Naše škola je...


Naše škola je...

Jsme škola, která u svých žáků klade důraz na tvořivost, kritické myšleníjazykové znalosti, zavádění moderních technologií do výuky a na individuální přístup k potřebám jednotlivých žáků.

Jazykové dovednosti rozvíjíme u žáků již od 1. třídy výukou angličtiny s možností konverzace s rodilým mluvčímdalší cizí jazykvyučujeme od 6. třídy při možnosti výběru z Nj, Rj, Fj, Šj. Od 3. třídy mají žáci možnost volby mezi předmětem Angličtina plus, Matematika plus nebo Pohybová výchova.

V rámci školní družiny je vedle množství zájmových kroužků možnost dvakrát týdně navštěvovat OAK - odpolední anglický klub s rodilým mluvčím.

Máme nastaven inkluzivní program individuálního přístup k nadání žáků, který je podpořen grantem z Operačního programu Praha - Adaptabilita. V každé třídě realizujeme pravidelné třídnické hodiny zaměřené na podporu dobrého klima školy a rozvoj osobnostně sociálních dovedností u žáků. Při výuce využíváme interaktivní tabule, počítače a digitální hnízda, metodiku dle řady učebnic Fraus. Žáci a učitelé dále využívají odborné učebny přírodovědných předmětů, keramické dílny, moderní sportovní hřiště a tři tělocvičny. Děti mohou také vybírat z rozmanité nabídky mimoškolních aktivit: florbal, softbal, stolní tenis, T-ball, míčové hry, keramika, tanec, výtvarné a rukodělné aktivity, šachy, či se dozvědět zajímavé informace v kroužku Věda nás baví.

Od školního roku 2014/2015 v budově na Strossmayerově nám. vedle běžných prvních tříd otevíráme ve spolupráci s PED Academy z.ú. vždy jednu třídu s dvojjazyčnou výukou.

V budově Letohradská 1 otevíráme ve spolupráci s Waldorfskou iniciativou Praha, o.s. také třídu s Intuitivní pedagogikou s prvky waldorfské pedagogiky a v budově U Uranie 14 zřizujeme speciální třídy pro žáky se specifickými potřebami učení.
Menu

calen.jpg

 

15110990_1881111792175420_3761182100079004511_o.jpg

 

http://www.letohradska.cz/

 

https://www.facebook.com/pages/Z%C5%A0-Strossmayerovo-n%C3%A1m/215887068530260

 O2.png

82248508_534891637374351_1465520082087051264_n.jpg

konto + logo (3).jpg

 

unz-logo-red-rgb-m.png

 

cropped-Uk_Pedf_logo_křivky_červené_text_univerzita_užitné-2-e1511358046586.png

 

gdpr[2].png

24. 1. Milena

Zítra: Miloš

logo-obedove-konto.png

 

smart_civ_logo.png

Praha a EU: Investujeme do vaší budoucnosti.

http://www.prahafondy.eu/cz/oppa.html

http://www.nuv.cz/ramps/praha

http://www.rodicevitani.cz/mapa-skol/

www.creativemornings.cz

http://www.prirodniskola.cz/

http://www.pedf.cuni.cz/

http://www.praha.eu/jnp/cz/home/magistrat/index.html

http://www.cpiv.cz/

http://www.zs-stross.cz/index.php?nid=3380&lid=cs&oid=2542046

http://www.msmt.cz/

http://www.partnerska-skola.cz/O-Projektu

Návštěvnost stránek

1392516