4.C


 

 
 
 
 
 
 
Novější 1 3 7 13 19

Novinky ze 4.C - 16.3.2018

Dobrý den,

v tomto týdnu jsme měli vyučování zpestřené dvěma akcemi přímo ve škole - středeční Tonda Obal děti poučil o správném nakládání s odpady a dnešní Matematický Klokan prověřil jejich matematické schopnosti. 

Příští pátek proběhne přespávání ve škole v rámci Noci s Andersenem, přihlášené děti tedy zůstanou ve škole do soboty.

V dalším týdnu se soustředíme hlavně na vyučování, ve všech předmětech je ještě co probírat a školní rok se pomalu (ale jistě) začíná krátit...

Hezký víkend všem,

Martin Halada

 

Novinky ze 4.C:

Český jazyk/ Čtení:

Gramatika – skladba – vzorce souvětí, vzory podstatných jmen; vyjmenovaná slova; diktát

Sloh – tento týden neproběhl

Čtení – ukázka z knihy „Nekonečný příběh“

Psaní – nácvik psacího písmena „l, m“

 

Matematika:

Aritmetikapřevody jednotek váhy; zápis čísel v řádech; součtové trojúhelníky Krokování, indické násobení

Geometrie – tento týden neproběhla

 

Přírodověda:

Živá příroda – prezentace z cesty po Srí Lance (Matyáš);

přírodopisný film

 

Vlastivěda:

Zámořské objevy a objevitelé v novověku, situace v Evropě

 

English:

- uč. str. 35 + 36

- pracovní sešit str. 42 – 44

příští týden – test na práci s textem (doprava do školy)

 

Domácí úkoly:

ČJ – PS2 str. 22/2; 23/4,5; 29/4 (do 20.3.)

Přv – nebyl zadán

Ma – PS2 str. 24/7,8; 25/2,3,4; 26/7,8  (do 23.3.)

VL – Ps str. 37/1 (do 23.3.)

 

Doplňující informace:

23.3. – Noc s Andersenem

27.3. – návštěva Městské knihovny (pobočka Dejvice)

 Novinky ze 4.C - 9.3.2018

Dobrý den,

níže si můžete další týdenní přehled učiva.

Tento týden byla výuka zpestřena včerejší návštěvou Husova sboru ve Farského ulici, kde nás provedl a o husitství nám zasvěceně vyprávěl místní pan farář. Další akce je naplánovaná na konec března, mezitím se ještě můžou děti hlásit na tradiční Noc s Andersenem, v jejímž rámci také přespí ve škole.

Příští úterý 13.3. proběhnou další konzultace, přijít můžete mezi 17 - 18:30.

Hezký víkend všem,

Martin Halada

 

Novinky ze 4.C:

Český jazyk/ Čtení:

Gramatika – skladba – základní skladební dvojice, podmět a přísudek holý a rozvitý; vzory podstatných jmen; vyjmenovaná slova; párové souhlásky; diktát; doplňovačka

Sloh – vyprávění na téma „Co bych dělal/a, kdybych se probudil/a jako dospělý/á?“

Čtení – ukázka z knihy „Pohádky z Měsíčkova stříbrného zámku“

Psaní – nácvik psacího písmena „l“

 

Matematika:

Aritmetikapřevody jednotek objemu; Pavučiny s podmínkou, Krokování, indické násobení

Geometrie – rýsování čtverce; opakování základních pojmů

 

Přírodověda:

-Živá příroda – rostliny a zvířata v zimě

Vlastivěda:

Husitské hnutí v Čechách – příčiny vzniku, důležité události, způsob jejich života a boje, ukázka husitského chorálu + návštěva Husova sboru

 

English:

- vazba "there is/ there are" - popis města, školy, místnosti (písemně i ústně)                - - -- slovní zásoba - dopravní prostředky (písemný a ústní popis cesty do školy - "I go to school by..."; I walk to school  

- 12.3. diktát z výše uvedeného (např. There are two bikes in the street - uč. str. 34)

 

Domácí úkoly:

ČJ – PS2 str. 13/5; 20/8,9; str. 21 (do 13.3.)

Přv – PS str. 23 + 24 (do 13.3.)

Ma – PS2 str. 28 + 29  (do 16.3.)

