Aktuality


20161116095112195_0001.jpg                                       

 

Setkání předškoláků a přípravné třídy.

NA DNEŠEK ODPOLEDNE JSOU HLÁŠENY PŘEHÁŇKY, SNAD MOC NEZMOKNEME, DEŠTNÍKY ALE RADŠI S SEBOU :-)

umbrella-3311821_960_720.jpg

Vážení rodiče a milí budoucí prvňáčci,

zveme Vás na společné setkání s budoucí paní učitelkou - 1.ABCD, které je naplánované na středu 24.6. od 17,30. Vzhledem k pozitivnímu vývoji epidemiologické situace a blížícímu se hezkému počasí proběhne setkání venku, ve Stromovce. Sraz rodičů a dětí bude u Planetária.

Setkání rodičů žáků budoucí přípravné třídy s paní učitelkou Jiřinou Podanou je naplánované na úterý 23.6. od 17,00. Setkání proběhne venku na školním dvoře.

Pokud se setkání nemůžete zúčastnit, naleznete vše důležité na webu školy po společném setkání.

Těšíme se na vás!Loučíme se s celoškolním streamingem

Datum konání: 22. 6. 2020

V pátek proběhl poslední díl celoškolního streamingu. Když jsme na začátku uzavření škol celoškolní streaming spustili, netušili jsme, že společně odvysíláme více než 60 epizod!!

 Pokud budeme počítat, že průměrná epizoda trvala 45 min, tak bylo miniaturní školní televizí odvysíláno 2 835 min přímého přenosu, jinými slovy 47 hodin. To je o něco více vyučovacích hodin, než má předmět občanská výchova nebo informatika za celý školní rok!! 

636670739467481614-Best-streaming-service-Netflix-vs.-Vudu-vs.-Amazon-Prime-vs.-Hulu.jpg

Tematicky jsme se nejvíce věnovali angličtině, ale na své si přišla také informatika, přírodověda, zeměpis, dějepis i tělocvik. Díky streamingu jsme také vytvořili stovky školních žákovských účtů, které se žákům budou hodit po celou dobu studia.

Nejoblíbenější Kahoot měl název “idiomy s příběhem”, celkem ho dokončilo neuvěřitelných 140 žáků. Idiomy byly evidentně oblíbené, na 3. místě je Kahoot “Food idioms” se 104 žáky a mezi nimi se těšně drží anglická gramatika a Kahoot “Present Continuous” který už odehrálo 106 žáků naší školy.

Chtěli bychom poděkovat všem účastníkům, jak žákům tak učitelům, kteří do toho s námi šli. Pro nás všechny to byla bezprecedentní zkušenost, díky které jsme se naučili mnoho nových technických dovedností. 

Moc nás těší, že jste se pravidelně připojovali a doufáme, že společný streaming přinesl příjemné zpestření do vašeho domácího vzdělávání.

Přestože jsme si streamování užili, už se moc těšíme, až vás příští školní rok  uvidíme všechny osobně!

 ZÁJEZD DO ENERGYLANDIE

Zájezd do Energylandie byl přesunut na 23.6.2021. Záloha je již zaplacena, informaci o doplatku obdržíte v dubnu 2021.

Žáci z 9. ročníků si mohou vyzvednout zálohu u paní učitelky Nezdařilové (v pondělí, úterý, ve středu nebo 26.6.).Informace k závěru školního roku 2019/20

 

 • informace_maly.pngHodnocení a možnost konzultací

Závěrečné hodnocení žáků za 2. pololetí se uzavírá v úterý 16. 6. na pedagogické radě. Vyučující budou při hodnocení postupovat dle kritérií vyhlášených MŠMT. 

Hodnocení za toto období má především formální charakter potvrzující úspěšné ukončení ročníku a postup do dalšího. Potřeba je zaměřit se především na vlastní posun a sebehodnocení žáků za uplynulé týdny. Učitelé se na sebehodnocení žáků v těchto posledních dnech zaměří, ať již ve škole, zpětnovazebními dotazníky nebo v online výuce. 

