5.C


 

 
 
 
 
 
 
Novější 1 3 8 15 22

Novinky z 30.11.2018 + průběžné info Legoland

Dobrý den,

poslední listopadový týden jsme absolvovali program týkající se Dopravní výchovy. I když nebyl původně v plánu, svůj účel splnil a děti si hravou formou připomněly pravidla silničního provozu, které se v našem rušném městě hodí znát. Fotografie ze čtvrtečního setkání a také z již proběhlé návštěvy centrály Galileo a Divadla Kampa najdete v nejbližších minutách na třídním Rajčeti.

Děkuji za všechny přihlášky na zájezd do Legolandu, pojede nás celkem 15 (13 dětí + já a Veronika). S cestovní kanceláří CK2 jsem nadále v kontaktu, dalším krokem bude vyřízení plateb. Co se týká vašich průběžných dotazů - z rozhovoru se zástupcem CK2 vyplývá, že doporučené kapesné s sebou je max. 20 EUR na případné občerstvení a suvenýry (znáte to - kolik dětem dáte, tolik utratí:). Dále na přihlášce uvedená poznámka "Euro na vstup" se naší skupiny netýká, vstupné je již zahrnuto v celkové ceně zájezdu. Případné další dotazy mi můžete průběžně posílat a až se mi jich sejde více, obrátím se zase na pracovníka CK2.

Jinak dále přibývá nového učiva, snažím se jej dětem "dávkovat" postupně, abych je nezahltil až moc. Učební plán je nastaven tak, že během páté třídy se (hlavně v ČJ) děti seznámí s většinou učiva ZŠ, v dalších ročnících jej potom opakují a prohlubují. 

S blížícím se prosincem také připomínám také Vaší každoroční možnost zapojit se do Vánočního dne a podle Vaší nálady a chuti přispět výrobky, které se následně objeví na našem prodejním stánku. Vítány jsou jak hmotné výrobky, tak i ty určené ke konzumaci:)

Hezký víkend všem,

Martin Halada

 

Novinky z 5.C:

Český jazyk/ Čtení:

Gramatika – Pravopis přídavných jmen měkkých, tvrdých a přivlastňovacích, pravopis psaní předpon s- a z-, pravopis u/ú/ů, synonyma, antonyma, vyjmenovaná slova, diktát, doplňovačka

Sloh – tento týden neproběhl

Čtení – individuální četba

 

Matematika:

Aritmetika – Dělení a násobení čísly 10, 100 a 1000, pamětné sčítání a odčítání, číselná řada do 1 000 000, Zvířátka dědy Lesoně, pavučiny, šipkové grafy, slovní úlohy

Geometrie  praktické výpočty obvodu čtvercových a obdélníkových předmětů ve třídě; opakování základních pojmů

 

Přírodověda:

- Dům v přírodě a příroda v domě - test; Energie kolem nás - typy energií, její původ a využití

Vlastivěda:

- Místo, kde žijeme - Evropská unie, sousedé ČR

 

English:

- vazba I´m/he is/ she is/ they are from + zápor, countries of the world, geography spin wheel game

 

Domácí úkoly:

Ma - pracovní list na procvičení velké násobilky (do 5.12.)

VL - PS str. 39, 40, 41 (do 6.12.)

Čj - PS str. 30/1, 34/9a,b, 37/6 (do 4.12.) + zápis Čtenářského deníku na 13.12.

Přv - PS str. 19 a 21 (do 5.12.)

Aj - tento týden nebyl zadán

 

Doplňující informace:

10.12. - přespávání ve škole

11.12. - Vánoční den a Den otevřených dveří; od 15h Vánoční jarmark

14.12. - Vánoční koncert (v ZŠ Ortenovo náměstí)

 Novinky z 5.C - 23.11.2018 + přihláška Legoland

Dobrý den,

během uplynulého týdne jsme se po pondělním divadelním představení a vycházce po Malé Straně věnovali hlavně nové látce, a to ve většině předmětů. Během třídních schůzek a den po nich jsem dětem rozdal přihlášky ke květnovému zájezdu do Legolandu, prosím o vyplnění přihlášky a její odevzdání do středy 28.11. Zároveň si prosím připravte dotazy, které k akci máte, hromadně je potom zodpovím.

