5.C


 

 
 
 
 
 
 
Novější 1 3 8 16 23

Novinky z 5.C - 15.2.2018

Dobrý den,

předprázdninový týden je za námi a přestože jsme stále měli hodně nemocných (v úterý bylo jen 8 dětí), tak pokračujeme ve výuce a vstřebávání páťáckých znalostí a vědomostí.

Po prázdninách nás ještě v únoru čekají dvě akce, jedna preventivní ve škole a jedna exkurze na výstavu na Pražském hradě, tentokrát v rámci finanční gramotnosti. Podrobnosti se děti dozví příští pondělí, kdy už doufám dorazí i všichni marodi.

Hezký víkend všem,

Martin Halada

 

Novinky z 5.C:

Český jazyk/ Čtení:

Gramatika – podstatná jména pomnožná (definice, vyhledávání v textu); skloňování podstatných jmen, psaní předložek s/se, z/ze, pravopis souhlásky n/nn, slova nadřazená a podřazená, slovní druhy ohebné, vyjmenovaná slova, slovní přesmyčky, diktát

Sloh – podoby jazyka - spisovná, nespisovná a hovorová čeština

Čtení – prezentace Čtenářských deníků

 

Matematika:

Aritmetika – desetinná čísla - porovnávání; písemné násobení trojciferným činitelem, písemné dělení; pamětné sčítání a odčítání, velká a malá násobilka, Vennovy diagramy, Záhadné sčítání, šipkové grafy, krokování, pavučiny, sčítací trojúhelníky

Geometrie  rýsování osy úsečky, kolmice a rovnoběžky v obdélníku a čtverci

 

Přírodověda:

- Nebezpečí kolem nás - dodržování hygienických zásad; předcházení nebezpečím, ochranné pomůcky

Vlastivěda:

- Dějiny českého státu - období pravěku až Velké Moravy (opakování); test - podnebí, fauna a flora, hospodářství a obyvatelstvo Evropy

 

English:

- časování slovesa "to be" a "to have" + vazba "have got"/ haven´t got", slovní zásoba - školní předměty, dny v týdnu

 

Domácí úkoly:

Ma - nebyl zadán

VL - nebyl zadán

Čj - PS2 str. 14/4,5; str. 15 (do 26.2.)

Přv - PS str. 32 (do 27.2.)

Aj - pracovní sešit str. 38/3, 38/5a (do 26.2.)

 

Doplňující informace:

27.2. - 100 let československé koruny (20 Kč, bude zaplaceno z třídního fondu)

28.2. - "Jsem IN, já nekouřím" (preventivní program ve škole, zdarma)



Novinky z 5.C - 8.2.2019

Dobrý den,

tento týden byl poznamenaný zvýšenou nemocností, příští týden už snad bude lépe. Před jarními prázdninami nás čeká ještě další nová látka, tak ať děti zachytí její začátek a vysvětlení.

Hezký víkend všem,

Martin Halada

 

Novinky z 5.C:

Český jazyk/ Čtení:

Gramatika – druhy podmětu (vyjádřený, nevyjádřený, několikanásobný) - vyhledávání ve větách a slovních spojeních, určování; shoda podmětu různými druhy podmětem ve větách i slovních spojeních, pravopis přídavných jmen, pravopis koncovek -ami, -emi, -mi, vzorce souvětí, vyjmenovaná slova, synonyma a opozita, párové souhlásky, doplňovačka, diktát

Sloh – tento týden neproběhl

Čtení – společné čtení příběhů "Co je to černá, co je to bílá magie?", "Jako v zrcadle, jen v hádance", "O Anežce České", "Jak rybářova žena zachránila dítě královny elfů" + diskuse o obsahu a postavách

 

Matematika:

Aritmetika – desetinná čísla - vyhledávání na číselné ose, řazení podle velikosti, porovnávání; písemné násobení trojciferným činitelem, písemné dělení; pamětné sčítání a odčítání, velká a malá násobilka, šipkové grafy, sčítání ve stovkové tabulce

Geometrie  rýsování kružnice, kolmice, přímek, bodů, obdélníku

 

Přírodověda:

- Nebezpečí kolem nás - nemoci, imunita, vitamíny, léky; test - Energie kolem nás

Vlastivěda:

- Místo, kde žijeme - opakování na test o Evropě, test - poloha, povrch, vodstvo Evropy + sousedé ČR

 

English:

- časování slovesa "to be" a "to have" + vazba "have got"/ haven´t got", slovní zásoba - školní předměty

 

Domácí úkoly:

Ma - pracovní list na desetinná čísla (do 6.2.)