Pokud potřebujete  konzultovat zpětnou vazbu k výstupům svých dětí, obracejte se přímo na vyučující jednotlivých předmětů a TU emailem, školou online nebo telefonicky.

Přehled kritérií naleznete také zde na webu školy: http://www.zs-stross.cz/?id=462553&action=detail.

 

 • Předávání učebnic a klíčků od skříněk

Všichni žáci, kteří u nás pokračují i v příštím školním roce si nechávají veškeré učebnice a klíčky od skříněk u sebe, jejich výměna proběhne na začátku školního roku.

Žáci, kteří odcházejí na jinou školu prosíme, aby odevzdali učebnice, čipy na obědy a klíčky v posledním týdnu svým třídním učitelům, případně je nechali na recepci či sekretariátu školy.

Zároveň všechny žádáme, aby si do konce školního roku vyklidili své šatní skříňky a lavice. (pokud nedocházíte do školy, recepce školy je otevřena do 17,00).

Platby ŠD a školy v přírodě
Zaplacené poplatky za školní družinu a kroužky se poměrnou částí za jaro 2020 převádí do příštího školního roku. U žáků, kteří již družinu nebudou navštěvovat, mohou rodiče požádat o vrácení přeplatku na svůj účet - žádost o vratku zasílejte na email ekonom@zsstross.cz s uvedením jména, variabilního symbolu a třídy dítěte, částky za dané období a čísla účtu.

Veškeré platby za zrušené výlety a školy v přírodě byly již rodičům zaslány, pokud se tak nestalo, obraťte se na ekonom@zsstross.cz. Zálohy za přesunuté akce na příští školní rok  zůstávají na účtu školy.

 

 • Výdej vysvědčení

Školní rok bude ukončen v pátek 26. 6. 2020. Výdej vysvědčení bude vzhledem k jistému uvolnění opatření probíhat vždy společně pro všechny žáky v kmenových učebnách (pokud není s TU domluveno jinak). Předávání vysvědčení se mohou účastnit všichni žáci, stále však bude nutné předložit čestné prohlášení (.pdf) , do školy nebudou moci osoby s příznaky virového onemocnění.

časy vysvědčení: 

1. - 4. ročník 8,30 - 9,30 ve třídě (navazuje ŠD pro přihlášené děti)

5. - 9. ročník 10,00 - 10,30 ve třídě, 10,30 - 10,45 rozloučení s 9.A

O přesném čase vaší třídy a případně dalších podrobnostech předávání vysvědčení a setkávání, vás budou informovat vaši třídní učitelé. Součástí výdeje vysvědčení bude také možnost focení tříd.

Na výdej vysvědčení navazuje provoz školních skupin v ŠD  pro již přihlášené děti, pokud se do skupiny tento den nezapojíte, nezapomeňte si odhlásit oběd. 

 

 • Ředitelské volno a dětské skupiny družina

Na dny 29. a 30. června je vyhlášeno ředitelské volno. Pokud máte v době ředitelského volna zájem zařadit své dítě do dětské skupiny školní družiny, vyplňte prosím přihlášku do 19. 6. : https://forms.gle/p9d94yMACmiCGvRd8 

 

Děkujeme za vaši spolupráci v rámci celého školního roku a podpory našich učitelů nejen v období uzavření škol. Velice si toho vážíme.

 Lapbook RODINA 5.A prezentuje

 Žáci 5.A ve čtvrtek 18.6. budou prezentovat svoje práce. Můžete se přijít podívat :-)

         Lapbook RODINA.jpgrodina.jpgVýsledky školní literární soutěže

Datum konání: 10. 6. 2020

writing-competitions.pngMilé děti, milí rodiče!

