Aktuality


20161116095112195_0001.jpg                                       

 

6.A a 7.A v pořádku na místě výletu

Třídy 6.A a 7.A jsou v pořádku na místě svých pobytů.


Publikováno 8. 6. 2021 11:55

Konec roušek při výuce! (aktualizace 8.6.2021)

FRO82bf4c_GettyImages_1208646306.jpgDle Mimořádného opatření MZ Č. j.: MZDR 15757/2020-53/MIN/KAN  je od úterý 8. 6. 2021 zrušena celodenní povinnost nosit ochranu nosu a úst v rámci školní výuky.

Dle nařízení platí, že žáci nemusí mít nasazenu ochranu nosu a úst při přímé a řízené pedagogické činnosti za předpokladu, že žáci sedí v lavici nebo jiných svých určených místech.

V praxi to znamená, že děti a učitelé nemusí mít roušku/respirátor při průběhu výuky (vyučovací hodiny) nasazenu. O přestávkách a při pohybu v budově školy mimo učebnu ovšem povinnost nošení roušky zůstává. Prosíme, zkontrolujte, že mají děti k dispozici samostatný sáček na pravidelné odkládání roušky před výukou.

Stejně to platí i ve školní družině, kdy po dobu řízené činnosti dětí, které sedí na svém místě, není rouška povinná a zůstane nasazena jen při pohybu dětí v oddělení a mimo učebnu.

Věřme, že se již skutečně postupně vracíme k normálu a i toto opatření přispěje k daleko většímu komfortu dětí při vzdělávání.

informace k provozu od 8.6.21 MŠMT (.PDF)


Publikováno 7. 6. 2021 19:54

5.A v pořádku na ŠVP

Třída 5.A je v pořádku na místě školy v přírodě ????


Publikováno 7. 6. 2021 12:02

3.AB v pořádku na ŠVP

Třídy 3.AB jsou v pořádku na místě školy v přírodě ????


Publikováno 31. 5. 2021 12:50

Výsledky zápisů 2021/2022

informace_m[7].gifSeznam zapsaných uchazečů do první třídy 2021/2022 naleznete pod odkazem níže nebo v levém menu webové stránky "Zápis do první třídy".

Rozhodnutí se nezasílá poštou, pro zájemce je k dispozici k vyzvednutí v sekretariátu školy v hlavní budově Strossmayerovo náměstí 4. Nepřijatí uchazeči obdrží Rozhodnutí o nepřijetí doporučenou poštou na uvedenou adresu v zápisovém listu.

Přijatí - seznam dle registračního čísla ZDE (odkaz)


Publikováno 17. 5. 2021 19:01

Provoz školy od 17. 5. 2021

unnamed.gifRozvrh a výuka

Do školy se vrací všechny třídy BEZ rotace. Výuka bude probíhat dle standardního rozvrhu před uzavřením školy, nastaveny budou jen menší změny - aktuální rozvrh naleznete v aplikace Škola online. Nadále je doporučeno ponechat žáky v homogenních skupinách, již se ale nejedná o povinnost. 

Volitelné předměty na prvním stupni budou upraveny pro celou třídní skupinu, žáci tak během následujících týdnů poznají všechny volitelné předměty. Volitelné předměty na druhém stupni budou probíhat pouze distančním způsobem v rámci Google učebny. Výjimkou jsou cvičení z matematiky a cvičení z českého jazyka devátého ročníku, která budou částečně součástí prezenční výuky dle rozvrhu. 

Na druhém stupni začneme také opět spojovat žáky na výuku cizích jazyků v rámci jednoho ročníku. 

Tělesná výchova bude probíhat ve venkovních prostorách, uvnitř se cvičit prozatím nesmí. V rámci hodin hudební výchovy je nadále zakázáno zpívání.

Družina

Provoz družiny se vrací ke svému běžnému provozu.

