Začátek školního roku

Registrovaným strávníkům s kreditem na účtu, je automaticky puštěno stravné od úterý 1.9.2020. Začátek školního roku nejde odhlašovat přes www.e-jidelnicek.cz - odhlášky prosím posílejte SMS na tel.číslo 770 135 323 nebo na email jidelna.stross@zsstross.cz

Nastavení stravných dnů z loňského školní roku se převedlo do školního roku 2020/21 - případné změny pošlete na email školní jídelny.

Rodiče nových strávníků zaplatí stravné na září v hotovosti na pokladně školní jídelny a vyzvednou si čip ke stravování. Vyplněnou přihlášku ke stravování si mohou stáhnout na stránkách školy (Dokumenty školy - Formuláře ke stažení a návody - Přihláška se ke stravování) a zaslat ji předem na email jidelna.stross@zsstross.cz

Vstup do školní jídelna je v období prázdnin z ulice Pplk.Sochora 13, zvonek kuchyň nebo vedoucí jídelny

Pokladna je otevřena:

Pátek     28.8.  od 7:00 do 12:00

Pondělí   31.8.  od 7:00 do 15:00

Stravné na září pro první třídy je 567,- Kč + čip 137,- Kč

 

 

Vyzvedávání obědů v případě nemoci  

V měsíci květen a červen 2020 není možné v první den nemoci vyzvedávat ve školní jídelně stravu do jídlonosiče. Stravu si odhlašte ráno do 8.00 hod.  

Platby stravného

Vážení rodiče,

plaťte obědy převodem z účtu. Trvalý příkaz u zálohový plateb nastavte nejpozději od 24. srpna 2019 do 24. dubna 2020. Do poznámky pro příjemce vždy napište jméno a příjmení strávníka. Používejte VS žáka (případně se informujte v kanceláři ŠJ). V květnu 2019 se informujte na stav konta.       

Číslo účtu: 51-2509870227/0100 - KB 

 

Cena obědů od 1. 10. 2013:

Strávníci do 6 let             25,- Kč   (500,-Kč/měsíc zálohově)

Strávníci 7 - 10 let          27,- KČ   (540,- Kč/měsíc zálohově)

Strávníci 11 - 14 let        29,- KČ   (580,- Kč/měsíc zálohově)

Strávníci 15 a více let     30,- KČ   (600,- Kč/měsíc zálohově)

 

cizí strávníci    85,-Kč

Pozor! Věková kategorie dítěte se vypočítává podle věku, kterého dítě dosáhne kdykoliv během započatého školního roku.

Školní rok se počítá od 1.9. do 31.8. Proto například dítě, které dosáhne 15let až v srpnu 2017, od 1.9.2016 (po celý školní rok) - platí obědy v ceně pro 15 leté a víc. Stejné pravidlo platí pro určení věkové kategorie 7 - 10 let a 11 - 14 let.

 

Řád školní jídelny

1. Výdejní doba obědů: od  12.00 – 14.30 hod.

2. Způsob placení: převodem z účtu

3.Termín placení: poslední týden předcházejícího měsíce,nejpozději 2 dny před počátkem placeného měsíce. Obědy se platí na celý měsíc- je možné si k objednávce vybrat jen určité dny v měsíci.

4. Způsob odhlašování:

Oběd se odhlašuje den předem,v případě onemocnění je možné odhlášení oběda v den odběru,nejpozději však do 8.00 hod. Po této hodině odhlášení není možné.

 

a)  osobně v kanceláři ŠJ

b)  přímo na terminálu v jídelně

c)  emailem nejpozději den předem na jidelna.stross@zsstross.cz

d) telefonicky nebo na záznamník: tel. 220879329 

e) SMS - jméno, třída, den na tel.č. 770 135 323

 

Při odhlašování obědů telefonicky a e-mailem prosím uveďte jméno žáka a datum dne, který odhlašujete.

Přeplatky se automaticky převedou do následujícího měsíce a proto je nutné obědy odhlašovat pokud přeplatek máte.

5. Výdej stravy mimo objekt: 12.00 - 12.15 hod. Pro nemocné strávníky je možné vyzvednout oběd první den nemoci. V dalších dnech s příplatkem tj. 85,- Kč. Nemocný strávník nesmí vstupovat do jídelny a sám si vyzvedávat jídlo.

