5.C


 

 
 
 
 
 
 
Novější 1 3 8 14 21

Novinky z 5.C - 12.10.2018 + termíny na Legoland

Dobrý den,

kromě tradičního přehledu učiva ještě nadnáším otázku termínu zájezdu do tolik vzývaného Legolandu:) Kontaktoval jsem CK2, která zájezdy organizuje a jejich nabídka je následující:

termíny 4., 8. nebo 11. května 2019/ cena 1 590 Kč/žák včetně vstupného

Dejte mi prosím vědět, o který z termínů máte zájem a domluvíme se na dalších podrobnostech.

Hezký víkend všem,

Martin Halada

 

Novinky z 5.C:

Český jazyk/ Čtení:

Gramatika – Opakování učiva - pravopis skupin bě/bje, vě/vje, pě, základní skladební dvojice, shoda podmětu s přísudkem, vyjmenovaná slova, párové souhlásky, antonyma, diktát

Sloh – tento týden neproběhl

Čtení – individuální čtení; hledání klíčových slov v textu

 

Matematika:

Aritmetika – opakování učiva - malá a velká násobilka, písemné a pamětné sčítání a odčítání, číselná řada do 1 000 000, šipkové grafy, indické násobení, slovní úlohy

Geometrie  rýsování a pojmenování základních rovinných útvarů

 

Přírodověda:

- Příroda nás živí a šatí - bioodpad a jeho využití; život v propojeném světě

 

Vlastivěda:

- Kraje ČR - Vysočina, Jihočeský (charakteristika, významná místa a osobnosti), žákovské referáty o navštívených místech ČR

 

English:

- pracovní sešit do str. 9, učebnice do str. 10 + abeceda, čísla do 100

 

Domácí úkoly:

Ma - učebnice str. 22/ 14,18; str. 23/ 20 (bez tabulky), 21  (do 16.10.)

VL - PS str. 16 + 17 (do 16.10.)

Čj - PS str. 22/2, 24/8, 28/6 (do 17.10.)

Přv - PS str. 10 + 11 (do 17.10.)

Aj - příprava na pondělní spelling testNovinky z 5.C - 5.10.2018

Dobrý den,

posílám k prostudování první říjnový přehled. Tentokrát šlo o klasický učební týden, pouze v úterý nás navštívila sociální pedagožka Jitka Hromadová a jako vždy si pochvalovala, jak se s dětmi v naší třídě cítí dobře. Její příští návštěva je naplánovaná za dva týdny.

Hezký víkend všem,

Martin Halada

 

Novinky z 5.C:

Český jazyk/ Čtení:

Gramatika – Opakování učiva - slovní stavba a slovní základ, vyjmenovaná slova, vzory podstatných jmen, časování sloves, párové souhlásky, diktát

Sloh – tento týden neproběhl

Čtení – společné čtení ukázky z knihy Václava Řezáče "Poplach v Kovářské uličce"

 

Matematika:

Aritmetika – práce se sloupcovým grafem, opakování učiva - písemné a pamětné sčítání a odčítání, číselná řada do 1 000 000, malá násobilka, sčítací trojúhelníky, čísla neposedové, slovní úlohy

Geometrie  plán stavby a stavby z kostek podle zadání, opakování základních pojmů

 

Přírodověda:

- Příroda nás živí a šatí - chov zvířat, šlechtění, péče o zvířata; Opakovací test

 

Vlastivěda:

- Kraje ČR - Moravskoslezský, Zlínský, Jihomoravský (charakteristika, významná místa a osobnosti)

 

English:

- pracovní sešit do str. 7, učebnice do str. 9 + abeceda str. 10, čísla do 100

 

Domácí úkoly:

Ma - učebnice str. 14/ 50,52; str. 21/13 (do 9.10.)

VL - PS str. 14 + 15 (do 9.10.)

Čj - PS str. 21/13, 25/10, 28/7 (do 10.10.)

Přv - PS str. 8/ 8,9; str. 9 (do 10.10.)

