Aktuality


20161116095112195_0001.jpg                                       

 

Výdej stravy po dobu distanční výuky

Ve školní jídelně po dobu distanční výuky je možnost nadále odebírat obědy.

 • všem strávníkům bylo odhlášeno stravování po dobu distanční výuky
 • bude-li mít strávník zájem odebírat stravu, přihlásí si ji sám na www.e-jidelnicek.cz
 • obědy může také přihlásit jeden den předem do 12 hodin, SMS na tel.čísle: 770 135 323 nebo na mailu: jidelna.stross@zsstross.cz
 • obědy si vyzvedne do jídlonosiče v době od 12,00 - 13,30 hodin
 • čip sebou
 • výdej stravy je u zadního vchodu do školy z ulice Pplk.Sochora 13, zvonek JÍDELNA
 • při čekání na výdej, musí dodržovat rozestupy a neshlukovat se
 • po zrušení distanční výuky se vše vrátí tak, jak bylo nastaveno dříve.

Všem strávníkům děkujeme za pochopeníOdkaz na Meet v Google učebně

shrug Meet.jpg

Nevidíte odkaz na Google Meet v Google Učebně?

Nemusíte mít strach, Google meet otevřeme těsně před začátkem hodiny, aby učitel mohl být připojený jako první a měl přehled, kdo se přihlašuje.

Pokud kód stále nevidíte, aktualizujte stránku (klávesou F5 nebo kulatou šipkou na liště).

Jsme velmi spokojeni s Vaší prací, jen tak dál! :)Průběh distanční výuky 14. – 23. října 2020

informace_maly.pngDistanční výuka se netýká tříd zřízených dle §16 školského zákona v budově URANIE, zde probíhá prezenční výuka dle již nastavených hygienicko-epidemiologických pravidel. V provozu je družina i jídelna, uzavřen je školní klub.

budovách STROSS a LETOHRAD přechází všichni žáci všech ročníků na distanční formu výuky a mají z nařízení vlády zakázanou osobní přítomnost ve škole. Uzavřena je družina i školní jídelna - obědy jsou odhlášeny.

Principy distančního vzdělávání u nás ve škole naleznete v přiloženém dokumentu. Aktuální nastavení distančního vzdělávání platí pro příštích osm školních dnů, tedy do podzimních prázdnin. Pokud bude distanční výuka v nějaké formě pokračovat i v listopadu, upravíme skladbu předmětů a rozvrh tak, aby byla probrána nejdůležitější témata a dovednosti.

Průběh distanční výuky 14. – 23. října 2020:

 • žáci mají online výuku a samostatnou práci rozdělenou přibližně na polovinu
 • v tomto období 1,5 týdne vyučujeme především hlavní předměty, zrušeny jsou výchovy a volitelné předměty a FIE, předměty OV a VKVP budou probíhat pouze přes google učebnu
 • denně probíhají cca 2-3 online hodiny hlavních předmětů, přesný rozsah určují vyučující, dle potřeby je možné zkrátit dobu vyučovací hodiny nebo jejich počet především s ohledem na věk žáků
 • rozvrh hodin online výuky na 1. – 5. tříd zašlou třídní učitele rodičům
 • 6. – 9. ročník kopíruje svůj školní rozvrh, pravidla připojení jsme ponechali stejná, jako byla již nastavena na střídavou výuku v těchto dvou týdnech, tzn. všechny hlavní předměty kromě volitelných předmětů a výchov začínají online spojením v čase dle rozvrhu, odkaz pro připojení naleznete v záhlaví google učebny daného předmětu.

 

Rodiče dětí ve věku do 10ti let mají nárok na ošetřovné (OČR), potvrzení o uzavření školy vám zašleme naskenované emailem – požádejte o něj na frantisek.rada@zsstross.cz s uvedením jména, třídy a data narození dítěte. Na stejný email posílejte aktuální požadavky na zajištění ICT.

Školní jídelna je uzavřena. Pro případ vyzvedávání nebo odevzdávání učebních materiálů budou budovy STROSS a LETOHRAD otevřeny v čase 8,00 - 18,00, materiály budou u recepce.

