4.C


 

 
 
 
 
 
 
Novější 1 3 7 12 18

Novinky ze 4.C - 13.10.2017 + vítězství v PéBéčkách:)

Dobrý den,

hned na úvod mám čerstvou novinku, která popírá pátek 13. coby nešťastný den - náš návrh na úpravu školní jídelny ZVÍTĚZIL v hlasování dětí a rodičů v rámci projektu "PéBéčka na Sedmičce"!!! Tímto děkuji všem z vás, kteří jste hlasovali a přispěli tak k tomu, že snaha dětí vyústila v ten správný povzbuzující výsledek:)

Kromě toho si také můžete přečíst přehled týdenního dění (doplněný o domácí úkoly) a připomínám dvě akce, které nás příští týden čekají - úterní preventivní program Policie ČR a páteční divadelní představení.

Hezký vítězný víkend všem,

Martin Halada

 

Novinky ze 4.C:

Český jazyk/ Čtení:

Gramatika – slovní druhy – podstatná a přídavná jména,předložky, slovesa; vyjmenovaná slova; měkké a tvrdé souhlásky; diktát; přepis

Sloh – O městě Opačnov (vyprávění)

Čtení – čtení básně J. Wolkera „Píseň sněhové vločky“, ukázky textu „Alenčiny narozeniny“ + práce s textem,  vymýšlení imaginárního zvířete

 

Matematika:

Aritmetikapřirozená čísla do 10 000 - číselná řada, porovnávání čísel; příklady kombinující násobilku a sčítání/ odčítání; sudá a lichá čísla; násobilkové obdélníky; pavučiny; autobus; násobilkové obdélníky; slovní a logické úlohy

Geometrie – opakování základních pojmů; stavby z kostek a jejich zápis

 

Přírodověda: 

opakovací test - vesmír

práce s mapou ČR (měřítko, vzdálenosti měst, vyhledávání na mapě)

Vlastivěda: 

- práce s mapou ČR (měřítko, vzdálenosti měst, vyhledávání na mapě)

 

English: 

Vocabulary – his/ her, grandparents, tie, necklace, anniversary

Reading – čtení příběhu v jednotlivých rolích

 

Domácí úkoly:

Čj – PS 1 str. 13 + 14 (do 17.10.)

Vl – práce s mapou ČR (podle vašeho zadání)

Přv – práce s mapou ČR (podle vašeho zadání)

Ma – PS 1 dodělat str. 12-14 (do 20.10.)

 

Doplňující informace:

17.10. – preventivní program s PČR v ZŠ Stross (mezilidské vztahy a šikana)

20.10. – divadlo Metro (Ulice plná kouzel)

 Štefánikova hvězdárna

V minulém týdnu jsme navštívili Štefánikovu hvězdárnu na Petříně, kde nás kromě krátkého filmu o vesmíru a diskusi čekalo pozorování Slunce, které bylo určitě největším zážitkem. Jestli budete mít chuť, vyrazte s dětmi někdy znova, návštěva stojí za to.

Fotografie z naší návštěvy jsou ke shlédnutí na https://uloz.to/tam/_Js29OHFu3Jbi

Hezký víkend všem,

Martin HaladaNovinky ze 4.C - 6.10.2017

Dobrý den,

spolu s přehledem učiva mám pro vás ještě připomínku dvou akcí, které proběhnou příští týden - v úterý 10.10. probíhají konzultace pro rodiče, a to v čase 17 -18:30. Konzultace probíhají v naší třídě ve 3. patře.

Ve středu 11.10. proběhne finálové kolo projektu "Pébéčka na sedmičce", do kterého postoupil náš návrh na úpravu prostoru školní jídelny. Do online hlasování se můžete zapojit i vy, pro podrobnější informace prosím sledujte školní stránky. Doufejme, že v hlasování uspějeme, pro děti by to byl velký úspěch:)

Hezký víkend všem,

Martin Halada

 

Novinky ze 4.C:

Český jazyk/ Čtení:

Gramatika – opakování učiva  - vyjmenovaná slova b-z; skloňování podstatných jmen (pád, číslo, rod); samohlásky a souhlásky; spodoba hlásek uvnitř slov; psaní slov se skupinou „ě“; měkké a tvrdé souhlásky; diktát; přepis

Sloh – Rozvinutí příběhu podle svého výběru (vyprávění)

Čtení – čtení básní „Jaké barvy známe?“, Abeceda podzimu“ +práce s textem,  vymýšlení a prezentace vlastních básní

 

Matematika:

Aritmetikapísemné a pamětné sčítání a odčítání do 1000, dělení se zbytkem; malá a velká násobilka; násobilkové obdélníky; pavučiny; autobus; násobilkoví hadi; slovní a logické úlohy; desetiminutovka

Geometrie – opakování základních pojmů; rýsování přímek a polopřímek

 

Přírodověda:

základní a vedlejší světové strany; praktická ukázka orientace pomocí kompasu, buzoly, GPS navigace; opakování na test Vesmír

Vlastivěda:

Velká Morava (vznik, důležité události, zánik); praktická ukázka staroslovanského písma hlaholice

 

English:

procvičování abecedy – diktát slov, písmen; My favorite magazíne

 

Domácí úkoly:

Čj – PS str. 9 + 11 (do 10.10.)

Vl – PS str. 12 (do 13.10.)

Přv – PS str. 5 + 6; opakování na test (do 10.10.)

 

Doplňující informace:

10.10. – konzultace pro rodiče

11.10. – hlasování k projektu „Pobočka na sedmičce“

20.10. – divadlo Metro (Ulice plná kouzel)Novinky ze 4.C - 22.9.2017

Dobrý den,

v právě skončeném školním týdnu jsme se hodně věnovali našemu zapojení do participačního projektu "Pébéčko na sedmičce". Jeho cílem je zlepšení školního prostředí a pro návrhy žáků naší školy je pro tyto účely letos vyhrazeno celkem 50.000 Kč.

Děti přicházely se svými vlastními návrhy, které postupně vykrystalizovaly do několika uskutečnitelných. V rámci návrhů děti diskutovaly, učily se argumentovat a také uvědomovat si hodnotu věcí, které nás obklopují. Během pondělí provedeme finální výběr projektů za naší třídu, které budou zařazeny do školního výběrového kola. Pokud některý/ některé z našich návrhů získají dostatečnou podporu, může/ můžou být v závěrečném celoškolním hlasování 11.10. vybrány a následně zrealizovány.

Kromě rozvíjení představy o demokratických principech při procesu výběru jsme nadále opakovali a prohlubovali znalosti z minulých let, v příštím týdnu už také přibude více domácích úkolů.

Ve středu (kdy v příštím týdnu končí výuka) se chystáme do Štefánikovy hvězdárny na Petříně, podrobnosti dětem předám na začátku příštího týdne.

Hezký víkend všem,

Martin Halada

 

Novinky ze 4.C:

Český jazyk/ Čtení:

Gramatika – opakování učiva  - vyjmenovaná slova b-p; skloňování podstatných jmen (pád, číslo, rod); měkké a tvrdé souhlásky; diktát; přepis

Čtení – ukázky z textů „Ze Země na Měsíc“ a „Jak řídit inženýra Křečka“ + +práce s textem, úvaha téma „Co bych udělal/a, kdybych se úplně zmenšil/a?“

 

Matematika:

Aritmetika - pamětné sčítání a odčítání do 1000, písemné sčítání a odčítání trojciferných čísel; malá a velká násobilka; násobilkové obdélníky; hadi; slovní úlohy

Geometrie – opakování základních pojmů; rýsování ve čtvercové síti; rýsování kružnic

 

Přírodověda:

Země a její vrstvy, pohyb kontinentů, gravitační síla; přípravné práce v rámci participačního projektu „Pébéčko na sedmičce“

Vlastivěda:

stěhování národů a příchod Slovanů na naše území; přípravné práce v rámci participačního projektu „Pébéčko na sedmičce“

 

English:

- spelling practice (p. 4 a 5)

 

Domácí úkoly:

Čj – zopakovat si pádové otázky + PL na jejich procvičení

Aj - workbook str. 4/ cv. 2

 

Doplňující informace:

27.9. – Štefánikova hvězdárna („Time zero – vznik a budoucnost vesmíru“)

29.9. – ředitelské volnoNovinky ze 4.C - 15.9.2017

Dobrý den,

právě čtete první přehled týdenního dění za čtvrtou třídu. Tento týden už probíhal ve víceméně tradičním tempu a aranžmá, na začátku toho příštího ještě dětem upřesním náplň jednotlivých hodin, detaily k domácím úkolům a také platbu za pracovní sešity - dnes jsme k tomu dostali instrukce. Posílám také slíbený odkaz na prezentaci hlavních bodů učiva 4. třídy, podívat se na ní můžete na https://uloz.to/!XauiDClcsO58/prehled-uciva-prezentace-ppt

Jinak ještě jednou prosím o vaší asistenci při přípravách dětí na vyučování, ať nám hodiny "šlapou" a nemusíme shánět papíry na psaní, pera, tužky aj. Jak jsem se už zmiňoval na třídních schůzkách, děti zatím pracují pěkně, tak škoda rozptylovat se svojí nepřipraveností...

