4.C


 

 
 
 
 
 
 
Novější 1 3 7 14 20

Novinky ze 4.C - 18.5.2018

Dobrý den,

uplynulý týden byl tentokrát už tradičně učební, pouze s výjimkou čtvrtka. Během něj jsme navštívili Letiště Praha a děti tak měly možnost opravdu zblízka vidět organizovaný shon, který na našem největším letišti denně panuje. Během příštího týdne ještě přidám obrazový materiál na naše třídní Rajče.

Na příští týden, ještě před školou v přírodě, jsem na pátek naplánoval v rámci akce "Noc kostelů" dopolední návštěvu "sousedů" u sv. Antonína. Během dne se jinak budeme učit, na prohlídku si doslova jen odskočíme - po škole v přírodě nás totiž čekají závěrečné testy, takže je potřeba děti udržet v permanenci...

Hezký víkend všem,

Martin Halada

 

Novinky ze 4.C:

Český jazyk/ Čtení:

Gramatika – pravopis - shoda podmětu s přísudkem; vzory podstatných jmen; slovní druhy neohebné; vyjmenovaná slova; pádové otázky; párové souhlásky; diktát

Sloh – tento týden neproběhl

Čtení – ukázka z textu „www.trápení“ a "Pollyanna"

Psaní – individuální nácvik psaní psacího písmen a krátkých slov

 

Matematika:

Aritmetika – číselná řada, porovnání a písemné sčítání s odčítání čísel do 1 000 000; spojování zlomků s jejich grafickým zobrazením; malá násobilka

Geometrie – tento týden neproběhla

 

Přírodověda:

- Živá příroda – V čem se lišíme a v čem jsme stejní jako živočichové; Rozmnožovací soustava člověka

Vlastivěda:

- Doprava – druhy dopravy + návštěva Letiště Praha

 

English:

- TV programmes - přiřazování času a tv. pořadu; My favourite book - details; vocabulary - furniture

 

Domácí úkoly:

- viz Škola online

 

Doplňující informace:

25.5. - dopolední prohlídka kostela sv. Antonína v rámci Noci kostelů

 Novinky ze 4.C - 11.5.2018

Dobrý den,

téměř přesně v polovině května přináším další přehled učiva. Poslední dva týdny probíhaly v trochu jiném rytmu a s jinou náplní než obvykle, na dětech už je také znát blížící se konec školního roku. Přesto v hodinách dále pokračujeme v procvičování a osvojování si nové látky, postupně budou přibývat i další známky.

V příštím týdnu je naplánovaná exkurze na Letiště Praha, související s velkým tématem doprava, které promítám i do dalších předmětů. Blíží se nám i ŠvP s tím, že o doplatku jsem vás už informoval, další detaily probereme na schůzce ve čtvrtek 18.5. Jestli nemůžete ve čtvrtek dorazit, můžeme se o tom pobavit během úterních konzultací (17 - 18:30).

Hezký víkend všem,

Martin Halada

 

Novinky ze 4.C:

Český jazyk/ Čtení:

Gramatika – pravopis - shoda podmětu s přísudkem; vzory podstatných jmen; slovní druhy ohebné a neohebné; vyjmenovaná slova; diktát; doplňovačka

Sloh – tvořivé psaní na téma „Co bych dělal/a, kdybych uměl/a létat?“

Čtení – ukázka z textu „Rodiče jsou taky jenom lidi“

Psaní – individuální nácvik psaní psacího písmen a krátkých slov

 

Matematika:

Aritmetika – číselná řada a písemné sčítání s odčítání čísel do 1 000 000; sčítání a odčítání zlomků se stejným jmenovatelem; malá násobilka

Geometrie – stavby z kostek v poměru vypočítaném zlomky; opakování základních pojmů

 

Přírodověda:

- Živá příroda – V čem se lišíme a v čem jsme stejní jako živočichové?

Vlastivěda:

- Doprava – druhy dopravy, dopady na životní prostředí, významné dopravní stavby

 

English:

- Moje oblíbené televizní programy (název, čas, který den, opakuje se?)