S blížícím se vánočním období nás čekají akce zaměřené právě na tyto svátky, jejich přehled najdete na konci přehledu. Na základě mého dřívějšího slibu také proběhne přespávání ve škole, a to v pondělí 10.12., den před Vánočním dnem.

Hezký víkend všem,

Martin Halada

 

Novinky z 5.C:

Český jazyk/ Čtení:

Gramatika – Druhy přídavných jmen (tvrdá, měkká a přivlastňovací), pravopis psaní předpon s- a z-, psaní hlásek n/nn, psaní skupin bě/bje, pě, vě/vje, vyjmenovaná slova, přirovnání v čekém jazyce, diktát

Sloh – tento týden neproběhl

Čtení – Společné čtení a diskuse nad úryvkem z knih o životě A. Lindgrenové a R. Dahla; individuální četba

 

Matematika:

Aritmetika – Dělení a násobení čísly 10 a 100, pamětné sčítání a odčítání do 1000, číselná řada do 1 000 000, autobus, šipkové grafy, slovní úlohy

Geometrie  definice a výpočty obvodu čtverce a obdélníku

 

Přírodověda:

- Dům v přírodě a příroda v domě - zvaní a nezvaní hosté v domě, příjemné prostředí domova + jak vypadá můj pokoj; pokračování projektu "Dům a jeho stavba"

Vlastivěda:

- Místo, kde žijeme - nerostné bohatství, průmysl, doprava a cestovní ruch ČR; významná místa a stavby v Praze

 

English:

- časování slovesa "to be", představení sama sebe a kamaráda, spelling, vazba there is/are, numbers to 100, názvy zemí a měst v AJ

 

Domácí úkoly:

Ma - pracovní list na procvičení násobení a dělení 10/100 (do 28.11.)

VL - PS str. 31, 32, 33 (do 27.11.)

Čj - PS 21/12; 27/3,4; 29/8 (do 27.11.)

Přv - PS str. 15 + 16 (do 28.11.)

Aj - procvičit představení sama sebe a kamaráda podle vzoru v sešitě (kolik nám je, odkud jsme)

 

Doplňující informace:

10.12. - přespávání ve škole

11.12. - Vánoční den a Den otevřených dveří; od 15h Vánoční jarmark

14.12. - Vánoční koncert (v ZŠ Ortenovo náměstí)Novinky z 5.C - 16.11.2018 + přihláška Legoland

Dobrý den,

učební týden a především jeho závěr byl zpestřený akcemi. Ve čtvrtek se děti dozvěděly více o nástrahách komunikace na internetu, včetně sdílení vlastních zkušeností. Technicky byla zaměřena i dnešní návštěva u "sousedů" v Centrál navigačního systému Galileo. Děti se dozvěděly více o tom, jak systém funguje, jak se jeho družice dostávají do vesmíru a k čemu všemu systém slouží. Kromě toho si měly možnost vyzkoušet simulátor virtuální reality a zasoutěžit si o různé ceny - sami se vám určitě pochlubí.

V pondělí nás čeká avizované Divadlo Kampa, zbytek týdne budeme věnovat nové látce a procvičování látky starší. 

Tento týden mi také dorazily přihlášky na náš květnový zájezd do Legolandu, během příštího týdne je dětem předám i s instrukcemi.

