Školská rada

Složení školské rady 2018 - 2021:

 

ÚMČ:       Václav Houska - vaclav.houska@uochb.cas.cz 

               Klára Kuncová - dlouha.klara@gmail.com

               Marcela Kravciv Janečková - JaneckovaM@Praha7.cz 

ZZ:          Jan Charvát - charvatj@centrum.cz , skolskarada@zsstross.cz 

               Milan Salák - salak.milan@seznam.cz

               Michaela Šormová - sormicha@seznam.cz 

PP:          Gabriela Benešová - gabriela.benesova@zsstross.cz

               Jan Krpata - jan.krpata@zsstross.cz

               Aleš Sedlmeier - ales.sedlmeier@zsstross.cz

 

Předseda školské rady : Jan Charvát

 

Zápisy ze schůzí:

15. 10. 2019 (.pdf)

11. 6. 2019 (.pdf)

 

 

 

 

Výsledky voleb do ŠR 2018

1) Volby pedagogických pracovníkŮ

Zvoleni:

Jan Krpata - 31 hlasů; Aleš Sedlmeier - 31 hlasů; Gabriela Benešová - 24 hlasů

                                               

2) Volby zákonných zástupců

Zvoleni:         

Michaela Šormová – 219 hlasů; Jan Charvát – 139 hlasů; Milan Salák – 131 hlasů (losem)

 

Protokol konání voleb (.pdf) 

 

 

 

Volby do školské rady 2018

Vážení rodiče,

při nadcházejících třídních schůzkách 20. listopadu 2018 (Stross) a 21. listopadu 2018 (Letohradská, Uranie) budou probíhat pravidelné volby zástupců rodičů do školské rady při naší základní škole.

Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy. Školská rada vzniká v souvislosti s ustanoveními § 167 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb.

Pravomoci školské rady:

 • vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování
 • schvaluje výroční zprávu o činnosti školy
 • schvaluje školní řád, ve středních a vyšších odborných školách stipendijní řád, a navrhuje jejich změny
 • schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků v základních a středních školách,
 • podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy
 • projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok, vyjadřuje se k rozboru hospodaření a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření
 • projednává inspekční zprávy České školní inspekce
 • podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy

Současné školské radě nyní končí v listopadu 2018 tříleté funkční období.  Zástupci z řad zaměstnanců školy budou voleni ve dnech 16. 11. 2018 a 19. 11. 2018.

Každý zákonný zástupce žáků naší školy má právo kandidovat ve volbách do školské rady.  Funkční období školské rady je 3 roky. 

Žádáme všechny zákonné zástupce, kteří chtějí ve volbách do školské rady kandidovat, aby vyplnili přihlášku své kandidatury v online dotazníku:

SEZNAM PŘIHLÁŠENÝCH KANDIDÁTŮ Z ŘAD ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ (.pdf)

(příjem přihlášek ukončen)

 

Případně můžete svou kandidaturu zaslat na emailovou adresu frantisek.rada@zsstross.cz nebo písemně na adresu sekretariátu školy nejpozději do 5. 11. 2018. Kandidatura by měla obsahovat jméno a příjmení zákonného zástupce, třídu svého dítěte (dětí), zaměstnání a případné další informace dle vlastního uvážení. Z došlých přihlášek sestavíme hlasovací lístky k volbám, které proběhnou v rámci podzimních třídních schůzek.

 

      Volební komise:            Mgr. František Rada, předseda

                                          Mgr. Božena Palusgová

                                          Mgr. Martin Provazník

S pozdravem,                                              

František Rada, ředitel školy

 

Aktuální volební řád (.pdf)

 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Školskou radu můžete kontaktovat přímo na emailové adrese skolskarada@zs-stross.cz , emailovou schránku spravuje předsedkyně školské rady Martina Komárková.

 

Složení nové školské rady 2015 - 2018:

 

MČ Praha 7                    Luděk Carbol (carbol@znalex.cz)

                                     Jan Čižinský (cizinskyJ@praha7.cz)

                                     Jakub Novák (jakubnvk@gmail.cz)

Pedagogové                    Lada Albrechtová (lada.albrechtova@zs-stross.cz)

                                     Jan Krpata (jan.krpata@zs-stross.cz; od září 2017, doplňující volby pedagogů)

                                     Martin Provazník (martin.provaznik@zs-stross.cz)

Zákonní zástupci            Martin Brejcha (martin.brejcha@seznam.cz)

                                     Marta Edith Holečková (marta.edith@seznam.cz)

                                     Martina Komárková, předsedkyně  (skolskarada@zs-stross.cz)

 

Termín příštího setkání:    říjen 2016

Dokumenty:                     Jednací řád (pdf)

zápisy z jednání:         

6. schůze 5. června 2018 Zápis 6 (pdf)
5. schůze 24. října 2018 Zápis 5 (pdf)
4. schůze 29. srpna 2017 Zápis 4 (pdf)
3. schůze 24. října 2016 Zápis 3 (pdf)

2. schůze 12. dubna 2016:

Zápis 2 (pdf)
1. schůze 6. ledna 2016: ustavující schůze

     

                                   

 

Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy. Školská rada vzniká v souvislosti s ustanoveními § 167 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb.

