Informace k zápisu


Zápisy 2020

Vážení rodiče,
ministerstvo školství vydalo nové opatření k zápisům do ZŠ pro školní rok 2020/2021, které ruší osobní přítomnost dětí u zápisu do první třídy (motivační část zápisu). Zápisy tak budou probíhat pouze papírovou formou ve správním řízení (formální část zápisu). V nejbližších dnech společně s řediteli ostatních ZŠ a zástupci MČ P7 nastavíme společná pravidla a postup při zápisech v rámci všech základní škol v Praze 7. Následně Vás budeme informovat, jak a v jakém termínu bude možné zápisy v dubnu realizovat.
 
 
Jako každý rok plánujeme i pro letos zapsané děti program Těšíme se na školu, který proběhne ještě před začátkem školní docházky a kde se budou moci děti seznámit se školním prostředím, pokusíme se jim zápis takto vynahradit. Věříme, že okolnosti situace COVID-19 tato setkání již umožní.
 
Děkujeme za pochopení.
 

....................................

 

S ohledem na aktuální uzavření základních škol jsou odloženy zápisy, které měly proběhnout ve dnech 1. a 2. 4. 2020. 

Aktuální předpoklad konání zápisů je 22. a 23. 4. 2020. Vše bude však záviset na dalším vývoji souvisejícím s koronavirovou epidemií.  Pokud jste si již rezervovali termín, ponecháváme prozatím den v týdnu a rezervovaný čas zápisu stejný (jen o tři týdny později).

 

...................................

 

Zápisy do prvních tříd 2020/21 budou probíhat 1. a 2. dubna 2020 vždy od 14,00 do 18,00. Přesný termín zápisu si rezervujte níže online (aktivní v březnu 2020).

Vzhledem k povinné školní docházce je nutné zapsat do školy všechny děti, které dovršily nebo dovrší k 31.8. daného roku šesti let věku. Případné odklady a zařazení do přípravné třídy se řeší přímo při absolvování zápisu nebo nejpozději však k 31.5.2020.

Školu pro zápis si můžete vybrat podle svého uvážení. Děti ze spádové oblasti školy mají ovšem přednostní právo přijetí - viz platná kritéria níže. 

 

REZERVACE TERMÍNU ONLINE - napřed si prosím PŘEČTĚTE POKYNY níže, především BOD 5. 
Předběžná přihláška online s možností výběru konkrétního termínu zápisu (systém Škola online).
 
Při vyplňování rezervace postupujte takto:
 1. Na prvním listu vyplňte základní nacionále dítěte a zákonného zástupce.
 2. Vyberte z rozbalovacího menu preferované a náhradní zaměření vzdělávacího programu.
 3. Zaškrtněte souhlas se zpracováním osobních údajů a stránku potvrďte.
 4. Zobrazí se druhá stránka s volbou termínu zápisu.
 5. POZOR - před výběrem samotného termínu je NUTNÉ v rozbalovacím menu vybrat v položce "místnost" školní budovu s preferovaným zaměřením vzdělávacího programu - poté se tabulka s termíny automaticky aktualizuje a Vy teprve můžete přistoupit k výběru přesného termínu (pokud tak neučiníte, může se Vám uložit termín v jiné budově, než preferujete).
 6. Formulář uložte kliknutím na "Dokončení registrace".
 7. Na uvedený email obdržíte základní informace k zápisu vč. Vámi vybraného termínu. Pořadí přijetí přihlášky nerozhoduje - není kritériem ve správním řízení.

Vzdělávací programy:

 • VŠEOBECNÝ - zápis vždy v budově STROSS, budoucí první třída v budově STROSS (2 třídy/50 žáků) a budova LETOHRAD (1 třída/25 žáků)
 • DVOJJAZYČNÝ - zápis v budově STROSS, budoucí první třída v budově LETOHRAD (1 třída/25 žáků)
 • TIP - zápis v budově LETOHRAD, budoucí první třída v budově LETOHRAD  (1 třída/25 žáků)
 • SPEC - zápis v budově URANIE, budoucí první třída v budově URANIE  (1 třída/12 žáků)

 

 

Pokud jste si přečetli pokyny výše - především bod 5., můžete tedy pokračovat na odkaz k rezervaci:

 

ODKAZ  ZDE    (aktivní do 30. 3. 2020 - 10,00 hod.)

