Aktuality


20161116095112195_0001.jpg                                       

 

Štítky:
 • COVID INFO
Novější 1

Návrat dalších tříd do školy od 30.11.2020

pes_201113-141048_bar dff.jpgDalší žáci základních škol se vrátí do školních tříd od pondělí 30. listopadu. Bez omezení půjdou děti z prvního stupně a 9. třídy, další třídy druhého stupně se budou ve škole střídat. Podmínkou je schválení přesunu ČR z pátého do mírnějšího čtvrtého protiepidemického stupně rizika.

 • 3. - 5. ročník a 9. ročník se budou vracet k prezenční výuce každý týden
 • 6.ABC prezenční výuka od 30.11.; od 7.12. distanční výuka; atd.
 • 7.AB, 8.AB distanční výuka od 30.11.; od 7.12. prezenční výuka; atd.

S největší pravděpodobností bude prezenční výuka probíhat dle rozvrhů před uzavřením. Pokud se ovšem hygienicko-provozní opatření nebudou měnit (především nutnost zachovávat homogenní skupiny), nebudou spojovány skupiny na cizí jazyky a omezena bude výuka volitelných předmětů. 

Detaily a organizační opatření budeme aktualizovat ve chvíli, kdy dostaneme k plánovanému návratu dalších žáků do školy příslušné metodiky z MŠMT.

Informace MŠMT k provozu škol
a školských zařízení (.pdf)PES pro školství

pes_201113-141048_bar df.jpgMinisterstvo školství zveřejnilo rozpracovanou stupnici opatření PES pro školství, a to především s ohledem na aplikovaná opatření v jednotlivých úrovních rizik pro různé typy škol.

Aktuálně se Praha nachází v pátém (fialovém) stupni, je ovšem reálná šance, že v průběhu tohoto týdne klesne na čtvrtý (červený).

Pokud se tak stane, budou se do školy vracet i další ročníky:

 • celý první stupeň a deváté ročníky - prezenční výuka
 • šesté až osmé ročníky - rotační výuka (týden ve škole, týden distančně z domova)

O aktuálním nastavení stupně PES rozhoduje expertní tým ministerstva zdravotnictví vždy ve středu, termín návratu dalších tříd do školy NENÍ prozatím stanoven, budeme vás tedy o dalším vývoji informovat. 

 

Opatření PES pro oblast školství (.pdf)

PES - obecná matice opatření (.pdf)

PES - stupnice pohotovosti (.pdf)

 Nástup PT, 1.,2. a speciálních tříd do školy (akt.13.11.)

Green-Tick-600x510.pngDnes ministr školství vyhlásil návrat celých tříd žáků přípravky, prvních, druhých a všech speciálních tříd zpět do školy ve středu 18. listopadu. Tyto třídy budou mít nastavenu standardní výuku dle platných rozvrhů prezenční výuky. 

Dle prvotních informací pro tyto třídy bude platit:

 • striktně homogenní skupina žáků dané třídy
 • v provozu také jídelna
 • v provozu školní družina
 • v rámci HV se nebude zpívat, místo tělocviku budou nastaveny vycházky nebo pobyt na školním dvoře
 • v platnosti zůstávají i další hygienická opatření z času před uzavřením školy, k tomu ovšem se přidává
  • roušky povinné vždy a všude (tedy i v hodinách)
  • nutnost pravidelně a často větrat i v průběhu hodin

Pro ostatní ročníky a třídy platí pokračování distanční výuky dle zavedených pravidel.

Informace budeme zveřejňovat tak, jak budou postupně k dispozici.

dokument MŠMT (.pdf)

 

Provozní info (aktualizace 13.11.2020)

Ochrana zdraví:

 • Žáci nosí roušky ve všech prostorách školy, prosíme vybavte své děti rouškami na jejich pravidelnou výměnu, budou k tomu potřebovat také pytlík na použitou roušku. Roušku nosí také všichni zaměstnanci a návštěvníci školy.
 • Myjeme si ruce mýdlem, snažíme se dodržovat vzájemné rozestupy.
 • V učebnách se pravidelně větrá, větrat budeme i v průběhu výuky (intenzivně po dobu cca 5 min.). Bude dobré, aby žáci měli ve třídě k dispozici mikinu nebo svetr.
 • K dispozici je dezinfekce u vstupu, v učebnách a na záchodech, průběžný úklid zaměřen především na dezinfekci společných prostor, klik a lavic. 
 • Prosíme, neposílejte dítě do školy s jakýmikoli příznaky nemoci, včetně zvýšené únavy nebo pobolívání hlavy.