 

Obecné principy distanční výuky u nás ve škole (.pdf)Distanční výuka od 14.10. pro celou školu

22814527_1442010102584611_496014437302122036_n.pngV pondělí 12.10. večer Vláda ČR oznámila přechod na distanční vzdělávání pro všechny ročníky základní školy na období 14.10 - 23.10.2020, v dalším týdnu navazují již ohlášené celotýdenní podzimní prázdniny 26.10. - 30.10., při kterých distanční výuka nebude probíhat. V listopadu by se provoz školy měl postupně vracet k normálu.

V průběhu úterý 13.10. upřesníme informace o průběhu distanční výuky, která bude na daný týden a půl zaměřena především na hlavní předměty a bude kombinována online výukou a samostatnou prací žáků. Účast na distančním vzdělávání je povinná. Prosíme všechny žáky, aby si v úterý odnesli domů veškeré učebnice, pracovní sešity a materiály, které k distanční výuce budou potřebovat.

Děkujeme.4.BC ŠVP

Třídy 4.BC jsou v pořádku na ŠVP na Šumavě.Obědy při distanční výuce (2.st.)

depositphotos_54461827-stock-illustration-cutlery-set.jpgV daném týdnu, kdy budou žáci 2. stupně doma na distančním vzdělávání (12.-16.10., nebo 19.-23.10. - viz předchozí zpráva), budou mít automaticky odhlášený školní oběd ve školní jídelně.

Při distančním vzdělávání ovšem žáci na školní dotovaný oběd mají nárok – pokud tedy budete chtít využívat školní oběd, je třeba si obědy přihlásit na:  jídelna Stross jidelna.stross@zsstross.cz; jídelna Uranie a Letohradská jidelna.letohrad@zsstross.cz , případně přes online jídelníček. Oběd bude možné vyzvedávat do svých krabiček vždy v čase 14,00 – 14,30.

 Opatření MZ a MŠMT ČR

background02.pngNa základě avizovaných opatření MZ a MŠMT ČR, která začnou platit od pondělí 12. 10. 2020 po dobu 14 dní, Vás informujeme o plánovém provozu školy.

 • Provoz tříd 1. stupně (PT, 1. – 5. ročník) a provoz školní družiny zůstává bez nových omezení a bude tedy ve stejném režimu, jako doposud, výuka bude probíhat prezenčně dle platných rozvrhů. Zůstává zrušen zpěv v rámci HV a nově se ruší výuka plavání.
 •  Změnou organizace školního roku jsou ministrem školství Plagou prodlouženy podzimní prázdniny na celý týden, tedy v termínu  26. – 30. 10. 2020. Žádná výuka, prezenční ani distanční, v tomto týdnu nebude probíhat na prvním ani druhém stupni, škola bude uzavřena.
 • V budoucích 2 týdnech bude druhý stupeň po třídách rozdělen na přibližně dvě poloviny, přičemž žáci budou navštěvovat školu vždy jen jeden týden a druhý budou mít nastavenou distanční výuku. Primárním cílem tohoto opatření je snížit prezenční počet žáků na druhém stupni ve škole. Rozdělení tříd bude nastaveno takto:

          o   Budova STROSS 6. a 7.ročník:   12. – 16. 10. ve škole; 19. – 23. 10. doma/distanční výuka.

          o   Budova STROSS 8. a 9.ročník:   12. – 16. 10. doma/distanční výuka; 19. – 23. 10. ve škole.

          o   Budova URANIE 6. a 7.ročník:   12. – 16. 10. ve škole; 19. – 23. 10. doma/distanční výuka.

          o   Budova URANIE 8. a 9.ročník:   12. – 16. 10. doma/distanční výuka; 19. – 23. 10. ve škole.

          o   Budova LETOHRAD 6. a 8.ročník: 12. – 16. 10. ve škole; 19. – 23. 10. doma/distanční výuka.

          o   Budova LETOHRAD 7.ročník: 12. – 16. 10. doma/distanční výuka; 19. – 23. 10. ve škole.

 • Prezenční výuka ve škole bude probíhat ve všech předmětech dle platných rozvrhů. Zůstává zrušen zpěv a cvičení v rámci TV.
 • Distanční výuka je pro žáky povinná a bude nastavena pro všechny hlavní předměty a cizí jazyky, časy výuky daných předmětů budou nastaveny dle stávajících rozvrhů. Každá hodina těchto předmětů začíná online spojením s vyučujícím přes aplikaci google meet - odkazem pro spojení v google učebně daného předmětu. Dle instrukcí vyučujícího proběhne prezence a úvod hodiny, dále bude pokračovat hodina buď online, nebo žáci budou samostatně vypracovávat zadané úkoly v rámci google učebny.  Při distanční výuce (1 týden) budou pouze přes goggle učebnu realizovány předměty OV, VkVP, vůbec nebudou realizovány výchovy (VV, PČ, HV, TV, FIE) a volitelné předměty.

