Aktuality


20161116095112195_0001.jpg                                       

 

Částečné otevření školy v květnu

informace_maly.pngV souladu s platným vládním nařízením a opatřeními ministerstva školství (MŠMT) budeme v průběhu květná částečně obnovovat provoz školy.

 • od 11. 5. umožníme pravidelné konzultace žákům 9. ročníku k přípravě na jednotnou přijímací zkoušku na SŠ, v úterý 5. 5., k tomuto žáci a rodiče obdrží zprávu přes školu online a dotazník k možnému přihlášení. Konzultace a příprava bude dobrovolná.
 • od 25. 5. zahájíme činnost dětský skupin žáků prvního stupně, provoz připravíme dle nařízení MŠMT k ochraně zdraví a provozu základních škol v období do konce školního roku 2019/2020. V pondělí 11. 5. rozešleme rodičům přes školu online dotazník s přihláškou. Docházka je nepovinná.

Níže sdílíme související dokumenty k zahájení provozu včetně čestného prohlášení pro zákonné zástupce. Z dokumentu MŠMT přímo uvádíme nejdůležitější body k zahájení provozu školy - vstup do budovy pouze:

 • Po předložení čestného prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění a rizikových faktorů.
 • Vstup do budovy školy je umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám.
 • Pedagogové odvedou žáky do tříd po skupinách, aby nedocházelo ke kontaktu mezi skupinami.
 • Všichni žáci i zaměstnanci školy nosí ve společných prostorách roušky.
 • Každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky.
 • Škola je oprávněna vymezit prostory, ve kterých se žáci mohou pohybovat.
 • Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla; jejich opakované nedodržování, po prokazatelném upozornění zákonného zástupce žáka, je důvodem k nevpuštění žáka do školy, resp. k vyřazení žáka ze skupiny či přípravy.
 • Škola organizuje provoz v šatnách, případně místech určených k odložení svrchního oděvu a přezutí tak, aby se zamezilo setkávání žáků z různých skupin.

OCHRANA ZDRAVÍ A PROVOZ ZÁKLADNÍCH ŠKOL V OBDOBÍ DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU 2019/2020

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O NEEXISTENCI PŘÍZNAKŮ VIROVÉHO INFEKČNÍHO ONEMOCNĚNÍ

AKTUALIZOVANÝ HARMONOGRAMPodmínky závěrečného hodnocení v 7 bodech

1. Vysvědčení budou vypadat standardně, budou obsahovat známky ze všech předmětů nebo slovní hodnocení tam, kde je to takto nastavené.

2. K  výslednému hodnocení za jednotlivé předměty není potřeba žádný minimální počet známek nebo podkladů.

3. Jako hlavní podklad pro výsledné hodnocení slouží práce žáků do 10. března (tedy práce z prezenční výuky).

4. Podpůrné, tedy jen doplňující jsou pro výsledné hodnocení také podklady získané v průběhu vzdělávání na dálku, pokud měl žák pro vzdělávání odpovídající podmínky. U vzdělávání na dálku lze zohlednit v hodnocení například:

 

 • Snahu žáků o pravidelnou práci ve vzdělávání na dálku a odevzdávání úkolů a výstupů.
 • Samostatnou práci žáků a samostudium během vzdělávání na dálku a její výsledky.
 • Četbu související se zadanými úkoly.
 • Portfolia prací žáků, případně jejich další podklady (na 2. stupni např. práce v Google classroom), které umožnily žákům samotným formulovat výsledky, kterých dosáhli.
 • Zvládnutí technologií a pravidel pro práci s technologiemi potřebnými pro vzdělávání na dálku.

 

Další podpůrné podklady mohou být získané v období “dětských skupin” (pro žáky na prvním stupni, tato forma výuky zatím neprobíhá), případně může jako podklad sloužit hodnocení výsledků za první pololetí.

5. Nedostatek podkladů za období distanční výuky nemůže být sám o sobě důvod k tomu, aby byl žák nehodnocen nebo neprospěl.

6.Vysvědčení z tohoto pololetí se nebude brát v potaz v rámci přijímacích zkoušek na střední školy.

7.Forma předávání vysvědčení bude stanovena dle aktuální epidemiologické situace.

POSTUP PŘI HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ ZÁKLADNÍCH A STŘEDNÍCH ŠKOL
ZA DRUHÉ POLOLETÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2019/2020Nový info web a Google učebna pro 2. stupeň

69392e18-69b6-4248-af53-d05ed01cbad9.jpgVážení rodiče, milí žáci,

se současnou situací se objevují nové výzvy a odevšad k nám stále přichází mnoho různých informací. Proto jsem se rozhodli v následujícím období své informační kanály více systematizovat.