Hezký sváteční víkend všem,

Martin Halada

 

Novinky z 5.C:

Český jazyk/ Čtení:

Gramatika – Pravopis psaní předpon s- a z-, psaní hlásek n/nn, slovní rébusy, slovní druhy ohebné a neohebné, vyjmenovaná slova, diktát

Sloh – tento týden neproběhl

Čtení – Společné čtení a diskuse nad úryvkem z knihy H. Ch. Andersena "Pohádka mého života"

 

Matematika:

Aritmetika – Násobení čísly 10 a 100, pamětné sčítání a odčítání do 1000, číselná řada do 1 000 000, Zvířátka dědy Lesoně, šipkové grafy, slovní úlohy

Geometrie  postup a popis konstrukce ostroúhlého trojúhelníku

 

Přírodověda:

  • Dům v přírodě a příroda v domě - proces stavby domu, příroda vedle domu, zahájení projektu "Dům a jeho stavba"
  • globální navigační systém Galileo - vznik a způsob fungování, návštěva Centrály systému

 

Vlastivěda:

- Místo, kde žijeme - podnebí a zemědělství ČR; připomínka událostí 17. listopadu 1939 a 1989

 

English:

- Phrases starting "I´m...", spelling, vazba there is/are, numbers to 100, vocabulary games - animals

 

Domácí úkoly:

Ma - PS str. 36  (do 21.11.)

VL - PS str. 28, 29, 30 (do 23.11.)

Čj - PS 22/3, 23/4, 24/7 (do 20.11.)

Přv - PS str. 14 (do 21.11.)

Aj - nebyl zadán

 

Doplňující informace:

19.11. - Divadlo Kampa (představení Dědeček Oge)Novinky z 5.C - 9.11.2018

Dobrý den,

právě končící školní týden byl klasicky učební, jediným zpestřením byla čtvrteční schůzka s paní Hromadovou, tentokrát určená pouze holkám a jejich záležitostem. Příští schůzka bude opačně jenom pro kluky a jejich zájmy.

V nejbližší době nás kromě učení čekají další školní akce - již dříve naplánované a zamluvené představení v Divadle Kampa, ke kterému se ještě díky nabídce od kolegyně přidá návštěva Dne otevřených dveří v Centrále navigace Galileo, která je na dohled školy. K oběma akcím dětem na začátku přidám podrobnosti, platit budou pouze za divadlo.

Kromě toho také děti v rámci preventivního školního programu čeká příští týden přednáška na téma Bezpečný internet.

Hezký podzimní víkend všem,

Martin Halada 

 

Novinky z 5.C:

Český jazyk/ Čtení:

Gramatika – Opakování učiva - pravopis skupin bě/bje, vě/vje, mě/mně, pě, pravopis zdvojených souhlásek, slovní druhy ohebné, vyjmenovaná slova, doplňovačka, diktát

Sloh – tento týden neproběhl

Čtení – prezentace Čtenářských deníků, individuální četba

 

Matematika:

Aritmetika – Opakování učiva - velká a malá násobilka, písemné násobení a dělení, číselná řada do 1 000 000, šipkové grafy, autobus, pavučiny, slovní úlohy

Geometrie  postup a popis konstrukce ostroúhlého trojúhelníku, opakování základních pojmů

 

Přírodověda:

- Dům v přírodě a příroda v domě - Místo k bydlení, jeho výběr a výhody/ nevýhody různých míst

 

Vlastivěda:

- Místo, kde žijeme - státní symboly a poloha, rozloha a obyvatelstvo ČR; sousední státy; vodstvo a povrch ČR

 

English:

- Names and titles, spelling, plurals, vazba there is/are, numbers to 100

 

Domácí úkoly:

Ma - PS str. 19 + 26/ 1, 2, 3  (do 14.11.)

VL - PS str. 24, 26, 27 (do 16.11.)

Čj - PS dokončit str. 20, str. 45/6 (do 13.11.)

Přv - PS str. 12 + 13 (do 14.11.)