 

   Rádi bychom vás informovali o výsledcích Literární soutěže 2020, kterou ZŠ Stross vyhlásila v polovině března pro žáky 1. stupně naší základní školy. V soutěži, která trvala do konce dubna, se sešlo celkem 41 literárních příspěvků. Největší konkurence byla v kategorii „Vyměněné kufry“, do které přispělo celkem 17 žáků… Literární příspěvky byly hodnoceny dle několika kritérií (nápaditost námětu, stylistika, zařazení klíčových slov – pokud byla pro dané téma a žánr zadána, přihlédnutí k věku dítěte). V každé kategorii byly vyhodnoceny tři nejúspěšnější literární práce:

 

Karkulka a sedm trpaslíků – pohádka:

 1. místo – Karolína Fojtíková 4.D
 2. místo – Natálie Pitráková 5.B
 3. místo – Šimon Geier 4.D

 

Vyměněné kufry: 

 1. místo – Alice Zábranská 4.A
 2. místo – Viktorie Baslová 5.D
 3. místo – Elen Janatková 3.A

 

Zvědavý pošťák – dopis:

 1. místo – Alžběta Baslová 3.D
 2. místo – Anna Čižinská 5.A
 3. místo – Klára Kovaříková 3.D

 

Kdybych byl vynálezce, vynalezl bych… - komiks:

 1. místo – Helena Blabolilová 1.A
 2. místo – Ester Káňová 4.D
 3. místo – Filip Bajgar 3.D

     

     Vzhledem k tomu, že současná situace bohužel nepřeje hromadným akcím, budou ceny nejúspěšnějším soutěžícím  Literární soutěže 2020 předány až na začátku příštího školního roku. Všem výhercům gratulujeme!!!

     O termínu slavnostního předání Vás ještě budeme informovat. Děkujeme Vám za velké nadšení, skvělé nápady a báječné příspěvky! Doufáme, že jste si literární tvoření užili a strávili při něm příjemný a inspirativní čas.

 

Na Vaše další literární tvoření se budeme těšit v příštím školním roce!Ludmila Kyryanová

251949_234846913300942_1942778711_n (3).jpg

 

Vážení,

s velkou lítostí Vám oznamujeme, že v minulém týdnu podlehla dlouhodobé nemoci naše kolegyně Ludmila Kyryanová. Paní Kyryanová pracovala v naší škole úžasných 39 let, z toho v letech 1990 – 2012 v pozici ředitelky školy. 

Poslední rozloučení se koná v pátek 12. června 2020 ve 14,00 ve Velké obřadní síni krematoria v Praze – Strašnicích. Věnujte prosím vzpomínku její památce.

Lído, děkujeme za Vaši práci, přátelství a lásku.růže.jpgŘeditelské volno

Datum konání: 29. 6. 2020 - 30. 6. 2020

informace_maly.pngV souladu s § 24 odst. 2 zák. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuje ředitel ZŠ Praha 7, Strossmayerovo náměstí 4, ředitelské volno na dny 29. a 30. 6. 2020, které bude využito na přípravu a zahájení stavebních prací další etapy rekonstrukce elektroinstalace v prvním patře budovy Stross, dále budou zahájeny nutné opravy a vybavování učeben v budově Letohradská a U Uranie.

Zároveň nabízíme rodičům žáků prvního stupně na dny 29. - 30. 6. provoz dětské skupiny, kterou zaštítí ŠD v čase 8,00 – 16,00. Přihlašovat do skupiny se můžete pod odkazem níže až do 19. 6. 2020 16,00.

Přihláška: https://forms.gle/p9d94yMACmiCGvRd8

 Přihláška na třídnické hodiny a předmětové konzultace - 2.stupeň

Datum konání: 3. 6. 2020 - 7. 6. 2020

typek.jpgVážení rodiče,

na základě vládního doporučení zpřístupníme od 8. června školu žákům druhého stupně za účelem předmětových konzultací k výuce na dálku a třídnických hodin.

Konzultace budou probíhat 2x týdně v 3 hodinovém bloku od 9:00 do 11:45 v kmenových třídách. Konzultace pro 6. a 9. ročník budou probíhat v úterý a čtvrtek. Konzultace pro 7. a 8. ročník proběhnou v pondělí a středu. Výuka na dálku bude souběžně pokračovat. Z kapacitních důvodů nemůžeme zajistit obědy ve školní jídelně.