Hezký víkend všem,

Martin Halada

 

Novinky ze 4.C:

Český jazyk/ Čtení:

Gramatika – opakování učiva  - vyjmenovaná slova b-m, vyhledávání a určování podstatných jmen (číslo, rod), psaní vlastních jmen

Čtení – ukázky z textů „Čert a Káča“; „O medvědovi, který chtěl do opery“ + práce s textem, zásady divadelní etikety

 

Matematika:

Aritmetikamalá a velká násobilka, krokování, součtové trojúhelníky, kombinované příklady (násobení + sčítání/ odčítání), číselná řada, pamětné sčítání a odčítání do 1000, slovní úlohy

Geometrie – tento týden neproběhla

 

Přírodověda:

Sluneční soustava a její součásti, zákonitosti pohybu Země a planet, připomínka výročí vypuštění sondy Voyager 1

 

Vlastivěda:

osídlení na našem území v dobách pravěku, Keltů a Germánů; popis života kmenů, video rekonstruovaného oppida

 

English:

informace od příštího týdne

 

Domácí úkoly: 

--- tento týden ještě nebyly zadány---

 

Doplňující informace:

27.9. – Štefánikova hvězdárna („Time zero – vznik a budoucnost vesmíru“)

29.9. - ředitelské volnoPřivítání do nového školního roku + třídní schůzky

Dobrý den,

ještě jednou Vás všechny zdravím v novém školním roce a přeji nám všem mnoho úspěšných dnů a zážitků!

První týden byl jako obvykle "zvykací" a jeho hlavním cílem bylo zvyknout si na ranní vstávání a přijmout fakt, že už zase jsou tady s námi školní povinnosti (ale také radosti:). Věnovali jsme se organizaci (co si do školy přinést, nakoupit, obalit atd.) a začali s opakováním loňského i staršího učiva, především v češtině a matematice.

Prosím, aby už děti příští týden chodily do školy připravené, měly všechny učebnice a sešity podle seznamu, přinesly si pomůcky na výtvarnou výchovu, tělocvik a další pomůcky, které ve škole obvykle používáme (např. tabulka + fix).

Společně se potkáme v naší nové třídě na třídní schůzce v úterý 12.9. v 18h, na které Vám předám informace k novému školnímu roku a kde budu zároveň připravený zodpovědět Vaše aktuální dotazy nebo návrhy.

Pěkný nový školní rok a víkend všem,

 

Martin HaladaRozloučení se školním rokem

Vážení rodiče,

tímto se Vámi ještě jednou oficiálně pro tento školní rok loučím. Děkuji za spolupráci i všechny dary od dětí, přeji všem pěkné léto a v pondělí 4.9.2017 otevřeme další kapitolu školního života Vašich dětí, tentokrát s názvem 4.C:)

Martin Halada

DSC_0069.JPGVýlet do Farma Parku Soběhrdy

Dobrý den,

připojuji několik fotek ze včerejšího výletu do Farma Parku Soběhrdy. Výlet se povedl a dětem i panu učiteli se líbil - počasí nám celkem přálo, cesta byla bez problémů a námi navštívená farma je příjemné místo k trávení času.

V příštím roce určitě podnikneme další výlety a máte-li nějaký zajímavý tip, dejte vědět.

Pěkné odpoledne,

Martin Halada 

 

DSC_0001.JPG      DSC_0002.JPG

 

DSC_0004.JPG     DSC_0067[1].JPG

DSC_0013.JPG   DSC_0026.JPG

DSC_0032.JPG    Novinky ze 3.C - 23.6.2017

Dobrý den,

čtete poslední letošní přehled dění ve třídě během uplynulého týdne.

Všechno už pomalu spěje ke konci školního roku - známky jsou uzavřené, učebnice odevzdané. Přesto jsme úplně nezaháleli a věnovali se tolik potřebnému opakování a procvičování ve všech hlavních předmětech. Něco málo nás čeká i příští týden, ten už ale bude hlavně ve znamení "rozlučkových" akcí se školním rokem. Bude určitě dobře, když budete s dětmi podle možností opakovat i během prázdnin, ať pro ně záříjový návrat do lavic není příliš drsný.

Vyučování je celý příští týden zkrácené, a to do 11:30 (kromě pátku, kdy končíme před 9h). Hned poté jdeme na oběd a družinové děti přechází do svých družinových skupin. Nedružinové děti tedy můžou odcházet hned po obědě kolem 12h.

