4.C


 

 
 
 
 
 
 
Novější 1 3 7 13 19

Novinky ze 4.C - 15.12.2017 + Vánoční besídka

Dobrý den,

předposlední letošní týden je za námi a byl zpříjemněný úterním Vánočním dnem a středečním představením Rybovy vánoční mše v podání Kuhnova dětského sboru.

Ještě jednou děkuji za všechny vaše výrobky pro Vánoční den, i díky vám jsme letos vydělali  necelých 2900 Kč a třídní fond nám tak teď nabízí více možností pro využití:)

Příští týden je letošní poslední a ponese se ve volnějším duchu - nebudu už známkovat ani zadávat domácí úkoly. S dětmi však prosím opakujte látku ve všech předmětech, ať pro ně není lednový návrat "do reality" příliš tvrdý.

V pátek se rozloučíme třídní besídkou na které si budeme rozdávat dárky. Kromě dárků pro své kamarády prosím aby všechny děti přinesly jeden dárek, který poputuje do tomboly a tak si každý něco domů odnese.

Hezký víkend všem,

Martin Halada

 

Novinky ze 4.C:

Český jazyk/ Čtení:

Gramatika – skloňování podstatných jmen – procvičování pravopisu podle vzorů rodu středního; vzory rodu ženského – úvod a procvičování; časování sloves (osoba); pravopis předložek a předpon; vyjmenovaná slova; párové souhlásky; diktát; doplňovačka

Sloh – tento týden neproběhl

Čtení – individuální čtení  

 

Matematika:

Aritmetikapísemné dělení trojciferných čísel jednociferným dělitelem do 1000 (s i beze zbytku); písemné sčítání a odčítání trojciferných čísel s přechodem i bez do 1000; počítání zisku z vánočních trhů; Kartičky (skládání čísel podle zadání)

Geometrie – konstrukce trojúhelníku; opakování základních pojmů

 

Přírodověda:

Opakovací test (hory, pohoří, horniny a minerály)

Vlastivěda:

konec vlády rodu Přemyslovců

Opakovací test (České země za vlády rodu Přemyslovců)

 

English:

vysvětlení pojmů „always, sometimes, never“

rozdíl mezi „I always have“ a „He/ She always has“

učebnice str. 21, pracovní list

 

Domácí úkoly:

Čj – PS str. 34/ 8,9; str. 35 (do 19.12.)

Přv – PS str.19 (do 19.12.)

Vl – tento týden nebyl zadán

Ma – PS str. 33/1; 35/ 1,2 (do 22.12.)

Aj – PS str. 28

 

Doplňující informace:

22.12. – Třídní vánoční besídka

23.12. - 2.1.2018 - Vánoční prázdniny

 Novinky ze 4.C - 8.12.2017 + Vánoční den

Dobrý den,

vánoční čas už je za dveřmi a na atmosféře ve škole je to znát. Přibývá vánočních písní a akcí, další nás čekají i příští týden - v pondělí se rozsvěcí školní vánoční strom, v úterý proběhne Vánoční den a ve středu "trojboj" zakončíme Rybovou mší vánoční u našich sousedů na Ortenově náměstí. Vánoční den proběhne tradičně, tedy dopoledními dílnami a odpoledním jarmarkem od 15h. Zároveň jde o den otevřených dveří, dopoledního vyrábění se tedy můžete zúčastnit s námi a samozřejmě také vítáme jakékoliv vaše domácí výrobky, ať už řemeslné nebo cukrářské:)

Výukový týden nám zpestřilo středeční divadlo a čtvrteční workshop "Putování Zdravíkovem". Paní Dostalíková si spolupráci s dětmi pochvalovala a děti si program podle všeho také užili. Jak akce probíhala se můžete podívat na https://uloz.to/tam/_1EkFZivgGGBX

A ještě k nošení pomůcek a domácích úkolů. Děti se tento týden až na malé výjimky v jejich nošení hodně zlepšili a věřím, že to takto vydrží. Od příštího týdne už také důsledněji kontroluji odevzdávání domácích úkolů a proto pro lepší přehlednost prosím, aby děti odevzdávaly úkoly v den jejich odevzdání, který si zapisují společně se zadáním.

