Informace k zápisu


Zápisy 2019 - Obecné informace o zápisu

Zápisy do prvních tříd 2019/20 budou probíhat 3. a 4. dubna 2019

Vzhledem k povinné školní docházce je nutné zapsat do školy všechny děti, které dovršily nebo dovrší k 31.8. daného roku šesti let věku. Případné odklady a zařazení do přípravné třídy se řeší přímo při absolvování zápisu nebo nejpozději však k 31.5.2019.

Školu pro zápis si můžete vybrat zcela podle svého uvážení. Děti ze spádové oblasti školy mají ovšem přednostní právo přijetí

 

REZERVACE TERMÍNU ONLINE - napřed si prosím PŘEČTĚTE POKYNY níže, především BOD 5. 
Předběžná přihláška online s možností výběru konkrétního termínu zápisu (systém Škola online).
 
Při vyplňování rezervace postupujte takto:
 1. Na prvním listu vyplňte základní nacionále dítěte a zákonného zástupce.
 2. Vyberte z rozbalovacího menu preferované a náhradní zaměření vzdělávacího programu.
 3. Zaškrtněte souhlas se zpracováním osobních údajů a stránku potvrďte.
 4. Zobrazí se druhá stránka s volbou termínu zápisu.
 5. POZOR - před výběrem samotného termínu je NUTNÉ v rozbalovacím menu vybrat v položce "místnost" školní budovu s preferovaným zaměřením vzdělávacího programu - poté se tabulka s termíny automaticky aktualizuje a Vy teprve můžete přistoupit k výběru přesného termínu (pokud tak neučiníte, může se Vám uložit termín v jiné budově, než preferujete).
 6. Formulář uložte kliknutím na "Dokončení registrace".
 7. Na uvedený email obdržíte základní informace k zápisu vč. Vámi vybraného termínu. Pořadí přijetí přihlášky nerozhoduje - není kritériem ve správním řízení.

 

Pokud jste si přečetli pokyny výše - především bod 5., můžete tedy pokračovat na odkaz k rezervaci:

ODKAZ BUDE AKTIVNÍ OD BŘEZNA 2019

Rezervace je aktivní do 1.dubna 20:00 hodin.
 
Děkujeme za spolupráci.


Informace z třídních schůzek

Ke stažení: První den ve škole a pomůcky do 1. třídy1. třídní schůzky

Vážení rodiče,

zveme vás na třídní schůzky budoucích prvních tříd a přípravné třídy, které jsou naplánované na úterý 26.6.2018 od 17,00. Rozpis jednotlivých učeben naleznete na recepci školy.

Na společné schůzce poznáte budoucí paní učitelky a zároveň se dozvíte základní informace o tom, jak bude probíhat první školní den, co je a není potřeba chystat přes prázdniny, paní vychovatelky vám také představí aktivity školní družiny.

Těšíme se na Vás!Těšíme se na školu a první třídní schůzka

Vážení rodiče a budoucí prvňáčci!

Zapojte se do projektu Těšíme se na školu. Máme pro vás připravená dvě setkání 5. 6. a 18. 6., kde si společně se svými budoucími spolužáky vyzkoušíte opravdovou vyučovací hodinu.

Zároveň Vás zveme na první třídní schůzku 26. 6. od 17,00.

Rodiče, kteří mají o projekt zájem se mohou přihlásit pomocí on-line přihlášky právě zde.

Mgr. Martin Provazník (604 279 586, martin.provaznik@zs-stross.cz).

Těšíme se na vás!Zápis 2018 - rozřazení do tříd

V současné době probíhají telefonické konzultace s rodiči nad preferencemi v zařazení do jednotlivých tříd. V podělí 14.5. rodiče obdrží informační email se zařazením dítěte do konkrétní 1. třídy.Zápis do první třídy - rozhodnutí o přijetí

000723_05_007222.gifŘeditel školy jako příslušný správní orgán příspěvkové organizace ZŠ Praha 7, Strossmayerovo nám. 4,  rozhodl v řízení o žádosti k přijetí ke školnímu vzdělávání od školního roku 2018/2019 v souladu s ust. § 36 a ust. §165 odst. 2 v přímé souvislosti s ust. § 183 odst. 2 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění takto:

Přijetí do první třídy (.pdf)

Přijetí do přípravné třídy (.pdf)

Rozdělení přijatých žáků do tříd dle preference vzdělávacího programu proběhne do středy 25.4. 16,00. Rodiče budou o zařazení informováni emailovou zprávou.

Zákonní zástupci dětí, jejichž registrační číslo není v seznamu přijatých a jsou ze spádové oblasti školy, uvedli jinou prioritu než naši školu a do své prioritní školy by měli být přijati. Pokud tomu tak není, jsme připraveni tyto děti také přijmout - v takovém případě prosím o informaci na martin.provaznik@zs-stross.cz. Ostatní obdrží rozhodnutí o nepřijetí doporučeně poštou.

Děkujeme za spolupráciZápisy 2018 - Obecné informace o zápisu

 

Zápisy do prvních tříd 2018/19 budou probíhat 4. a 5. dubna 2018

Vzhledem k povinné školní docházce je nutné zapsat do školy všechny děti, které dovršily nebo dovrší k 31.8. daného roku šesti let věku. Případné odklady a zařazení do přípravné třídy se řeší přímo při absolvování zápisu nebo nejpozději však k 31.5.2018.