 

Pravomoci školské rady (§ 168 Školského zákona):

 • vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování,
 • schvaluje výroční zprávu o činnosti školy,
 • schvaluje školní řád, ve středních a vyšších odborných školách stipendijní řád, a navrhuje jejich změny,
 • schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků v základních a středních školách,
 • podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy,
 • projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok, a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření,
 • projednává inspekční zprávy České školní inspekce,
 • podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy,
 • podává návrh na vyhlášení konkursu na ředitele školy.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Volby do školské rady - výsledky

 

Vážení rodiče, kandidáti do školské rady,

 dovolte mi, abych Vás informoval, že opakované volby v budově Strossmayerovo nám. 4 proběhly dne 15. 12. 2015 úspěšně.

 

Zvoleni za budovu Strossmayerovo nám. 4:

Martin Brejcha                           62 hlasů

Marta Edith Holečková               59 hlasů

Nezvoleni:

Vanda Peroutková                         55 hlasů

Ivana Pauerová Miloševićová         50 hlasů

Pavla Nováková                             41 hlasů

 

Zvolena za budovu Letohradská 1 (ze dne 25. 11. 2015) :

Martina Komárková                      25 hlasů

Nezvolena:

Růžena Svobodová                            17 hlasů

 

 

Složení nové školské rady 2015 - 2018:

 

MČ Praha 7                       Luděk Carbol

                                        Jan Čižinský

                                        Jakub Novák

Pedagogové                       Lada Albrechtová (Stross)

                                        Petr Bureš (Letohrad)

                                        Martin Provazník (Stross)

Zákonní zástupci               Martin Brejcha (Stross)

                                        Marta Edith Holečková (Stross)

                                        Martina Komárková  (Letohrad)

                              

Velice děkuji za Vaši angažovanost a účast ve volbách. Gratuluji zvoleným kandidátům a těším se na spolupráci.

Ustavující schůze nové školské rady proběhne na začátku ledna 2016, zvolení kandidáti obdrží v nejbližších dnech pozvánku.

 

S přáním všeho dobrého a krásných vánočních svátků

 

František Rada

ředitel školy

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Volby do školské rady - nový termín voleb

Vážení rodiče, 

přípravný výbor voleb zástupců do školské rady byl z důvodů administrativní chyby ve volebních lístcích nucen původní volby zákonných zástupců v rámci třídních schůzek anulovat, obálky nebyly otevřeny a nedošlo tak ani na sčítání hlasů. Velmi se za tuto nepříjemnost omlouváme.

Dle platného volebního řádu vyhlašuji opakování voleb, které proběhne dne 15. prosince 2015 v rámci dne otevřených dveří a odpolední vánoční výstavy. Věřím, že tak bude zajištěno naplnění minimálně ¼ účasti oprávněných voličů, která je nutná k uznání regulérnosti voleb. Veškeré informace k organizaci voleb zveřejníme na plakátech a webu školy.

Kandidáti:
 
- Martin Brejcha (1.D,2.D)
Československá obchodní banka, a.s.
 
- Marta Edith Holečková (2.C)
Ústav pro českou literaturu AV ČR, v.v.i.
 
- Ivana Pauerová Miloševićová (2.B)
dramaturgyně, režisérka v České televizi
 
- Pavla Nováková (7.A)
odborná asistentka na katedře anglického jazyka
na VŠE v Praze
 
- Vanda Peroutková (1.A, 4.A)
fotografka
 
 
 
Volby budou probíhat v prostorách vrátnice školy, každý oprávněný volič (zákonný zástupce žáka/žákyně školy) má jeden hlas za každé své dítě ve škole. Zákonný zástupce si vyzvedne hlasovací lístek ve vrátnici, svou účast ve volbách stvrdí podpisem v přiloženém seznamu žáků školy a vhodí vyplněný lístek do hlasovací urny.
 
Děkujeme za spolupráci.

František Rada

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

            při nadcházejících třídních schůzkách 24. a 25 listopadu 2015 budou probíhat pravidelné volby zástupců rodičů do školské rady při naší základní škole.

 

Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy. Školská rada vzniká v souvislosti s ustanoveními § 167 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb.

 

Pravomoci školské rady:

 • vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování
 • schvaluje výroční zprávu o činnosti školy
 • schvaluje školní řád, ve středních a vyšších odborných školách stipendijní řád, a navrhuje jejich změny
 • schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků v základních a středních školách,
 • podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy
 • projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok, vyjadřuje se k rozboru hospodaření a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření
 • projednává inspekční zprávy České školní inspekce
 • podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy

Současné školské radě nyní končí v listopadu 2015 tříleté funkční období.  Novými členy školské rady ze strany zřizovatele (ÚMČ Prahy 7) jsou od září 2015 jmenováni Jan Čižinský, Jakub Novák, Michal Šperlink. Zástupci z řad zaměstnanců školy budou voleni v rámci pedagogické rady v úterý 10. 11. 2015.