 1. Vytvořili jsme nový informační Google web, kde sdílíme různé materiály a odkazy, které by pro vás mohly být v současné situaci užitečné. Odkaz na web je zde: https://sites.google.com/zsstross.cz/vyuka a také v levém menu našeho webu.
 2.  V rámci sjednocení zadaných úkolů z anglického jazyka bude na prvním stupni zadávat materiály z angličtiny vždy pouze jeden vyučující, podrobnosti se dozvíte od třídního učitele. 
 3. Na druhém stupni (na budově Stross) během tohoto týdne hromadně přecházíme na Google Classroom (učebnu). Díky této populární platformě budou mít žáci k dispozici všechnu svou školní práci na jednom místě a ve sladěném prostředí. Připojení do učebny je velmi jednoduché, vytvořili jsme pro žáky krátký video návod: https://drive.google.com/file/d/1RQm0_TRwnIk9ztBgMwmmGXTLsX8_3imU/view?usp=sharing 

Věříme, že tyto změny povedou k systematičtější práci s informacemi a že nám všem pomůžou se ve školní práci lépe orientovat.

Tým StrossZápisy 2020 - nový termín a způsob zápisů

info pro předskolaky - menší.jpg 2.jpgNový termín zápisů v Praze 7 je stanoven na 22. 4. a 23. 4. 2020 vždy mezi 14,00 a 18,00 hodin.

Z důvodů nastalé situace a skutečnosti, že se MČ v návaznosti na Opatření MŠMT k zápisům do ZŠ pro školní rok 2020/2021 rozhodla online registrace k zápisům koordinovat v rámci všech ZŠ v Praze 7 a stanovila jednotné termíny a způsob online registrace do všech základních škol. 

Požádáme vás o vyplnění online registrace níže, pokud jste v minulosti již u nás registraci vyplňovali, je třeba registraci VYPLNIT ZNOVU, a to v termínu od 1. 4. 8,00 do 14. 4. 20,00. Původní registrace vč. kódů budou smazány, omlouvám se za tyto komplikace. Odkaz na novou registraci naleznete níže:

 

Registrace k zápisu ZŠ P7 (aktivní od 1.4. 8,00 do 14.4. 20,00):

https://aplikace.zapisyonline.cz/SOL/PublicWeb/ZS-STROSS/KWE015_PrihlaskaZS.aspx# 

Při vyplňování rezervace postupujte takto:
 1. Na prvním listu vyplňte základní nacionále dítěte a zákonného zástupce.
 2. Vyberte z rozbalovacího menu preferované a náhradní zaměření vzdělávacího programu.
 3. Zaškrtněte souhlas se zpracováním osobních údajů a stránku potvrďte.
 4. Zobrazí se druhá stránka s volbou termínu zápisu.
 5. POZOR - před výběrem samotného termínu je NUTNÉ v rozbalovacím menu vybrat v položce "místnost" preferované zaměření vzdělávacího programu - poté se tabulka s termíny automaticky aktualizuje a Vy teprve můžete přistoupit k výběru přesného termínu (pokud tak neučiníte, může se Vám uložit termín v jiné budově/programu, než preferujete).
 6. Formulář uložte kliknutím na "Dokončení registrace".
 7. Na uvedený email obdržíte základní informace k zápisu vč. Vámi vybraného termínu. Pořadí přijetí přihlášky nerozhoduje - není kritériem ve správním řízení.

Při registraci zápisu si opět vyberete termín příchodu do školy, tentokrát ovšem proběhne zápis BEZ DÍTĚTE a do všech programů a budov společně na jednom místě pouze v hlavní budově ZŠ Strossmayerovo náměstí 4. Online registrací termínu zajistíme mimo jiné plynulý průběh zápisů bez potkávání se většího počtu osob na jednom místě.

V současné situaci můžete dokumenty k zápisu také podat pouze elektronicky bez své fyzické účasti, a to zprávou přes Datovou schránku, emailem s ověřeným elektronickým podpisem (neověřený email nelze uznat), případně poštou písemně v listinné podobě.

Pokud se rozhodnete využít této možnosti podání přihlášky k nám do školy, i tak prosím proveďte online registraci k zápisu - rezervovaný termín v online registraci Vám sice zůstává, nemusíte ovšem přijít osobně do školy, pouze mne o svém způsobu podání přihlášky prosím informujte emailem na frantisek.rada@zsstross.cz s uvedením vygenerovaného kódu dítěte, které jste získali při online registraci. Zasílání elektronických nebo písemných podání načasujte na týden konání fyzických zápisů pro zákonné zástupce – tedy v týdnu od 20. 4. 2020, je to z důvodu udržení stejné lhůty ve správním řízení pro všechny uchazeče.