 • ranní družina 6,30 - 8,10 - žáci spojeni
 • konec výuky - 17,00 - hlavní činnost žáků ve svých standardních odděleních
 • koncová družina 17,00 -17,30 - žáci spojeni

Školní jídelna

Kvůli přísným hygienickým pravidlům ve školní jídelně musíme nastavit jednotlivým třídám přesné časy oběda tak, aby se třídy mezi sebou neprolínaly. Oběd tak některým třídám bude zasahovat také do výuky. Přesný čas oběda pro svou třídu se dozvíte od své třídní učitelky/učitele (časy zůstávají prakticky stejné, jako při rotační výuce). Obědy jsou automaticky všem přihlášeným žákům ke školnímu stravování objednány, pokud o oběd nemáte zájem, je třeba si jej odhlásit.

Vstup do budovy

Při vstupu do budovy se prosím neshromažďujte na chodníku, žáci jdou nejkratší cestou ke skříňce a následně do své třídy.

Rodiče (doprovod) do budovy ráno nevstupují. Při vyzvedávání dětí z družiny vstupují rodiče (doprovod) k recepci a telefonicky nebo čipem vyzvedávají své dítě, čekají na něj ve vestibulu školy. 

Další osoby - tzv. třetí osoby vstupují do budovy jen v odůvodněných případech při dodržení veškerých hygienicko provozních opatřeních vč. potvrzení o provedeném negativním testu.

Hygienická pravidla a PCR testování

 • Zůstává povinné testování žáků a zaměstnanců školy. V týdnu od 17.5. přecházíme od antigenních testů k PCR testům ze slin ( také viz předchozí zpráva).
  • První týden budou děti testovány 2x, protože při AG testování, které nyní používáme, platí povinnost být otestován hned po příchodu do školy první den v týdnu a počkat na výsledek. To u PCR testu hned první den nelze realizovat, výsledky budou známy nejdříve večer, děti by tak přišly o jeden školní den, což nechceme; pro PCR testy pak již neplatí nutnost být testován hned ráno první den v týdnu, najíždí se na pravidelné testování dle vybraného termínu.
  • Pondělní antigenní testování bude probíhat hned po příchodu do školy - Stross - všichni ve své kmenové třídě, Letohradská - dle informací TU, Uranie bez změny. AG testy děti již znají, máme ještě stejný typ. Případně přineseným antigenním testem se půjde testovat pouze první den - tedy 17.5., po zavedení systému PCR testů již ty antigenní nelze dle vyjádření MŠMT ve škole uznávat.
  • Nadále platí výjimka pro testování ve škole - doložení prodělání nemoci covid 19 v posledních 90 dnech, potvrzení o negativním výsledku PCR testu z certifikovaného pracoviště, potvrzení o ukončeném očkování.
  • V případě nepřítomnosti žáka ve škole v den PCR testování je potřeba před příchodem do školy nechat provést test PCR v certifikovaném pracovišti - Praha 7 zajistila tuto možnost pro žáky ZDARMA v holešovické tržnici: http://anygence.com/site/praha7 , před příchodem je potřeba se ovšem přihlásit k odběru zdehttps://forms.gle/ZRY4xyGvfwA3kC6U8 
  • Potvrzení o negativním PCR testu vystavujeme žákům v kanceláři školy na vyžádání vždy následující den po provedení testu ve škole (pro potřeby kroužků apod.).
 • Žáci nadále nosí roušky ve všech prostorách školy (minimálně lékařské nebo odpovídající certifikace, případně FFP2), prosíme vybavte své děti rouškami na jejich pravidelnou výměnu, budou k tomu potřebovat také pytlík na použitou roušku. Respirátory FFP2 nosí také všichni zaměstnanci a návštěvníci školy. Pro případ potřeby máme ve škole náhradní roušky pro žáky k dispozici. Roušky plní ve škole funkci tzv. sekundární ochrany vedle pravidelného testování.
 • Roušky můžeme odkládat ve venkovních prostorách při dodržování bezpečných rozestupů.
 • Myjeme si ruce mýdlem, snažíme se dodržovat vzájemné rozestupy.
 • V učebnách se pravidelně větrá, větrat budeme i v průběhu výuky (intenzivně po dobu cca 5 min.). Bude dobré, aby žáci měli ve třídě k dispozici mikinu nebo svetr.
 • Žáci tráví čas na chodbách jen v nezbytných situacích tak, aby se nepotkávali s žáky z ostatních tříd, přestávky na toaletu a odpočinek budou z tohoto důvodu koordinovány. Časy začátků hodin a přestávek se tak v průběhu dopoledne mohou lišit. 
 • K dispozici je dezinfekce u vstupu, v učebnách a na záchodech, průběžný úklid zaměřen především na dezinfekci společných prostor, klik a lavic. 
 • Prosíme, neposílejte dítě do školy s jakýmikoli příznaky nemoci.

