Přeplatky

Přeplatky se automaticky převádějí do dalšího školního roku. Kdo má zájem, může si je vyzvednou osobně na pokladně školní jídelny nebo si vyžádat poslání zpět na účet.

Žákům 9. tříd budou automaticky poslány zpět na účet začátkem července.

 

Informace pro budoucí strávníky

 Rodiče strávníků mohou zaplatit stravné na září a vyzvednout čip již koncem prázdnin. 

 Částka pro první třídy na září:   513,-Kč (19 dní x 27,-Kč stravné) + vratná záloha na čip 137,-Kč

 

Otevřená pokladna školní jídelny v srpnu

30.8.2017   středa    12:00 - 18:00

31.8.2017   čtvrtek     7:00 - 14:00

1.9.2017     pátek       7:00 - 14:00

 

Informace pro strávníka

Vážení rodiče,

ušetřete čas a plaťte obědy převodem z účtu. Trvalý příkaz nastavte od 25. srpna 2017 do 25. dubna 2018. Do poznámky pro příjemce napište jméno a příjmení strávníka. V květnu 2017 se informujte na stav konta.       

Číslo účtu: 51-2509870227/0100 - KB 

Cena obědů od 1. 10. 2013:

 

Strávníci do 6 let             25,- Kč   (500,-Kč/měsíc)

 

Strávníci 7 - 10 let          27,- KČ   (540,- Kč/měsíc)

 

Strávníci 11 - 14 let        29,- KČ   (580,- Kč/měsíc)

 

Strávníci 15 a více let     30,- KČ   (600,- Kč/měsíc)

 

cizí strávníci    85,-Kč

Pozor! Věková kategorie dítěte se vypočítává podle věku, kterého dítě dosáhne kdykoliv během započatého školního roku.

Školní rok se počítá od 1.9. do 31.8. Proto například dítě, které dosáhne 15let až v srpnu 2017, od 1.9.2016 (po celý školní rok) - platí obědy v ceně pro 15 leté a víc. Stejné pravidlo platí pro určení věkové kategorie 7 - 10 let a 11 - 14 let.

 

Placení stravného v hotovosti pouze:

Po - Pá       7:30 - 8:00       a       13:00 - 14:00                      

 

1. Výdejní doba obědů: od  11.40 – 14.00 hod.

2. Způsob placení: hotově v kanceláři ŠJ, převodem z účtu

3.Termín placení: poslední týden předcházejícího měsíce,nejpozději 2 dny před počátkem placeného měsíce. Obědy se platí na celý měsíc- je možné si k objednávce vybrat jen určité dny v měsíci.

4. Způsob odhlašování:

Oběd se odhlašuje den předem,v případě onemocnění je možné odhlášení oběda v den odběru,nejpozději však do 8.00 hod. Po této hodině odhlášení není možné.

 

a)  osobně v kanceláři ŠJ

b)  přímo na terminálu v jídelně

c)  emailem nejpozději den předem na jidelna@zs-stross.cz

d) telefonicky nebo na záznamník: tel. 220879329 

e) SMS - jméno, třída, den na tel.č. 770 135 323

 

Při odhlašování obědů telefonicky a e-mailem prosím uveďte jméno žáka a datum dne, který odhlašujete.

Přeplatky se automaticky převedou do následujícího měsíce a proto je nutné obědy odhlašovat pokud přeplatek máte.

5. Výdej stravy mimo objekt: 11.30 - 12.00 hod. a 13.00 – 13.30 hod. Pro nemocné strávníky je možné vyzvednout oběd první den nemoci. V dalších dnech s příplatkem tj. 85,- Kč. Nemocný strávník nesmí vstupovat do jídelny a sám si vyzvedávat jídlo.

6. Výběr druhu jídla: je možný na objednávkovém terminálu nejpozději den předem.V den odběru změna druhu jídla není již možná.Jídlo označené na jídelním lístku 1 není nutné objednávat.

7. Povinnosti strávníků:

-  řídit se pokyny dozoru a zaměstnanců jídelny

-  strávník je musí nosit čip, kterým se prokáže, že má placený a přihlášený oběd

-  oběd odnášet na tácu

-   po konzumaci odnést tác s použitým nádobím na určené místo

-   chovat se ukázněně v souladu se společenskými a hygienickými pravidly při stolování

-   ihned nahlásit znečištění podlahy, které by mohlo způsobit uklouznutí

- ohlásit ztrátu čipu

- závady hygienického charakteru hlásit ved.ŠJ

- odnášení stravy z jídelny je zakázáno

- nevolnost nebo zranění nahlásit dozoru

8. Jídelní lístek je vyvěšen před jídelnou, v jídelně,v budově školy a na internetu.

9. Připomínky jsou možné podat u vedoucí ŠJ.

 

V Praze dne: 4.7.2014

 

Eva Hájková                                         Mgr. František Rada

vedoucí ŠJ                                           ředitel školy 

 

  obědové konto Prahy 7 (info zde)

 www.e-jidelnicek.cz 

 

 

objednávka online: www.e-jidelnicek.cz , číslo naší jídelny je 11114 

Online objednávky lze realizovat, dva dny před stravným dnem.

 

WWW.E-JIDELNICEK.CZ - přihlášení

Pro vstup do nové verze e-jídelníčku se přihlásíte (zaregistrujete) svým platným e-mailem a heslem, které si zvolíte sami. Po potvrzení e-mailu naším systémem si ke svému uživatelskému účtu připojíte strávníka zadáním:

  • čísla jídelny – pokud ho neznáte, najděte si jídelnu v sekci JÍDELNÍČEK tam je uvedeno, vyhledávání funguje fulltextově,
  • přihlašovacího jména strávníka – je stejné jako jste používali na minulé verzi,
  • pinu – je stejný jako jste používali na minulé verzi.

Ke každému uživatelskému účtu je možné přiřadit více strávníků a strávníka lze připojit k neomezenému množství účtů.

Můj účet

Po připojení strávníka se aktivují informační panely, ve kterých najdete vše potřebné o vaší jídelně, rychlý přehled údajů o strávníkovi, odkaz pro objednávání stravy, sledování finančních pohybů a přehled objednaných jídel.

Jídelníček

Pod odkazem jídelníček naleznete, pokud jste přihlášeni, jídelníček své jídelny. Uživatelé, kteří nejsou přihlášeni, mohou svou jídelnu vyhledat pomocí fulltextového vyhledávání.

 

 

V Praze 6.11.2014

 

 

  

 

 

 

Menu

15110990_1881111792175420_3761182100079004511_o.jpg

http://www.letohradska.cz/

https://www.facebook.com/pages/Z%C5%A0-Strossmayerovo-n%C3%A1m/215887068530260

konto + logo (3).jpg

25. 7. Jakub

Zítra: Anna

http://jaknaskoly.cz/

http://www.praha7.cz/

http://www.veskole.cz/

smart_civ_logo.png

Praha a EU: Investujeme do vaší budoucnosti.

http://www.prahafondy.eu/cz/oppa.html

http://www.nuv.cz/ramps/praha

http://www.rodicevitani.cz/mapa-skol/

www.creativemornings.cz

http://www.prirodniskola.cz/

http://www.pedf.cuni.cz/

http://www.praha.eu/jnp/cz/home/magistrat/index.html

http://www.cpiv.cz/

http://www.zs-stross.cz/index.php?nid=3380&lid=cs&oid=2542046

http://www.msmt.cz/

http://www.partnerska-skola.cz/O-Projektu

Návštěvnost stránek

693309