VL - 

Čj - PS2 str. 8 a 10 (do )

Přv -  (do 6.2.)

Aj - zadán do čtvrtka



Novinky z 5.C - 31.1.2019

Dobrý den,

dneškem je za námi 1. pololetí páté třídy, těch pár měsíců uteklo jako voda. Dnešní rozdávání vysvědčení měly děti zpestřené prohlídkou O2 Arény, ve které jsme měli možnost vidět jak běžně přístupná, tak i méně či téměř vůbec nepřístupná místa. Zároveň doufám, že si děti aspoň některá zajímavá fakta zapamatovaly:)

Zbytek týdne probíhala výuka jako obvykle, hned v pondělí navážeme a to i s menšími úpravami rozvrhu, na které se už teď můžete podívat ve Škole online. V pondělí ráno ještě změny s dětmi projdu, aby byli všichni v obraze.

Pěkný zbytek dne a předem i víkend všem,

Martin Halada 

 

Novinky z 5.C:

Český jazyk/ Čtení:

Gramatika – druhy podmětu (vyjádřený, nevyjádřený, několikanásobný) - definice, vyhledávání ve větách a slovních spojeních, určování; shoda podmětu různými druhy podmětem ve větách i slovních spojeních, pravopis přídavných jmen, vyjmenovaná slova, slovní přesmyčky, abeceda, diktát

Sloh – tento týden neproběhl

Čtení – individuální čtení

 

Matematika:

Aritmetika – desetinná čísla - úvod, definice, vyhledávání na číselné ose; písemné násobení trojciferným činitelem; pamětné sčítání a odčítání, velká a malá násobilka, autobus, šipkové grafy, algebrogramy, pavučiny s podmínkou, číselná řada do 1 000 000, slovní úlohy

Geometrie  tento týden neproběhla

 

Přírodověda:

- Živá příroda - zajímavosti a ochutnávka exotického i běžného ovoce

Vlastivěda:

- Místo, kde žijeme - opakování na test o Evropě

 

English:

- časování slovesa "to be" a "to have" + použití ve větách, slovní spojení (přídavné + podstatné jméno), slovní zásoba - domácí mazlíčci

 

Domácí úkoly:

Ma - pracovní list na desetinná čísla (do 6.2.)

VL - opakování na test

Čj - PS2 str. 4, str. 6/7, str. 9 (do 5.2.)

Přv - PS str. 31 (do 6.2.)

Aj - zadán do čtvrtka

 

Doplňující informace: 

 



Novinky z 5.C - 25.1.2019

Dobrý den,

předposlední týden 1. pololetí je za námi a příští týden už nás čeká vysvědčení. V tom právě uplynulém týdnu jsme měli více nemocných než obvykle, což klasicky souvisí se začátkem chřipkové sezóny. Nového učiva a testů proto tento týden nebylo až tolik, postupně ale zase budeme přidávat.

Vyučování v příštím týdnu končí čtvrtkem a bude zkrácené, tj. budeme končit 4. hodinou (ve 12:10). Část tohoto dne strávíme v nedaleké O2 Aréně, kde máme zamluvenou prohlídku vnitřních prostor. V pátek jsou na plánu pololetní prázdniny, výuka bude pokračovat v pondělí 4. února.

