5.C


 

 
 
 
 
 
 
Novější 1 3 8 16 23

Novinky z 5.C - 12.4.2019

Dobrý den,

předvelikonoční týden je za námi a společně s ním i další kus "páťácké" práce. Kromě tradičního velikonočního zdobení jsme opakovali a především v matematice se dozvídali nové poznatky. Děti měly také možnost vystavit mi "vysvědčení", a to podobně jako v minulých letech prostřednictvím online dotazníku. Na výsledky jsem zvědavý:)

Příští týden bych měl dostat bližší informace k blížícímu se zájezdu do Legolandu. Jestli máte ještě nějaké dotazy vy, napište mi a předám je do cestovní kanceláře.

Během dubna nás také čeká ještě jedna exkurze do "terénu". Vzhledem ke krátícímu se času páté třídy a množství akcí, které se nabízí, bude její výběr na dětech. V nejbližší době se dozví varianty, ze kterých budou moci vybírat. Na květen a červen už akce naplánované mám, jejich přehled vyhlásím najednou.

Hezký víkend všem,

Martin Halada                                                                                                                                                                        

Novinky z 5.C:

Český jazyk/ Čtení:

Gramatika – slovní druhy - zájmena, pravopis zájmen sebou x s sebou, časování sloves, vyhledávání číslovek; shoda podmětu s přísudkem; pravopis předpon s/z/vz; vyjmenovaná slova; čárky v souvětí; opakovací test pro 5. třídu

Sloh – tento týden neproběhl

Čtení – společné čtení a rozbor ukázek "Naši Fausti a Faustův dům" (z knihy "Báje, legendy a pověsti staré Prahy) a "Bájná zvířata" (z knihy "Znaky a symboly"), "Pegas" a "Jednorožec" (z knihy "Lexikon symbolů"); práce s textem v učebnici, vyhledávání informací

 

Matematika:

Aritmetika – základní lineární rovnice s jednou neznámou a závorkami; písemné sčítání, odčítání, násobení; sčítání a odčítání desetinných čísel; pavučiny; krokování; 

Geometrie  jednotky obsahu

 

Přírodověda:

- Příroda kolem nás - nejohroženější druhy zvířat; život v divočině rovníku; souhrnné opakování učiva

Vlastivěda:

- Novodobé české dějiny - průmyslová revoluce v Čechách + čeští i světoví vynálezci; období národního probuzení a pozvedání českého jazyka + osobnosti národních buditelů a vlastenců

 

English:

- Tvary slovesa "to have" a dalších sloves v přítomném čase ve větách; denní činnosti a jejich časové určení; určování času na hodinách; slovní zásoba - sporty, zvířata, domácí mazlíčci

 

Domácí úkoly:

Ma - PS str. 38 + 39 (do 24.4.)

VL - PS zelený str. 15 + 16 (do 16.4.)

Čj - PS2 str. 33 + 40 (do 16.4.)

Přv - tento týden nebyl zadán

Aj - tento týden nebyl zadán

 

Doplňující informace:

23.4. - třídní schůzky

17. - 24.5. - ŠvP Josefův DůlNovinky z 5.C - 5.4.2019

Dobrý den,

po delší době máme za sebou týden bez školní nebo mimoškolní akce, takže jsme se v učivu posunuli zase o kus dále. Pomalu se nám už blíží toužebně očekávaný výjezd do Legolandu a tak v nejbližší době zkontaktuji CK a předám vám detaily k odjezdu/ příjezdu a průběhu celé akce.

Jinak v uplynulých 2-3 týdnech jsem zaznamenal zvýšený počet zapomenutých pomůcek, což se v tomto týdnu zlepšilo, nicméně stále prosím o kontrolu připravenosti dětí na výuku - chybějící sešity a/nebo učebnice potom zbytečně komplikují práci během vyučování.