 
Děkujeme za spolupráci.
 


1. třídní schůzky

Vážení rodiče,

zveme vás na třídní schůzky budoucích prvních tříd a přípravné třídy, které jsou naplánované na úterý 25.6.2019 od 17,00. třídy 1.AB v budově Stross, třídy 1.CD v budově Letohradská.

Na společné schůzce poznáte budoucí paní učitelky a zároveň se dozvíte základní informace o tom, jak bude probíhat první školní den, co je a není potřeba chystat přes prázdniny, paní vychovatelky vám také představí aktivity školní družiny.

Těšíme se na Vás!

 

informace ze schůzek (.pdf):

první den Stross

první den Letohradská

Co budou děti potřebovat

desatero předškolákaPrůběžné vyhodnocování zápisů

velmi intenzivně vyhodnocujeme letošní zápisy, v rámci kterých jsme k nám do školy zapsali celkem 210 dětí. Tento počet nás velmi těší, bohužel ovšem nebudeme schopni z kapacitních důvodů přijmout všechny uchazeče. Vyhodnocování zápisů proto stále probíhá.

Orientační harmonogram vyhodnocování:

1. - 2. týden - dokládání chybějící dokumentace (především potvrzení o trvalém pobytu dítěte k termínu zápisu)

             - emailové oznámení o nepřijetí dětem mimo Prahu 7

3. - 4. týden  - emailové rozeslání první nabídky přijetí spádových dětí a čekání na potvrzení zájmu o školu

             - průběžné vyhodnocování dvojích zápisů v rámci Prahy 7 (telefonicky a emailem) a zpět vzetí žádostí o přijetí       

               k nám do školy na základě přijetí na jinou preferovanou školu

             - vyhodnocení zápisu do přípravné třídy, zaslání informace emailem rodičům

4. - 5. týden - finalizace vyhodnocování zápisů na základě aktualizovaných údajů o počtu zájemců, rozdělení přijatých dětí   

            dle preferencí vzdělávacího programu, rozeslání informace o možnosti nepřijetí některým uchazečům z Prahy 7

            - oficiální rozhodnutí o přijetí (vývěska a web školy) nebo nepřijetí (doporučený dopis)

 

Na základě výše uvedeného žádáme rodiče, aby si průběžně kontrolovali své emailové schránky, které uvedli na zápisový lístek a pokud možno obratem reagovali, celý proces to tak urychlí a usnadní.

Uděláme vše proto, abychom uspokojili co nejvyšší počet zájemců dle jejich preferencí a zároveň doufáme, že nejpozději   do pátku 26. 4. již každý obdrží emailem alespoň předběžnou informaci k vyhodnocení zápisu.

Děkujeme za spolupráci

vedení školyZápisy 2019 - Obecné informace o zápisu

Zápisy do prvních tříd 2019/20 budou probíhat 3. a 4. dubna 2019

Vzhledem k povinné školní docházce je nutné zapsat do školy všechny děti, které dovršily nebo dovrší k 31.8. daného roku šesti let věku. Případné odklady a zařazení do přípravné třídy se řeší přímo při absolvování zápisu nebo nejpozději však k 31.5.2019.

Školu pro zápis si můžete vybrat zcela podle svého uvážení. Děti ze spádové oblasti školy mají ovšem přednostní právo přijetí

 

REZERVACE TERMÍNU ONLINE - napřed si prosím PŘEČTĚTE POKYNY níže, především BOD 5. 
Předběžná přihláška online s možností výběru konkrétního termínu zápisu (systém Škola online).
 
Při vyplňování rezervace postupujte takto:
 1. Na prvním listu vyplňte základní nacionále dítěte a zákonného zástupce.
 2. Vyberte z rozbalovacího menu preferované a náhradní zaměření vzdělávacího programu.
 3. Zaškrtněte souhlas se zpracováním osobních údajů a stránku potvrďte.
 4. Zobrazí se druhá stránka s volbou termínu zápisu.
 5. POZOR - před výběrem samotného termínu je NUTNÉ v rozbalovacím menu vybrat v položce "místnost" školní budovu s preferovaným zaměřením vzdělávacího programu - poté se tabulka s termíny automaticky aktualizuje a Vy teprve můžete přistoupit k výběru přesného termínu (pokud tak neučiníte, může se Vám uložit termín v jiné budově, než preferujete).
 6. Formulář uložte kliknutím na "Dokončení registrace".
 7. Na uvedený email obdržíte základní informace k zápisu vč. Vámi vybraného termínu. Pořadí přijetí přihlášky nerozhoduje - není kritériem ve správním řízení.