Hezký víkend všem,

Martin Halada

 

Novinky z 5.C:

Český jazyk/ Čtení:

Gramatika – podmět nevyjádřený (definice, vyhledávání, určování), shoda podmětu s vyjádřeným i nevyjádřeným podmětem ve větách i slovních spojeních, pravopis přídavných jmen, pravopis u/ú/ů, vyjmenovaná slova, slovní přesmyčky, oprava pololetního testu

Sloh – tento týden neproběhl

Čtení – společné čtení příběhů "Libušina proroctví" a "O Blanických rytířích" + diskuse o postavách a ději, vyhledávání slov v přečteném textu

 

Matematika:

Aritmetika – opakování učiva - pamětné sčítání, odčítání, násobení a dělení, písemné násobení, dělení dvojciferným činitelem, velká a malá násobilka, autobus, krokování, sčítací hadi a pyramidy, číselná řada do 1 000 000, oprava pololetního testu

Geometrie  stavby z předem daného počtu kostek

 

Přírodověda:

- Nebezpečí kolem nás - bakterie, houby, plísně, kvasinky a jejich účinky

Vlastivěda:

- Místo, kde žijeme - přírodní krásy Evropy + opakování o Evropě i ČR

 

English:

- časování slovesa "to be" a "to have" + použití ve větách, větný slovosled, dny v týdnu, slovní zásoba - domácí mazlíčci

 

Domácí úkoly:

Ma - tento týden nebyl zadán

VL - PS str. 46, 47, 54 (do 29.1.)

Čj - příprava na Čtenářský deník 12.2.

Přv - PS str. 29 (do 30.1.)

Aj - zadán do pátku

 

Doplňující informace: 

31.1. - pololetní vysvědčení + prohlídka O2 Arény



Novinky z 5.C - 18.1.2019

Dobrý den,

týden ve znamení pololetních testů je za námi. Testy dopadly víceméně podle očekávání a většina známek je už tím pádem jasných. Pár dětí s nerozhodnou známkou ještě v pondělí přezkouším, o tom vás budu informovat individuálně. V příštím týdnu už začneme s probíráním nové látky, pátá třída je na ní opravdu nabitá.

Průběžně také řeším akce v rámci výuky a jednotlivé výlety a výjezdy, v nejbližší době dodám další podrobnosti.

Hezký víkend všem, 

Martin Halada

 

Novinky z 5.C:

Český jazyk/ Čtení:

Gramatika – opakování učiva - časování sloves, skloňování podstatných jmen, shoda podmětu s přísudkem, pravopis přídavných jmen měkkých, tvrdých a přivlastňovacích, vzory podstatných jmen, psaní hlásky n/nn, párové souhlásky, diktát

Sloh – tento týden neproběhl

Čtení – společné čtení příběhů "Bohové a hrdinové antických bájí" + diskuse o postavách a ději

 

Matematika:

Aritmetika – opakování učivapamětné sčítání a odčítání, písemné násobení, dělení dvojciferným činitelem, velká a malá násobilka, násobení a dělení číslem 10, 100, 100, číselná řada do 1 000 000, slovní úlohy

Geometrie  tento týden neproběhla

 

Přírodověda:

- Energie kolem nás - způsoby šetření elektrickou energií v domácnosti

Vlastivěda:

- Místo, kde žijeme - kulturní památky Evropy

- připomínka 50 let od sebeupálení Jana Palacha

 

English:

- časování slovesa "to be" a "to have" + použití ve větách, větný slovosled, slovní zásoba

 

Domácí úkoly:

Ma - tento týden nebyl zadán

VL - PS str. 51, 52, 53 (do 22.1.)

Čj - tento týden nebyl zadán

Přv - PS str. 23, 24, 27 + kontrola teploty v místnostech doma podle tabulky v uč. na str. 49 (do 23.1.)

Aj - zadán do pátku

 

Doplňující informace: 



Novinky z 5.C - 11.1.2019

Dobrý den,

první letošní týden byl ve znamení návratu do školních lavic a znovu si zvykání na školní život. Zároveň jsme začali přípravu na pololetní testy, které nás čekají už koncem příštího týdne, a které budou zahrnovat zatím probrané učivo 5. třídy.

V pondělí se kromě toho v rámci tělocviku znovu vrátíme na kluziště na Letné s návratem plánovaným na 13h.