Hezký víkend všem,

Martin Halada

 

Novinky z 5.C:

 

Český jazyk/ Čtení:

Gramatika – slovní druhy - zájmena, pravopis zájmena mě/ mně, naši/ naší, vaši/ vaší; pravopis přídavných jmen; shoda podmětu s přísudkem; pravopis předložek s/z; pravopis u/ú/ů; vyjmenovaná slova; slovní přesmyčky; opakovací test pro 5. třídu

Sloh – reklama a reklamní design výrobků

Čtení – společné čtení ukázky divadelní hry "Faust" a příběhu "O Faustově domě" + diskuse o postavě doktora Fausta

 

Matematika:

Aritmetika – Písemné dělení a násobení; pamětné sčítání a odčítání; sčítání a odčítání desetinných čísel; krokování; sčítací trojúhelníky; slovní úlohy

Geometrie  rýsování kružnic o různých poloměrech

 

Přírodověda:

- Člověk ničí, člověk napravuje - české a mezinárodní státní i nestátní organizace chránící přírodu + územní plány a ochrana přírody jednotlivých obcí; ochrana živočichů a rostlin na planetě Zemi

Vlastivěda:

- Novodobé české dějiny - vláda a reformy Josefa II.; průmyslová revoluce začátku 19. století v Čechách i ve světě

 

English:

- My day (aktivity a jejich časové určení); používání předložek; opakování slovní zásoby

 

Domácí úkoly:

Ma - PS str. 25 + 40 (do 12.4.)

VL - PS zelený str. 13, 14 (do 10.4.)

Čj - PS2 str. 34/9, str. 35 (do 10.4.)

Přv - PS str. 43 + 44 (do 12.4.)

Aj - viz úkolníček

 

Doplňující informace:

17. - 24.5. - ŠvP Josefův DůlNovinky z 5.C - 29.3.2019

Dobrý den,

poslední březnový týden je za námi a před námi poslední tři měsíce páté třídy. 

Tento týden byl ve znamení připomínky osobnosti J. A. Komenského, v jejímž rámci ve čtvrtek proběhl již tradiční "Den naruby", kdy se z žáků stali učitelé. 

V rámci probírání učiva nárazově zařazuji také pracovní listy a aktivity určené pro 6. třídu, aby děti měly představu, co je bude čekat příští rok. Aktivity jsou velmi podobného rázu a rozsahu jako ty naše současné, jsou tedy zvladatelné pro všechny.

Mám na vás ještě prosbu ohledně závěru školního roku - s dětmi plánuji rozlučkové focení, detaily vám ještě dám vědět. Rád bych s tím také spojil promítání fotek z uplynulých pěti školních let a tak jsem se pustil do hledání archivních fotek. Na školních ani těchto třídních stránkách jsem bohužel na žádné nenarazil a tak se chci zeptat, jestli nějaké máte ve svých archivech? Čím starší fotky, tím samozřejmě lepší - první školní den, první třída apod. budou ideální:)) Předem díky za vaše příspěvky, poptám se také ještě tady ve škole.

A ještě krátké info ke květnové ŠvP - během tohoto týdne byla odeslána záloha za ubytování a byla potvrzena účast vychovatelky Beáty, konečný počet dospělých je tedy tři.

Hezký víkend všem,

Martin Halada

 

Novinky z 5.C:

 

Český jazyk/ Čtení:

Gramatika – slovní druhy - zájmena (druhy, vyhledávání); pravopis zájmena mě/ mně; shoda podmětu s přísudkem; pravopis předložek s/z; vzory podstatných jmen; vyjmenovaná slova

Sloh – prezentace slohů na téma "Reklama na vymyšlený výrobek"

Čtení – prezentace Čtenářských deníků, individuální čtení

 

Matematika:

Aritmetika – Písemné dělení a násobení; pamětné sčítání a odčítání; sčítání a odčítání desetinných čísel; pavučiny; slovní úlohy; malá a velká násobilka

Geometrie  osová souměrnost písmen a obrazců; opakování základních pojmů

 

Přírodověda:

- Člověk ničí, člověk napravuje - význam živočichů v přírodě; ohrožení a chránění živočichové a rostliny; potravinový řetězec

Vlastivěda:

- Novodobé české dějiny - doba osvícenství, vláda a reformy Marie Terezie

 

English:

- My day (aktivity a jejich časové určení); používání předložek; posloupnost činností

 

Domácí úkoly:

Ma - nebyl zadán

VL - PS zelený str. 10, 11, 12 (do 3.4.)

Čj - PS2 str. 23/2, 26/8, 31/3 (do 3.4.)

Přv - nebyl zadán

Aj - viz úkolníček

 

Doplňující informace:

17. - 24.5. - ŠvP Josefův DůlNovinky z 5.C - 15.3.2018

Dobrý den,

další týden za námi a kromě dalšího nového učiva se čím dál více zaměřujeme na souhrnné opakování tak, aby měly děti přehled o tom, co vše se již naučily a kde všude je případně tlačí bota. I nadále můžou děti každé odpoledne docházet na bezplatné doučování, kde si můžou procvičovat veškeré učivo (po domluvě se můžeme zaměřit i na konkrétní učivo, jinak procvičujeme hlavně to zrovna aktuální).