 

Domácí úkoly:

- prodloužení doby na již zadané úkoly:

- ČJ - PS2 - str. 28, dokončit str. 34, str. 37 (do 15.5.)                                                 

- Přv - PS - str. 29/8, str. 30, str. 31 (do 15.5.)

- Ma - PS2 - str. 39/7, str. 40, str. 41/5 (do 18.5.)

- VL - PS - str. 39, str. 40/1 (do 18.5.)

- Aj – přinést svojí oblíbenou knihu 

 

Doplňující informace:

15.5. – rodičovské konzultace (17 – 18:30)

17.5. – exkurze na Letiště Praha (trasa 2)

18.5. – organizační schůzka k ŠvP (17:30)Novinky ze 4.C - 20.4.2018

Dobrý den,

na konci takřka již letního týdne vás opět zdravím s přehledem týdenního učiva. Do procvičování i další nové látky jsem tento týden narychlo zařadil hudební koncert, který proběhl v rámci akce "Nalaďte se v metru" a který si děti celkem užily:) Fotodokumetaci si můžete prohlédnout na http://stross345c.rajce.idnes.cz/

Hned v pondělí nás čeká již předem avizovaný dokument "Planeta Česko", děti ode mě dostaly instrukce, co si na pondělí přinést.

Pro jistotu také připomínám úterní třídní schůzky, potkáme se v 18h v naší třídě.

Hezký víkend všem,

Martin Halada

 

Novinky ze 4.C:

Český jazyk/ Čtení:

Gramatika – pravopis - shoda podmětu s přísudkem; skladba - základní skladební dvojice; vzory podstatných jmen; slovní druhy ohebné - podstatná jména, přídavná jména, zájmena, číslovky, slovesa; párové souhlásky; vybrané referáty na téma "Moje oblíbené místo"; vyjmenovaná slova; diktát; doplňovačka

Sloh – tento týden neproběhl

Čtení – individuální čtení

Psaní – tento týden neproběhlo

 

Matematika:

Aritmetika  zlomky jako součást celku (úvod); písemné násobení jedno a dvojciferným činitelem; slovní úlohy

Geometrie – osová souměrnost; opakování základních pojmů

 

Přírodověda:

Živá příroda – pohyb živých organismů; potravní vztahy

- test 26.4. (uč. str. 40 - 51)

Vlastivěda:

- české protihabsburské povstání + Třicetiletá válka (příčiny, průběh, výsledky)

 

English:

- uč. str. 42 (dny v týdnu + procvičování)

- vazba "On Mondays I..." (ústně)                                        

 

Domácí úkoly:

- ČJ - PS2 - str. 28, dokončit str. 34, str. 37 (do 24.4.)                                                 

- Přv - PS - str. 29/8, str. 30, str. 31 (do 24.4.)

- Ma - PS2 - str. 39/7, str. 40, str. 41/5 (do 27.4.)

- VL - PS - str. 39, str. 40/1 (do 27.4.)

- Aj – napsat, jakou mám každý den v týdnu aktivitu 

 

Doplňující informace:

23.4. - Planeta Česka (Bio Oko)

24.4. - třídní schůzky (18h)Novinky ze 4.C - 13.4.2018

Dobrý den,

další dubnový týden je za námi a další učivo procvičeno (a doufám také) zapamatováno. Přehled najdete jako vždy níže, v příštím týdnu se učíme opět bez vložených akcí (jestli se nějaká neobjeví na poslední chvíli, jako bylo dnešní spojení se s polovinou 4.B, které jsme bez problémů zvládli).