Organizačně provozní opatření:

 • Z důvodu zachování homogenních skupin rušíme ranní družinu. Pokud nutně potřebujete ranní hlídání svých dětí zajistit, pište prosím na: martin.provaznik@zsstross.cz.
 • Odpolední družina je nastavena do 16,30 s možností vyzvednutí dítěte nejpozději do 17,00. Žáci budou ve své třídě v nespojovaném oddělení. Pobyt venku bude probíhat formou vycházek (bude potřeba děti vybavit teplejším oblečením). 
 • Při vstupu do budovy se prosím neshromažďujte na chodníku, žáci jdou nejkratší cestou ke skříňce a následně do své třídy. Rodiče (doprovod) do budovy ráno nevstupují. Při vyzvedávání dětí z družiny vstupují rodiče (doprovod) k recepci a telefonicky nebo čipem vyzvedávají své dítě, čekají na něj ve vestibulu školy.
 • Žáci tráví čas na chodbách jen v nezbytných situacích tak, aby se nepotkávali s žáky z ostatních tříd, přestávky na toaletu a odpočinek budou z tohoto důvodu koordinovány. Časy začátků hodin a přestávek se tak v průběhu dopoledne mohou lišit. 
 • Obědy jsou přihlášeny pro všechny žáky, kteří běžně na oběd chodí. Případné odhlášky řešte standardním způsobem. Časy obědů jsou rozepsány tak, aby se ani v jídelně třídy vzájemně nepotkávaly. Třídy pokračují po obědě ve výuce dle rozvrhu nebo se zařazují do družiny.


Provozní informace k distanční výuce

9240.jpgObědy:

Při distančním vzdělávání mají žáci nárok na školní dotovaný oběd. Tuto službu pro všechny budovy (Stross, Letohrad, Uranie) zajišťuje školní jídelna v hlavní budově Strossmayerovo náměstí.

Pokud budete chtít využívat školní oběd, je třeba si obědy přihlásit na jidelna.stross@zsstross.cz nebo SMS na tel. čísle: 770 135 323, poté obdržíte informace ke způsobu a času vyzvedávání oběda.

Oběd je možné vyzvedávat pouze do svých krabiček, budeme rádi, když tuto možnost využijete.

Počítače:

Ve spolupráci s MČ P7 se nám podařilo zajistit několik dalších počítačů k zapůjčení žákům domů. Jedná se zpravidla o PC sestavy s externí web kamerou. K dispozici jsou také datové SIM s kapacitou 30GB.

Pokud potřebujete zapůjčit počítač nebo datovou kartu pro distanční výuku, napište prosím zprávu na frantisek.rada@zsstross.cz.

Děkujeme také dárcům z řad rodičů, kteří poskytli své počítače k zápůjčce ostatním, společně se školními počítači jsme do rodin zapůjčili již téměř padesát notebooků, chromebooků a počítačů.

OČR:

Nadále platí pro rodiče nebo osoby pečující o dítě do deseti let věku nárok na OČR, potvrzení pro zaměstnavatele o uzavření školy zasíláme elektronicky na žádost přes email na frantisek.rada@zsstross.cz .

Stejně jako na jaře vyhlásilo ministerstvo průmyslu a obchodu dotaci i pro rodiče OSVČ, nově by nemělo být potvrzení o uzavření školy v tomto programu požadováno – více informací Z D E.

Nárok na OČR náleží na všechny dny uzavření školy mimo 29. 10. - 30.10., kdy probíhaly regulérní podzimní prázdniny.Distanční výuka v listopadu pokračuje - aktualizace

informace_0.jpgV pátek 30.10. večer vláda ČR oficiálně potvrdila avizované prodloužení uzavření škol, je také potvrzeno, že uzavření školy se nově týká také speciálních tříd 
v budově U Uranie.

Předpokládaný termín platnosti uzavření škol je stanoven na 20. listopadu, přesný termín návratu dětí do školy stanoven ovšem není – bude se rozhodovat na základě aktuální situace s vývojem pandemie. Návrat dětí do školy bude postupovat v pořadí dle priorit stanovených MŠMT:

 1. Žáci 1. a 2. ročníků a speciální třídy, pravděpodobně také přípravná třída,
 2. žáci devátých ročníků,
 3. ostatní žáci prvního stupně,
 4. ostatní žáci druhého stupně.

Distanční výuka pokračuje dle dříve zveřejněných pravidel v celé naší škole. Připomínáme také, že od školního roku 2020/21 je účast na takovéto výuce pro žáky povinná – účast na synchronní online výuce a vypracovávání zadaných úkolů asynchronním způsobem. Zároveň při distanční výuce platí veškerá práva a povinnosti žáků, rodičů a pedagogů vyplývající z platného školního řádu. K lepšímu porozumění uvádíme v dokumentu níže upřesnění, která vychází z platného školního řádu a specifikují jej pro potřeby distanční výuky.