Příští týden nás čekají březnové akce, a to návštěva pobočky Městské knihovny Letná a dále také prohlídka nedaleké Letenské vodárenské věže. V rámci návštěvy knihovny si děti můžou zařídit registraci, případně rovnou půjčit knížky. Obě akce proběhnou ve čtvrtek 21. března a jsou pro děti bezplatné (vstupné do vodárenské věže ve výši 30 Kč na dítě budu platit z třídního fondu).

Zároveň čekám na potvrzení smlouvy o ubytování pro ŠvP, hned vám předám další podrobnosti.

Hezký víkend všem a děkuji za všechny narozeninové dárky, potěšily mě:)

Martin Halada

 

Novinky z 5.C:

Český jazyk/ Čtení:

Gramatika – souhrnné opakování učiva 5. ročníku (výstupní test bez ohodnocení); slovní druhy - podstatná jména, zájmena, předložky; pravopis předložek x předpon s/z, se/ze; vyjmenovaná slova; pravopis přídavných a podstatných jmen; shoda podmětu s přísudkem; česká přísloví a pranostiky; diktát; doplňovačka

Sloh – tento týden neproběhl

Čtení – společné čtení pohádky "O chytré princezně", individuální čtení

 

Matematika:

Aritmetika – Písemné dělení a násobení; pamětné sčítání a odčítání; sčítání desetinných čísel; Zvířátka dědy Lesoně, šipkové grafy, sčítací trojúhelníky s podmínkou

Geometrie  měření rozměrů třídy v metrických jednotkách a loktech

 

Přírodověda:

- Nebezpečí kolem nás - test

- Člověk ničí, člověk napravuje - Měníme krajinu kolem sebe

Vlastivěda:

- Novodobé české dějiny - život lidí a šlechty na vesnici a ve městě za vlády Habsburků; baroko a jeho podoba v Čechách

 

English:

 

Domácí úkoly:

Ma - PS str. 14/7, 16/3, 17/2 (do 22.3.)

VL - PS zelený str. 6, 8, 9 (do 21.3.)

Čj - PS2 str. 19, 20/7,9, str. 24 (do 21.3.)

Přv - PS str. 37 (do 22.3.)

Aj - viz úkolníček

 

Doplňující informace:

21.3. - Městská knihovna Letná + Letenská vodárenská věžNovinky z 5.C - 1.3.2018

Dobrý den,

tento týden už jsme se přehoupli do března, čemuž předcházela středeční návštěva Pražského hradu v rámci návštěvy výstavy ke sto letům od vzniku československé koruny. Příjemné počasí jsme také využili k procházce po staré Praze, fotografie budou už brzy k vidění na třídním Rajčeti. Z jiného soudku byla čtvrteční preventivní akce, tentokrát bylo tématem kouření. Kromě škodlivých účinků a způsobů, jak se kouření vyhnout, měly děti možnost vidět působivé ukázky toho, jaký vliv má kouření na lidské tělo. Ukázky obsahu plic i hlenů byly dostatečně odpudivé a měly by zabrat.

Příští týden bude zase klasicky učební, další akce budou jako obvykle v březnu souviset se čtením a podporou rozvíjení chuti do čtení si. Zároveň byla na konci února splatnost plateb za Legoland, další podrobnosti vám dám průběžně vědět.

Hezký víkend všem,

Martin Halada

 

Novinky z 5.C:

Český jazyk/ Čtení:

Gramatika – slovní druhy ohebné - zájmena, číslovky; slovní zápis složených číslovek; vyjmenovaná slova; pravopis přídavných a podstatných jmen; shoda podmětu s přísudkem; doplňovačka

Sloh – popis na téma "Můj lesní výhled" + prezentace slohu

Čtení – individuální čtení

 

Matematika:

Aritmetika – Vennovy diagramy, Záhadné sčítání, počítání podle ciferníku, šipkové grafy, součtové obdélníky

Geometrie  rýsování n-úhelníků; pojmy vrchol, hrana, stěna; opakování dalších základních pojmů

Finanční gramotnost - historie čs. koruny, okolnosti vzniku a osobnosti podílející se na něm; návštěva výstavy "100 let československé koruny"

 

Přírodověda:

- Nebezpečí kolem nás - jedy v našem okolí

Vlastivěda:

- připomínka výročí sebeupálení studenta Jana Zajíce, dobová situace a okolnosti vedoucí k jeho činu

 

English:

- časování slovesa "to be" a "to have" + vazba "have got"/ haven´t got", slovní zásoba - školní předměty, dny v týdnu

 

Domácí úkoly:

Ma - PS str. 13, str. 15/ 8,9 (do 8.3.)

