Informace k zápisu


Zápisy 2018 - Obecné informace o zápisu

 

Zápisy do prvních tříd 2018/19 budou dle novely školského zákona probíhat 

4. a 5. dubna 2018. (bude upřesněno)

Vzhledem k povinné školní docházce je nutné zapsat do školy všechny děti, které dovršily nebo dovrší k 31.8. daného roku šesti let věku. Případné odklady a zařazení do přípravné třídy se řeší při absolvování zápisu nebo nejpozději však k 31.5.2018.

Školu pro zápis si můžete vybrat zcela podle svého uvážení. Děti ze spádové oblasti školy mají ovšem přednostní právo přijetí

 

REZERVACE TERMÍNU (bude nastaveno v březnu 2018 - cca měsíc před zápisy)
VYPLŇTE PROSÍM předběžnou přihlášku online, s upřesněním na konkrétní hodinu zápisu (doodle).
 
Všeobecný program
 
Dvojjazyčný program 
 
Intuitivní program 
 
Speciální třída pro SVP 
 
 
DOKUMENTY
K zápisu s sebou přineste vyplněný zápisový lístek (pokud ne, bude k dispozici u zápisu) originál rodného listu dítěte, svůj průkaz totožnosti (OP/pas), pokud budete žádat o odklad PŠD přiložte žádost o odklad s doporučením školského poradenského zařízení a dětského lékaře, v případě zájmu o zařazení dítěte do PT také zápisní lístek do PT (nejzazší termín doložení doporučení z poradenského zařízení a lékaře je 31. 5. 2018).
 
ke stažení:
 
ZÁPISOVÝ LÍSTEK 1.TŘÍDA (bude aktualizován k  březnu 2018)
 
 
ZÁPISOVÝ LÍSTEK PT (bude aktualizován k  březnu 2018)
 
 
Spádové oblasti P7 (ke stažení)
 


Dokumenty z třídních schůzek (PDF)

Jak bude vypadat první školní den

Co budou děti potřebovat

Desatero předškoláka (zdoj MŠMT)Rozdělení do tříd, Těšíme se na školu a třídní schůzka

Vážení rodiče, 

V pátek 12. 5. jsme rozesílali informaci přijatým dětem o rozdělení do tříd a pozvánku na akci Těšíme se na školu. Pokud jste tento email neobdrželi, zkontrolujte si prosím spamovou schránku, případně napište na martin.provaznik@zs-stross.cz o znovu zaslání zprávy. 

Aktuálně jsou třídy naplněné až na 30 žáků. 

Opět se také můžete zapojit do projektu Těšíme se na školu. Máme pro vás připravená celkem dvě setkání (6.6. a 20.6., vždy úterý od 15,30), kde si společně se svými budoucími spolužáky vyzkoušíte opravdovou vyučovací hodinu.

Přihlásit se můžete zde.

Zároveň Vás zveme na první TŘÍDNÍ SCHŮZKU, která je naplánovana na úterý 27.6. od 17,00.Zápisy 2017 - Obecné informace o zápisu

 

Zápisy do prvních tříd 2017/18 budou dle novely školského zákona probíhat 

5. a 6. dubna 2017

Vzhledem k povinné školní docházce je nutné zapsat do školy všechny děti, které dovršily nebo dovrší k 31.8. daného roku šesti let věku. Případné odklady a zařazení do přípravné třídy se řeší při absolvování zápisu nebo nejpozději však k 31.5.2017.

Školu pro zápis si můžete vybrat zcela podle svého uvážení. Spádové oblasti (ke stažení zde) sice existují, ale rodiče nijak k výběru nejlepší školy pro své děti nezavazují. Děti ze spádové oblasti školy mají ovšem přednostní právo přijetí. Budeme rádi, když dáte důvěru právě naší Základní škole Praha 7, Strossmayerovo nám 990/4.

 

REZERVACE TERMÍNU (UKONČENO)
VYPLŇTE PROSÍM předběžnou přihlášku online, s upřesněním na konkrétní hodinu zápisu (doodle).
 
Všeobecný program (Stross/Letohradská)
 
Dvojjazyčný program (Stross)
 
Intuitivní program (Letohradská)
 
Speciální třída pro SVP (U Uranie)
 
 
DOKUMENTY
K zápisu s sebou přineste vyplněný zápisový lístek (pokud ne, bude k dispozici u zápisu) originál rodného listu dítěte, svůj průkaz totožnosti (OP/pas), pokud budete žádat o odklad PŠD přiložte žádost o odklad s doporučením školského poradenského zařízení a dětského lékaře, v případě zájmu o zařazení dítěte do PT také zápisní lístek do PT (nejzazší termín doložení doporučení z poradenského zařízení a lékaře je 31. 5. 2017).
 
ke stažení:
 
 
 
 
 
 


Rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání v první a přípravné třídě

Vážení rodiče,

v příloze naleznete seznam přijatých dětí ke vzdělávání v prvním ročníku školního roku 2017/2018. Z celkového počtu zájemců jsme byli schopni přijmout celkem 144 dětí do 5 tříd v našich třech školních budovách. Zároveň přijímáme 29 dětí k odkladu povinné školní docházky a 15 dětí do přípravné třídy.

Rozdělování přijatých dětí do jednotlivých tříd bude probíhat v průběhu první poloviny května.