Nadále platí možnost zápůjčky školního počítače a vystavení potvrzení OČR – obojí na emailu frantisek.rada@zsstross.cz. Pokud máte možnost poskytnout svůj starší notebook k zápůjčce jiné rodině, budeme rádi za nabídky, dar nebo zápůjčku rádi zprostředkujeme.

Děkujeme za spolupráci,

 

Školní řád - upřesnění pro distanční výuku (.pdf)

Usnesení vlády ČR ze dne 30. října 2020 č. 1112 (.pdf)Distanční výuka v listopadu pokračuje

22814527_1442010102584611_496014437302122036_n.pngDle dnešního vyjádření vlády ČR zůstávají školy uzavřeny minimálně další týden s tím, že přesnější plán doby uzavření škol bude zveřejněn tento pátek. 

Dle aktuálního vývoje a předcházejících výrocích ministerstva školství se dá předpokládat, že se nejdříve do školy budou vracet 1. a 2. ročníky v řádu jednotlivých týdnů, při pozitivním vývoji i ostatní třídy prvního stupně. Na návrat tříd druhého stupně si nejspíše počkáme déle, je možné, že pro návrat k prezenční výuce budou upřednostněny deváté ročníky. Není zatím potvrzené, zda bude nadále platit výjimka pro speciální třídy v budově Uranie.

Distanční výuka od 2. listopadu 2020 bude pokračovat a do výuky již zařazujeme všechny předměty, tedy i výchovy a volitelné předměty, které se v minulých dvou týdnech nevyučovaly. Tyto předměty budou vyučovány převážně asynchronním způsobem (google učebna, sdílený disk).

Od příštího týdne bude ustálen rozvrh synchronní výuky (online hodiny). 

 • U tříd na prvním stupni zůstávají rozvrhy stejné nebo jen s menšími změnami - o rozvrhu vás budou informovat třídní učitelé. 
 • Na druhém stupni dochází k celkové změně rozvrhu synchronní online výuky - předměty budou soustředěny pouze v rozmezí 1. - 5. vyučovací hodiny, denně budou nastaveny 3 - 4 synchronní online hodiny. Ve zbývajícím čase žáci pracují na asynchronních úkolech z ostatních předmětů v Google Učebně. Rozvrhy pro druhý stupeň budou od pátku zveřejněny ve škole online.

Informace budeme případně aktualizovat po pátečním vyjádření vlády.

Děkujeme za spolupráci a přejeme pevné zdraví.Výdej stravy po dobu distanční výuky

Ve školní jídelně po dobu distanční výuky je možnost nadále odebírat obědy.

 • všem strávníkům bylo odhlášeno stravování po dobu distanční výuky
 • bude-li mít strávník zájem odebírat stravu, přihlásí si ji sám na www.e-jidelnicek.cz
 • obědy může také přihlásit jeden den předem do 12 hodin, SMS na tel.čísle: 770 135 323 nebo na mailu: jidelna.stross@zsstross.cz
 • obědy si vyzvedne do jídlonosiče v době od 12,00 - 13,30 hodin
 • čip sebou
 • výdej stravy je u zadního vchodu do školy z ulice Pplk.Sochora 13, zvonek JÍDELNA
 • při čekání na výdej, musí dodržovat rozestupy a neshlukovat se
 • po zrušení distanční výuky se vše vrátí tak, jak bylo nastaveno dříve.

Všem strávníkům děkujeme za pochopeníPrůběh distanční výuky 14. – 23. října 2020

informace_maly.pngDistanční výuka se netýká tříd zřízených dle §16 školského zákona v budově URANIE, zde probíhá prezenční výuka dle již nastavených hygienicko-epidemiologických pravidel. V provozu je družina i jídelna, uzavřen je školní klub.

budovách STROSS a LETOHRAD přechází všichni žáci všech ročníků na distanční formu výuky a mají z nařízení vlády zakázanou osobní přítomnost ve škole. Uzavřena je družina i školní jídelna - obědy jsou odhlášeny.

Principy distančního vzdělávání u nás ve škole naleznete v přiloženém dokumentu. Aktuální nastavení distančního vzdělávání platí pro příštích osm školních dnů, tedy do podzimních prázdnin. Pokud bude distanční výuka v nějaké formě pokračovat i v listopadu, upravíme skladbu předmětů a rozvrh tak, aby byla probrána nejdůležitější témata a dovednosti.