VL - PS zelený str. 2,3,4 (do 5.3.)

Čj - PS2 str. 7 + 13 (do 5.3.)

Přv - PS str. 33 + 34 (do 8.3.)

Aj - viz úkolníček

 

Doplňující informace:
Novinky z 5.C - 15.2.2018

Dobrý den,

předprázdninový týden je za námi a přestože jsme stále měli hodně nemocných (v úterý bylo jen 8 dětí), tak pokračujeme ve výuce a vstřebávání páťáckých znalostí a vědomostí.

Po prázdninách nás ještě v únoru čekají dvě akce, jedna preventivní ve škole a jedna exkurze na výstavu na Pražském hradě, tentokrát v rámci finanční gramotnosti. Podrobnosti se děti dozví příští pondělí, kdy už doufám dorazí i všichni marodi.

Hezký víkend všem,

Martin Halada

 

Novinky z 5.C:

Český jazyk/ Čtení:

Gramatika – podstatná jména pomnožná (definice, vyhledávání v textu); skloňování podstatných jmen, psaní předložek s/se, z/ze, pravopis souhlásky n/nn, slova nadřazená a podřazená, slovní druhy ohebné, vyjmenovaná slova, slovní přesmyčky, diktát

Sloh – podoby jazyka - spisovná, nespisovná a hovorová čeština

Čtení – prezentace Čtenářských deníků

 

Matematika:

Aritmetika – desetinná čísla - porovnávání; písemné násobení trojciferným činitelem, písemné dělení; pamětné sčítání a odčítání, velká a malá násobilka, Vennovy diagramy, Záhadné sčítání, šipkové grafy, krokování, pavučiny, sčítací trojúhelníky

Geometrie  rýsování osy úsečky, kolmice a rovnoběžky v obdélníku a čtverci

 

Přírodověda:

- Nebezpečí kolem nás - dodržování hygienických zásad; předcházení nebezpečím, ochranné pomůcky

Vlastivěda:

- Dějiny českého státu - období pravěku až Velké Moravy (opakování); test - podnebí, fauna a flora, hospodářství a obyvatelstvo Evropy

 

English:

- časování slovesa "to be" a "to have" + vazba "have got"/ haven´t got", slovní zásoba - školní předměty, dny v týdnu

 

Domácí úkoly:

Ma - nebyl zadán

VL - nebyl zadán

Čj - PS2 str. 14/4,5; str. 15 (do 26.2.)

Přv - PS str. 32 (do 27.2.)

Aj - pracovní sešit str. 38/3, 38/5a (do 26.2.)

 

Doplňující informace:

27.2. - 100 let československé koruny (20 Kč, bude zaplaceno z třídního fondu)

28.2. - "Jsem IN, já nekouřím" (preventivní program ve škole, zdarma)Novinky z 5.C - 8.2.2019

Dobrý den,

tento týden byl poznamenaný zvýšenou nemocností, příští týden už snad bude lépe. Před jarními prázdninami nás čeká ještě další nová látka, tak ať děti zachytí její začátek a vysvětlení.

Hezký víkend všem,

Martin Halada

 

Novinky z 5.C:

Český jazyk/ Čtení:

Gramatika – druhy podmětu (vyjádřený, nevyjádřený, několikanásobný) - vyhledávání ve větách a slovních spojeních, určování; shoda podmětu různými druhy podmětem ve větách i slovních spojeních, pravopis přídavných jmen, pravopis koncovek -ami, -emi, -mi, vzorce souvětí, vyjmenovaná slova, synonyma a opozita, párové souhlásky, doplňovačka, diktát

Sloh – tento týden neproběhl

Čtení – společné čtení příběhů "Co je to černá, co je to bílá magie?", "Jako v zrcadle, jen v hádance", "O Anežce České", "Jak rybářova žena zachránila dítě královny elfů" + diskuse o obsahu a postavách

 

Matematika:

Aritmetika – desetinná čísla - vyhledávání na číselné ose, řazení podle velikosti, porovnávání; písemné násobení trojciferným činitelem, písemné dělení; pamětné sčítání a odčítání, velká a malá násobilka, šipkové grafy, sčítání ve stovkové tabulce