Aj - příprava na pondělní spelling test

 

 

Doplňující informace:Víceleté gymnázium - ano či ne?

 

letak prednasky GYMPL 2018.jpg 2.JPGV úterý 9.10. od 17,30 (v průběhu konzultačních hodin) jsme pro rodiče nejen pátých ročníkůpřipravili přednášku na téma "Víceleté gymnázium, ano či ne", kterou povede PhDr. Markéta Frývaldská Ph.D.

Přednáška spojená se společnou diskuzí a nabídkou přípravného kurzu bude probíhat v učebně 5.D v přízemí školy.

Těšíme se na Vás!Novinky z 5.C - 27.9.2018

Dobrý den,

zkrácený školní týden utekl jako voda a čeká nás třídenní odpočinek. Obsahem přehledu je především opakování učiva, během října už se zaměříme i na novou látku jednotlivých předmětů.

Děkuji také všem, kteří jste mi poslali potvrzení o školních platbách. Splatnost plateb byla 20.9., prosím tedy o kontrolu, jestli už všichni platili.

Hezký prodloužený víkend všem a na stross345c.rajce.idnes.cz už najdete fotogalerii z minulého pátku, přihlašovací údaje zůstávají stejné jako loni.

Martin Halada

 

Novinky z 5.C:

Český jazyk/ Čtení:

Gramatika – Opakování učiva - slovní druhy (podstatná jména, přídavná jména, slovesa), vyjmenovaná slova, vzory podstatných jmen, základní skladební dvojice, časování sloves, párové souhlásky, souhlásky, synonyma

Sloh – příběh s volným tématem a vybranými slovy

Čtení – společné čtení + rozbor textu I. Herrmanna "Starý a nový kabát"

Psaní – tento týden neproběhlo

 

Matematika:

Aritmetika – Opakování učiva - písemné a pamětné sčítání a odčítání, příklady s kombinovanými operacemi, číselná řada do 1 000 000, malá násobilka, sčítací trojúhelníky, čísla neposedové, šipkové grafy, slovní úlohy

Geometrie  tento týden neproběhla

 

Přírodověda:

- Příroda nás živí a šatí - degustace a hodnocení vypěstovaného ovoce (jablka, hrušky)

 

Vlastivěda:

- Kraje ČR - Liberecký, Královehradecký, Pardubický, Olomoucký (charakteristika, významná místa a osobnosti)

 

English:

- neurčité členy a/an, classroom instructions, spelling, znaky výslovnosti dlouhých samohlásek

 

Domácí úkoly:

Ma - PS str. 15/ 5,8; str. 16 (do 2.10.)

VL - PS str. 10 + 11 (do 2.10.)

Čj - PS str. 13 + 16 (do 3.10.)

Přv - PS str. 7 + příprava na test (do 3.10., test 5.10.)

Aj - zápis nových slovíček PS str. 74 - oddíly C, D (do 1.10.)

 

 

Doplňující informace:

 Novinky z 5.C - 21.9.2018 + připomínka plateb

Dobrý den,

v právě končícím týdnu se už kromě běžné výuky rozjelo také doučování a příprava na přijímačky. Máte-li ještě někdo zájem přidat dalšího zájemce, kapacita je ještě volná. Kromě výuky v různých formách jsme vyrazili na herní výstavu "Hry a hlavolamy", kromě toho jsme na zpáteční cestě shlédli také jednu z nejzajímavějších pražských staveb - Tančící dům. Fotodokumentaci najdete během příštího týdne na třídním Rajčeti.

Ještě na žádost paní hospodářky připomínám platby na školní radu a školní provoz, potvrzení o zaplacení mi můžou děti předávat průběžně.