Školní akce a ŠVP

Od 31. 5. je umožněno konání škol v přírodě, bohužel k tomu prozatím nemáme žádné bližší informace. Třídy, které mají školu v přírodě již na červen naplánovanou ji tak budou zřejmě moci realizovat, možná se podaří zajistit ŠVP také pro některé další třídy - informováni v takovém případě budete svými třídními učiteli. 

Je ale samozřejmě jasné, že se v takto krátkém termínu nepodaří zajistit školu v přírodě pro všechny třídy školy, pokusíme se ŠVP nahrazovat alespoň dílčími výlety. 


Publikováno 14. 5. 2021 12:20

testování metodou RT-PCR

Výstřižek anygence.PNGV souladu s mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví ze dne 11. května 2021, s účinností od 17. 5. 2021, může škola nebo školské zařízení nahradit testování antigenními testy na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2 testováním testy RT-PCR na přítomnost viru SARS-CoV-2.

Na základě tohoto rozhodnutí všechny základní školy zřizované městskou částí Praha 7 přechází v týdnu od 17. května na testování testy RT-PCR na přítomnost viru SARS-CoV-2. Jedná se o šetrné a neinvazivní testy ze slin, které budou vyhodnocovány metodou PCR poolingu. V přiložených letácích naleznete veškeré informace ke způsobu testování. Bližší informace naleznete také na webu městské části P7. 

 

Pro plynulý přechod z antigenních testů na PCR testy a nutnosti dodržení aktuálně platných lhůt mezi jednotlivými testovacími dny ve škole se bude ještě v pondělí 17. 5. po příchodu do školy testovat antigenním testem - testování bude probíhat zpravidla v kmenových učebnách tak, jak jsou již žáci zvyklí. 

Hned v tomto týdnu bude ve škole následovat také PCR testování - v budově Letohradská v pondělí, v budově Strossmayerovo náměstí v úterý a v budově Uranie ve středu, vždy v průběhu dopoledne (cca mezi 10,00 a 10,30). PCR testování poté bude následovat v pravidelných intervalech vždy stejný den v týdnu v dané budově. Antigenní testy se tak po posledním testování v  pondělí 17. 5. ráno přestanou ve školách v Praze 7 používat a plně je nahradí PCR testy.

 

návod k samoodběru (.pdf)

informace pro rodiče - co je PCR pooling (.pdf)


Publikováno 13. 5. 2021 18:39

Návrat k prezenční výuce BEZ ROTACE

22814527_1442010102584611_496014437302122036_n.pngDle vyjádření ministra školství ze dne 10. 5. 2021 se základní školy v Praze vrací k prezenční školní docházce BEZ ROTACE, toto rozhodnutí platí pro první i druhý stupeň shodně od pondělí 17. května 2021.

Prosíme, počítejte s touto skutečností v rámci svých plánů a rodinných harmonogramů.

Zatím je jasné, že se nadále budeme ve škole testovat. Zřizovatel ÚMČ Praha 7 intenzivně jedná o zavedení PCR testů namísto antigenních, jasno by mělo být do této středy. 

Veškeré podrobnosti k provozu a covid testování by měly do školy dorazit datovou zprávou v nejbližších dnech. Obratem informace zveřejníme.

