Přípravná třída 2019

Zápis do přípravné třídy:

 

  • pro šestileté děti, které budou žádat o odklad povinné školní docházky se zápis uskuteční současně při řádném zápisu do první třídy 3.- 4. dubna 2019.

     

  • pro pětileté děti je zápis ZRUŠEN (zájem o přípravnou třídu namísto docházky do posledního ročníku MŠ):

    V rámci novely školského zákona - v souladu § 47 odst. 1, bude od 1. září 2017 možno přijmout do přípravné třídy pouze dítě s uděleným odkladem povinné školní docházky.

    Tyto informace byly zveřejněny MŠMT k březnu 2017 na webu a v oběžníku: http://www.msmt.cz/vzdelavani/predskolni-vzdelavani/informace-o-povinnem-predskolnim-vzdelavani?lang=1&ref=m&source=email .

    Z výše uvedených důvodů rušíme zápis do přípravné třídy pro pětileté děti, zůstává tak možnost zapsat se do PT pouze dětem u běžného zápisu do první třídy s žádostí o odklad povinné školní docházky.

K samotnému zápisu můžete rovnou přinést předvyplněný formulář přihlášky (ke stažení) , v opačném případě vyplníte přihlášku na místě.

S sebou vezměte originál rodného listu dítěte, svůj průkaz totožnosti (OP/pas) a doporučení školského poradenského zařízení k zařazení dítěte do PT (nejzazší termín doložení tohoto doporučení je 31. 5. 2017)

 

REŽIM A NÁPLŇ

Režim přípravné třídy se blíží školnímu režimu s dopoledním programem v rozsahu cca 20 vyučovacích hodin. Program je zaměřen mimo jiné na vyrovnávání rozdílů ve školní zralosti dětí, systematickou přípravu dětí k nástupu do první třídy školy a rozvíjení jejich individuálního nadání.

V rámci dopoledního programu děti pracují v časových intervalech, které respektují jejich věk a možnosti. Program zahrnuje výuku, pohybové, výtvarné a hudební aktivity včetně tematicky zaměřených vycházek. V odpoledních hodinách mají děti možnost navštěvovat školní družinu se svými staršími spolužáky.

prezentace PT.pdf

 

DALŠÍ INFORMACE MŮŽETE ZÍSKAT V RÁMCI DNŮ OTEVŘENÝCH DVEŘÍ ŠKOLY.

                                                                                                                                 

 

 

Menu

calen.jpg

 

15110990_1881111792175420_3761182100079004511_o.jpg

 

http://www.letohradska.cz/

 

https://www.facebook.com/pages/Z%C5%A0-Strossmayerovo-n%C3%A1m/215887068530260

 

konto + logo (3).jpg

 

gdpr[2].png

19. 2. Patrik

Zítra: Oldřich

Novinky ŠD

logo-obedove-konto.png

 

smart_civ_logo.png

Praha a EU: Investujeme do vaší budoucnosti.

http://www.prahafondy.eu/cz/oppa.html

http://www.nuv.cz/ramps/praha

http://www.rodicevitani.cz/mapa-skol/

www.creativemornings.cz

http://www.prirodniskola.cz/

http://www.pedf.cuni.cz/

http://www.praha.eu/jnp/cz/home/magistrat/index.html

http://www.cpiv.cz/

http://www.zs-stross.cz/index.php?nid=3380&lid=cs&oid=2542046

http://www.msmt.cz/

http://www.partnerska-skola.cz/O-Projektu

Návštěvnost stránek

992003