Hezký víkend všem,

Martin Halada

 

Novinky z 5.C:

Český jazyk/ Čtení:

Gramatika – Opakování učiva - slovní druhy, vyjmenovaná slova, vzory podstatných jmen, pravopis malých a velkých písmen, časování sloves, párové souhlásky, souhlásky, synonyma

Sloh – tento týden neproběhl

Čtení – společné čtení ukázky z knihy E. Basse "Klapzubova jedenáctka"

Psaní – tento týden neproběhlo

 

Matematika:

Aritmetika – Opakování učiva - písemné a pamětné sčítání a odčítání, příklady s kombinovanými operacemi, číselná řada do 1 000 000, malá násobilka, krokování, pavučiny, autobus, slovní úlohy

Geometrie tento týden neproběhla

 

Přírodověda:

- Příroda nás živí a šatí - Plody sadů a vinic; Anketa o nejhezčí fotografii zvířete v ZOO

 

Vlastivěda:

- Kraje ČR - Praha, Středočeský, Karlovarský, Ústecký (charakteristika, významná místa a osobnosti)

 

English:

 

Domácí úkoly:

Čj - PS str. 10 + 11 (do 26.9.)

Přv - PS str. 6 + 7  (do 26.9.)

Ma - PS str. 8/ 15,18,19; str. 9 (do 27.9.)

VL - PS str. 7/ 1,2; str. 8, str. 9 (do 27.9.)

 

Doplňující informace:Novinky z 5.C - 14.9.2018 + platby

Dobrý den,

poprvé vás touto cestou zdravím v pátém ročníku a kromě přehledu učiva za tento týden posílám také podrobnosti k pravidelným platbám souvisejícím se začátkem školního roku. Splatnost obou plateb je 20.9., tak je prosím zadejte včas, ať se jimi nemusíme dlouho zabývat. Děkuji za spolupráci:)

1) Platba za skříňky, kopírování a pracovní sešity:

 • jednotlivé položky jsou 100, 200 a 311 Kč, celkem tedy 611 Kč
 • platební údaje:
 • číslo účtu 51 - 2509820297/0100
 • specifický symbol 12345
 • variabilní symbol (viz informace níže)
 • zpráva pro příjemce - jméno a třída žáka

2) Příspěvek do rady školy (platí starší ze sourozenců):

 • výše příspěvku 200 Kč
 • platební údaje:
 • číslo účtu 201417339/0800
 • specifický symbol se nezadává
 • variabilní symbol (viz informace níže)
 • zpráva pro příjemce - jméno a třída žáka

3) Variabilní symboly:

 

Hezký víkend všem,

Martin Halada

 

Novinky z 5.C:

Český jazyk/ Čtení:

Gramatika – Opakování učiva - slovní druhy, věta a souvětí, stavba slova, vyjmenovaná slova, vzory podstatných jmen, slova nadřazená, skloňování podstatných jmen, časování sloves, přímá řeč a věta uvozovací

Sloh – domýšlení krátkého příběhu s táborovou tématikou

Čtení – společné čtení básně "Žně" od J. Wolkera a příběhu z knihy Z. Kriebela "Za oknem Laterna magika"

Psaní – tento týden neproběhlo

 

Matematika:

Aritmetika – Opakování učiva - písemné a pamětné sčítání a odčítání, písemné dělení, číselná řada do 1 000 000, malá násobilka, pavučiny, autobus, slovní úlohy

Geometrie – opakování základních pojmů, geometrický kvíz, rýsování ve čtvercové síti

 

Přírodověda:

- příroda nás živí a šatí - polní plodiny a jejich pěstování, nejrozšířenější polní plodiny v ČR

Vlastivěda:

- Plánování a výbava na vlastní výlet, Rozdělení ČR do krajů a jejich uspořádání

 

English:

 

Domácí úkoly:

- tento týden ještě nebyly zadány

 

Doplňující informace:

21.9. - herní výstava "Hry a hlavolamy"Novinky ze 4.C - 15.6.2018 + celodenní výlet

Dobrý den,

právě skončený týden byl ve znamení testů a většina z nich dopadla podle očekávání. V pondělí nás ještě čeká poslední test z Vlastivědy a v úterý přezkoušení dětí, které mají po závěrečném testu některou ze známek nerozhodně - budu vás informovat individuálně.