 


Publikováno 10. 5. 2021 17:05

Nové testovací sady - SINGCLEAN

02YTXe.jpegOd pondělí 3. 5. 2021 dochází ke změně značky antigenních testů, které budeme ve škole používat. Nově nám byly dodány testy značky SINGCLEAN, tyto testy jsou také neinvazivní a děti si sami stejným způsobem vytírají štětičkou z přední části nosu. Rozdíl je v průběhu vyhodnocování a zakapávání roztoku k určení výsledku testu. 

Pedagogové budou připraveni dětem s novým průběhem vyhodnocování pomoci, zároveň prosíme opět i Vás, zda byste se společně s dětmi podívali na přiložený leták a instruktážní video k provedení nového typu testu. 

Zároveň se dle aktuálního nařízení MZ MŠMT mění s platností od 3. 5. 2021 frekvence provádění AG testování:

 • žáci prvního stupně a všichni žáci na Uranii ve speciálních třídách se testují již jen 1x týdně, testujeme tedy pondělky, čtvrtky rušíme. V pondělí nepřítomní žáci se testují vždy první den přítomnosti ve škole v daném týdnu;
 • žáci druhého stupně, kteří nově zahajují rotační výuku v budově Stross a Letohradská se testují 2 x týdně dle původního plánu.

Publikováno 29. 4. 2021 19:41

Rotační výuka 2. stupeň

informace_m.gifJiž od pondělí 3. 5. 2021 bude umožněna rotační výuka žáků druhého stupně. Návrat žáků bude probíhat podle harmonogramu, který jsme zasílali v minulém týdnu:

Sudé týdny od 3. 5. budou prezenčně docházet:

 • Stross - 6.ABC; 7.AB 
 • Letohradská - Gama/6.L; Alfa/8.L 

Liché týdny od 10. 5. budou prezenčně docházet:

 • Stross - 8.AB; 9.AB
 • Letohradská - Beta/7.L

 

Výuka je umožněna na základě mimořádného opatření ministerstva zdravotnictví.
S ohledem na to je prezenční výuka podmíněna několika skutečnostmi, bez jejichž splnění nelze dítě/žáka do školy vpustit. 
Veškerá tato opatření jsou nastavena mimořádnými opatřeními vlády ČR, pro školy a zřizovatele jsou závazná. 

Níže popisujeme základní informace o průběhu testování včetně základních podmínek vstupu do budovy školy a průběhu výuky. Zároveň sdílíme odkazy na materiály zpracované ministerstvem školství, kde jsou veškeré informace poměrně přehledně a jasně vysvětleny, prosíme, abyste si tyto materiály prostudovali. 

V tomto týdnu také základní informace prochází třídní učitelé přímo s dětmi v rámci online výuky tak, aby i děti získaly jasnější představu, co je bude ve škole čekat. Věříme, že to pomůže snížit některé jejich případné obavy. Velmi pomůže, když i Vy s dětmi znovu o víkendu projdete přiložené materiály a videa a necháte děti si samostatně vyzkoušet setření kraje nosní dírky například tyčinkou na čištění uší, ve škole pak již budou mít jasnější představu, jak to bude probíhat. Není se čeho obávat, žáci prvního stupně toto v minulých týdnech zvládali velmi dobře.

