SYSTÉM

VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ

(v souladu s vyhláškou č. 72/2005 Sb.)

Mgr. Eva Míková - školní speciální pedagog

po 12,00 - 16,00

út 10,00 - 16,00

dle předchozí dohody eva.mikova@zs-stross.cz728 385 625

  

Pracovní tým

 • Mgr. Martin Provazník               - koordinátor, kariérový poradce
 • Mgr. Eva Míková                       - speciální pedagožka, výchovný poradce
 • Mgr. Markéta Fryntová             - metodik prevence

Náplň práce koordinátora (martin.provaznik@zs-stross.cz)

 • metodická a koordinační činnost
 • vedení dokumentace a archivace
 • podklady k navýšení rozpočtu v souvislosti vzdělávání dětí s SPU
 • koordinace vzdělávacích a informačních aktivit pro žáky a pedagogy
 • kontrola realizace poradenského a preventivního programu školy
 • práce s dobrovolnou skupinou dětí (školní parlament)

Náplň práce výchovného poradce (eva.mikova@zs-stross.cz)

 • podpora a vedení žáků k úspěšnému zvládání školní docházky
 • zajištění spolupráce a komunikace mezi žákem, rodinou a školou
 • hospitace ve třídách (zaměřeno na problémové situace)
 • péče o začlenění cizinců do výuky
 • péče o začlenění nových žáků do výuky
 • řešení výchovných problémů, účast na výchovných komisích
 • pravidelné konzultace s rodiči (1x měsíčně)
 • spolupráce s kariérovým poradcem při informační a poradenské činnosti pro žáky a rodiče v profesní orientaci a administraci přijímacích řízení na SŠ
 • pravidelné konzultace s dalšími členy týmu výchovného poradenství (min 1x za měsíc dle rozpisu PPP)

Náplň práce speciálního pedagoga (eva.mikova@zs-stross.cz)

 • zajištění spolupráce s PPP - předávání dokumentace a konzultace ( min1x za měsíc)
 • zpracovávání informací o žácích (posudky, zprávy apod.)
 • spolupráce na vypracovávání a kontrola IVP
 • vedení náprav v pro integrované žáky 1. a 2. stupně
 • diagnostické a intervenční činnosti u žáků s SPU ve spolupráci s PPP a vyučujícími
 • pravidelné konzultace s rodiči (1x měsíčně)
 • pravidelné konzultace s dalšími členy týmu výchovného poradenství (min 1x za měsíc dle rozpisu PPP)

Náplň práce metodika prevence (marketa.fryntova@zs-stross.cz)

 • tvorba a realizace minimálního preventivního programu školy
 • vedení dokumentace a archivace v souvislosti se svou činností
 • pravidelné konzultace s dalšími členy týmu výchovného poradenství (min 1x za měsíc dle rozpisu PPP)
 • konzultace učitelům, rodičům a žákům v konzultačních hodinách nebo po domluvě
 • práce s třídními kolektivy (v rámci TH)
 • individuální práce s dětmi dle potřeb
 • zprostředkování a řízení diskuzí pro učitele, žáky a rodiče týkající se aktuálních problémů

Náplň práce externího psychologa (PPP Praha 7 - poradna@ppppraha7a8.cz )

 • zajišťuje škole externí servis poradenských služeb
 • veškeré činnosti vycházející ze standardní činnosti PPP
 • diagnostika a depistáž žáků s SPU (ve spolupráci s TU)
 • práce s třídními kolektivy (sociometrie)
 • pravidelné konzultace s dalšími členy týmu výchovného poradenství (min 1x za měsíc)
 • metodická podpora vyučujícím (dle potřeby)
 • spolupráce při zápisu do 1. ročníku – především při řešení odkladu školní docházky
 • realizuje individuální šetření žáků k volbě povolání – testy „profesní orientace“

Náplň práce kariérového poradce

 • vedení předmětu „volba k povolání“ v 8. a 9. ročníku v souladu s ŠVP
 • průběžné konzultace s výchovným poradcem
 •  informační a poradenské činnosti pro žáky a rodiče v profesní orientaci a administrace přijímacích řízení na SŠ
 • organizace návštěv zástupců SŠ, exkurzí

Menu

calen.jpg

 

15110990_1881111792175420_3761182100079004511_o.jpg

 

http://www.letohradska.cz/

 

https://www.facebook.com/pages/Z%C5%A0-Strossmayerovo-n%C3%A1m/215887068530260

 

konto + logo (3).jpg

 

gdpr[2].png

17. 8. Petra

Zítra: Helena

logo-obedove-konto.png

 

smart_civ_logo.png

Praha a EU: Investujeme do vaší budoucnosti.

http://www.prahafondy.eu/cz/oppa.html

http://www.nuv.cz/ramps/praha

http://www.rodicevitani.cz/mapa-skol/

www.creativemornings.cz

http://www.prirodniskola.cz/

http://www.pedf.cuni.cz/

http://www.praha.eu/jnp/cz/home/magistrat/index.html

http://www.cpiv.cz/

http://www.zs-stross.cz/index.php?nid=3380&lid=cs&oid=2542046

http://www.msmt.cz/

http://www.partnerska-skola.cz/O-Projektu

Návštěvnost stránek

1107819