Jinak v pondělí proběhne tradiční focení tříd, po víkendu očekávám samé rozzářené tváře:) Kromě toho budu děti informovat o celodenním výletu plánovaném na pondělí 25.6., vás už můžu informovat nyní:

kam se pojede: Farmapark Blaník (http://www.farmablanik.cz/farma-park)

sraz: 7.15 na Hlavním nádraží (na přízemí před prodejnou Sparky´s), odjezd vlaku v 7.31

návrat: cca 17.45 před školu

program: vlakem do Vlašimi, krátký pěší výlet (8 km), prohlídka Farmaparku s možností krmení zvířat + občerstvení, hřiště), návrat busem + vlakem na Hlavní nádraží a metrem na Vltavskou

V úterý 19.6. budu kupovat hromadnou jízdenku, do té doby prosím o informaci o účasti/ neúčasti. Vstupné je 100 Kč, cena za dopravu závisí na počtu účastníků. Část vstupného a jízdného budu hradit ze zůstatku třídního fondu, výši doplatku vám dám vědět začátkem týdne. V případě dotazů pište/ volejte.

Hezký víkend všem,

Martin Halada

 

Novinky ze 4.C:

Český jazyk/ Čtení:

Gramatika – Závěrečný písemný test; shoda podmětu s přísudkem; vzory podstatných jmen; slovní druhy; 

Sloh – tvořivé psaní na téma "Bezpečné prázdniny"

Čtení – individuální četba

Psaní – tento týden neproběhlo

 

Matematika:

Aritmetika – Závěrečný písemný test; písemné sčítání/ odčítání; zlomky; převody jednotek; pavučiny; výstaviště; Zvířátka dědy Lesoně

Geometrie – zábavné úlohy na procvičování geometrické představivosti; základní pojmy + prostorová tělesa; stavby z kostek (kvádrů)

 

Přírodověda:

- Test - poznávání člověka a lidské tělo

Vlastivěda:

- Místo, kde žijeme - státní symboly; opakování na test

 

English:

 • vazba "I like/ I don´t like; He/ she likes/ doesn´t like"
 • days of the week
 • spojování vazeb do krátkých vět

 

Domácí úkoly:

- nebyly zadány

 

Doplňující informace:

 

18.6. - test VL

25.6. - celodenní výlet do Farmaparku BlaníkNovinky ze 4.C - 8.6.2018

Dobrý den,

tento týden byl ve znamení přípravy na poslední testy, které nás čekají příští a přespříští týden. Každé z dětí si tak mělo možnost udělat obrázek, které učivo ovládá a kde ho/jí tlačí bota. Čas na procvičování ještě je, věnujte tomu tedy prosím pozornost. Po skončení testů bude ještě jeden den (úterý 19.6.) na případné přezkoušení dětí, které budou mít nerozhodnou známku.

Poslední týden a půl už proběhnou v klidnějším režimu, podrobnosti včetně plánovaného celodenního výletu (pondělí 25.6.) ještě dodám.

Hezký víkend všem,

Martin Halada

 

Novinky ze 4.C:

Český jazyk/ Čtení:

Gramatika – opakování učiva - pravopis - shoda podmětu s přísudkem; skloňování podstatných jmen - vzory; časování sloves; vyjmenovaná slova; párové souhlásky; diktát; doplňovačka

Sloh – tvořivé psaní na téma "Moje vlastní muzeum"

Čtení – ukázka z textu knihy „Vinnetou"

Psaní – individuální nácvik psaní psacího písma a krátkých slov

 

Matematika:

Aritmetika – opakování učiva - písemné sčítání s odčítání; dělení se zbytkem; výstaviště; pavučiny; autobus; Zvířátka dědy Lesoně; násobilkové obdélníky; malá násobilka; slovní úlohy

Geometrie – opakování učiva - přímka, úsečka, kružnice, konstrukce čtverce; opakování základních pojmů

 