Hezký víkend všem a ať letošní rok stojí za to:)

Martin Halada

 

Novinky z 5.C:

Český jazyk/ Čtení:

Gramatika – pravopis přídavných jmen měkkých, tvrdých a přivlastňovacích, slovesný přísudek ve větách, pravopis u/ú/ů, vyjmenovaná slova

Sloh – příběh z pohledu Vánočního stromku

Čtení – společné čtení příběhů "Malá mořská víla", "Orfeus a Eurydika" a básně "Angličané" + diskuse o postavách a ději

 

Matematika:

Aritmetika – pamětné sčítání a odčítání, písemné dělení dvojciferným činitelem, velká a malá násobilka, číselná řada do 1 000 000, slovní úlohy

Geometrie  konstrukce pravoúhlého trojúhelníku; opakování základních pojmů

 

Přírodověda:

- Energie kolem nás - elektrárny používající obnovitelné zdroje energie, jejich výhody a nevýhody

Vlastivěda:

- Místo, kde žijeme - fauna a flóra Evropy + evropské hospodářství a obyvatelstvo

 

English:

- časování slovesa "to be"; názvy zemí světa, dní v týdnů; větný slovosled

 

Domácí úkoly:

Ma - tento týden nebyl zadán

VL - tento týden nebyl zadán

Čj - tento týden nebyl zadán

Přv - tento týden nebyl zadán

Aj - zadán do pátku

 

Doplňující informace:

14.1. - bruslení Letná

 



Vánoční přání 2018

Vážení rodiče,

přeji Vám i Vašim rodinám krásné a klidné Vánoce a do nového roku, který některým z nás přinese změny, hodně zdraví, energie a optimismu všem:)

S přáním všeho dobrého,

Martin Halada

 

IMG_3973.jpg

 

IMG_3977.jpg

 



Novinky z 5.C - 14.12.2018

Dobrý den,

poslední týden před Vánoci byl zatím zřejmě nejrušnějším týdnem tohoto školního roku. Pondělní přespávání, úterní dílny a odpolední Vánoční jarmark a dnešní vánoční představení Rybovy mše si zúčastněné děti užily a jsem rád, že jsem mohl zároveň splnit jeden ze svých dříve daných slibů.

Dále můžete průběžně posílat platby za květnový zájezd do Legolandu, případné zádrhely vyřešíme individuálně. Po vyřízení plateb pošlu další informace, jak mi je budou z cestovní kanceláře dodávat.

Nadále se věnujeme také učivu pátého a předešlých ročníků, zbývá ještě plno neprobraných kapitol. V týdnu jsem také dětem znovu připomněl, že na testy vědomostních předmětů (vlastivěda a přírodověda) je potřeba se důkladně učit nejen ze sešitu, ale také z učebnice podle zadaného rozsahu stran. Poslední vlastivědný test (na rozdíl od toho přírodovědného) nedopadl moc dobře, přestože se v testu objevily pouze základní informace na dané téma.

Příští týden se pochopitelně také ponese ve vánočním duchu a bude zakončený páteční besídkou, během které si děti budou moci předat dárky a popřát si navzájem šťastné a veselé.

Hezký víkend všem,

Martin Halada

 

Novinky z 5.C:

Český jazyk/ Čtení:

Gramatika – Skloňování a pravopis přídavných jmen měkkých, tvrdých a přivlastňovacích, vzory podstatných jmen rodu ženského, párové souhlásky, vyjmenovaná slova, diktát, doplňovačka

Sloh – tento týden neproběhl

Čtení – prezentace Čtenářských deníků

 

Matematika:

Aritmetika – Velká a malá násobilka, dělení a násobení čísly 10, 100 a 1000, pamětné sčítání a odčítání, číselná řada do 1 000 000,výpočet výdělku z vánočního trhu, slovní úlohy

Geometrie  tento týden neproběhla

 

Přírodověda:

- Energie kolem nás - elektrická energie, její původ a účinky

Vlastivěda:

- Místo, kde žijeme - poloha a povrch Evropy

 