Aj - viz úkolníček

 

Doplňující informace:

15.11. - beseda "Bezpečný internet"

16.11. - Den otevřených dveří v Centrále navigace Galileo

19.11. - Divadlo Kampa (představení Dědeček Oge)Termín Legoland + fotografie na Rajčeti/ volby do Školské rady

Dobrý den,

první listopadový týden byl ve znamení celoškolního projektu, v 5. ročníku zaměřeném na výročí 100 let od založení ČSR. Děti si u jednotlivých učitelů dozvěděly více o vývoji českého jazyka, seznámily se s tehdejšími předměty denní potřeby a poznaly některé umělce, vědce a vynálezce tohoto období. Reakce byly veskrze pozitivní, podrobnosti vám určitě sdělí samy děti. Příští týden je už zase v plánu výuka jako obvykle:)

Kromě toho jsem u cestovní kanceláře definitivně potvrdil termín našeho zájezdu do Legolandu na středu 8.5.2019, nyní čekám na další instrukce včetně smluv atd. 

Na třídním Rajčeti si také můžete prohlédnout novou várku fotek, přidal jsem fotodokumetaci k naší návštěvě Trojské botanické (+ následné vycházky), exkurze na Pražský hrad a z již zmíněného projektu. 

Na závěr ještě posílám odkaz k nominaci do Školské rady - kdo budete mít o kandidaturu zájem, přečtěte si více na http://www.zs-stross.cz/?id=336684&action=detail&fbclid=IwAR2gPWP_HN7Ru1eNS41SvgE2F-xlRqjdhg1nDdug5TPlbzymmY1jtWc2CiI. Přihlášku je možné podat do pondělí 5.11.

Hezký víkend všem,

Martin HaladaNovinky z 5.C + definitivní termín Legolandu 8.5.2019

Dobrý den,

předposlední říjnový týden jsme zakončili vycházkou do Trojské botanické zahrady, kde jsme se dozvěděli více o fauně a floře tropického a subtropického pásu. Po skončení programu jsme ještě pokračovali k vinici sv. Kláry a nakonec i do Stromovky, kde jsme si užívali příjemné počasí.

Děkuji také všem, kdo se mi ještě ozvali ohledně termínu plánovaného zájezdu do Legolandu, definitivní termín je tedy středa 8.5.2019. Zájezd v nejbližších dnech objednám u cestovní kanceláře, další podrobnosti vám průběžně dodám.

Hezký víkend a prázdniny všem,

Martin Halada

 

Novinky z 5.C:

Český jazyk/ Čtení:

Gramatika – Opakování učiva - pravopis skupin bě/bje, vě/vje, mě/mně, pě, pravopis předpon, vyjmenovaná slova, pravopis u/ú/ů, diktát

Sloh – prezentace popisu pracovního postupu výrobku nebo receptu na pokrm

Čtení – prezentace Čtenářských deníků

 

Matematika:

Aritmetika – opakování učiva - velká násobilka, písemné násobení a dělení, číselná řada do

1 000 000, autobus, pavučiny, slovní úlohy

Finanční gramotnost - pojmy "vlastnictví" a "majetek", jejich vysvětlení a příklady

Geometrie  tento týden neproběhla

 

Přírodověda:

- Příroda nás živí a šatí - Ovoce, které u nás neroste + program "Podnebné pásy" v Trojské botanické zahradě

 

Vlastivěda:

- Kraje ČR - opakovací test; připomínka výročí 100 let od vzniku ČSR

 

English:

- Names and titles, spelling, plurals, vazba there is/are, numbers to 100

 

Domácí úkoly:

Ma - PS str. 33 + 34  (do 6.11.)

VL - tento týden nebyl zadán

Čj - PS str. 19/8, 23/5, 37/4 (do 6.11.)

Přv - tento týden nebyl zadán

Aj - viz úkolníček

 

Doplňující informace:

 Novinky z 5.C - 19.10.2018 + termín Legolandu

Dobrý den,

níže najdete obvyklý přehled během týdne vyučovaného učiva. V příštím týdnu nás čeká vycházka spojená s programem v Trojské botanické zahradě, na začátku týdne dětem sdělím podrobnosti. Kromě toho je ještě v úterý na programu v rámci hudební výchovy bubnování na Drumbeny, které děti znají už z dřívějška.

