Aktuality


20161116095112195_0001.jpg                                       

 

 

Galerie na kolíčku

Připomínáme, že do pátku 9.11. máte ještě možnost navštívit podzimní výstavu školní družiny. Výstava probíhá v prostorách ŠD v prvním patře budovy vždy od 15.30 do 17.00 hod.

Výstava je určena nejen pro rodiče našich žáků.
Vstupné: drobná sladkost (přispějete tím do družinového fondu odměn)Predátoři kolem ptačích budek - interaktivní přednáška

IMG_2635.JPG
Dnes naši školu navštívili členové Občanského sdružení ORNITA se svými dravými chovanci, kteří se vykytují v Praze a jsou nepřáteli zpěvného ptactva. Do naší školy tak zavítali sokol stěhovavý (Falco peregrinus), kuna skalní (Martes foina), puštík obecný (Strix aluco), sýček obecný (Athene noctua) a poštolka obecná (Falco tinnunculus). S těmito predátory se naši žáci mohou setkat i u budek v parku Letná, které si v minulém roce vyrobili v rámci vyučování pracovní činnosti (dnešní 7.A) a také za pomoci ornitologa v minulém roce úspěšně vyvěsili.

Kuna „Kudu“ předvedla své dovednosti a obratnost, s jakou dokáže šplhat po stromech, což ji předurčuje k plenění hnízd drobného ptactva. Město totiž pro kunu představuje výborný biotop, protože dokáže po fasádách šplhat stejně jako po skalách. Poštolka „Kes“ pak ukázala obratné kousky vzdušné akrobacie, které k lovu nezbytně potřebuje, stejně jako sokol.

Puštík „Píďa“ a sýček „Kulda“ žákům potvrdili, že ve dne vidí stejně dobře, jako v noci a pomohli tak zbořit mýtus, bohužel mnohde tradiční, o ve dne slepých sovách.

Těšíme se na další výukový program, protože ten dnešní děti opravdu nadchl a ocenili jej i studenti Přírodního gymnázia.

Více fotografií naleznete v naší fotogalerii.Volby do školské rady

Posouváme termín zasílání kandidátek do čtvrtka 15. 11. 2012, děkujeme.

Připomínáme vyhlášený řádný termín voleb zástupců rodičů do Školské rady, které proběhnou v rámci třídních schůzek dne 20.11.2012. Do pondělí 12.11. máte možnost zasílat své přihlášky ke kandidatuře dle pokynů v záložce v levém sloupci nabídky "Školská rada", podrobné informace jste také obdrželi v informačním dopisu přes své děti (viz níže).

volby do školské rady 2012.pdfProjektový den - Stromovka

IMG_6517.jpg
Žáci 7.A si vyzkoušeli spolupráci se studenty Přírodního gymnázia, které je v současné době v budově naší školy. Studenti gymnázia připravili pro naše žáky úkoly, které v rámci projektového dne žáci ve Stromovce plnili. Cílem projektového dne bylo zjistit některé důležité informace, které se týkají přírodního prostředí v tomto největším pražském parku. Jednalo se o témata, ovlivňující podobu vegetace, alejí stromů a kudy ve Stromovce vedly staré cesty, po kterých ještě v minulém století jezdily povozy.

Ze získaných informací žáci vytvořili vhodný poster (plakát), ve kterém shrnuli zajímavou formou své výsledky. Každá skupina si připravila své texty, obrázky, grafy a přírodniny. Se svými postery poté seznámili své spolužáky formou prezentace. Žáci si tak osvojují v předmětu přírodopis schopnosti a dovednoosti systematického zkoumání svého okolí a volnou formou zpracovávat tyto informace.

I přes nepřízeň počasí se projektový den vydařil.

Spolupráce se studenty Přírodního gymnázia se osvědčila a proto budeme pokračovat v dalších aktivitách. Akce je přínosem pro obě zúčastněné strany.Čtvrtletní klasifikace

V pátek 9.11. se uzavírá klasifikace za první čtvrtletí školního roku 2012/13, tento týden se tak bude psát větší množství písemných prací z hlavních předmětů. Buďte na ně tedy připraveni a ať vám známky dopadnou dle vašich představ.Sběr papíru

Listopadový sběr papíru proběhne v úterý 13.11.

Kontejner bude u školy přistaven v čase mezi 7,00 a 8,00. hod.
Z organizačních a prostorových důvodů noste starý papír do školy nejdříve v pondělí 12.11.2012.Stránky tříd

V levém sloupci nabídky naleznete záložky jednotlivých tříd. Zde se budou objevovat aktuální informace pro konkrétní třídu, plánované akce třídy, fotogalerie, zadávání dlouhodobých domácích úkolů nebo projektů apod.

Jednotlivé stránky se budou ve zkušebním provozu plnit informacemi již v průběhu měsíce listopadu. Věříme, že to bude pro Vás jednodušší a rychlejší cesta k získání informací o aktivitách třídy svého dítěte.Srdíčkové dny

Do 9.11.2012 je možné si v sekretariátu školy zakoupit sbírkové předměty organizace Život dětem. Naše škola se tímto dodatečně připojuje k prodejní akci, jejíž výtěžek je určen na pomoc těžce handicapovaným dětem, které jsou stabilně odkázány na domácí péči svých rodičů. Zakoupit si můžete pravítka, magnetky se zvířátky nebo srdíčkem, a samozřejmě tradiční srdíčkové přívěsky a klipy.Podzimní prázdniny

Od čtvrtka 25.10. do pátku 26.10. jsou podzimní prázdniny. Přejeme všem našim žákům příjemný odpočinek od školních povinností a těšíme se na ně opět v pondělí 29.10., škola bude v průběhu prázdnin pro veřejnost uzavřena.Nové faxové číslo

Od pondělí 22.10. máme nové školní faxové číslo: 222 999 837. Aktualizujte si prosím kontaktní údaje. Děkujeme.
Menu

15110990_1881111792175420_3761182100079004511_o.jpg

http://www.letohradska.cz/

https://www.facebook.com/pages/Z%C5%A0-Strossmayerovo-n%C3%A1m/215887068530260

konto + logo (3).jpg

11. 12. Dana

Zítra: Simona

Novinky ŠD

logo-obedove-konto.png

 

smart_civ_logo.png

Praha a EU: Investujeme do vaší budoucnosti.

http://www.prahafondy.eu/cz/oppa.html

http://www.nuv.cz/ramps/praha

http://www.rodicevitani.cz/mapa-skol/

www.creativemornings.cz

http://www.prirodniskola.cz/

http://www.pedf.cuni.cz/

http://www.praha.eu/jnp/cz/home/magistrat/index.html

http://www.cpiv.cz/

http://www.zs-stross.cz/index.php?nid=3380&lid=cs&oid=2542046

http://www.msmt.cz/

http://www.partnerska-skola.cz/O-Projektu

Návštěvnost stránek

751743