English:

- časování slovesa "to be", hry na slovní zásobu

 

Domácí úkoly:

Ma - tento týden nebyl zadán

VL - zápis do sešitu ze stran 58, 59, 60

Čj - tento týden nebyl zadán

Přv - tento týden nebyl zadán

Aj - tento týden nebyl zadán

 

Doplňující informace:

21.12. - Vánoční besídka 5.C

22.12. až 6.1.2019 - Vánoční prázdniny



Novinky z 30.11.2018 + průběžné info Legoland

Dobrý den,

poslední listopadový týden jsme absolvovali program týkající se Dopravní výchovy. I když nebyl původně v plánu, svůj účel splnil a děti si hravou formou připomněly pravidla silničního provozu, které se v našem rušném městě hodí znát. Fotografie ze čtvrtečního setkání a také z již proběhlé návštěvy centrály Galileo a Divadla Kampa najdete v nejbližších minutách na třídním Rajčeti.

Děkuji za všechny přihlášky na zájezd do Legolandu, pojede nás celkem 15 (13 dětí + já a Veronika). S cestovní kanceláří CK2 jsem nadále v kontaktu, dalším krokem bude vyřízení plateb. Co se týká vašich průběžných dotazů - z rozhovoru se zástupcem CK2 vyplývá, že doporučené kapesné s sebou je max. 20 EUR na případné občerstvení a suvenýry (znáte to - kolik dětem dáte, tolik utratí:). Dále na přihlášce uvedená poznámka "Euro na vstup" se naší skupiny netýká, vstupné je již zahrnuto v celkové ceně zájezdu. Případné další dotazy mi můžete průběžně posílat a až se mi jich sejde více, obrátím se zase na pracovníka CK2.

Jinak dále přibývá nového učiva, snažím se jej dětem "dávkovat" postupně, abych je nezahltil až moc. Učební plán je nastaven tak, že během páté třídy se (hlavně v ČJ) děti seznámí s většinou učiva ZŠ, v dalších ročnících jej potom opakují a prohlubují. 

S blížícím se prosincem také připomínám také Vaší každoroční možnost zapojit se do Vánočního dne a podle Vaší nálady a chuti přispět výrobky, které se následně objeví na našem prodejním stánku. Vítány jsou jak hmotné výrobky, tak i ty určené ke konzumaci:)

Hezký víkend všem,

Martin Halada

 

Novinky z 5.C:

Český jazyk/ Čtení:

Gramatika – Pravopis přídavných jmen měkkých, tvrdých a přivlastňovacích, pravopis psaní předpon s- a z-, pravopis u/ú/ů, synonyma, antonyma, vyjmenovaná slova, diktát, doplňovačka

Sloh – tento týden neproběhl

Čtení – individuální četba

 

Matematika:

Aritmetika – Dělení a násobení čísly 10, 100 a 1000, pamětné sčítání a odčítání, číselná řada do 1 000 000, Zvířátka dědy Lesoně, pavučiny, šipkové grafy, slovní úlohy

Geometrie  praktické výpočty obvodu čtvercových a obdélníkových předmětů ve třídě; opakování základních pojmů

 

Přírodověda:

- Dům v přírodě a příroda v domě - test; Energie kolem nás - typy energií, její původ a využití

Vlastivěda:

- Místo, kde žijeme - Evropská unie, sousedé ČR

 

English:

- vazba I´m/he is/ she is/ they are from + zápor, countries of the world, geography spin wheel game

 

Domácí úkoly:

Ma - pracovní list na procvičení velké násobilky (do 5.12.)

VL - PS str. 39, 40, 41 (do 6.12.)

Čj - PS str. 30/1, 34/9a,b, 37/6 (do 4.12.) + zápis Čtenářského deníku na 13.12.

Přv - PS str. 19 a 21 (do 5.12.)