Zároveň děkuji všem, kteří mi již odpověděli ohledně termínu zájezdu do Legolandu. Pro jistotu připomínám termíny a cenu, jde o 4., 8. nebo 11. května 2019 a cena 1 590 Kč/žák včetně vstupného.

Zatím máme pět hlasů pro 8.5. a shodně 2 hlasy pro 4. a 11.5. Středeční termín je vzhledem k tomu, že v Německu jde o běžný pracovní den, vhodnější z hlediska plnosti areálu a tím i dostupnosti jednotlivých atrakcí, zvažte tedy prosím váš výběr a dejte mi ještě vědět.

Hezký víkend všem,

Martin Halada

 

Novinky z 5.C:

Český jazyk/ Čtení:

Gramatika – Opakování učiva - pravopis skupin bě/bje, vě/vje, mě/mně, pě, základní skladební dvojice, shoda podmětu s přísudkem, vyjmenovaná slova, párové souhlásky, antonyma, diktát

Sloh – popis pracovního postupu výrobku nebo receptu na pokrm

Čtení – společné čtení a diskuse o článku z knihy J. Lady "Vzpomínky z dětství"

 

Matematika:

Aritmetika – opakování učiva - malá a velká násobilka, písemné a pamětné sčítání a odčítání, příklady s kombinovanými operacemi, číselná řada do 1 000 000, šipkové grafy, slovní úlohy

Geometrie  postup a konstrukce obdélníku

 

Přírodověda:

- Příroda nás živí a šatí - skupinový projekt na téma "Jak člověk ovlivňuje přírodu a jak příroda člověka; vyhledávání CHKO a NP v ČR (práce s mapou)

 

Vlastivěda:

- Kraje ČR - Plzeňský (charakteristika, významná místa a osobnosti), přehled památek UNESCO na území ČR

 

English:

- Names and titles, spelling, plurals, vazba there is/are, numbers to 100

 

Domácí úkoly:

Ma - učebnice str. 25/ 10, 26/13, 27/21  (do 24.10.)

VL - tento týden nebyl zadán

Čj - PS str. 19/7, 20/9, 26/2 (do 24.10.)

Přv - tento týden nebyl zadán

Aj - tento týden nebyl zadán

 

Doplňující informace:

26.10. - program v Trojské botanické zahradě (Podnebné pásy)Novinky z 5.C - 12.10.2018 + termíny na Legoland

Dobrý den,

kromě tradičního přehledu učiva ještě nadnáším otázku termínu zájezdu do tolik vzývaného Legolandu:) Kontaktoval jsem CK2, která zájezdy organizuje a jejich nabídka je následující:

termíny 4., 8. nebo 11. května 2019/ cena 1 590 Kč/žák včetně vstupného

Dejte mi prosím vědět, o který z termínů máte zájem a domluvíme se na dalších podrobnostech.

Hezký víkend všem,

Martin Halada

 

Novinky z 5.C:

Český jazyk/ Čtení:

Gramatika – Opakování učiva - pravopis skupin bě/bje, vě/vje, pě, základní skladební dvojice, shoda podmětu s přísudkem, vyjmenovaná slova, párové souhlásky, antonyma, diktát

Sloh – tento týden neproběhl

Čtení – individuální čtení; hledání klíčových slov v textu

 

Matematika:

Aritmetika – opakování učiva - malá a velká násobilka, písemné a pamětné sčítání a odčítání, číselná řada do 1 000 000, šipkové grafy, indické násobení, slovní úlohy

Geometrie  rýsování a pojmenování základních rovinných útvarů

 

Přírodověda:

- Příroda nás živí a šatí - bioodpad a jeho využití; život v propojeném světě

 

Vlastivěda:

- Kraje ČR - Vysočina, Jihočeský (charakteristika, významná místa a osobnosti), žákovské referáty o navštívených místech ČR

 

English:

- pracovní sešit do str. 9, učebnice do str. 10 + abeceda, čísla do 100

 

Domácí úkoly:

Ma - učebnice str. 22/ 14,18; str. 23/ 20 (bez tabulky), 21  (do 16.10.)