Žádáme všechny ročníky, které od 12.10. nastupují distanční výuku, aby si hned zítra ze školy odnesly veškeré učebnice a sešity domů. Pokud někdo z druhého stupně ještě nemá založen školní účet nebo nemá přístup do google učeben jednotlivých předmětů, prosíme o urychlené nastavení. Školní účet získáte na jan.juricek@zsstross.cz

Pokud nemáte pro své dítě k dispozici počítač nebo jiné zařízení k distanční výuce, napište přímo na frantisek.rada@zsstross.cz, na daný týden máme možnost zapůjčení ntb pro žáky domů.

Zároveň Vás všechny prosíme o aktualizaci svých potřeb a vybavení pro potřeby distanční výuky v dotazníku zde: https://forms.gle/Fkn17Wwx82jDhLAg9 .

Prosíme, sledujte webové stránky školy pro případné aktualizace průběhu vzdělávání v příštím týdnu.

Děkujeme za spolupráci.

 Online konzultace

Datum konání: 6. 10. 2020

Vážení rodiče, vážení žáci,

Nadcházející konzultační hodiny (6.10) se přesouvají do online prostředí.

logo-google-meet-green-1600.png

V případě, že byste měli zájem o individuální konzultaci s našimi učiteli, neváhejte je oslovit přes kontaktní email (vždy jmeno.prijmeni@zsstross.cz), žáci mohou využít také přímo Google učebnu.

Všechny konzultace nemusí proběhnout během úterního odpoledne, záleží na individuální domluvě mezi učitelem a rodičem (případně žákem).

Až si domluvíte čas online konzultace, učitelé vám pošlou odkaz na schůzku v prostředí Google Meet. Pro schůzku na Google Meet nemusíte instalovat žádný další software ani používat školní Google účet. Stačí vám odkaz od učitele a počítač s funkčním mikrofonem.

Těšíme se na individuální konzultace!ŠVP 4.A

Třída 4.A v pořádku dorazila na školu v přírodě.nové opatření MZ ČR

informace_m.gifVážení rodiče,

od pondělí 5. 10. 2020 platí po dobu dvou týdnů nové opatření MZ ČR k provozu základních škol. Vedle již nastavených pravidel se aktuálně zavádí:

 • zákaz zpívání v rámci hudební výchovy
 • zákaz cvičení v rámci TV na druhém stupni, namísto tělocviků budou nastaveny venkovní vycházky
 • veškeré volnočasové a kroužkové aktivity v budově školy mohou probíhat v maximálním počtu 10 osob, školní družina zůstává v běžném provozuMenu

calen.jpg

 

15110990_1881111792175420_3761182100079004511_o.jpg

 

http://www.letohradska.cz/

 

https://www.facebook.com/pages/Z%C5%A0-Strossmayerovo-n%C3%A1m/215887068530260

 O2.png

82248508_534891637374351_1465520082087051264_n.jpg

konto + logo (3).jpg

 

unz-logo-red-rgb-m.png

 

cropped-Uk_Pedf_logo_křivky_červené_text_univerzita_užitné-2-e1511358046586.png

 

gdpr[2].png

23. 1. Zdeněk

Zítra: Milena

logo-obedove-konto.png

 

smart_civ_logo.png

Praha a EU: Investujeme do vaší budoucnosti.

http://www.prahafondy.eu/cz/oppa.html

http://www.nuv.cz/ramps/praha

http://www.rodicevitani.cz/mapa-skol/

www.creativemornings.cz

http://www.prirodniskola.cz/

http://www.pedf.cuni.cz/

http://www.praha.eu/jnp/cz/home/magistrat/index.html

http://www.cpiv.cz/

http://www.zs-stross.cz/index.php?nid=3380&lid=cs&oid=2542046

http://www.msmt.cz/

http://www.partnerska-skola.cz/O-Projektu

Návštěvnost stránek

1392301