Testování ve školách

 1. Přítomnost na prezenční výuce je podmíněna testováním po příchodu do školy – 2x týdně antigenní test (po a čt), příp. 1x týdně PCR test (mimo školu - doložené potvrzení).
 2. Neúčast na testování znamená nemožnost účasti na prezenční výuce, žákovi se tak eviduje omluvená absence. Pokud odmítáte své dítě do školy poslat, pošlete prosím tuto informaci svému třídnímu učiteli emailem. Žáci doma budu mít k dispozici učební plány dle školy online, případně možnost osobních konzultací s učiteli.
 3. Testovat ve škole můžeme pouze žáky, kteří nemají žádné příznaky respiračního onemocnění. Prosíme, děti s příznaky nemoci do školy neposílejte.
 4. Testy ve škole jsou certifikované, jako neinvazivní a určené k samoodběru žákem. Po zkušenosti testování žáků na prvním stupni věříme, že žáci druhého stupně samoodběr zvládnou bez obtíží, přítomní pedagogové budou připraveni žáky instruovat a dohlížet nad správným provedením testu.
 5. Ve škole používáme testy dodané do školy z centrálního skladu hmotných rezerv, pro naši školu se od 3. 5. 2021 jedná o testy typu SINGCLEAN - antigen rapid test
 6. Pokud rodiče nebudou chtít, aby se děti testovaly stěrem z nosu, ale přinesou si test ze slin, bude jim to umožněno. Pořízený daný antigenní test rodiči musí být na seznamu těch, kterým MZ vydalo výjimku (viz https://www.mzcr.cz/seznam-antigennich-testu-pro-ktere-vydalo-mz-vyjimku/), test provádí žák ve škole samostatně. Prosíme, o této skutečnosti nás případně informujte předem.
 7. Ve škole se NETESTUJÍ
 • žáci, kteří dodají potvrzení o provedeném antigenním nebo PCR testu na certifikovaném pracovišti, test nesmí být starší než 48 hodin, pouze čestné prohlášení o provedeném testu nelze uznat;
 • žáci, kteří jsou v tzv. ochranné lhůtě – do 90 dnů od pozitivního PCR testu na COVID-19 – dokládá se potvrzením lékaře;
 • očkované osoby – 14 dní po ukončeném očkování, zpravidla 2. dávce - předložení certifikátu MZ ČR
 • žáci při prezenční individuální konzultaci 1 na 1

Samotný průběh testu (viz také návod v příloze na konci)

 1. samoodběr žáka, instruktáž pedagoga ve škole
 2. žáci druhého stupně se testují přímo ve svých učebnách
 3. žák po příchodu do své kmenové třídy se usadí k volnému testovacímu stolu, provede test dle instrukcí, sedí
  a čeká na místě, než je test vyhodnocen – cca 15 minut,
 4. výsledek testu zapíše zaměstnanec školy do seznamu testovaných:
  • negativní test – dítě/žák vyhodí svůj test do připraveného koše a připraví se na výuku
  • pozitivní test  dítě/žák vyhodí svůj test do koše a jde s pedagogem školy do izolační místnosti, čeká na rodiče nebo odchází rovnou ze školy s rodičem, případně samo, pokud k tomu dal rodič předchozí písemný souhlas,
  • chybný/nečitelný test – výsledek se zaznamená a test se opakuje znovu

Pozitivní výsledek testu ve škole (viz také leták)

 1. pokud je výsledek  jednoho nebo více žáků ve třídě pozitivní při PONDĚLNÍM testování, odchází mimo svou třídu (izolační místnost) pouze tento žák a čeká na vyzvednutí svými rodiči, ostatní žáci s negativním testem se mohou prezenčně vzdělávat, pozitivně testovaný žák je poslán na kontrolní PCR test (nezajišťuje škola) - při negativním PCR testu se žák může vrátit v průběhu týdne do třídy k prezenční výuce, při potvrzení pozitivity je poslán do domácí izolace a postupuje dle pokynů lékaře/hygieny;
 2. pokud je výsledek  jednoho nebo více žáků ve třídě pozitivní při ČTVRTEČNÍM testování, odchází tento žák do izolace, ostatní žáci ze třídy jdou do preventivní domácí karantény a čekají na výsledek potvrzujícího PCR testu pozitivně testovaného žáka ve škole. Pokud je tento PCR test negativní, karanténa se ruší, pokud je pozitivní, karanténa trvá pro všechny a postupuje se dle pokynů lékaře/hygieny. Je nutné zmínit, že potvrzující PCR testy vždy zaberou minimálně 24 hodin k odbornému provedení a laboratornímu vyhodnocení.