Hezký víkend všem,

Martin Halada

 

Novinky ze 4.C:

Český jazyk/ Čtení:

Gramatika – skloňování podstatných jmen – vzory rodu středního (procvičování vzorů a jejich pravopisu); vyjmenovaná slova; měkké a tvrdé souhlásky; diktát; doplňovačka

Sloh – tvořivé psaní na téma „Co bych změnil, kdybych byl/a andělem?“

Čtení – čtení textu „O městech Zdravíkově a Semtamovice“; prezentace Čtenářských deníků

 

Matematika:

Aritmetikapísemné dělení trojciferných čísel jednociferným dělitelem (s i beze zbytku); písemné sčítání a odčítání trojciferných čísel s přechodem i bez; šipkové grafy

Geometrie –konstrukce trojúhelníku; opakování základních pojmů

 

Přírodověda:

Neživá příroda – voda a její druhy;

Putování Zdravíkovem (workshop s nutriční terapeutkou)

 

Vlastivěda:

Život zemědělců v raném středověku

 

English:

učebnice: str. 19 a 20 – rozhovory v restauraci; zdravé stravování + z čeho jsou vyrobena má oblíbená jídla?

pracovní sešit str. 24 a 25

 

Domácí úkoly:

Čj – PS str. 31/2, str. 32 (do 12.12.)

Přv – PS str. 15 + 16 (do 12.12.)

Vl – PS str. 15 (do 15.12.)

Ma – PS str. 29/10,11; 30/1,4,5; 32/11,12 (do 15.12.)

Aj – PS str. 25/2 (nakresli zdravé jídlo + popiš suroviny; k obrázku připsat větu „This is my healthy  breakfast/ lunch/ dinner“)

 

Doplňující informace:

12.12. – Vánoční den + jarmark

13.12. – Rybova mše vánoční (na ZŠ Ortenovo náměstí)

22.12. – Třídní vánoční besídka

23.12.2017 - 2.1.2018 - Vánoční prázdniny

 Novinky ze 4.C - 1.12.2017 + zapomínání domácích úkolů a pomůcek

Dobrý den,

v tomto týdnu jsme pokračovali v probírání nové i starší látky ve všech předmětech, navíc jsme stihli i dnešní bubnování a úvodní setkání s paní Jitkou Hromadovou.

To se neslo v seznamovacím duchu a také v duchu nastavení pravidel pro tyto setkání. Během našeho následného rozhovoru se vyjádřila v tom smyslu, že celkové vztahy ve třídě jsou na dobré úrovni a že se během těchto setkání bude zaměřovat na jejich další prohlubování a zlepšování. Další podrobnosti vám určitě poví děti.

Zlepšovat je také potřeba připravenost dětí na jednotlivé hodiny a také ve vypracování domácích úkolů. Protože se nám v posledních týdnech zvyšuje počet neodevzdaných domácích úkolů a zapomenutých pomůcek, tak jsem se rozhodl, že opatření původně plánované na pololetí zavedu už od příštího týdne - za tři zapomenuté domácí úkoly nebo pomůcky do vyučování budou děti dostávat nedostatečnou za přípravu na vyučování.

Nejsem přítelem represivních opatření, ale cílem tohoto konkrétního je zlepšit připravenost na hodiny i úroveň procvičování učiva. Nepřipravenost působí během hodin velmi rušivě a zdržuje nás od práce, místo které se někteří věnují shánění zapomenutých nebo ztracených pomůcek a to následně ruší a z koncentrace vyvádí i ostatní. S pomalu blížícím se druhým stupněm je potřeba na těchto věcech zapracovat, protože na něm už se tyto věci berou naprosto automaticky za samozřejmé a posuzování případných nedostatků je ze strany vyučujících přísné.