VL – nebyl zadán

 

Doplňující informace:

13.3. - konzultace (17 - 18:30)

23.3. – Noc s Andersenem

 

 Novinky ze 4.C - 23.2.2018

Dobrý den,

v poprázdninovém týdnu jsme kromě průběžného opakování a seznamování se s novým učivem také konečně poprvé vzali do rukou písanky a začali se věnovat nácviku vázaného písma. Nácviku se budeme věnovat během dalších hodin čtení, tedy vždy ve středu a v pátek.

Kromě toho se k vám také určitě dostaly základní informace o letošní Škole v přírodě, která proběhne v termínu 28.5. - 1.6.2018 ve Strážném v Krkonoších. Do konce února prosím na účet školy posílejte zálohu ve výši 1 000 Kč, o výši doplatku a programu ŠvP vás budu informovat na samostatné schůzce, o jejímž termínu se včas dozvíte.

Příští pátek nás také čeká další kulturní akce, tentokrát opět divadlo. Půjdeme na představení "Bratři Lví srdce", proběhne v nedalekém divadle Alta. Podrobnosti pošlu po dětech začátkem týdne. 

Hezký víkend všem,

Martin Halada

 

Novinky ze 4.C:

Český jazyk/ Čtení/ Psaní:

Gramatika – časování sloves – způsob + osoba, čas; vzory podstatných jmen; vyjmenovaná slova; doplňovačka

Sloh – tento týden neproběhl

Čtení – texty „Brána času“ + individuální čtení; Psaní – písmena „i“, „u“

 

Matematika:

Aritmetikapísemné sčítání a odčítání s přechodem i bez do 1 000 000; písemné dělení jednociferným činitelem s a beze zbytku; šipkové trojúhelníky; příklady s kombinovanými operacemi

Geometrie – tento týden neproběhla

 

Přírodověda:

Neživá příroda – Počasí a jeho zaznamenávání

Vlastivěda:

Mistr Jan Hus a jeho  učení, koncil v Kostnici

 

English:

-         

 

Domácí úkoly:

ČJ – PS2 str. 5 + 6 (do 27.2.)

Přv – PS str. 21 +22 (do 27.2.)

Ma – PS2 str. 10 + 12/ 4,5,6 + 20

VL – PS str. 25 + 32/1

 

Doplňující informace:

2.3. – divadlo Alta (Bratři Lví srdce)

23.3. – Noc s Andersenem

 

 Novinky ze 4.C - 9.2.2018

Dobrý den,

první týden nového pololetí byl ve znamení usilovné práce - únor je krátký, tak je potřeba využít jej naplno. Kromě toho jsme ještě stihli dnešní přednášku o Krkavcovitých, při které měly děti možnost prohlédnout si opeřence opravdu zblízka. Zblízka si školu budete mít možnost prohlédnout po prázdninách v úterý 20. února, kdy probíhá Den otevřených dveří. Máte-li možnost, přijďte se podívat na naše snažení:)

Konečně jsem se také dostal k tomu založit třídní fotobanku, ve které naleznete fotky z většiny našich výletů a exkurzí. Už teď mám v hlavě další nápady, kam vyrazit a průběžně o nich budu informovat. Fotky si můžete prohlédnout na http://stross345c.rajce.idnes.cz/ , přihlašovací údaje mají děti zapsané v úkolníčku. Po prázdninách budu mít také připravené informace o letošní Škole v přírodě, se kterými teď už čekám jenom na uzdravení všech marodů.

Po prázdninách by se už snad měla vrátit paní učitelka Fryntová, a hodiny angličtiny se tím vrátí do běžného režimu. V tomto týdnu měly děti na suplování rodilou mluvčí z Indie a i podle reakcí dětí šlo o zajímavý zážitek.

Hezký víkend všem,

Martin Halada

 

Novinky ze 4.C:

Český jazyk/ Čtení:

Gramatika – vzory a rody podstatných jmen – opakování; slovní druhy - zájmena; vyjmenovaná slova; diktát

Sloh – tento týden neproběhl

Čtení – texty „A přece se točí…“; „Moře uprostřed“ + práce s textem; prezentace Čtenářských deníků

 

Matematika:

Aritmetikapísemné sčítání a odčítání s přechodem i bez do 1 000 000; písemné dělení s a beze zbytku; násobilkové trojúhelníky; Zvířátka dědy Lesoně

Geometrie – rýsování ve čtvercové síti; konstrukce čtverce; opakování základních pojmů

 

Přírodověda:

test – Zkoumáme vodu

dokumentární film o zvířatech v džungli

 

Vlastivěda:

Gotický styl v architektuře, gotické památky v ČR a Evropě

 

English:

-         

 

Domácí úkoly:

- ČJ – PS2 str. 4 + 8 (do 20.2.)