6. Výběr druhu jídla: je možný na objednávkovém terminálu nejpozději dva dny předem.V den odběru změna druhu jídla není již možná.Jídlo označené na jídelním lístku 1 není nutné objednávat.

7. Povinnosti strávníků:

-  řídit se pokyny dozoru a zaměstnanců jídelny

-  strávník je musí nosit čip, kterým se prokáže, že má placený a přihlášený oběd

-  oběd odnášet na tácu

-   po konzumaci odnést tác s použitým nádobím na určené místo

-   chovat se ukázněně v souladu se společenskými a hygienickými pravidly při stolování

-   ihned nahlásit znečištění podlahy, které by mohlo způsobit uklouznutí

- ohlásit ztrátu čipu

- závady hygienického charakteru hlásit ved.ŠJ

- odnášení stravy z jídelny je zakázáno

- nevolnost nebo zranění nahlásit dozoru

8. Jídelní lístek je vyvěšen před jídelnou, v jídelně,v budově školy a na internetu.

9. Připomínky jsou možné podat u vedoucí ŠJ.

 

V Praze dne: 4.7.2019

 

Eva Hájková                                         Mgr. František Rada

vedoucí ŠJ                                           ředitel školy 

 

  obědové konto Prahy 7 (info zde)

 www.e-jidelnicek.cz 

 

 

objednávka online: www.e-jidelnicek.cz , číslo naší jídelny je 11114 

Online objednávky lze realizovat, dva dny před stravným dnem.

 

WWW.E-JIDELNICEK.CZ - přihlášení

Pro vstup do nové verze e-jídelníčku se přihlásíte (zaregistrujete) svým platným e-mailem a heslem, které si zvolíte sami. Po potvrzení e-mailu naším systémem si ke svému uživatelskému účtu připojíte strávníka zadáním:

  • čísla jídelny – pokud ho neznáte, najděte si jídelnu v sekci JÍDELNÍČEK tam je uvedeno, vyhledávání funguje fulltextově,
  • přihlašovacího jména strávníka – je stejné jako jste používali na minulé verzi,
  • pinu – je stejný jako jste používali na minulé verzi.

Ke každému uživatelskému účtu je možné přiřadit více strávníků a strávníka lze připojit k neomezenému množství účtů.

Můj účet

Po připojení strávníka se aktivují informační panely, ve kterých najdete vše potřebné o vaší jídelně, rychlý přehled údajů o strávníkovi, odkaz pro objednávání stravy, sledování finančních pohybů a přehled objednaných jídel.

Jídelníček

Pod odkazem jídelníček naleznete, pokud jste přihlášeni, jídelníček své jídelny. Uživatelé, kteří nejsou přihlášeni, mohou svou jídelnu vyhledat pomocí fulltextového vyhledávání.

 

 

V Praze 6.11.2014

 

 

  

 

 

 

Menu

calen.jpg

 

15110990_1881111792175420_3761182100079004511_o.jpg

 

http://www.letohradska.cz/

 

https://www.facebook.com/pages/Z%C5%A0-Strossmayerovo-n%C3%A1m/215887068530260

 O2.png

konto + logo (3).jpg

 

unz-logo-red-rgb-m.png

 

cropped-Uk_Pedf_logo_křivky_červené_text_univerzita_užitné-2-e1511358046586.png

 

gdpr[2].png

1. 10. Igor

Zítra: Olívie, Oliver

logo-obedove-konto.png

 

smart_civ_logo.png

Praha a EU: Investujeme do vaší budoucnosti.

http://www.prahafondy.eu/cz/oppa.html

http://www.nuv.cz/ramps/praha

http://www.rodicevitani.cz/mapa-skol/

www.creativemornings.cz

http://www.prirodniskola.cz/

http://www.pedf.cuni.cz/

http://www.praha.eu/jnp/cz/home/magistrat/index.html

http://www.cpiv.cz/

http://www.zs-stross.cz/index.php?nid=3380&lid=cs&oid=2542046

http://www.msmt.cz/

http://www.partnerska-skola.cz/O-Projektu

Návštěvnost stránek

1328515