Pokud patříte do spádové oblasti naší školy, nebo jste z Prahy 7 a máte u nás ve škole starší
dítě, a nenašli jste se v seznamu přijatých, kontaktujte nás prosím.

Nepřijatí uchazeči obdrží v příštím týdnu doporučený dopis s rozhodnutím o nepřijetí.

 

Rozhodnutí o přijetí - 1.třída

Rozhodnutí o přijetí - přípravná třída

 Průběžné vyhodnocování zápisů

Vážení rodiče,

velmi intenzivně vyhodnocujeme letošní zápisy, v rámci kterých jsme k nám do školy zapsali celkem 256 dětí. Tento počet nás velmi těší, bohužel ovšem nebudeme schopni z kapacitních důvodů přijmout všechny uchazeče. Vyhodnocování zápisů proto stále probíhá.

orientační harmonogram vyhodnocování:

1.týden - dokládání chybějící dokumentace (především potvrzení o trvalém pobytu dítěte k termínu zápisu)

             - emailové oznámení o nepřijetí dětem mimo Prahu 7

2.týden - emailové zaslání žádosti o anketní vyjádření k zařazení do třídy v Letohradské pro děti z původní spádové oblasti této                budovy bez sourozenců v hlavní budově a děti mimo spádovou oblast v Praze 7

             - emailové rozeslání první nabídky přijetí spádových dětí a čekání na potvrzení zájmu o školu

             - průběžné vyhodnocování dvojích zápisů v rámci Prahy 7 (telefonicky a emailem) a zpět vzetí žádostí o přijetí k nám                   do školy na základě přijetí na jinou preferovanou školu

             - vyhodnocení zápisu do přípravné třídy, zaslání informace emailem rodičům

3.týden - finalizace vyhodnocování zápisů na základě aktualizovaných údajů o počtu zájemců, rozeslání informace o možnosti                  nepřijetí některým uchazečům z Prahy 7

3. - 4. týden - oficiální rozhodnutí o přijetí (vývěska a web školy) nebo nepřijetí (doporučený dopis)

 

Na základě výše uvedeného žádáme rodiče, aby si průběžně kontrolovali své emailové schránky, které uvedli na zápisový lístek a pokud možno obratem reagovali, celý proces to tak urychlí a usnadní.

Uděláme vše proto, abychom uspokojili co nejvyšší počet zájemců dle jejich preferencí, zároveň doufáme, že nejpozději do pátku 21. 4. již každý obdrží emailem alespoň předběžnou informaci k vyhodnocení zápisu.

Děkujeme za spolupráci

vedení školyNaše škola je...

Jsme škola, která klade důraz na tvořivost, kritické myšleníjazykové znalosti, zavádění moderních technologií do výuky a na individuální přístup k potřebám jednotlivých žáků. Jazykové dovednosti rozvíjíme u žáků již od 1. třídy výukou angličtiny s možností konverzace s rodilým mluvčím, další cizí jazyk vyučujeme od 6. třídy při možnosti výběru z Nj, Rj, Fj, Šj. Od 3. třídy mají žáci možnost volby mezi konverzací z cizího jazyka a předmětem Matematika plus.

Od letošního školního roku zavádíme inkluzivní program individuálního přístup k nadání žáků, který je podpořen grantem z Operačního programu Praha - Adaptabilita. V každé třídě realizujeme pravidelné třídnické hodiny zaměřené na podporu dobrého klima školy a rozvoj osobnostně sociálních dovedností u žáků. Při výuce využíváme interaktivní tabule, počítače a digitální hnízda, metodiku dle řady učebnic Fraus. Žáci a učitelé dále využívají odborné učebny přírodovědných předmětů, keramické dílny, moderní sportovní hřiště a tři tělocvičny. Děti mohou také vybírat z rozmanité nabídky mimoškolních aktivit: florbal, softbal, stolní tenis, T-ball, míčové hry, keramika, tanec, výtvarné a rukodělné aktivity, šachy, či se dozvědět zajímavé informace v kroužku Věda nás baví.

Ve školním roce 2014/2015 budeme v budově na Strossmayerově nám. vedle běžných prvních tříd otevírat ve spolupráci s Proedukace, o.s. bilingvální třídu.

V budově Letohradská 1 otevíráme ve spolupráci s Waldorfskou iniciativou Praha, o.s. také třídu s prvky waldorfské pedagogiky a speciální třídu pro žáky se specifickými potřebami učení.

 
Menu

15110990_1881111792175420_3761182100079004511_o.jpg

http://www.letohradska.cz/

https://www.facebook.com/pages/Z%C5%A0-Strossmayerovo-n%C3%A1m/215887068530260

konto + logo (3).jpg

23. 2. Svatopluk

Zítra: Matěj

logo-obedove-konto.png

 

smart_civ_logo.png

Praha a EU: Investujeme do vaší budoucnosti.

http://www.prahafondy.eu/cz/oppa.html

http://www.nuv.cz/ramps/praha

http://www.rodicevitani.cz/mapa-skol/

www.creativemornings.cz

http://www.prirodniskola.cz/

http://www.pedf.cuni.cz/

http://www.praha.eu/jnp/cz/home/magistrat/index.html

http://www.cpiv.cz/

http://www.zs-stross.cz/index.php?nid=3380&lid=cs&oid=2542046

http://www.msmt.cz/

http://www.partnerska-skola.cz/O-Projektu

Návštěvnost stránek

788117