Školu pro zápis si můžete vybrat zcela podle svého uvážení. Děti ze spádové oblasti školy mají ovšem přednostní právo přijetí

 

REZERVACE TERMÍNU - napřed si prosím PŘEČTĚTE POKYNY níže, především BOD 5. 
Předběžná přihláška online s možností výběru konkrétního termínu zápisu (systém Škola online).
 
Při vyplňování rezervace postupujte takto:
 1. Na prvním listu vyplňte základní nacionále dítěte a zákonného zástupce.
 2. Vyberte z rozbalovacího menu preferované a náhradní zaměření vzdělávacího programu.
 3. Zaškrtněte souhlas se zpracováním osobních údajů a stránku potvrďte.
 4. Zobrazí se druhá stránka s volbou termínu zápisu.
 5. POZOR - před výběrem samotného termínu je NUTNÉ v rozbalovacím menu vybrat v položce "místnost" školní budovu s preferovaným zaměřením vzdělávacího programu - poté se tabulka s termíny automaticky aktualizuje a Vy teprve můžete přistoupit k výběru přesného termínu (pokud tak neučiníte, může se Vám uložit termín v jiné budově, než preferujete).
 6. Formulář uložte kliknutím na "Dokončení registrace".
 7. Na uvedený email obdržíte základní informace k zápisu vč. Vámi vybraného termínu. Pořadí přijetí přihlášky nerozhoduje - není kritériem ve správním řízení.

 

Pokud jste si přečetli pokyny výše - především bod 5., můžete tedy pokračovat na odkaz k rezervaci:

https://aplikace.skolaonline.cz/SOL/PublicWeb/ZS-STROSS/KWE015_PrihlaskaZS.aspx 

Rezervace je aktivní do 2.dubna 20:00 hodin.
 
Děkujeme za spolupráci.
 
 
 
 
DOKUMENTY
K zápisu s sebou přineste vyplněný zápisový lístek (pokud ne, bude k dispozici u zápisu) originál rodného listu dítěte, svůj průkaz totožnosti (OP/pas), pokud budete žádat o odklad PŠD přiložte žádost o odklad s doporučením školského poradenského zařízení a dětského lékaře, v případě zájmu o zařazení dítěte do PT také zápisní lístek do PT (nejzazší termín doložení doporučení z poradenského zařízení a lékaře je 31. 5. 2018).
 
ke stažení:
 
 
 
 
 
Spádové oblasti P7 (ke stažení)
 
 
Pro školní rok 2018/2019 budeme otevírat tři první třídy o 26 žácích.
 


Naše škola je...

Jsme škola, která klade důraz na tvořivost, kritické myšleníjazykové znalosti, zavádění moderních technologií do výuky a na individuální přístup k potřebám jednotlivých žáků. Jazykové dovednosti rozvíjíme u žáků již od 1. třídy výukou angličtiny s možností konverzace s rodilým mluvčím, další cizí jazyk vyučujeme od 6. třídy při možnosti výběru z Nj, Rj, Fj, Šj. Od 3. třídy mají žáci možnost volby mezi konverzací z cizího jazyka a předmětem Matematika plus.

Od letošního školního roku zavádíme inkluzivní program individuálního přístup k nadání žáků, který je podpořen grantem z Operačního programu Praha - Adaptabilita. V každé třídě realizujeme pravidelné třídnické hodiny zaměřené na podporu dobrého klima školy a rozvoj osobnostně sociálních dovedností u žáků. Při výuce využíváme interaktivní tabule, počítače a digitální hnízda, metodiku dle řady učebnic Fraus. Žáci a učitelé dále využívají odborné učebny přírodovědných předmětů, keramické dílny, moderní sportovní hřiště a tři tělocvičny. Děti mohou také vybírat z rozmanité nabídky mimoškolních aktivit: florbal, softbal, stolní tenis, T-ball, míčové hry, keramika, tanec, výtvarné a rukodělné aktivity, šachy, či se dozvědět zajímavé informace v kroužku Věda nás baví.

Ve školním roce 2014/2015 budeme v budově na Strossmayerově nám. vedle běžných prvních tříd otevírat ve spolupráci s Proedukace, o.s. bilingvální třídu.

V budově Letohradská 1 otevíráme ve spolupráci s Waldorfskou iniciativou Praha, o.s. také třídu s prvky waldorfské pedagogiky a speciální třídu pro žáky se specifickými potřebami učení.

 
Menu

calen.jpg

 

15110990_1881111792175420_3761182100079004511_o.jpg

 

http://www.letohradska.cz/

 

https://www.facebook.com/pages/Z%C5%A0-Strossmayerovo-n%C3%A1m/215887068530260

 

konto + logo (3).jpg

 

gdpr[2].png

19. 2. Patrik

Zítra: Oldřich

Novinky ŠD

logo-obedove-konto.png

 

smart_civ_logo.png

Praha a EU: Investujeme do vaší budoucnosti.

http://www.prahafondy.eu/cz/oppa.html

http://www.nuv.cz/ramps/praha

http://www.rodicevitani.cz/mapa-skol/

www.creativemornings.cz

http://www.prirodniskola.cz/

http://www.pedf.cuni.cz/

http://www.praha.eu/jnp/cz/home/magistrat/index.html

http://www.cpiv.cz/

http://www.zs-stross.cz/index.php?nid=3380&lid=cs&oid=2542046

http://www.msmt.cz/

http://www.partnerska-skola.cz/O-Projektu

Návštěvnost stránek

991967