 

Doplňující informace:

20.2. – Den otevřených dveříNovinky ze 4.C - 26.1.2018

Dobrý den,

první pololetí se nezadržitelně blíží k závěru a ve středu nás čeká rozdávání vysvědčení. Známky odpovídají práci a snaze dětí během prvního pololetí a musím dodat, že některé děti udělaly velký pokrok; některé mají stále co zlepšovat a je jen na nich a na vás, jak se této výzvy zhostíte - potenciál ke zlepšení mají rozhodně všichni.

Jinak pokračujeme ve výuce podle plánu a v brzké době nás čekají první testy nového pololetí.

Středeční rozdávání vysvědčení si ještě zpestříme narychlo zařazeným interaktivním programem o Karlu IV., o němž se několik posledním hodin bavíme s tím, že tato nabídka mi přijde jako vhodné doplnění a rozšíření znalostí o Největším Čechovi. Podrobnosti najdete http://www.muzeumprahy.cz/praha-karla-iv/, rozdat vysvědčení samozřejmě stihneme také:)

Hezký víkend všem,

Martin Halada

 

Novinky ze 4.C:

Český jazyk/ Čtení:

Gramatika – vzory + pády podstatných jmen rodu středního, ženského a mužského; opakování vyjmenovaných slov; párové souhlásky; věty rozkazovací; doplňovačka; oprava pololetního testu;

Sloh – Vysvědčení pro školu

Čtení –  příběhy Robin Hood, Panna Orleánská (příběhy o hrdinech + práce s textem)

 

Matematika:

Aritmetika čtení, zápis a porovnávání čísel do 1 000 000; Zvířátka dědy Lesoně; Autobus;  malá násobilka; oprava pololetního písemného testu

Geometrie – rýsování kružnic (procvičování); opakování základních pojmů

 

Přírodověda:

Neživá příroda – praktická měření objemu vody; příprava na opakovací test

Vlastivěda:

Lucemburkové na českém trůnu – Karel IV. – vrchol vlády a stavitelství; historie korunovačních klenotů

 

English:

Comparative adjectives (bigger, smaller aj.); animals – searching, the chant, their sounds; vocabulary games (animals)

 

Domácí úkoly:

ČJ – PS str. 44 + 46 (do 30.1.)

- Přv - opakování na test "Zkoumáme vodu"

VL – PS str. 23 + 24 (do 5.2.)

Ma – PS dokončit str. 31, 32, 35 (do 5.2.)

 

Doplňující informace:

31.1. – Praha Karla IV. (Dům u Zlatého prstenu)

31.1. – pololetní vysvědčení

2.2. – pololetní prázdniny

8.2. - Masopustní rejNovinky ze 4.C - 19.1.2018

Dobrý den,

pololetní testy jsou za námi a při letmém pohledu do testů mi zatím vychází, že výsledky odpovídají výkonům během pomalu končícího pololetí. Během víkendu dokončím opravu testů a v pondělí se podle situace na některé z dětí ještě obrátím s krátkým doplňujícím dotazem.

Jinak se už soustředíme na další novou látku a na začátek druhého pololetí, které už nás zase o krok přiblíží pátému ročníku a všemu, co s ním souvisí.

Hezký víkend všem,

Martin Halada

 

Novinky ze 4.C:

Český jazyk/ Čtení:

Gramatika – vzory podstatných jmen rodu mužského – úvod + procvičování, skladba slov, určování slovních druhů; opakování vyjmenovaných slov; pololetní písemný test

Sloh – tento týden neproběhl

Čtení –  příběhy ze života Karla IV; O Tristanovi, Romala Mala (příběhy o hrdinech + práce s textem)

 

Matematika:

Aritmetika písemné dělení jednociferným činitelem; malá násobilka; pololetní písemný test

Geometrie – prostorová tělesa (procvičování); opakování základních pojmů

Finanční gramotnost - nákup kuchyňského vybavení podle předem daného rozpočtu

 

Přírodověda:

Živá a neživá příroda - voda a život na Zemi, mořští živočichové; měření objemu vody v různém skupenství (teorie); naučný film o vodě

Vlastivěda:

Lucemburkové na českém trůnu – Jan Lucemburský, události a osoby z mládí a dospělosti Karla IV.