Přírodověda:

- Vliv přírody na člověka; aktuální počet lidí na Zemi

Vlastivěda:

- Lidé čas - vznik a vývoj písma; vynález knihtisku; tisk v dnešní době; psaní vlastního jména a krátkých slov hieroglyfy

 

English:

 • vazba "I like/ I don´t like; He/ she likes/ doesn´t like"
 • days of the week
 • spojování vazeb do krátkých vět

 

Domácí úkoly:

- domácí procvičování na závěrečné testy

 

Doplňující informace:

12.6. - test Přv

13.6. - závěrečný test ČJ

14.6. - závěrečný test MA

18.6. - test Vl

 

25.6. - celodenní výletŠvP Strážné - den 4

Dobré ráno,

naposledy vás zdravím z krkonošského Strážného. Včerejší závěrečný den proběhl v duchu výletu a dodělávání projektů s krkonošskou tematikou. Výlet byl nakonec zkrácený a velmi pěkný, prošly jsme louky a lesy východně od Strážného, včetně Luisina údolí.

Po příjemném výletu si děti odpočinuly a nabíraly síly na závěrečnou diskotéku. Během ní jsme vyhlásili vítěze bodování úklidů a také několik speciálních cen pro děti, které nás během pobytu zaujali svým chováním a přístupem. Fotky opět na Rajčeti:)

Celkově musím celou 4.C pochválit, všichni fungovali velmi dobře a výlety i celý program zvládli na výbornou, bez úrazu i jiných komplikací. Jsem rád, že jsme si pobyt tady užili a už teď se (a děti určitě také:) těším na příští rok, kdy vyrazíme na ještě delší dobu.

Za chvíli nás čeká odjezd, takže pro zatím se s vámi loučím a kolem 12h se uvidíme u školy.

Pěkný den,

Martin HaladaŠvP Strážné - den 3

Dobrý večer,

s novým jsme měli nový hlavní bod programu, a to návštěvu koňské farmy nedaleko od Vrchlabí. Cesta nám po dopoledním vyučování příjemně utíkala a nezastavilo nás ani závěrečné stoupání. Odměna stála za to, koně byli krásní a projížďka po okolních loukách se dětem líbila.

Po zpáteční cestě autobusem (děti proti ní hodně protestovaly;)) jsme se věnovaly hrám u chalupy a také tradičnímu opékání buřtů, při kterém se opekály pouze uzeniny:) 

V tuhle chvíli už děti odpočívají ve svých pokojích a nabírají síly na závěrečný den, ve který nás opět čeká skupinová práce na plakátech s krkonošskou tématikou, výlet (oproti původní verzi zkrácený o pět kilometrů) a závěrečný program zpestřený diskotékou:)

Fotodůkazy dnešního dne najdete zase na http://stross345c.rajce.idnes.cz/

Hezký večer,

Martin HaladaNovější 1 3 8 14 21

Menu

calen.jpg

 

15110990_1881111792175420_3761182100079004511_o.jpg

 

http://www.letohradska.cz/

 

https://www.facebook.com/pages/Z%C5%A0-Strossmayerovo-n%C3%A1m/215887068530260

 

konto + logo (3).jpg

 

gdpr[2].png

18. 10. Lukáš

Zítra: Michaela

Novinky ŠD

logo-obedove-konto.png

 

smart_civ_logo.png

Praha a EU: Investujeme do vaší budoucnosti.

http://www.prahafondy.eu/cz/oppa.html

http://www.nuv.cz/ramps/praha

http://www.rodicevitani.cz/mapa-skol/

www.creativemornings.cz

http://www.prirodniskola.cz/

http://www.pedf.cuni.cz/

http://www.praha.eu/jnp/cz/home/magistrat/index.html

http://www.cpiv.cz/

http://www.zs-stross.cz/index.php?nid=3380&lid=cs&oid=2542046

http://www.msmt.cz/

http://www.partnerska-skola.cz/O-Projektu

Návštěvnost stránek

900800