Pevně doufám, že takovýchto nedostatečných budu muset udělit co nejméně a tak prosím, abyste na přípravu dětí na vyučování také dál průběžně dohlíželi. V příštím týdnu nás čekají další (nejen) předvánoční akce a věřím, že si je užijeme bez zbytečných stresů ze zapomenutých pomůcek nebo domácích úkolů.

Hezký víkend všem,

Martin Halada

 

Novinky ze 4.C:

Český jazyk/ Čtení:

                                               

Gramatika – skloňování podstatných jmen – vzory rodu středního (úvod, nácvik, pravopis); vyjmenovaná slova; měkké, tvrdé a párové souhlásky; diktát; doplňovačka

Sloh – tento týden neproběhl

Čtení – ukázka textu „Amanda a detektivové“ + vytváření inzerátu detektivní kanceláře; prezentace Čtenářských deníků

 

Matematika:

Aritmetikapísemné dělení dvoj- a trojciferných čísel jednociferným dělitelem (s i beze zbytku); písemné sčítání a odčítání trojciferných čísel s přechodem i bez; krokování – nácvik pokynu „čelem vzad“

Geometrie – odhad a měření délky úseček; opakování základních pojmů

 

Přírodověda:

- Neživá příroda – minerály v živých organismech; vyváženost stravy; potravinová pyramida; doporučená denní dávka látek v potravinách

Vlastivěda:

České země v době prvních přemyslovských králů; rytířské turnaje

 

English: 

učebnice: str. 18 – umí říct kolik je hodin v rámci „celých“ a „půl“, umí přečíst a přeložit text písničky

pracovní sešit str. 22 a 23 (obě hotové) – umí říct a napsat v kolik má snídani, oběd a večeři

 

Domácí úkoly:

Čj – PS str. 27/3, str. 28, str. 29 (do 5.12.)

Přv – PS str. 11/7, 8 (do 5.12.)

Vl – PS str. 15, 16 (do 8.12.)

Ma – PS str. 26/8 (1. a 2. řádek), str. 28/5, str. 31/6, 7, 8 (do 8.12.)

Aj – písemný úkol žádný; procvičovat hodiny (What’s the time? It’s 6 o’clock/half past five. Umět říci, v kolik např. obědvám: I have lunch at half past one.)

 

Doplňující informace:

5.12. – Mikulášská nadílka

6.12. – Putování s anděly

7.12. – Putování Zdravíkovem (interaktivní beseda s nutričním terapeutem)Novinky ze 4.C - 24.11.2017

Dobrý den,

během posledního listopadového týdne proběhly třídní schůzky. Jedním z výstupů těchto schůzek je naplánované setkání ohledně výuky angličtiny v naší třídě, na které vám bude vysvětleno, jakým způsobem výuka probíhá. Schůzka začíná ve čtvrtek 30.11. v 15h a kromě mě a kolegyně Fryntové bude přítomno také vedení školy.

Níže najdete přehled učiva a prosím i nadále o průběžné domácí procvičování všeho probraného - učivo nám totiž stále přibývá a času na opakování již v hodinách tolik nemáme.

Hezký víkend všem,

Martin Halada

Novinky ze 4.C:

Český jazyk/ Čtení:

Gramatika – skloňování podstatných jmen – vzory (úvod + vzory rodu středního); časování sloves; určování slovních druhů; vyjmenovaná slova; párové souhlásky; diktát; doplňovačka

Sloh – tento týden neproběhl

Čtení – čtení textů S. Hrnčíře „Podezřelé světýlko“, A. Lindgrenové „Detektiv Kalle má podezření“ + luštění detektivní záhady, domýšlení příběhu

 

Matematika:

Aritmetikapísemné dělení jednociferným číslem s a beze zbytku; písemné sčítání a odčítání trojciferných čísel s přechodem i bez; malá násobilka; krokování; pavučiny; slovní a logické úlohy

Geometrie – rýsování osy a středu úsečky; opakování základních pojmů

 

Přírodověda:

- Neživá příroda – minerály a jejich vlastnosti, praktické zkoumání

Vlastivěda:

boj o moc v dobách Přemyslovců

Svatá říše římská – vznik, poloha, základní informace

 

English:

běžné potraviny a ovoce; he likes/he doesn´t like, some x any; konverzace s frázemi I´ve got some…, I haven´t got any + She has got some…, She hasn´t got any…

uč. příběh str. 16, 17

prac. sešit str. 19, 20/1

 

Domácí úkoly:

Čj – PS str. 26, 27/12, 30 (do 28.11.)