Hezký víkend všem,

Martin Halada

 

Novinky ze 4.C:

Český jazyk/ Čtení:

Gramatika – pravopis - shoda podmětu s přísudkem; skladba - základní skladební dvojice; vzory podstatných jmen; slovní druhy - podstatná jména, přídavná jména, zájmena, číslovky; vyjmenovaná slova; diktát; doplňovačka

Sloh – vyprávění na téma "Můj nejšťastnější den"

Čtení – ukázka z textu "Bibiana píská na prsty"

Psaní – individuální nácvik psacích písmen „m, n, a, o, u“

 

Matematika:

Aritmetika  písemné násobení jedno a dvojciferným činitelempísemné sčítání a odčítání do 10 000/ 1 000 000; převody jednotek váhy; slovní úlohy; indické násobení; výstaviště; šipkové trojúhelníky; krokování

Geometrie – síťová doplňovačka; opakování základních pojmů

 

Přírodověda:

Živá a neživá příroda – příjem vody a potravy, dýchání a rozmnožování živých organismů

Vlastivěda:

- panování dynastie Habsburků na český trůn, významní habsburští panovníci

 

English:

- sloveso "like" a jeho používání (I like swimming. Do you like...? + odpovědi Yes, Ido/ No, I don´t.

- pracovní sešit str. 49                                                             

 

Domácí úkoly:

- ČJ - PS2 - dokončit str. 29 + 30, str. 3 (do 17.4.)

- Přv - PS - str. 28, 29/ 6,7 (do 17.4.)

 

Doplňující informace:

23.4. - Planeta Česka (Bio Oko)

24.4. - třídní schůzkyNovinky ze 4.C - 6.4.2018

Dobrý den,

s nástupem slunečného počasí se aktivita dětí zvyšuje, co největší část této energie se snažím převést i do školních výkonů. Pomalu se dostáváme k posledním látkám jednotlivých předmětů, v plánu je i opakování a procvičování obtížnějších kapitol. Nadále doporučuji co nejvíce procvičovat i doma a číst, ať se mají možnost zlepšovat.

V rámci našich mimoškolních exkurzí jsme nedávno navštívili nedalekou pobočku Městské knihovny v Dejvicích a po besedě a prohlídce jejích prostor jsme se podívali i do protější Národní technické knihovny a jejích zajímavých interiérů. Děti měly při té příležitosti možnost vidět v praxi učení se vysokoškoláků a kdo ví, možná budou jednoho dne na jejich místě. Fotky si každopádně můžete prohlédnout na http://stross345c.rajce.idnes.cz/.

Mám pro vás také ještě tip na příští víkend, kdy v budově PedF UK v Rettigové proběhne den dětí, učitelů a rodičů. Letošním tématem je Narnie a setkat se zde budete moci mj. i s prof. Hejným, autorem "nové" matematiky. Pozvánka je k shlédnutí na https://tarantula.ruk.cuni.cz/UDALOSTI-16830-version1-ddur.pdf

Hezký víkend všem,

Martin Halada

 

Novinky ze 4.C:

Český jazyk/ Čtení:

Gramatika – pravopis - shoda podmětu s přísudkem; skladba - základní skladební dvojice; časování sloves; pády, vzory a rody podstatných jmen; vyjmenovaná slova; diktát; doplňovačka

Sloh – vyprávění na téma "Moje role při zámořské objevné plavbě"

Čtení – prezentace Čtenářských deníků

Psaní – nácvik psacích písmen „m, n, a“

 

Matematika:

Aritmetika  písemné násobení jedno a dvojciferným činitelempísemné sčítání a odčítání do 10 000/ 1 000 000; šipkové trojúhelníky; krokování 

Geometrie – konstrukce obdélníku; opakování základních pojmů

 

Přírodověda:

Živá a neživá příroda – test (změny v přírodě); způsob příjmu potravy a tekutin u rostlin, živočichů a hub

Vlastivěda:

Zámořské objevy - dokončení projektu vlastní plavby

- nástup dynastie Habsburků na český trůn

 

English:

                                                             

Domácí úkoly:

- tento týden nebyly zadány

 

 

Doplňující informace:

 

23.4. - Planeta Česka (Bio Oko)

24.4. - třídní schůzky

 Novinky ze 4.C - 23.3.2018

Dobrý den,

předvelikonoční týden nám přinesl další nové učivo, tentokrát proložené menšími projekty souvisejícími s tématem Zámořských objevů. Příští týden jdeme na besedu do městské knihovny v budově NTK na Dejvické, architektonicky zajímavou budovu si také prohlédneme. Kromě toho se na https://stross345c.rajce.idnes.cz/ můžete podívat na naší nedávnou návštěvu Husova sboru ve Farského ulici.

