Aktuality


20161116095112195_0001.jpg                                       

 

Konzultační hodiny a uzavírání klasifikace

Zveme rodiče na letošní závěrečné konzultační hodiny všech vyučujících. V rámci konzultací máte možnost se informovat o tom, jak na tom vaše děti v závěru školního roku jsou a jaké mají možnosti si klasifikaci doplnit.

Konzultace probíhají v úterý 5.6.2018 od 17,00 do 18,30 hod.

 

Klasifikace za 2.pololetí roku 2017/18 se uzavírá k úterý 19.6.2018, pedagogická rada proběhne ve čtvrtek 21.6.2018. Počítejte se zvýšeným počtem písemných prací a zkoušení v příštím týdnu. Buďte na ně připraveni, aby výsledky dopadly dle vašich představ.
České Švýcarsko – Pravčická brána.

Datum konání: 31. 5. 2018

     Byl poslední květnový den, kdy žáci druhého stupně navštívili jeden ze čtyř našich Národních parků – NP-České Švýcarsko. Je to nejmenší a možná nejkrásnější Národní park, který se rozkládá jak u nás tak i na území Saska což je jedna ze spolkových zemí Německa a proto celý název zní Českosaské Švýcarsko. Součástí Národního parku je Pravčická brána, největší pískovcová skalní brána v Evropě, která se dostala do užšího kola ankety o sedm přírodních divů světa (New 7Wonders).

       Začátek našeho výletu byl U tří pramenů a dál cesta směřovala k Pravčické bráně. Po náročném výstupu na Pravčickou bránu nás čekal zasloužený odpočinek, který jsme využili také k občerstvení. Z několika vyhlídek okolo Pravčické brány jsme shlédli celé panorama Českého Švýcarska. Další meta byla na Mezní louce, ze které jsme se lesem dostali až k Divoké a Tiché soutěsce. Soutěsky se nacházejí v kaňonu řeky Kamenice, která je posledním přítokem Labe v ČR. Znaveni, nejen fyzicky ale i krásnými zážitky jsme byli rádi, že jsme nastoupili do autobusu. Bylo krásné počasí a tak i tento výlet se nám vydařil. Opět jsme objevili další krásná místa naší vlasti.

IMG_0489.JPGIMG_0490.JPGIMG_0505.JPGIMG_0506.JPG

IMG_0508.JPGIMG_0512.JPGIMG_0534.JPGIMG_0539.JPGVítězem bowlingové ligy škol skupiny Radava B se stal tým Pštrosi B

Datum konání: 26. 4. 2018

Ve čtvrtek 26. dubna 2018 proběhl na Radavě závěrečný den bowlingové ligy skupiny B. Zdálo se, že karty jsou rozdány a vše o umístění je rozhodnuté. Opak byl pravdou. Prvé místo díky mocnému finiši vybojovalo družstvo Pštrosi B, před týmem Borklojdi. O tom, kdo získá vítězný pohár, rozhodovalo při shodě bodů celkové skóre z průběhu všech čtyř hracích dnů. 
Prvé místo vybojoval tým „Pštrosi B“ se ziskem 32 bodů a skóre (3094). Stejně bodů ale skóre o 170 kuželek menší, měli druzí „Borklojdi“.Bronzovou příčku se ziskem 31 bodů (skóre 3168) získal tým „Košťata“.S velmi malou bodovou ztrátou skončil na 4. místě tým „Pštrosi A“ s 29 body (skóre 3145). Na pátém místě s 19 body se umístil tým Jedeme Rourou a tabulku uzavírá se 7 body tým „Čmoudi“ (ZŠ Nebušická). 
Nejlepším hráčkou byla vyhodnocena Petra Šoleová z týmu Pštrosi A s průměrem 126,40 bodů a nejlepším hráčem Roderick Sekowski (Pštrosi B) s průměrem 104,90. Vyhlašovaly se také jednotlivé náhozy za hrací dny, které všechny ovládla Petra Šoleová (121, 175, 124, 137). 
Do květnového regionálního turnaje tříčlenných družstev o titul „Mistr školních týmů regionu Praha“ (12 účastníků), které se bude konat v bowlingovém Best centru Zličín dne 15. 5. 2018 od 09,30 hodin postupuje vítěz skupiny, tým Pštrosi B a z druhého místa tým Borklojdi. V případě odřeknutí účasti postupujícího týmu na květnovém turnaji bude účast nabídnuta dalšímu týmu v pořadí skupin. 
Celostátní finálový turnaj tříčlenných družstev o titul „Mistr České republiky školních týmů“ pro rok 2018 se bude konat v bowlingovém centru DUO dne 19. 6. 2018 od 11 hodin.