Přv – str. 7 + 8 (do 28.11.)

Vl – nebyl zadán

Ma – příklady na písemné dělení s jednociferným činitelem (do 1.12. do sešitu):

64:5 =  , 97:7 = , 58:6 = , 33:2 = , 49:3 = , 75: 6 = , 51:4 = , 83:7 = , 67:5 = ,

91: 4 =

Aj – WB str. 20/2 (do 27.11.)

 

Doplňující informace:

28.11. – sběr papíru a hliníku

30.11. – 15h schůzka k výuce AJ

1.12. – bubnování na Drumbeny (ve škole)

12.12. - Vánoční jarmark v ZŠ Stross

 Novinky ze 4.C - 16.11.2017 + Geopark Spořilov

Dobrý den,

tento týden byl po minulém nabitějším volnější a učili jsme se jen do čtvrtečního rána - potom jsme vyrazili na exkurzi do Geoparku Spořilov, kde nám pan Machek s kolegy názorně předvedl pohyby zemských desek, vulkanickou činnost Země a další související procesy. Fotodokumentaci si můžete prohlédnout na https://uloz.to/tam/_9vwF3Xk3g1pu

V příštím týdnu na děti čeká také jedna akce, tentokrát přímo ve škole a bude se jednat o přednášku na téma "Bezpečně online" - tedy na aktuální téma, s nímž se děti setkávají prakticky každý den.

Ještě připomínám, že v úterý 21.11. nás od 18h čekají druhé letošní třídní schůzky s tím, že před nimi i po nich budu připraven odpovídat vaše individuální dotazy/ náměty. 

Hezký prodloužený víkend všem,

Martin Halada

 

Novinky ze 4.C:

Český jazyk/ Čtení:

Gramatika – slovesa (jejich tvary + časování); určování slovních druhů; vyjmenovaná slova; párové souhlásky; diktát

Sloh – tento týden neproběhl

Čtení – individuální tiché čtení; práce na školním projektu

 

Matematika:

Aritmetikapísemné dělení jednociferným číslem beze zbytku; písemné sčítání a odčítání trojciferných čísel s přechodem i bez; zaokrouhlování čtyřciferných čísel na tisíce; pyramidy; slovní a logické úlohy

Geometrie – tento týden neproběhla

 

Přírodověda: 

- Neživá příroda – horniny podle jejich vzniku + návštěva Geoparku Spořilov

Vlastivěda:

společenské rozvrstvení v dobách Přemyslovců

17. listopad 1939 + 1989 – připomínka jejich událostí

 

English:

uč. str. 13 – čtení  + překlad; PL „The Bailey Brothers“

opakování použití „his, her + have got, to be“

test z 2. lekce

 

Domácí úkoly:

Čj – PS str. 21/12, 13; 24/6 (do 21.11.)

Přv – nebyl zadán

Vl – PS str. 14 (do 23.11.)

Ma – nebyl zadán

Aj – viz úkolníček

 

Doplňující informace:

17.11. – státní svátek

20.11. – preventivní program „Bezpečně online“

21.11. – třídní schůzky od 18h

 Novinky ze 4.C - 10.11.2017

Dobrý den,

v druhém listopadovém týdnu najdete v přehledu nové i starší učivo, navíc jsme tento týden hodně opakovali formou testů. Jeden krátký dodatečný čeká děti v pondělí z HV, a to na základní hudební pojmy. V pondělí se zároveň uzavírá čtvrtletní klasifikace, hodnocení potom najdete v ŽK. 

Příští týden bude o pátek kratší, ve čtvrtek nás čeká už ohlášená návštěva Geoparku na Spořilově.