Děkujeme za spolupráci.

ke stažení:
 
 
 
 
 
Spádové oblasti P7 (ke stažení)
 


Zpětná vazba - výuka na dálku

d2f840c6b4df892b0c3a10928616714b (1).jpgVážení rodiče a žáci,

máme za sebou již více než dva týdny vzdělávání na dálku a je jasné, že nás ještě několik týdnů v tomto vzdělávacím režimu čeká. Celá tato situace je pro všechny úplně nová a všichni se s ní učíme vypořádat, my učitelé hledáme nové cesty komunikace se svými žáky a zadávání učiva na doma, vy rodiče zase hledáte způsob, jak skloubit podporu svým dětem při samostudiu se svou vlastní profesí a povinnostmi, spousta z vás žáků zase zjišťujete, co to vlastně doopravdy znamená se samostatně učit. Proto je více než kdykoli jindy důležité spolu komunikovat, dávat si zpětnou vazbu, jak zadané učivo zvládáme, kde potřebujeme pomoci nebo co se nám společně daří.

Z tohoto důvodu jsme připravili dotazník zpětné vazby na to, jak vzdělávání na dálku vidíte z pohledu rodičů a žáků. Informace z něj jsou pro nás učitele důležité, abychom mohli systém vzdělávání případně upravit a nastavit tak, aby pokud možno co nejvíce zúčastněným vyhovoval. 

Bude skvělé, když dotazník vyplníte společně - rodič a dítě. Žáci na druhém stupni mají možnost dotazník vyplnit také samostatně sami za sebe.

Dotazník pro třídy 1. stupně ( 1. – 5. ročník, všechny třídy všech budov a programů):

https://forms.gle/2wM2bFkcsk2xUUQU8

Dotazník pro třídy 2. stupně ( 6. – 9. ročník, všechny třídy všech budov a programů):

https://forms.gle/yCtMXXUGMfbGicvDA

 

Vyplnění dotazníku je samozřejmě dobrovolné, někteří jste i podobné dotazníky vyplňovali v rámci svých tříd, pokud ovšem můžete, vyplňte i tento celoškolní dotazník, pomůže nám to.

Děkujeme za spolupráci a zpětnou vazbu.Celoškolní streamování

background.pngVše ke streamům naleznete v levém sloupci nahoře "školní streamování" - odkazy na nové streamy, videa a aplikace k již proběhnutým streamům.

Tyto celoškolní streamy jsou určeny pro žáky napříč ročníky a třídami. Nejedná se o povinný obsah, cílem je zpestření všedního dne, potkání se online s pedagogem a společný zážitek dětí doma mimo školní lavice. Těžiště domácí práce žáků tedy zůstává v rámci komunikace se svými učiteli.

Celoškolní streamy budou od pondělí 30.3. začínat vždy v 10,30, aby se nekřížily s vysíláním v jednotlivých třídách. nezapomeňte být v prohlížeči přihlášeni pod školní doménou svým účtem @zsstross.cz.

Již nebudeme posílat samostatnou pozvánku na každý stream, pozvánky se budou objevovat pravidelně zde na webu školy s aktuálním odkazem na připojení a s odkazy na některé již prezentované Kahooty a aplikace tak, aby si je zájemci mohli samostatně projít. 

Veškerá pozvánky naleznete také v záložce "školní STREAMOVÁNÍ" v levém sloupci menu a ve školním google kalendáři, kde naleznete událost s názvem [Přímý přenos] Stream, v náhledu události naleznete odkaz k přímému připojení do přenosu - Sledovat přímý přenos. Odkaz na kalendář naleznete vlevo pod menu této stránky.Noc s Andersenem

Andersen_logo.pngDnes by i u nás probíhala tradiční Noc s Andersenem.

Můžeme si ji prožít alespoň každý doma s Audiotékou, zdarma.