IMG_0285.JPG  IMG_0286.JPGVolitelné předměty

Milí žáci,

vybírejte společně s rodiči volitelné předměty na příští školní rok! Odkaz na online dotazník naleznou rodiče žáků druhých a pátých až osmých ročníků ve zprávě na ŠkoleOnline. Předměty si zapisujte nejpozději do 4.6. 2018

DěkujemeDětský den

fb-cover.pngLetošní dětský den oslavíme v jednotlivých třídách výlety, akcemi a sportovním dopolednem na hřišti gymnázia Nad Štolou.

Děkujeme za vypůjčení.Matematické putování

IMG_5333.jpgGratulujeme žákům z 5. tříd, kteří se umístili na krásném 5. místě z 26 týmů na soutěži

Matematické putování pořádanou PF UK v Praze. 

Naši matematici: Kuba a Martin (5.A)

                          Žofie a Eda (5.B)

 

 

  Informace o zpracování osobních údajů

gdpr.pngZákladní škola Praha 7, Strossmayerovo náměstí 4 (dále jen „škola“) zpracovává v souladu s ustanoveními směrnice Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 z 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob (subjektů osobních údajů - SOÚ) v souvislosti se zpracováním osobních údajů (OÚ) a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) jako správce osobních údajů osobní údaje uchazečů o vzdělávání, žáků a zákonných zástupců žáků v režimu:

  • Osobní údaje zpracovávané na základě zákonného zmocnění, kde souhlas SOÚ není požadován a zpracování OÚ probíhá dle platné legislativy. V rámci naší školy především v systému školní matriky, elektronické třídní knihy a žákovské knížky smluvně vedené společností ŠKOLA ONLINE a.s.. Do systému Škola Online se každý zaměstnanec, zákonný zástupce nebo žák školy přihlašuje jedinečným přihlašovacím jménem a heslem - DBEJTE NA BEZPEČNOST a pravidelné obnovování svých přístupových hesel do systému.
  • Osobní údaje zpracovávané na základě souhlasu žáka nebo zákonného zástupce nezletilého žáka. Zpracování těchto údajů se do srpna 2018 řídí již podepsanými souhlasy SOÚ pro školní rok 2017/2018, pro školní rok 2018/2019 budou zpracovány aktualizované souhlasy k podpisu na TS v září.

Funkce pověřence ochrany OÚ (DPO):

Funkci pověřence zajišťuje zaměstnanec Městské části Praha 7, v jehož pracovní náplni je činnost pověřence pro ochranu osobních údajů, který vykonává funkci pověřence pro ochranu osobních údajů pro Městskou část Praha 7 a jí zřízené příspěvkové organizace. Pověřenec je zároveň i hlavní kontaktní osobou pro subjekty osobních údajů a dozorový úřad.

V Rámci naší příspěvkové organizace je kontaktní osobou pro zprostředkování komunikace s pověřencem paní Tereza Hejmová: tereza.hejmova@zsstross.cz .

Právo na informace a výmaz OÚ:

Subjekt údajů má právo na vlastní žádost být informován o zpracování svých osobních údajů. Pokud to není v rozporu se zákonným zmocnění školy pro zpracování osobních údajů, má SÚ zároveň právo na přístup k osobním údajům, právo na opravu, resp. doplnění, právo na výmaz, právo na omezení zpracování, právo na přenositelnost údajů, právo vznést námitku, právo nebýt předmětem automatizovaného individuálního rozhodování s právními či obdobnými účinky.

Celé znění informace:

Informace o zpracování osobních údajů (.pdf)Příjezd 2.B

Předpokládaný příjezd ke kostelu po 12.hodině.Návrat 1.A a 4.A ze ŠVP

Předpokládaný příjezd 1.A a 4.A ze ŠVP je v 11.15 hod. ke škole.2.B Kořenov

Zdravíme od Karlose! Dorazili jsme v pořádku, jsme po obědě a chystáme se na vycházku.
Menu

calen.jpg

 calendarletohradska.jpg

15110990_1881111792175420_3761182100079004511_o.jpg

 

http://www.letohradska.cz/

 

https://www.facebook.com/pages/Z%C5%A0-Strossmayerovo-n%C3%A1m/215887068530260

 

konto + logo (3).jpg

 

unz-logo-red-rgb-m.png

 

cropped-Uk_Pedf_logo_křivky_červené_text_univerzita_užitné-2-e1511358046586.png

 

gdpr[2].png

12. 7. Bořek

Zítra: Markéta

logo-obedove-konto.png

 

smart_civ_logo.png

Praha a EU: Investujeme do vaší budoucnosti.

http://www.prahafondy.eu/cz/oppa.html

http://www.nuv.cz/ramps/praha

http://www.rodicevitani.cz/mapa-skol/

www.creativemornings.cz

http://www.prirodniskola.cz/

http://www.pedf.cuni.cz/

http://www.praha.eu/jnp/cz/home/magistrat/index.html

http://www.cpiv.cz/

http://www.zs-stross.cz/index.php?nid=3380&lid=cs&oid=2542046

http://www.msmt.cz/

http://www.partnerska-skola.cz/O-Projektu

Návštěvnost stránek

1274005