Geometrie  rýsování kružnice, kolmice, přímek, bodů, obdélníku

 

Přírodověda:

- Nebezpečí kolem nás - nemoci, imunita, vitamíny, léky; test - Energie kolem nás

Vlastivěda:

- Místo, kde žijeme - opakování na test o Evropě, test - poloha, povrch, vodstvo Evropy + sousedé ČR

 

English:

- časování slovesa "to be" a "to have" + vazba "have got"/ haven´t got", slovní zásoba - školní předměty

 

Domácí úkoly:

Ma - pracovní list na desetinná čísla (do 6.2.)

VL - 

Čj - PS2 str. 8 a 10 (do )

Přv -  (do 6.2.)

Aj - zadán do čtvrtkaNovinky z 5.C - 31.1.2019

Dobrý den,

dneškem je za námi 1. pololetí páté třídy, těch pár měsíců uteklo jako voda. Dnešní rozdávání vysvědčení měly děti zpestřené prohlídkou O2 Arény, ve které jsme měli možnost vidět jak běžně přístupná, tak i méně či téměř vůbec nepřístupná místa. Zároveň doufám, že si děti aspoň některá zajímavá fakta zapamatovaly:)

Zbytek týdne probíhala výuka jako obvykle, hned v pondělí navážeme a to i s menšími úpravami rozvrhu, na které se už teď můžete podívat ve Škole online. V pondělí ráno ještě změny s dětmi projdu, aby byli všichni v obraze.

Pěkný zbytek dne a předem i víkend všem,

Martin Halada 

 

Novinky z 5.C:

Český jazyk/ Čtení:

Gramatika – druhy podmětu (vyjádřený, nevyjádřený, několikanásobný) - definice, vyhledávání ve větách a slovních spojeních, určování; shoda podmětu různými druhy podmětem ve větách i slovních spojeních, pravopis přídavných jmen, vyjmenovaná slova, slovní přesmyčky, abeceda, diktát

Sloh – tento týden neproběhl

Čtení – individuální čtení

 

Matematika:

Aritmetika – desetinná čísla - úvod, definice, vyhledávání na číselné ose; písemné násobení trojciferným činitelem; pamětné sčítání a odčítání, velká a malá násobilka, autobus, šipkové grafy, algebrogramy, pavučiny s podmínkou, číselná řada do 1 000 000, slovní úlohy

Geometrie  tento týden neproběhla

 

Přírodověda:

- Živá příroda - zajímavosti a ochutnávka exotického i běžného ovoce

Vlastivěda:

- Místo, kde žijeme - opakování na test o Evropě

 

English:

- časování slovesa "to be" a "to have" + použití ve větách, slovní spojení (přídavné + podstatné jméno), slovní zásoba - domácí mazlíčci

 

Domácí úkoly:

Ma - pracovní list na desetinná čísla (do 6.2.)

VL - opakování na test

Čj - PS2 str. 4, str. 6/7, str. 9 (do 5.2.)

Přv - PS str. 31 (do 6.2.)

Aj - zadán do čtvrtka

 

Doplňující informace: 

 Novinky z 5.C - 25.1.2019

Dobrý den,

předposlední týden 1. pololetí je za námi a příští týden už nás čeká vysvědčení. V tom právě uplynulém týdnu jsme měli více nemocných než obvykle, což klasicky souvisí se začátkem chřipkové sezóny. Nového učiva a testů proto tento týden nebylo až tolik, postupně ale zase budeme přidávat.

Vyučování v příštím týdnu končí čtvrtkem a bude zkrácené, tj. budeme končit 4. hodinou (ve 12:10). Část tohoto dne strávíme v nedaleké O2 Aréně, kde máme zamluvenou prohlídku vnitřních prostor. V pátek jsou na plánu pololetní prázdniny, výuka bude pokračovat v pondělí 4. února.