Pokročil jsem také v přípravách na ŠvP, už mám definitivní počty dětí a rozdělení do pokojů. V pondělí se zároveň děti v rámci třídy usadí na nová místa, uzrál čas na další změnu:)

Hezký víkend všem,

Martin Halada

 

Novinky ze 4.C:

Český jazyk/ Čtení:

Gramatika – skladba – vzorce souvětí, pravopis - shoda podmětu s přísudkem; pády, vzory a rody podstatných jmen; vyjmenovaná slova; diktát; doplňovačka

Sloh – popis na téma "Moje oblíbené místo"

Čtení – ukázka z knihy „Letopisy Narnie“

Psaní – nácvik psacích písmen „l, m, n“

 

Matematika:

Aritmetika  písemné sčítání a odčítání do 10 000/ 1 000 000; převody jednotek váhy; algebrogramy; šipkové trojúhelníky; Zvířátka dědy Lesoně; 

Geometrie – konstrukce obdélníku; opakování základních pojmů

 

Přírodověda:

Živá a neživá příroda – projevy a rozlišení živé a neživé přírody

- hlasování v anketě Czech Nature Photo

 

Vlastivěda:

Zámořské objevy a objevitelé v novověku, plavby Kryštofa Kolumba; projekt vlastní plavby

 

English:

- uč. str. 37 - čtení, překlad + procvičování slovíček, pracovní list                                                                  

Domácí úkoly:

ČJ – PS2 str. 14 + 15 (do 27.3.)

Přv – PS str. 27 (do 27.3.)

Ma – PS2 str. 31; str. 33/7; str. 34/2,3 (do 3.4.)

VL – nebyl zadán

- Aj - napsat šest vět o městě - "There is a... between the ... and the ... - příklady v sešitě (do 26.3.)

 

Doplňující informace:

23.3. – Noc s Andersenem

27.3. – návštěva Městské knihovny (pobočka Dejvice)

23.4. - Planeta Česka (Bio Oko)

24.4. - třídní schůzkyNovinky ze 4.C - 16.3.2018

Dobrý den,

v tomto týdnu jsme měli vyučování zpestřené dvěma akcemi přímo ve škole - středeční Tonda Obal děti poučil o správném nakládání s odpady a dnešní Matematický Klokan prověřil jejich matematické schopnosti. 

Příští pátek proběhne přespávání ve škole v rámci Noci s Andersenem, přihlášené děti tedy zůstanou ve škole do soboty.

V dalším týdnu se soustředíme hlavně na vyučování, ve všech předmětech je ještě co probírat a školní rok se pomalu (ale jistě) začíná krátit...

Hezký víkend všem,

Martin Halada

 

Novinky ze 4.C:

Český jazyk/ Čtení:

Gramatika – skladba – vzorce souvětí, vzory podstatných jmen; vyjmenovaná slova; diktát

Sloh – tento týden neproběhl

Čtení – ukázka z knihy „Nekonečný příběh“

Psaní – nácvik psacího písmena „l, m“

 

Matematika:

Aritmetikapřevody jednotek váhy; zápis čísel v řádech; součtové trojúhelníky Krokování, indické násobení

Geometrie – tento týden neproběhla

 

Přírodověda:

Živá příroda – prezentace z cesty po Srí Lance (Matyáš);

přírodopisný film

 

Vlastivěda:

Zámořské objevy a objevitelé v novověku, situace v Evropě

 

English:

- uč. str. 35 + 36

- pracovní sešit str. 42 – 44

příští týden – test na práci s textem (doprava do školy)

 

Domácí úkoly:

ČJ – PS2 str. 22/2; 23/4,5; 29/4 (do 20.3.)

Přv – nebyl zadán

Ma – PS2 str. 24/7,8; 25/2,3,4; 26/7,8  (do 23.3.)

VL – Ps str. 37/1 (do 23.3.)