Provozní informace

 1. Příchod do školy v testovací dny (Po a Čt) je pro žáky druhého stupně určen jednotně v 8,10 hodin, v ostatní dnech je příchod do školy ve standardní čas dle rozvrhu. Do školy přicházejte plynule, přímo ke skříňkám a do své učebny, dodržujte bezpečné rozestupy, noste ochrannu úst a nosu (lékařskou roušku nebo respirátor). 
 2. Testování probíhá přímo v učebnách, po testování se dezinfikují lavice a začíná výuka dle rozvrhu první vyučovací hodinou. Třídy zůstávají po celou dobu výuky ve své učebně, v průběhu docházky do školy se striktně dodržuje homogenita třídy.
  1. v budově Letohradská zůstávají stejné kmenové učebny,
  2. v bodově Stross dochází k dílčím změnám:

učebna SV/VV (2.patro vpravo): sudý týden (od 3.5.) 7.B; lichý týden (od 10.5.) 9.B

učebna M2 (2.patro vpravo): sudý týden (od 3.5.) 6.B; lichý týden (od 10.5.) 8.A

učebna M1 (3.patro vlevo): sudý týden (od 3.5.) 7.A

učebna Smart (3.patro vpravo): sudý týden (od 3.5.) 6.C; lichý týden (od 10.5.) 8.B

učebna Přírodopis (3.patro): sudý týden (od 3.5.) 6.A; lichý týden (od 10.5.) 9.A

 1. Obědy ve školní jídelně jsou pro prezenční týden automaticky přihlášeny, pro distanční týden automaticky odhlášeny. Pokud nebude žák při prezenčním týdnu do školy docházet, je třeba si obědy standardní cestou odhlásit, pokud naopak máte zájem o oběd do krabičky při distanční výuce, je třeba si jej přihlásit.
 2. Sledujte svůj rozvrh v aplikaci Škola online - rozvrh v prezenční výuce bude prakticky kopírovat běžný rozvrh (podobně, jako v prosinci - bez VP a s vycházkami místo cvičení), dojde ale k úpravě distančního rozvrhu, ten musí respektovat rozvrh tříd, které budou daný týden prezenčně ve škole. V distančním týdnu budou v rozvrhu vyznačeny hodiny synchronní online výuky a jinou barvou hodiny určené k samostatnému vypra
 3. covávání úkolů (poměr cca 60:40). Vnímáme jako důležité, aby žáci věnovali samostatné práci čas především v dopoledních hodinách a nenechávali si úkoly na večer nebo víkendy. Dá se předpokládat, že s postupným otevíráním kroužků a sportů budou mít děti celkově méně času.

Přílohy


Publikováno 29. 4. 2021 18:39


Menu

calen.jpg

 

15110990_1881111792175420_3761182100079004511_o.jpg

 

http://www.letohradska.cz/

 

https://www.facebook.com/pages/Z%C5%A0-Strossmayerovo-n%C3%A1m/215887068530260

 O2.png

82248508_534891637374351_1465520082087051264_n.jpg

konto + logo (3).jpg

 

unz-logo-red-rgb-m.png

 

cropped-Uk_Pedf_logo_křivky_červené_text_univerzita_užitné-2-e1511358046586.png

 

gdpr[2].png

25. 9. Zlata

Zítra: Andrea

logo-obedove-konto.png

 

smart_civ_logo.png

Praha a EU: Investujeme do vaší budoucnosti.

http://www.prahafondy.eu/cz/oppa.html

http://www.nuv.cz/ramps/praha

http://www.rodicevitani.cz/mapa-skol/

www.creativemornings.cz

http://www.prirodniskola.cz/

http://www.pedf.cuni.cz/

http://www.praha.eu/jnp/cz/home/magistrat/index.html

http://www.cpiv.cz/

http://www.zs-stross.cz/index.php?nid=3380&lid=cs&oid=2542046

http://www.msmt.cz/

http://www.partnerska-skola.cz/O-Projektu

Návštěvnost stránek

1506389