacích tak, aby se nepotkávali s žáky z ostatních tříd, přestávky na toaletu a odpočinek budou z tohoto důvodu koordinovány. Časy začátků hodin a přestávek se tak v průběhu dopoledne mohou lišit. 
 • Obědy jsou přihlášeny pro všechny žáky, kteří běžně na oběd chodí. Případné odhlášky řešte standardním způsobem. Časy obědů jsou rozepsány tak, aby se ani v jídelně třídy vzájemně nepotkávaly. Třídy pokračují po obědě ve výuce dle rozvrhu nebo se zařazují do družiny.


Provozní informace k distanční výuce

9240.jpgObědy:

Při distančním vzdělávání mají žáci nárok na školní dotovaný oběd. Tuto službu pro všechny budovy (Stross, Letohrad, Uranie) zajišťuje školní jídelna v hlavní budově Strossmayerovo náměstí.

Pokud budete chtít využívat školní oběd, je třeba si obědy přihlásit na jidelna.stross@zsstross.cz nebo SMS na tel. čísle: 770 135 323, poté obdržíte informace ke způsobu a času vyzvedávání oběda.

Oběd je možné vyzvedávat pouze do svých krabiček, budeme rádi, když tuto možnost využijete.

Počítače:

Ve spolupráci s MČ P7 se nám podařilo zajistit několik dalších počítačů k zapůjčení žákům domů. Jedná se zpravidla o PC sestavy s externí web kamerou. K dispozici jsou také datové SIM s kapacitou 30GB.

Pokud potřebujete zapůjčit počítač nebo datovou kartu pro distanční výuku, napište prosím zprávu na frantisek.rada@zsstross.cz.

Děkujeme také dárcům z řad rodičů, kteří poskytli své počítače k zápůjčce ostatním, společně se školními počítači jsme do rodin zapůjčili již téměř padesát notebooků, chromebooků a počítačů.

OČR:

Nadále platí pro rodiče nebo osoby pečující o dítě do deseti let věku nárok na OČR, potvrzení pro zaměstnavatele o uzavření školy zasíláme elektronicky na žádost přes email na frantisek.rada@zsstross.cz .

Stejně jako na jaře vyhlásilo ministerstvo průmyslu a obchodu dotaci i pro rodiče OSVČ, nově by nemělo být potvrzení o uzavření školy v tomto programu požadováno – více informací Z D E.

Nárok na OČR náleží na všechny dny uzavření školy mimo 29. 10. - 30.10., kdy probíhaly regulérní podzimní prázdniny.Zrušení ředitelského volna 16. 11. 2020

zrušení.jpegV ročním plánu bylo na pondělí 16. 11. 2020 z provozně technických důvodů vyhlášeno ředitelské volno. Z důvodu nastalé situace - uzavření školy a nastavení distanční výuky, se toto ředitelské volno ruší

16. 11. 2020 zůstává školním dnem, ve kterém probíhá distanční výuka. Po domluvě s vyučujícími nebude tento den probíhat žádná synchronní online výuka, žáci budou v rámci asynchronní výuky pracovat samostatně na zadaných úkolech.

Pro tento den zůstává nárok na čerpání OČR pro rodiče dětí do 10 let věku.ŠKOLNÍ DRUŽINA - SOUTĚŽ O KNIHU

Datum konání: 2. 11. 2020 - 4. 12. 2020

 SOUTĚŽ O KNIHU

Milé děti,

školní družina si pro vás připravila
soutěž o knihu
.


Soutěže se může zúčastnit každé dítě od přípravné třídy až po 5.třídy (včetně) a nemusí být přihlášeno do školní družiny.

 

Více informací naleznete ZDE

plakat_final.png


Distanční výuka v listopadu pokračuje - aktualizace

informace_0.jpgV pátek 30.10. večer vláda ČR oficiálně potvrdila avizované prodloužení uzavření škol, je také potvrzeno, že uzavření školy se nově týká také speciálních tříd 
v budově U Uranie.

Předpokládaný termín platnosti uzavření škol je stanoven na 20. listopadu, přesný termín návratu dětí do školy stanoven ovšem není – bude se rozhodovat na základě aktuální situace s vývojem pandemie. Návrat dětí do školy bude postupovat v pořadí dle priorit stanovených MŠMT:

 1. Žáci 1. a 2. ročníků a speciální třídy, pravděpodobně také přípravná třída,
 2. žáci devátých ročníků,
 3. ostatní žáci prvního stupně,
 4. ostatní žáci druhého stupně.