VL - PS str. 16 + 17 (do 16.10.)

Čj - PS str. 22/2, 24/8, 28/6 (do 17.10.)

Přv - PS str. 10 + 11 (do 17.10.)

Aj - příprava na pondělní spelling testNovinky z 5.C - 5.10.2018

Dobrý den,

posílám k prostudování první říjnový přehled. Tentokrát šlo o klasický učební týden, pouze v úterý nás navštívila sociální pedagožka Jitka Hromadová a jako vždy si pochvalovala, jak se s dětmi v naší třídě cítí dobře. Její příští návštěva je naplánovaná za dva týdny.

Hezký víkend všem,

Martin Halada

 

Novinky z 5.C:

Český jazyk/ Čtení:

Gramatika – Opakování učiva - slovní stavba a slovní základ, vyjmenovaná slova, vzory podstatných jmen, časování sloves, párové souhlásky, diktát

Sloh – tento týden neproběhl

Čtení – společné čtení ukázky z knihy Václava Řezáče "Poplach v Kovářské uličce"

 

Matematika:

Aritmetika – práce se sloupcovým grafem, opakování učiva - písemné a pamětné sčítání a odčítání, číselná řada do 1 000 000, malá násobilka, sčítací trojúhelníky, čísla neposedové, slovní úlohy

Geometrie  plán stavby a stavby z kostek podle zadání, opakování základních pojmů

 

Přírodověda:

- Příroda nás živí a šatí - chov zvířat, šlechtění, péče o zvířata; Opakovací test

 

Vlastivěda:

- Kraje ČR - Moravskoslezský, Zlínský, Jihomoravský (charakteristika, významná místa a osobnosti)

 

English:

- pracovní sešit do str. 7, učebnice do str. 9 + abeceda str. 10, čísla do 100

 

Domácí úkoly:

Ma - učebnice str. 14/ 50,52; str. 21/13 (do 9.10.)

VL - PS str. 14 + 15 (do 9.10.)

Čj - PS str. 21/13, 25/10, 28/7 (do 10.10.)

Přv - PS str. 8/ 8,9; str. 9 (do 10.10.)

Aj - příprava na pondělní spelling test

 

 

Doplňující informace:Víceleté gymnázium - ano či ne?

 

letak prednasky GYMPL 2018.jpg 2.JPGV úterý 9.10. od 17,30 (v průběhu konzultačních hodin) jsme pro rodiče nejen pátých ročníkůpřipravili přednášku na téma "Víceleté gymnázium, ano či ne", kterou povede PhDr. Markéta Frývaldská Ph.D.

Přednáška spojená se společnou diskuzí a nabídkou přípravného kurzu bude probíhat v učebně 5.D v přízemí školy.

Těšíme se na Vás!Novější 1 3 8 15 22

Menu

calen.jpg

 

15110990_1881111792175420_3761182100079004511_o.jpg

 

http://www.letohradska.cz/

 

https://www.facebook.com/pages/Z%C5%A0-Strossmayerovo-n%C3%A1m/215887068530260

 

konto + logo (3).jpg

 

gdpr[2].png

10. 12. Julie

Zítra: Dana

Aktuality

logo-obedove-konto.png

 

smart_civ_logo.png

Praha a EU: Investujeme do vaší budoucnosti.

http://www.prahafondy.eu/cz/oppa.html

http://www.nuv.cz/ramps/praha

http://www.rodicevitani.cz/mapa-skol/

www.creativemornings.cz

http://www.prirodniskola.cz/

http://www.pedf.cuni.cz/

http://www.praha.eu/jnp/cz/home/magistrat/index.html

http://www.cpiv.cz/

http://www.zs-stross.cz/index.php?nid=3380&lid=cs&oid=2542046

http://www.msmt.cz/

http://www.partnerska-skola.cz/O-Projektu

Návštěvnost stránek

932080