#audionocisandersenem

 

audioteka.cz nabízí (citace z FB):

...pokud by se vám hodil na chvilku zástup na vyprávění pohádek, koukněte na IG TV našeho instagramového účtu @audioteka_czsk nebo si na našem webu vyzvedněte pohádky k poslechu do appky - stačí vložit tituly do košíku a do konce března zadat kód:

 POSLOUCHAMEDOMA 

Sbírka zde: https://audioteka.cz/go/poslouchamedoma

Na IG TV vám pohádky zveřejňujeme postupně: Teď už vás tam čeká Ošklivé káčátko, Princezna na hrášku a Statečný cínový vojáčekProdloužení termínu literární soutěže

sticker-la-plume-de-l-ecrivain-ambiance-sticker-KC_2813_400x400.pngMilí žáci,

ZŠ Stross Vás zve k účasti na Literární soutěži 2020! Soutěž je určena žákům prvního stupně naší školy, tedy dětem 1. – 5. tříd. Autoři mohou posílat soutěžní příspěvky na čtyři zadaná témata, každé z nich má svůj vlastní žánr zpracování.

Nejlepší práce budou oceněny knihou a pamětním listem Literární soutěže 2020!

Termín odevzdání prací PRODLOUŽEN: 30.4. 2020 

 
Více informací naleznete v dokumentu přiloženém ZDE.


čtvrteční a páteční streamování

letak kahoot čt,pá.jpg1. Ve čtvrtek 26.3. od 10,00 pokračujeme zajímavostmi o naší škole Co jste asi (ne)věděli o Strossu. 

Nezapomeňte být přihlášeni pod školním účtem:

https://stream.meet.google.com/stream/de3967f2-d677-4271-a816-85a9a117b346

Kahoot si můžete projít i samostatně (po skončení přenosu) pod tímto odkazem:

https://kahoot.it/challenge/0397940?challenge-id=f5b7ce7a-bbcc-4280-b3d2-73af990fc23a_1585220185485

 

2. V pátek 27.3. od 10,00 se můžete těšit na Anglickou gramatiku pro všechny. 

Kahoot si můžete projít i samostatně (po skončení přenosu) pod tímto odkazem:

https://kahoot.it/challenge/0801263?challenge-id=9537f92a-9233-412f-b2d7-c176020eb129_1585303743029 

Nezapomeňte být přihlášeni pod školním účtem:

https://stream.meet.google.com/stream/5e3d2e11-d0fe-4d9e-b590-8dca596a7bb3

 

Tyto školní streamy jsou určeny pro žáky napříč ročníky a třídami. Nejedná se o povinný obsah, cílem je zpestření všedního dne, potkání se online s pedagogem a společný zážitek dětí doma mimo školní lavice. Těžiště domácí práce žáků tedy zůstává v rámci komunikace se svými učiteli.

Od příštího týdne nebudeme posílat samostatnou pozvánku na každý stream, pozvánky se budou objevovat pravidelně na webu školy s aktuálním odkazem na připojení a s odkazy na některé již prezentované Kahooty a aplikace tak, aby si je zájemci mohli samostatně projít. Celoškolní streamy budou začínat vždy v 10,30 tak, aby se nekřížily s vysíláním v jednotlivých třídách.Středeční streamování

leták 25.3..jpgVe středu 25.3. od 10,00 pokračujeme v našem školním streamování, tentokrát se můžete na matematické šifrování, které povede student programu Učitel naživo pan Klusáček, který u nás vykonává praxi pod vedením paní učitelky Anny Antonové.

 

Nezapomeňte být přihlášeni pod školním účtem:

https://stream.meet.google.com/stream/2a49a44b-0ba3-46fb-92b9-694942970cb0
Menu

calen.jpg

 calendarletohradska.jpg

15110990_1881111792175420_3761182100079004511_o.jpg

 

http://www.letohradska.cz/

 

https://www.facebook.com/pages/Z%C5%A0-Strossmayerovo-n%C3%A1m/215887068530260

 

konto + logo (3).jpg

 

unz-logo-red-rgb-m.png

 

cropped-Uk_Pedf_logo_křivky_červené_text_univerzita_užitné-2-e1511358046586.png

 

gdpr[2].png

10. 7. Libuše, Amálie

Zítra: Olga

logo-obedove-konto.png

 

smart_civ_logo.png

Praha a EU: Investujeme do vaší budoucnosti.

http://www.prahafondy.eu/cz/oppa.html

http://www.nuv.cz/ramps/praha

http://www.rodicevitani.cz/mapa-skol/

www.creativemornings.cz

http://www.prirodniskola.cz/

http://www.pedf.cuni.cz/

http://www.praha.eu/jnp/cz/home/magistrat/index.html

http://www.cpiv.cz/

http://www.zs-stross.cz/index.php?nid=3380&lid=cs&oid=2542046

http://www.msmt.cz/

http://www.partnerska-skola.cz/O-Projektu

Návštěvnost stránek

1273019