A ještě informace k blížícím se třídní schůzce (v úterý 21.11. od 18h) - na jejím začátku se k nám přidá paní Hromadová, která s dětmi povede již dříve avizované preventivní skupinové aktivity a bude připravená zodpovědět vaše případné dotazy.

Hezký víkend,

Martin Halada

 

Novinky ze 4.C:

Český jazyk/ Čtení:

Gramatika – základní skladební dvojice (procvičování); předpony od-, nad-, pod-, před- a tvarově stejné předložky; skloňování podstatných jmen (pád, rod, číslo); sloves (vyhledávání v textu); vyjmenovaná slova; párové souhlásky; diktát; doplňovačka

Sloh – tvořivé psaní na téma „Můj hrad“

Čtení – ukázka z knihy R. L. Stevensona „Poklad na ostrově“ + rozbor textu, individuální tiché čtení

 

Matematika:

Aritmetikapísemné násobení jedno- a dvojciferným číslem; písemné sčítání a odčítání trojciferných čísel s přechodem i bez; zaokrouhlování čtyřciferných čísel na desítky a stovky; pavučiny; slovní a logické úlohy

Geometrie – grafické odčítání úseček; opakování základních pojmů

 

Přírodověda:

-  práce s mapou ČR (povrch, vodstvo obecně); zvířata ve vesmíru (výročí vypuštění sondy Sputnik 2 s Lajkou); hory a pohoří (proces vzniku);

opakovací test (práce s mapou ČR)

Vlastivěda:

opakovací test (práce s mapou ČR); Počátky rodu Přemyslovců

 

English:

WB str. 14/2; 15; 16

SB str. 12, 13

 

Domácí úkoly:

Čj – PS str. 22/2; 24/5; 25 (do 14.11.)

Přv – nebyl zadán

Vl – PS str. 13 (do 16.11.)

Ma – PS 1 str. 27/3, 4; 28/7 (do 16.11.)

Aj – dodělat WB str. 16/2

 

Doplňující informace:

16.11. – návštěva Geoparku Spořilov

17.11. – státní svátek

20.11. – preventivní program „Bezpečně online“

21.11. – třídní schůzky od 18hNovinky ze 4.C - 3.11.2017

Dobrý den,

zdravím vás při čtení prvního listopadového přehledu. Tento týden byl zpestřený návštěvou finančníků z jedné české banky, kteří si s dětmi v rámci Finanční gramotnosti povídali na téma historie peněz a hospodaření s nimi v rámci rodinného rozpočtu. Kromě toho se nám blíží konec čtvrtletí, takže nám bude přibývat testů a známek, ať je hodnocení co nejrelevantnější.

V tomto měsíci nás čeká ještě jedna mimoškolní akce, a to návštěva Geoparku Spořilov, v rámci níž si děti rozšíří svoje znalosti v oblasti hornin, minerálů a geologie obecně. Návštěvu nám nabídl pan Machek, který nás také bude na místě provázet a kterému předem za zorganizování děkuji.

Jestli budete mít také zájem nabídnout nám akci/ exkurzi v rámci vašeho oboru a dětem tímto způsobem předat praktické zkušenosti a znalosti na vámi vybrané téma, jsem takové nabídce rozhodně nakloněný:)

Hezký víkend všem,

Martin Halada 

 

Novinky ze 4.C:

Český jazyk/ Čtení:

Gramatika – základní skladební dvojice (procvičování); předpony od-, nad-, pod-, před- a tvarově stejné předložky; skloňování podstatných jmen (pády); vyjmenovaná slova; párové souhlásky; diktát; doplňovačka

Sloh – tvořivé psaní na téma „Jak se během roku cítí strom?“

Čtení – prezentace Čtenářských deníků

 

Matematika:

Aritmetikapísemné násobení jedno- a dvojciferným číslem; písemné sčítání a odčítání trojciferných čísel s přechodem i bez; zaokrouhlování čísel do 10 000 na desítky; malá a velká násobilka; sudá a lichá čísla; indické násobení; autobus; pavučiny