Aj - tento týden nebyl zadán

 

Doplňující informace:

10.12. - přespávání ve škole

11.12. - Vánoční den a Den otevřených dveří; od 15h Vánoční jarmark

14.12. - Vánoční koncert (v ZŠ Ortenovo náměstí)

 



Novinky z 5.C - 23.11.2018 + přihláška Legoland

Dobrý den,

během uplynulého týdne jsme se po pondělním divadelním představení a vycházce po Malé Straně věnovali hlavně nové látce, a to ve většině předmětů. Během třídních schůzek a den po nich jsem dětem rozdal přihlášky ke květnovému zájezdu do Legolandu, prosím o vyplnění přihlášky a její odevzdání do středy 28.11. Zároveň si prosím připravte dotazy, které k akci máte, hromadně je potom zodpovím.

S blížícím se vánočním období nás čekají akce zaměřené právě na tyto svátky, jejich přehled najdete na konci přehledu. Na základě mého dřívějšího slibu také proběhne přespávání ve škole, a to v pondělí 10.12., den před Vánočním dnem.

Hezký víkend všem,

Martin Halada

 

Novinky z 5.C:

Český jazyk/ Čtení:

Gramatika – Druhy přídavných jmen (tvrdá, měkká a přivlastňovací), pravopis psaní předpon s- a z-, psaní hlásek n/nn, psaní skupin bě/bje, pě, vě/vje, vyjmenovaná slova, přirovnání v čekém jazyce, diktát

Sloh – tento týden neproběhl

Čtení – Společné čtení a diskuse nad úryvkem z knih o životě A. Lindgrenové a R. Dahla; individuální četba

 

Matematika:

Aritmetika – Dělení a násobení čísly 10 a 100, pamětné sčítání a odčítání do 1000, číselná řada do 1 000 000, autobus, šipkové grafy, slovní úlohy

Geometrie  definice a výpočty obvodu čtverce a obdélníku

 

Přírodověda:

- Dům v přírodě a příroda v domě - zvaní a nezvaní hosté v domě, příjemné prostředí domova + jak vypadá můj pokoj; pokračování projektu "Dům a jeho stavba"

Vlastivěda:

- Místo, kde žijeme - nerostné bohatství, průmysl, doprava a cestovní ruch ČR; významná místa a stavby v Praze

 

English:

- časování slovesa "to be", představení sama sebe a kamaráda, spelling, vazba there is/are, numbers to 100, názvy zemí a měst v AJ

 

Domácí úkoly:

Ma - pracovní list na procvičení násobení a dělení 10/100 (do 28.11.)

VL - PS str. 31, 32, 33 (do 27.11.)

Čj - PS 21/12; 27/3,4; 29/8 (do 27.11.)

Přv - PS str. 15 + 16 (do 28.11.)

Aj - procvičit představení sama sebe a kamaráda podle vzoru v sešitě (kolik nám je, odkud jsme)

 

Doplňující informace:

10.12. - přespávání ve škole

11.12. - Vánoční den a Den otevřených dveří; od 15h Vánoční jarmark

14.12. - Vánoční koncert (v ZŠ Ortenovo náměstí)



Novější 1 3 8 16 23

Menu

calen.jpg

 

15110990_1881111792175420_3761182100079004511_o.jpg

 

http://www.letohradska.cz/

 

https://www.facebook.com/pages/Z%C5%A0-Strossmayerovo-n%C3%A1m/215887068530260

 

konto + logo (3).jpg

 

gdpr[2].png

19. 2. Patrik

Zítra: Oldřich

Novinky ŠD

logo-obedove-konto.png

 

smart_civ_logo.png

Praha a EU: Investujeme do vaší budoucnosti.

http://www.prahafondy.eu/cz/oppa.html

http://www.nuv.cz/ramps/praha

http://www.rodicevitani.cz/mapa-skol/

www.creativemornings.cz

http://www.prirodniskola.cz/

http://www.pedf.cuni.cz/

http://www.praha.eu/jnp/cz/home/magistrat/index.html

http://www.cpiv.cz/

http://www.zs-stross.cz/index.php?nid=3380&lid=cs&oid=2542046

http://www.msmt.cz/

http://www.partnerska-skola.cz/O-Projektu

Návštěvnost stránek

992004