Distanční výuka pokračuje dle dříve zveřejněných pravidel v celé naší škole. Připomínáme také, že od školního roku 2020/21 je účast na takovéto výuce pro žáky povinná – účast na synchronní online výuce a vypracovávání zadaných úkolů asynchronním způsobem. Zároveň při distanční výuce platí veškerá práva a povinnosti žáků, rodičů a pedagogů vyplývající z platného školního řádu. K lepšímu porozumění uvádíme v dokumentu níže upřesnění, která vychází z platného školního řádu a specifikují jej pro potřeby distanční výuky.

Nadále platí možnost zápůjčky školního počítače a vystavení potvrzení OČR – obojí na emailu frantisek.rada@zsstross.cz. Pokud máte možnost poskytnout svůj starší notebook k zápůjčce jiné rodině, budeme rádi za nabídky, dar nebo zápůjčku rádi zprostředkujeme.

Děkujeme za spolupráci,

 

Školní řád - upřesnění pro distanční výuku (.pdf)

Usnesení vlády ČR ze dne 30. října 2020 č. 1112 (.pdf)Distanční výuka v listopadu pokračuje

22814527_1442010102584611_496014437302122036_n.pngDle dnešního vyjádření vlády ČR zůstávají školy uzavřeny minimálně další týden s tím, že přesnější plán doby uzavření škol bude zveřejněn tento pátek. 

Dle aktuálního vývoje a předcházejících výrocích ministerstva školství se dá předpokládat, že se nejdříve do školy budou vracet 1. a 2. ročníky v řádu jednotlivých týdnů, při pozitivním vývoji i ostatní třídy prvního stupně. Na návrat tříd druhého stupně si nejspíše počkáme déle, je možné, že pro návrat k prezenční výuce budou upřednostněny deváté ročníky. Není zatím potvrzené, zda bude nadále platit výjimka pro speciální třídy v budově Uranie.

Distanční výuka od 2. listopadu 2020 bude pokračovat a do výuky již zařazujeme všechny předměty, tedy i výchovy a volitelné předměty, které se v minulých dvou týdnech nevyučovaly. Tyto předměty budou vyučovány převážně asynchronním způsobem (google učebna, sdílený disk).

Od příštího týdne bude ustálen rozvrh synchronní výuky (online hodiny). 

 • U tříd na prvním stupni zůstávají rozvrhy stejné nebo jen s menšími změnami - o rozvrhu vás budou informovat třídní učitelé. 
 • Na druhém stupni dochází k celkové změně rozvrhu synchronní online výuky - předměty budou soustředěny pouze v rozmezí 1. - 5. vyučovací hodiny, denně budou nastaveny 3 - 4 synchronní online hodiny. Ve zbývajícím čase žáci pracují na asynchronních úkolech z ostatních předmětů v Google Učebně. Rozvrhy pro druhý stupeň budou od pátku zveřejněny ve škole online.

Informace budeme případně aktualizovat po pátečním vyjádření vlády.

Děkujeme za spolupráci a přejeme pevné zdraví.
Menu

calen.jpg

 

15110990_1881111792175420_3761182100079004511_o.jpg

 

http://www.letohradska.cz/

 

https://www.facebook.com/pages/Z%C5%A0-Strossmayerovo-n%C3%A1m/215887068530260

 O2.png

82248508_534891637374351_1465520082087051264_n.jpg

konto + logo (3).jpg

 

unz-logo-red-rgb-m.png

 

cropped-Uk_Pedf_logo_křivky_červené_text_univerzita_užitné-2-e1511358046586.png

 

gdpr[2].png

28. 1. Otýlie

Zítra: Zdislava

logo-obedove-konto.png

 

smart_civ_logo.png

Praha a EU: Investujeme do vaší budoucnosti.

http://www.prahafondy.eu/cz/oppa.html

http://www.nuv.cz/ramps/praha

http://www.rodicevitani.cz/mapa-skol/

www.creativemornings.cz

http://www.prirodniskola.cz/

http://www.pedf.cuni.cz/

http://www.praha.eu/jnp/cz/home/magistrat/index.html

http://www.cpiv.cz/

http://www.zs-stross.cz/index.php?nid=3380&lid=cs&oid=2542046

http://www.msmt.cz/

http://www.partnerska-skola.cz/O-Projektu

Návštěvnost stránek

1394601