Geometrie – grafický součet úseček; opakování základních pojmů

Finanční gramotnost – prezentace finančních odborníků na téma peníze (jejich historie a současnost) + rodinný rozpočet (příjmy, výdaje a jejich vyrovnanost)

 

Přírodověda:

práce s mapou ČR (povrch, vodstvo obecně, Vltava + Labe a jejich tok)

Vlastivěda:

 práce s mapou ČR (města ČR podle počtu obyvatel)

 

English:

 - PL Rosie´s family; sloveso have/ has got a jeho použití + How many ... have you got?

 - PS 11/ 3,4 + 12/ 1,2; uč. str. 11

 

Domácí úkoly:

Čj – PS str. 21/11; 22/1; str. 23 (do 7.11.)

Přv – vodstvo v okolí vybraných měst (v sešitu do 7.11.) + opakování na test

Vl – práce s mapou (podle vašeho zadání) + opakování na test

Ma – PS 1 str. 6/ 8; 20/ 7; 24/ 2,4 (do 9.11.)

 

Doplňující informace:

16.11. – návštěva Geoparku SpořilovNovinky ze 4.C - 20.10.2017

Dobrý den,

na začátku tohoto týdne jsme zaslouženě oslavili naše vítězství v projektu "PéBéčka na Strossu". Během týdne jsme se potom věnovali nové látce i průběžnému opakování a týden jsme zakončili velmi zajímavým představením v divadle Metro, do kterého se nakonec zapojili jak přítomné děti, tak i učitelé:)

V pondělí také na děti čeká překvapení - konečně nám dodali nábytek, který jsem objednával a tak bude naše třída konečně kompletně vybavena. Jinak bude příští týden bude zkrácený, ve čtvrtek a pátek proběhnou podzimní prázdniny. Hned po nich nás 1.11. čeká přednáška na téma Finanční gramotnosti, která bude stejně jako loni součástí Matematiky - podrobnosti včas dodám.

Hezký víkend všem,

Martin Halada

 

Novinky ze 4.C:

Český jazyk/ Sloh/ Čtení:

 

Gramatika – slovní druhy – podstatná a přídavná jména, slovesa (vyhledávání, určování tvarů); základní skladební dvojice (úvod + procvičování); předpony od-, nad-, pod-, před- a jejich pravopis; vyjmenovaná slova; měkké a tvrdé souhlásky; diktát; doplňovačka

Slohtento týden neproběhl

Čtení – ukázka z knihy R. Charrouxe „Poklad světa“ + úvaha „Co je pro mě poklad?“

 

Matematika:

Aritmetikapřirozená čísla do 10 000 – pamětné sčítání a odčítání, orientace v číselné řadě, porovnávání čísel; počítání se závorkami a správné pořadí výpočtů; malá a velká násobilka; sudá a lichá čísla; násobilkové obdélníky; slovní a logické úlohy

Geometrie – tento týden neproběhla

 

Přírodověda:

práce s mapou ČR (měřítko, vzdálenosti měst, vyhledávání na mapě)

Vlastivěda:

- Opakovací test (rané osídlení našeho území)

práce s mapou ČR (měřítko, vzdálenosti měst, vyhledávání na mapě)

 

English:

Family tree, family members

přivlastňovací zájmena

 

Domácí úkoly:

Čj – PS str. 15 +16 (do 17.10.)

Vl – vyhledání měst a určení jestli jsou v nížině/ hornatině (města v sešitě)

Přv – práce s mapou (podle vašeho zadání)

Ma – PS 1 dodělat str. 12-14str. 15/2; 17/ 9, 10, 11; 18/4 (do 30.10.)