 

Doplňující informace:

23.3. – Noc s Andersenem

27.3. – návštěva Městské knihovny (pobočka Dejvice)

 Novinky ze 4.C - 9.3.2018

Dobrý den,

níže si můžete další týdenní přehled učiva.

Tento týden byla výuka zpestřena včerejší návštěvou Husova sboru ve Farského ulici, kde nás provedl a o husitství nám zasvěceně vyprávěl místní pan farář. Další akce je naplánovaná na konec března, mezitím se ještě můžou děti hlásit na tradiční Noc s Andersenem, v jejímž rámci také přespí ve škole.

Příští úterý 13.3. proběhnou další konzultace, přijít můžete mezi 17 - 18:30.

Hezký víkend všem,

Martin Halada

 

Novinky ze 4.C:

Český jazyk/ Čtení:

Gramatika – skladba – základní skladební dvojice, podmět a přísudek holý a rozvitý; vzory podstatných jmen; vyjmenovaná slova; párové souhlásky; diktát; doplňovačka

Sloh – vyprávění na téma „Co bych dělal/a, kdybych se probudil/a jako dospělý/á?“

Čtení – ukázka z knihy „Pohádky z Měsíčkova stříbrného zámku“

Psaní – nácvik psacího písmena „l“

 

Matematika:

Aritmetikapřevody jednotek objemu; Pavučiny s podmínkou, Krokování, indické násobení

Geometrie – rýsování čtverce; opakování základních pojmů

 

Přírodověda:

-Živá příroda – rostliny a zvířata v zimě

Vlastivěda:

Husitské hnutí v Čechách – příčiny vzniku, důležité události, způsob jejich života a boje, ukázka husitského chorálu + návštěva Husova sboru

 

English:

- vazba "there is/ there are" - popis města, školy, místnosti (písemně i ústně)                - - -- slovní zásoba - dopravní prostředky (písemný a ústní popis cesty do školy - "I go to school by..."; I walk to school  

- 12.3. diktát z výše uvedeného (např. There are two bikes in the street - uč. str. 34)

 

Domácí úkoly:

ČJ – PS2 str. 13/5; 20/8,9; str. 21 (do 13.3.)

Přv – PS str. 23 + 24 (do 13.3.)

Ma – PS2 str. 28 + 29  (do 16.3.)

VL – nebyl zadán

 

Doplňující informace:

13.3. - konzultace (17 - 18:30)

23.3. – Noc s Andersenem

 

 Novinky ze 4.C - 23.2.2018

Dobrý den,

v poprázdninovém týdnu jsme kromě průběžného opakování a seznamování se s novým učivem také konečně poprvé vzali do rukou písanky a začali se věnovat nácviku vázaného písma. Nácviku se budeme věnovat během dalších hodin čtení, tedy vždy ve středu a v pátek.

Kromě toho se k vám také určitě dostaly základní informace o letošní Škole v přírodě, která proběhne v termínu 28.5. - 1.6.2018 ve Strážném v Krkonoších. Do konce února prosím na účet školy posílejte zálohu ve výši 1 000 Kč, o výši doplatku a programu ŠvP vás budu informovat na samostatné schůzce, o jejímž termínu se včas dozvíte.

Příští pátek nás také čeká další kulturní akce, tentokrát opět divadlo. Půjdeme na představení "Bratři Lví srdce", proběhne v nedalekém divadle Alta. Podrobnosti pošlu po dětech začátkem týdne. 

Hezký víkend všem,

Martin Halada

 

Novinky ze 4.C:

Český jazyk/ Čtení/ Psaní:

Gramatika – časování sloves – způsob + osoba, čas; vzory podstatných jmen; vyjmenovaná slova; doplňovačka

Sloh – tento týden neproběhl

Čtení – texty „Brána času“ + individuální čtení; Psaní – písmena „i“, „u“

 

Matematika:

Aritmetikapísemné sčítání a odčítání s přechodem i bez do 1 000 000; písemné dělení jednociferným činitelem s a beze zbytku; šipkové trojúhelníky; příklady s kombinovanými operacemi

Geometrie – tento týden neproběhla

 

Přírodověda:

Neživá příroda – Počasí a jeho zaznamenávání

Vlastivěda:

Mistr Jan Hus a jeho  učení, koncil v Kostnici

 

English:

-         

 

Domácí úkoly:

ČJ – PS2 str. 5 + 6 (do 27.2.)