Hezký víkend všem,

Martin Halada

 

Novinky z 5.C:

Český jazyk/ Čtení:

Gramatika – podmět nevyjádřený (definice, vyhledávání, určování), shoda podmětu s vyjádřeným i nevyjádřeným podmětem ve větách i slovních spojeních, pravopis přídavných jmen, pravopis u/ú/ů, vyjmenovaná slova, slovní přesmyčky, oprava pololetního testu

Sloh – tento týden neproběhl

Čtení – společné čtení příběhů "Libušina proroctví" a "O Blanických rytířích" + diskuse o postavách a ději, vyhledávání slov v přečteném textu

 

Matematika:

Aritmetika – opakování učiva - pamětné sčítání, odčítání, násobení a dělení, písemné násobení, dělení dvojciferným činitelem, velká a malá násobilka, autobus, krokování, sčítací hadi a pyramidy, číselná řada do 1 000 000, oprava pololetního testu

Geometrie  stavby z předem daného počtu kostek

 

Přírodověda:

- Nebezpečí kolem nás - bakterie, houby, plísně, kvasinky a jejich účinky

Vlastivěda:

- Místo, kde žijeme - přírodní krásy Evropy + opakování o Evropě i ČR

 

English:

- časování slovesa "to be" a "to have" + použití ve větách, větný slovosled, dny v týdnu, slovní zásoba - domácí mazlíčci

 

Domácí úkoly:

Ma - tento týden nebyl zadán

VL - PS str. 46, 47, 54 (do 29.1.)

Čj - příprava na Čtenářský deník 12.2.

Přv - PS str. 29 (do 30.1.)

Aj - zadán do pátku

 

Doplňující informace: 

31.1. - pololetní vysvědčení + prohlídka O2 ArényNovinky z 5.C - 18.1.2019

Dobrý den,

týden ve znamení pololetních testů je za námi. Testy dopadly víceméně podle očekávání a většina známek je už tím pádem jasných. Pár dětí s nerozhodnou známkou ještě v pondělí přezkouším, o tom vás budu informovat individuálně. V příštím týdnu už začneme s probíráním nové látky, pátá třída je na ní opravdu nabitá.

Průběžně také řeším akce v rámci výuky a jednotlivé výlety a výjezdy, v nejbližší době dodám další podrobnosti.

Hezký víkend všem, 

Martin Halada

 

Novinky z 5.C:

Český jazyk/ Čtení:

Gramatika – opakování učiva - časování sloves, skloňování podstatných jmen, shoda podmětu s přísudkem, pravopis přídavných jmen měkkých, tvrdých a přivlastňovacích, vzory podstatných jmen, psaní hlásky n/nn, párové souhlásky, diktát

Sloh – tento týden neproběhl

Čtení – společné čtení příběhů "Bohové a hrdinové antických bájí" + diskuse o postavách a ději

 

Matematika:

Aritmetika – opakování učivapamětné sčítání a odčítání, písemné násobení, dělení dvojciferným činitelem, velká a malá násobilka, násobení a dělení číslem 10, 100, 100, číselná řada do 1 000 000, slovní úlohy

Geometrie  tento týden neproběhla

 

Přírodověda:

- Energie kolem nás - způsoby šetření elektrickou energií v domácnosti

Vlastivěda:

- Místo, kde žijeme - kulturní památky Evropy

- připomínka 50 let od sebeupálení Jana Palacha

 

English:

- časování slovesa "to be" a "to have" + použití ve větách, větný slovosled, slovní zásoba

 

Domácí úkoly:

Ma - tento týden nebyl zadán

VL - PS str. 51, 52, 53 (do 22.1.)

Čj - tento týden nebyl zadán

Přv - PS str. 23, 24, 27 + kontrola teploty v místnostech doma podle tabulky v uč. na str. 49 (do 23.1.)

Aj - zadán do pátku

 

Doplňující informace: Novější 1 3 8 16 23

Menu

calen.jpg

 

15110990_1881111792175420_3761182100079004511_o.jpg

 

http://www.letohradska.cz/

 

https://www.facebook.com/pages/Z%C5%A0-Strossmayerovo-n%C3%A1m/215887068530260

 

konto + logo (3).jpg

 

gdpr[2].png

26. 4. Oto

Zítra: Jaroslav

Novinky ŠD

logo-obedove-konto.png

 

smart_civ_logo.png

Praha a EU: Investujeme do vaší budoucnosti.

http://www.prahafondy.eu/cz/oppa.html

http://www.nuv.cz/ramps/praha

http://www.rodicevitani.cz/mapa-skol/

www.creativemornings.cz

http://www.prirodniskola.cz/

http://www.pedf.cuni.cz/

http://www.praha.eu/jnp/cz/home/magistrat/index.html

http://www.cpiv.cz/

http://www.zs-stross.cz/index.php?nid=3380&lid=cs&oid=2542046

http://www.msmt.cz/

http://www.partnerska-skola.cz/O-Projektu

Návštěvnost stránek

1059815