 

Každý zákonný zástupce žáků naší školy má právo kandidovat ve volbách do školské rady.  Funkční období školské rady je 3 roky. Z tohoto důvodu je potřebné, aby byli všichni noví členové rady voleni s perspektivou ve funkci celé toto funkční období setrvat (není to ovšem podmínkou).

 

      Žádáme všechny zákonné zástupce, kteří chtějí ve volbách do školské rady kandidovat, aby zaslali svou kandidaturu na emailovou adresu frantisek.rada@zs-stross.cz.cz nebo písemně na adresu sekretariátu školy nejpozději do 16. 11. 2015. Kandidatura by měla obsahovat jméno a příjmení zákonného zástupce, třídu svého dítěte (dětí), zaměstnání a případné další informace dle vlastního uvážení. Z došlých přihlášek sestavíme hlasovací lístky k volbám, které proběhnou v rámci podzimních třídních schůzek.

 

      Přípravný výbor:           Mgr. František Rada, předseda

                                         Mgr. Lada Albrechtová

                                         Mgr. Martin Provazník

 

 

S pozdravem,

 

                                                                

Mgr. František Rada, ředitel školy

 

 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Školská rada má celkem devět členů, třetinu jmenuje zřizovatel, třetinu volí zákonní zástupci nezletilých žáků a třetinu volí pedagogičtí pracovníci dané školy. Funkční období členů školské rady je tři roky a všichni její členové musí být způsobilí k právním úkonům.

Školská rada (Sbírka zákonů č. 472/2011 § 168)

a) vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování,

b) schvaluje výroční zprávu o činnosti školy,

c) schvaluje školní řád, ve středních a vyšších odborných školách stipendijní řád, a navrhuje jejich změny,

d) schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků v základních a středních školách,

e) podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy,

f) projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření,

g) projednává inspekční zprávy České školní inspekce,

h) podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy.

i) podává návrh na odvolání ředitele,

j) podává návrh na vyhlášení konkurzu na ředitele školy.

 

V souladu s ustanovením § 167 zákona č. 561/2004 Sb., v planém znění a podle volebního řádu Školské rady proběhly v listopadu 2012 řádné volby zástupců pedagogických pracovníků a zákonných zástupců (viz níže). 

 

Zřizovatel (od září 2012):

MUDr. Zdeněk Konopa - člen Z MČ P7

Iva Ernstová - členka VVV Z MČ P7

PhDr. Ivana Kučerová

 

Škola (od listopadu 2012):

Mgr. Lada Albrechtová

Mgr. Martin Provazník

Ing. Miroslava Romanová

 

Rodiče (od listopadu 2012):

Voleb se dne 20.11.2012 účastnilo celkem 168 voličů, z čehož jeden lístek byl volební komisí vyřazen jako neplatný.

Za zákonné zástupce jsou zvoleny:

MUDr. Petra Luptáková                                  118 hlasů

MUDr. Barbora Szonowská                               98 hlasů

Mgr. Pavla Nováková                                        87 hlasů

 

 

1.náhradník:

Eliška Toperczerová-Hrubá                  71 hlasů

Nezvoleny:

Svatava Staňková                                64 hlasů

Iva Vachudová                                    53 hlasů

 

 

Menu

calen.jpg

 

15110990_1881111792175420_3761182100079004511_o.jpg

 

http://www.letohradska.cz/

 

https://www.facebook.com/pages/Z%C5%A0-Strossmayerovo-n%C3%A1m/215887068530260

 O2.png

82248508_534891637374351_1465520082087051264_n.jpg

konto + logo (3).jpg

 

unz-logo-red-rgb-m.png

 

cropped-Uk_Pedf_logo_křivky_červené_text_univerzita_užitné-2-e1511358046586.png

 

gdpr[2].png

20. 10. Vendelín

Zítra: Brigita

logo-obedove-konto.png

 

smart_civ_logo.png

Praha a EU: Investujeme do vaší budoucnosti.

http://www.prahafondy.eu/cz/oppa.html

http://www.nuv.cz/ramps/praha

http://www.rodicevitani.cz/mapa-skol/

www.creativemornings.cz

http://www.prirodniskola.cz/

http://www.pedf.cuni.cz/

http://www.praha.eu/jnp/cz/home/magistrat/index.html

http://www.cpiv.cz/

http://www.zs-stross.cz/index.php?nid=3380&lid=cs&oid=2542046

http://www.msmt.cz/

http://www.partnerska-skola.cz/O-Projektu

Návštěvnost stránek

1518667