Přv – PS str. 21 +22 (do 27.2.)

Ma – PS2 str. 10 + 12/ 4,5,6 + 20

VL – PS str. 25 + 32/1

 

Doplňující informace:

2.3. – divadlo Alta (Bratři Lví srdce)

23.3. – Noc s Andersenem

 

 Novinky ze 4.C - 9.2.2018

Dobrý den,

první týden nového pololetí byl ve znamení usilovné práce - únor je krátký, tak je potřeba využít jej naplno. Kromě toho jsme ještě stihli dnešní přednášku o Krkavcovitých, při které měly děti možnost prohlédnout si opeřence opravdu zblízka. Zblízka si školu budete mít možnost prohlédnout po prázdninách v úterý 20. února, kdy probíhá Den otevřených dveří. Máte-li možnost, přijďte se podívat na naše snažení:)

Konečně jsem se také dostal k tomu založit třídní fotobanku, ve které naleznete fotky z většiny našich výletů a exkurzí. Už teď mám v hlavě další nápady, kam vyrazit a průběžně o nich budu informovat. Fotky si můžete prohlédnout na http://stross345c.rajce.idnes.cz/ , přihlašovací údaje mají děti zapsané v úkolníčku. Po prázdninách budu mít také připravené informace o letošní Škole v přírodě, se kterými teď už čekám jenom na uzdravení všech marodů.

Po prázdninách by se už snad měla vrátit paní učitelka Fryntová, a hodiny angličtiny se tím vrátí do běžného režimu. V tomto týdnu měly děti na suplování rodilou mluvčí z Indie a i podle reakcí dětí šlo o zajímavý zážitek.

Hezký víkend všem,

Martin Halada

 

Novinky ze 4.C:

Český jazyk/ Čtení:

Gramatika – vzory a rody podstatných jmen – opakování; slovní druhy - zájmena; vyjmenovaná slova; diktát

Sloh – tento týden neproběhl

Čtení – texty „A přece se točí…“; „Moře uprostřed“ + práce s textem; prezentace Čtenářských deníků

 

Matematika:

Aritmetikapísemné sčítání a odčítání s přechodem i bez do 1 000 000; písemné dělení s a beze zbytku; násobilkové trojúhelníky; Zvířátka dědy Lesoně

Geometrie – rýsování ve čtvercové síti; konstrukce čtverce; opakování základních pojmů

 

Přírodověda:

test – Zkoumáme vodu

dokumentární film o zvířatech v džungli

 

Vlastivěda:

Gotický styl v architektuře, gotické památky v ČR a Evropě

 

English:

-         

 

Domácí úkoly:

- ČJ – PS2 str. 4 + 8 (do 20.2.)

 

Doplňující informace:

20.2. – Den otevřených dveříNovější 1 3 7 14 20

Menu

calen.jpg

 

15110990_1881111792175420_3761182100079004511_o.jpg

 

http://www.letohradska.cz/

 

https://www.facebook.com/pages/Z%C5%A0-Strossmayerovo-n%C3%A1m/215887068530260

 

konto + logo (3).jpg

24. 5. Jana

Zítra: Viola

logo-obedove-konto.png

 

smart_civ_logo.png

Praha a EU: Investujeme do vaší budoucnosti.

http://www.prahafondy.eu/cz/oppa.html

http://www.nuv.cz/ramps/praha

http://www.rodicevitani.cz/mapa-skol/

www.creativemornings.cz

http://www.prirodniskola.cz/

http://www.pedf.cuni.cz/

http://www.praha.eu/jnp/cz/home/magistrat/index.html

http://www.cpiv.cz/

http://www.zs-stross.cz/index.php?nid=3380&lid=cs&oid=2542046

http://www.msmt.cz/

http://www.partnerska-skola.cz/O-Projektu

Návštěvnost stránek

839414