 

Doplňující informace:

24.10 . – sběr papíru a hliníku

26. + 27.10. – podzimní prázdniny

1.11. – přednáška odborníků na téma „Finanční gramotnost“

 Novinky ze 4.C - 13.10.2017 + vítězství v PéBéčkách:)

Dobrý den,

hned na úvod mám čerstvou novinku, která popírá pátek 13. coby nešťastný den - náš návrh na úpravu školní jídelny ZVÍTĚZIL v hlasování dětí a rodičů v rámci projektu "PéBéčka na Sedmičce"!!! Tímto děkuji všem z vás, kteří jste hlasovali a přispěli tak k tomu, že snaha dětí vyústila v ten správný povzbuzující výsledek:)

Kromě toho si také můžete přečíst přehled týdenního dění (doplněný o domácí úkoly) a připomínám dvě akce, které nás příští týden čekají - úterní preventivní program Policie ČR a páteční divadelní představení.

Hezký vítězný víkend všem,

Martin Halada

 

Novinky ze 4.C:

Český jazyk/ Čtení:

Gramatika – slovní druhy – podstatná a přídavná jména,předložky, slovesa; vyjmenovaná slova; měkké a tvrdé souhlásky; diktát; přepis

Sloh – O městě Opačnov (vyprávění)

Čtení – čtení básně J. Wolkera „Píseň sněhové vločky“, ukázky textu „Alenčiny narozeniny“ + práce s textem,  vymýšlení imaginárního zvířete

 

Matematika:

Aritmetikapřirozená čísla do 10 000 - číselná řada, porovnávání čísel; příklady kombinující násobilku a sčítání/ odčítání; sudá a lichá čísla; násobilkové obdélníky; pavučiny; autobus; násobilkové obdélníky; slovní a logické úlohy

Geometrie – opakování základních pojmů; stavby z kostek a jejich zápis

 

Přírodověda: 

opakovací test - vesmír

práce s mapou ČR (měřítko, vzdálenosti měst, vyhledávání na mapě)

Vlastivěda: 

- práce s mapou ČR (měřítko, vzdálenosti měst, vyhledávání na mapě)

 

English: 

Vocabulary – his/ her, grandparents, tie, necklace, anniversary

Reading – čtení příběhu v jednotlivých rolích

 

Domácí úkoly:

Čj – PS 1 str. 13 + 14 (do 17.10.)

Vl – práce s mapou ČR (podle vašeho zadání)

Přv – práce s mapou ČR (podle vašeho zadání)

Ma – PS 1 dodělat str. 12-14 (do 20.10.)

 

Doplňující informace:

17.10. – preventivní program s PČR v ZŠ Stross (mezilidské vztahy a šikana)

20.10. – divadlo Metro (Ulice plná kouzel)

 Štefánikova hvězdárna

V minulém týdnu jsme navštívili Štefánikovu hvězdárnu na Petříně, kde nás kromě krátkého filmu o vesmíru a diskusi čekalo pozorování Slunce, které bylo určitě největším zážitkem. Jestli budete mít chuť, vyrazte s dětmi někdy znova, návštěva stojí za to.

Fotografie z naší návštěvy jsou ke shlédnutí na https://uloz.to/tam/_Js29OHFu3Jbi

Hezký víkend všem,

Martin HaladaNovější 1 3 7 13 19

Menu

15110990_1881111792175420_3761182100079004511_o.jpg

http://www.letohradska.cz/

https://www.facebook.com/pages/Z%C5%A0-Strossmayerovo-n%C3%A1m/215887068530260

konto + logo (3).jpg

16. 12. Albína

Zítra: Daniel

Novinky ŠD

logo-obedove-konto.png

 

smart_civ_logo.png

Praha a EU: Investujeme do vaší budoucnosti.

http://www.prahafondy.eu/cz/oppa.html

http://www.nuv.cz/ramps/praha

http://www.rodicevitani.cz/mapa-skol/

www.creativemornings.cz

http://www.prirodniskola.cz/

http://www.pedf.cuni.cz/

http://www.praha.eu/jnp/cz/home/magistrat/index.html

http://www.cpiv.cz/

http://www.zs-stross.cz/index.php?nid=3380&lid=cs&oid=2542046

http://www.msmt.cz/

http://www.partnerska-skola.cz/O-Projektu

Návštěvnost stránek

754412