Průběh distanční výuky 14. – 23. října 2020:

 • žáci mají online výuku a samostatnou práci rozdělenou přibližně na polovinu
 • v tomto období 1,5 týdne vyučujeme především hlavní předměty, zrušeny jsou výchovy a volitelné předměty a FIE, předměty OV a VKVP budou probíhat pouze přes google učebnu
 • denně probíhají cca 2-3 online hodiny hlavních předmětů, přesný rozsah určují vyučující, dle potřeby je možné zkrátit dobu vyučovací hodiny nebo jejich počet především s ohledem na věk žáků
 • rozvrh hodin online výuky na 1. – 5. tříd zašlou třídní učitele rodičům
 • 6. – 9. ročník kopíruje svůj školní rozvrh, pravidla připojení jsme ponechali stejná, jako byla již nastavena na střídavou výuku v těchto dvou týdnech, tzn. všechny hlavní předměty kromě volitelných předmětů a výchov začínají online spojením v čase dle rozvrhu, odkaz pro připojení naleznete v záhlaví google učebny daného předmětu.

 

Rodiče dětí ve věku do 10ti let mají nárok na ošetřovné (OČR), potvrzení o uzavření školy vám zašleme naskenované emailem – požádejte o něj na frantisek.rada@zsstross.cz s uvedením jména, třídy a data narození dítěte. Na stejný email posílejte aktuální požadavky na zajištění ICT.

Školní jídelna je uzavřena. Pro případ vyzvedávání nebo odevzdávání učebních materiálů budou budovy STROSS a LETOHRAD otevřeny v čase 8,00 - 18,00, materiály budou u recepce.

 

Obecné principy distanční výuky u nás ve škole (.pdf)Distanční výuka od 14.10. pro celou školu

22814527_1442010102584611_496014437302122036_n.pngV pondělí 12.10. večer Vláda ČR oznámila přechod na distanční vzdělávání pro všechny ročníky základní školy na období 14.10 - 23.10.2020, v dalším týdnu navazují již ohlášené celotýdenní podzimní prázdniny 26.10. - 30.10., při kterých distanční výuka nebude probíhat. V listopadu by se provoz školy měl postupně vracet k normálu.

V průběhu úterý 13.10. upřesníme informace o průběhu distanční výuky, která bude na daný týden a půl zaměřena především na hlavní předměty a bude kombinována online výukou a samostatnou prací žáků. Účast na distančním vzdělávání je povinná. Prosíme všechny žáky, aby si v úterý odnesli domů veškeré učebnice, pracovní sešity a materiály, které k distanční výuce budou potřebovat.

Děkujeme.Obědy při distanční výuce (2.st.)

depositphotos_54461827-stock-illustration-cutlery-set.jpgV daném týdnu, kdy budou žáci 2. stupně doma na distančním vzdělávání (12.-16.10., nebo 19.-23.10. - viz předchozí zpráva), budou mít automaticky odhlášený školní oběd ve školní jídelně.

Při distančním vzdělávání ovšem žáci na školní dotovaný oběd mají nárok – pokud tedy budete chtít využívat školní oběd, je třeba si obědy přihlásit na:  jídelna Stross jidelna.stross@zsstross.cz; jídelna Uranie a Letohradská jidelna.letohrad@zsstross.cz , případně přes online jídelníček. Oběd bude možné vyzvedávat do svých krabiček vždy v čase 14,00 – 14,30.

 Novější 1

Menu

calen.jpg

 

15110990_1881111792175420_3761182100079004511_o.jpg

 

http://www.letohradska.cz/

 

https://www.facebook.com/pages/Z%C5%A0-Strossmayerovo-n%C3%A1m/215887068530260

 O2.png

konto + logo (3).jpg

 

unz-logo-red-rgb-m.png

 

cropped-Uk_Pedf_logo_křivky_červené_text_univerzita_užitné-2-e1511358046586.png

 

gdpr[2].png

23. 11. Klement

Zítra: Emílie

logo-obedove-konto.png

 

smart_civ_logo.png

Praha a EU: Investujeme do vaší budoucnosti.

http://www.prahafondy.eu/cz/oppa.html

http://www.nuv.cz/ramps/praha

http://www.rodicevitani.cz/mapa-skol/

www.creativemornings.cz

http://www.prirodniskola.cz/

http://www.pedf.cuni.cz/

http://www.praha.eu/jnp/cz/home/magistrat/index.html

http://www.cpiv.cz/

http://www.zs-stross.cz/index.php?nid=3380&lid=cs&oid=2542046

http://www.msmt.cz/

http://www.partnerska-skola.cz/O-Projektu

Návštěvnost stránek

1361519