Třídnická hodina bude probíhat jednou týdně dle rozvrhu v tabulce níže. Třídnické hodiny budou realizovány mimo areál školy, detaily upřesní třídní učitel.

Podrobný rozvrh konzultací a třídnických hodin naleznete v následující tabulce. Červeně jsou vyznačené třídnické hodiny v šedých políčkách jsou vypsané konzultace k předmětům. Tabulka se bude průběžně doplňovat a aktualizovat. 

Odkaz na tabulku s rozvrhem:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/12qU3geMGSUCKU7bmROcMJjZGplp6x2YaNr9cAS8at68/edit?usp=sharing 

 

Nadále platí přísná hygienická opatření, mezi které patří zejména:

 • První den nástupu žák odevzdává podepsané (zákonným zástupcem) prohlášení o bezinfekčnosti, odkaz na dokument je zde: http://www.zs-stross.cz/file.php?nid=3380&oid=7562651
 • Limit 15 žáků ve třídě.
 • Povinnost nosit roušku při pohybu v budově školy.
 • Dezinfekce rukou při vstupu do budovy školy. 
 • Po vstupu do školy půjdou žáci přímo do kmenové učebny (bez přezouvání). Samostatný pohyb na chodbách mimo přechod do kmenové třídy a přestávky na WC není povolen.

Pokud máte zájem svoji dceru/svého syna zapsat na prezenční konzultace a třídnické hodiny, vyplňte prosím následující závaznou přihlášku.

Přihlášky zasílejte do pátku 5.6. (včetně)

Závazná přihláška: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdDaRASlIEhllCLU9e7tmC39blBbLkcoASfNPO9lpis0TLvow/viewform?usp=sf_link 

S pozdravem, 

vedení školyZápis do volitelných předmětů!

Datum konání: 29. 5. 2020 - 31. 5. 2020

VP heart.jpegAž do neděle máte možnost si vybrat ze široké nabídky volitelných předmětů, které vás čekají příští školní rok! 

Rodiče žáků 2., 5., 6.-8. ročníků mají v emailu všechny informace, rychlé odkazy pro výběr předmětu najdete také pod článkem, tak se nezapomeňte přihlásit, kapacita předmětů se pomalu zaplňuje! 

Změna volitelného předmětu pro stávající 3. a 4. ročník lze uskutečnit pouze z po individuální domluvě na martin.provaznik@zsstross.cz, možnost změny závisí na kapacitním naplnění jednotlivých skupin předmětů. 

 

Rychlé odkazy na přihlašovací formuláře:

Druhý ročník: https://forms.gle/WSoXWRjjp3Mdu9fq7  

Pátý ročník: https://forms.gle/auoFknnffZj6JMP6A 

Šestý a sedmý ročník: https://forms.gle/yNdVvj5AMqFJgoni9 

Osmý ročník: https://forms.gle/puACvmHvuw6r4Xfd8  
Menu

calen.jpg

 

15110990_1881111792175420_3761182100079004511_o.jpg

 

http://www.letohradska.cz/

 

https://www.facebook.com/pages/Z%C5%A0-Strossmayerovo-n%C3%A1m/215887068530260

 O2.png

konto + logo (3).jpg

 

unz-logo-red-rgb-m.png

 

cropped-Uk_Pedf_logo_křivky_červené_text_univerzita_užitné-2-e1511358046586.png

 

gdpr[2].png

27. 9. Jonáš

Zítra: Václav

logo-obedove-konto.png

 

smart_civ_logo.png

Praha a EU: Investujeme do vaší budoucnosti.

http://www.prahafondy.eu/cz/oppa.html

http://www.nuv.cz/ramps/praha

http://www.rodicevitani.cz/mapa-skol/

www.creativemornings.cz

http://www.prirodniskola.cz/

http://www.pedf.cuni.cz/

http://www.praha.eu/jnp/cz/home/magistrat/index.html

http://www.cpiv.cz/

http://www.zs-stross.cz/index.php?nid=3380&lid=cs&oid=2542046

http://www.msmt.cz/

http://www.partnerska-skola.cz/O-Projektu

Návštěvnost stránek

1325982