Vzdělávací programy:

 • VŠEOBECNÝ - zápis v budově STROSS, budoucí první třída v budově STROSS (2 třídy/50 žáků)
 • DVOJJAZYČNÝ - zápis v budově STROSS, budoucí první třída v budově LETOHRAD (1 třída/25 žáků)
 • TIP - zápis v budově LETOHRAD, budoucí první třída v budově LETOHRAD  (1 třída/25 žáků)
 • SPEC - zápis v budově URANIE, budoucí první třída v budově URANIE  (1 třída/12 žáků)

Pokud jste si přečetli pokyny výše - především bod 5., můžete tedy pokračovat na odkaz k rezervaci:

ODKAZ  ZDE  

Rezervace je aktivní do 2.dubna 16:00 hodin.
 
Děkujeme za spolupráci.
 


Naše škola je...

Jsme škola, která klade důraz na tvořivost, kritické myšleníjazykové znalosti, zavádění moderních technologií do výuky a na individuální přístup k potřebám jednotlivých žáků. Jazykové dovednosti rozvíjíme u žáků již od 1. třídy výukou angličtiny s možností konverzace s rodilým mluvčím, další cizí jazyk vyučujeme od 6. třídy při možnosti výběru z Nj, Rj, Fj, Šj. Od 3. třídy mají žáci možnost volby mezi konverzací z cizího jazyka a předmětem Matematika plus.

Od letošního školního roku zavádíme inkluzivní program individuálního přístup k nadání žáků, který je podpořen grantem z Operačního programu Praha - Adaptabilita. V každé třídě realizujeme pravidelné třídnické hodiny zaměřené na podporu dobrého klima školy a rozvoj osobnostně sociálních dovedností u žáků. Při výuce využíváme interaktivní tabule, počítače a digitální hnízda, metodiku dle řady učebnic Fraus. Žáci a učitelé dále využívají odborné učebny přírodovědných předmětů, keramické dílny, moderní sportovní hřiště a tři tělocvičny. Děti mohou také vybírat z rozmanité nabídky mimoškolních aktivit: florbal, softbal, stolní tenis, T-ball, míčové hry, keramika, tanec, výtvarné a rukodělné aktivity, šachy, či se dozvědět zajímavé informace v kroužku Věda nás baví.

Ve školním roce 2014/2015 budeme v budově na Strossmayerově nám. vedle běžných prvních tříd otevírat ve spolupráci s Proedukace, o.s. bilingvální třídu.

V budově Letohradská 1 otevíráme ve spolupráci s Waldorfskou iniciativou Praha, o.s. také třídu s prvky waldorfské pedagogiky a speciální třídu pro žáky se specifickými potřebami učení.

 
Menu

calen.jpg

 calendarletohradska.jpg

15110990_1881111792175420_3761182100079004511_o.jpg

 

http://www.letohradska.cz/

 

https://www.facebook.com/pages/Z%C5%A0-Strossmayerovo-n%C3%A1m/215887068530260

 

konto + logo (3).jpg

 

unz-logo-red-rgb-m.png

 

cropped-Uk_Pedf_logo_křivky_červené_text_univerzita_užitné-2-e1511358046586.png

 

gdpr[2].png

30. 3. Arnošt

Zítra: Kvido

logo-obedove-konto.png

 

smart_civ_logo.png

Praha a EU: Investujeme do vaší budoucnosti.

http://www.prahafondy.eu/cz/oppa.html

http://www.nuv.cz/ramps/praha

http://www.rodicevitani.cz/mapa-skol/

www.creativemornings.cz

http://www.prirodniskola.cz/

http://www.pedf.cuni.cz/

http://www.praha.eu/jnp/cz/home/magistrat/index.html

http://www.cpiv.cz/

http://www.zs-stross.cz/index.php?nid=3380&lid=cs&oid=2542046

http://www.msmt.cz/

http://www.partnerska-skola.cz/O-Projektu

Návštěvnost stránek

1212564