V úterý nás ještě čeká jednodenní výlet do Soběhrd s návratem do školy plánovaným 16h, podrobnosti najdete v předchozím článku. Předpověď počasí i místo vypadají dobře a těším se, jak si výlet s dětmi užijeme:)

Hezký víkend všem,

Martin Halada

 

Novinky ze 3.C:

Český jazyk/ Čtení:

 

Gramatika – Závěrečné opakování učiva 2. a 3. třídy – vyjmenovaná slova, skloňování podstatných jmen, psaní vlastních jmen, řazení podle abecedy, měkké a tvrdé souhlásky, pravopis u/ ú /ů

Čtení – individuální čtení, čtení textů „František z kaštanu, Anežka ze slunečnice a jak to začalo“ a „Jahodový knedlík“ + práce s textem, ověření porozumění textu; hlásková analýza slov

 

Matematika:

Aritmetika – Závěrečné opakování učiva 3. třídy – písemné a pamětné sčítání a odčítání do 1000, malá násobilka, písemné násobení, dělení se zbytkem, indické násobení, krokování, pavučiny, zvířátka dědy Lesoně, geometrická tělesa

Geometrie – prostorová tělesa; stavby z kostek

 

Prvouka:

Závěrečné opakování učiva 3. třídy – živá příroda

 

English:

Final revision – adjectives, vocabulary (animals, furniture, rooms in the house) questions answering + design your own toy

 

Domácí úkoly:

-------------

 

Další informace:

 

27.6. – jednodenní školní výlet (Farma Park Soběhrdy)

30.6. - rozdávání vysvědčeníCelodenní školní výlet

Datum konání: 27. 6. 2017

Dobrý den,

příští úterý 27.6. nás čeká závěrečný školní výlet, který je naplánovaný jako celodenní a bude probíhat následovně:

7:45 - odchod od školy směr Hlavní nádraží (sraz účastníků mezi 7:30 - 7:45 před školou)

8:06 - odjezd vlakem směr Čerčany

Z Čerčan nás čeká pohodová šestikilometrová procházka do Soběhrd, kde navštívíme Farma Park Soběhrdy (http://www.farmapark.eu/). Farma je známá chovem zvířat a také množstvím hřišť a podobných atrakcí:)

Zde strávíme cca 3 hod. a potom se zpátky přes Benešov vrátíme autobusem do Prahy. Příchod do školy je naplánovaný na cca 16 hod., takže jestli už máte někdo na úterní odpoledne naplánovaný program, zvažte účast dětí na výletě - o tuto informaci prosím do čtvrtka 22.6.

Co si vzít s sebou?

  • vhodné oblečení a boty + sluneční brýle, čepice a opalovací krém
  • větší svačinu + dostatečné množství pití
  • podle vašeho zvážení kapesné na občerstvení ve Farma Parku (bude převedeno na společnou kartu, zbývající částka se dětem vrací)
  • na Farmě je možno účastnit se krmení zvířat, poplatek za dítě je 30 Kč
Cena výletu:
  • ve třídním fondu nám zbylo už jen pár drobných, děti si tedy vstupné 90 Kč budou hradit ze svého
  • podle konečného počtu účastníků koupím společnou jízdenku na vlak i autobus, celkovou cenu za dopravu Vám dám vědět po skončení výletu

Počasí vypadá slibně a podle vyprávění kolegyň, které měly možnost Farmu navštívit, se máme na co těšit:)

Máte-li nějaké dotazy, obraťte se na mě jedním z obvyklých způsobů.

Pěkný den,

 

Martin Halada

 Novější 1 3 7 12 18

Menu

15110990_1881111792175420_3761182100079004511_o.jpg

http://www.letohradska.cz/

https://www.facebook.com/pages/Z%C5%A0-Strossmayerovo-n%C3%A1m/215887068530260

konto + logo (3).jpg

18. 10. Lukáš

Zítra: Michaela

logo-obedove-konto.png

 

smart_civ_logo.png

Praha a EU: Investujeme do vaší budoucnosti.

http://www.prahafondy.eu/cz/oppa.html

http://www.nuv.cz/ramps/praha

http://www.rodicevitani.cz/mapa-skol/

www.creativemornings.cz

http://www.prirodniskola.cz/

http://www.pedf.cuni.cz/

http://www.praha.eu/jnp/cz/home/magistrat/index.html

http://www.cpiv.cz/

http://www.zs-stross.cz/index.php?nid=3380&lid=cs&oid=2542046

http://www.msmt.cz/

http://www.partnerska-skola.cz/O-Projektu

Návštěvnost stránek

728396