 

English:

Comparative adjectives (bigger, smaller aj.); vocabulary games (animals)

 

Domácí úkoly:

ČJ – PS str. 40 + 45 (do 23.1.)

 

Doplňující informace:

31.1. – pololetní vysvědčeníNovinky ze 4.C - 12.1.2018 + pololetní testy

Dobrý den,

právě končící týden byl hodně ve znamení opakování na pololetní testy, které nás čekají ve středu 17.1. (Český jazyk, 3. hodinu) a ve čtvrtek 18.1. (Matematika, 4. hodina). I vzhledem k tomu jsem dětem zadal jenom polovinu obvyklého množství domácích úkolů, aby měly více času na domácí opakování a procvičování. Jinak jsme se ve většině předmětů dostali k celkem zajímavým tématům, která se ještě snažím zpestřit hrami a praktickými ukázkami.

Zkraje příštího týdne nás čeká již avizovaná návštěva centra Dox, s dalšími akcemi počítám během února a včas vás o nich budu informovat.

Hezký víkend (a šťastnou volební ruku) všem,

Martin Halada

 

Novinky ze 4.C:

Český jazyk/ Čtení:

Gramatika – skloňování podstatných jmen, časování sloves, určování slovních druhů; opakování vyjmenovaných slov; párové souhlásky; diktát; doplňovačka

Sloh – tento týden neproběhl

Čtení – O kouzelníkovi Merlinovi + domýšlení chybějící části příběhu

 

Matematika:

Aritmetikapísemné sčítání a odčítání čísel s přechodem i bez do 10 000; porovnávání čísel do 10 000; písemné násobení jednociferným činitelem; malá násobilka; násobilkové obdélníky s neposedy

Geometrie – rýsování rovinných útvarů; opakování základních pojmů

 

Přírodověda:

Neživá příroda – voda a její skupenství, voda a život na Zemi, proces distribuce a čištění vody

Vlastivěda:

Život v raně středověkých městech + královská města v ČR; nástup rodu Lucemburků na český trůn, panování Jana Lucemburského

 

English:

They are/ They are not a jejich užití ve větách; find the right snímal (podle popisu); vocabulary games (animals)

 

Domácí úkoly:

ČJ – PS str. 38 + 39 (do 16.1.)

Přv – PS str. 18 (do 16.1.)

 

Doplňující informace:

15.1. – Gulliverova cesta v kulturním centru Dox

17.1. – pololetní písemné práce ČJ

18.1. – pololetní písemná práce MatHezký nový rok + Novinky ze 4.C - 5.1.2018

Dobrý den,

na úvod přeji vám všem všechno dobré do nového roku, hlavně hodně spokojenosti, rodinné pohody a zdraví!

Nový kalendářní rok jsme začali v poklidnějším tempu a pomalu, ale jistě se všichni znovu sžívali se školním rytmem. Postupně už ale budeme přidávat, protože se blíží pololetní vysvědčení a s ním spojené testy a uzavírání známek. Většina z vás je se mnou v průběžném kontaktu a tak dobře víte, kde případně koho tlačí bota. Podrobnosti si v případě vašeho zájmu můžeme říci na úterních konzultacích v čase 17 - 18:30, najdete mě ve třídě ve 3. patře.

Hezký víkend všem,

Martin Halada

 

Novinky ze 4.C:

Český jazyk/ Čtení:

Gramatika – vzory rodu středního a ženského – opakování; přídavná jména; vyjmenovaná slova; doplňovačka

Sloh – novoroční přání pro naší třídu; osnova vyprávění

Čtení –  čtení novoročních přání; ukázka z knihy „Rytířské legendy“ – legenda o Artušovi + vymýšlení hrdinských úkolů pro rytíře

 

Matematika:

Aritmetikapísemné sčítání a odčítání čísel s přechodem i bez do 10 000; malá násobilka; pyramidy

Geometrie – vlastnosti + konstrukce trojúhelníku; opakování základních pojmů

 

Přírodověda:

Neživá příroda – druhy vod na Zemi, (pod)povrchová voda, čištění vody

 

Vlastivěda:

Život v raně středověkých městech + interaktivní hra

 

Domácí úkoly:

- tento týden nebyly zadány

 

Doplňující informace:

9.1. – konzultace (17-18:30)

15.1. – Gulliverova cesta v kulturním centru Dox

17.1. – pololetní písemné práce ČJ

18.1. – pololetní písemná práce Mat

 Veselé Vánoce a šťastný nový rok:)

Vážení rodiče,

přeji vám všem krásné prožití vánočních svátků v rodinném kruhu a do nového roku hodně úspěchů v osobním i profesním životě. A ať nám děti dělají pokud možno jen samou radost:)

Na viděnou 3. ledna, do té doby se mějte pěkně a odpočinkově.

Martin Halada

 Novinky ze 4.C - 15.12.2017 + Vánoční besídka

Dobrý den,

předposlední letošní týden je za námi a byl zpříjemněný úterním Vánočním dnem a středečním představením Rybovy vánoční mše v podání Kuhnova dětského sboru.

Ještě jednou děkuji za všechny vaše výrobky pro Vánoční den, i díky vám jsme letos vydělali  necelých 2900 Kč a třídní fond nám tak teď nabízí více možností pro využití:)

Příští týden je letošní poslední a ponese se ve volnějším duchu - nebudu už známkovat ani zadávat domácí úkoly. S dětmi však prosím opakujte látku ve všech předmětech, ať pro ně není lednový návrat "do reality" příliš tvrdý.

V pátek se rozloučíme třídní besídkou na které si budeme rozdávat dárky. Kromě dárků pro své kamarády prosím aby všechny děti přinesly jeden dárek, který poputuje do tomboly a tak si každý něco domů odnese.

Hezký víkend všem,

Martin Halada

 

Novinky ze 4.C:

Český jazyk/ Čtení:

Gramatika – skloňování podstatných jmen – procvičování pravopisu podle vzorů rodu středního; vzory rodu ženského – úvod a procvičování; časování sloves (osoba); pravopis předložek a předpon; vyjmenovaná slova; párové souhlásky; diktát; doplňovačka

Sloh – tento týden neproběhl

Čtení – individuální čtení  

 

Matematika:

Aritmetikapísemné dělení trojciferných čísel jednociferným dělitelem do 1000 (s i beze zbytku); písemné sčítání a odčítání trojciferných čísel s přechodem i bez do 1000; počítání zisku z vánočních trhů; Kartičky (skládání čísel podle zadání)

Geometrie – konstrukce trojúhelníku; opakování základních pojmů

 

Přírodověda:

Opakovací test (hory, pohoří, horniny a minerály)

Vlastivěda:

konec vlády rodu Přemyslovců

Opakovací test (České země za vlády rodu Přemyslovců)

 

English:

vysvětlení pojmů „always, sometimes, never“

rozdíl mezi „I always have“ a „He/ She always has“

učebnice str. 21, pracovní list

 

Domácí úkoly:

Čj – PS str. 34/ 8,9; str. 35 (do 19.12.)

Přv – PS str.19 (do 19.12.)

Vl – tento týden nebyl zadán

Ma – PS str. 33/1; 35/ 1,2 (do 22.12.)

Aj – PS str. 28

 

Doplňující informace:

22.12. – Třídní vánoční besídka

23.12. - 2.1.2018 - Vánoční prázdniny

 Novější 1 3 7 13 19

Menu

15110990_1881111792175420_3761182100079004511_o.jpg

http://www.letohradska.cz/

https://www.facebook.com/pages/Z%C5%A0-Strossmayerovo-n%C3%A1m/215887068530260

konto + logo (3).jpg

20. 3. Světlana

Zítra: Radek

Novinky ŠD

logo-obedove-konto.png

 

smart_civ_logo.png

Praha a EU: Investujeme do vaší budoucnosti.

http://www.prahafondy.eu/cz/oppa.html

http://www.nuv.cz/ramps/praha

http://www.rodicevitani.cz/mapa-skol/

www.creativemornings.cz

http://www.prirodniskola.cz/

http://www.pedf.cuni.cz/

http://www.praha.eu/jnp/cz/home/magistrat/index.html

http://www.cpiv.cz/

http://www.zs-stross.cz/index.php?nid=3380&lid=cs&oid=2542046

http://www.msmt.cz/

http://www.partnerska-skola.cz/O-Projektu

Návštěvnost stránek

802851