Zápis do první třídy

 

ZÁPIS PRO ŠKOLNÍ ROK 2018/2019 PROBĚHNE V BUDOVĚ U URANIE VE DNECH 4. A 5. DUBNA OD 14.00 DO 18.00 HODIN.

Do budovy U Uranie přijímáme žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, především žáky se specifickými poruchami učení, integrujeme žáky s PAS, žáky se sociálním a zdravotním znevýhodněním. Přijímáme i žáky mimO Prahu 7 (jsou u nás žáci z celé Prahy i blízkého okolí). K přijetí je třeba odborný posudek z Pedagogicko-psychologické poradny nebo Speciálně pedagogického centra.

Momentálně máme ještě několik volných míst i pro žáky vyšších ročníků ve třídách prvního stupně.

Ve středu 21. února proběhne v dopoledních hodinách Den otevřených dveří, kdy můžete nahlédnout do výuky. Od 15.30 do 16.15 je pro budoucí prvňáčky připravena opravdová škola (Těšíme se na školu), kdy si pod vedením učitelek  z 1. stupně mohou vyzkoušet, jaké to ve  skutečné škole je a zažít opravdovou vyučovací hodinu. Rodičům v tuto dobu nabízíme prostor k diskuzi s vedením školy.

 

Prohlídku školy si můžete též domluvit individuálně emailem (bozena.palusgova@zs-stross.cz) či na tel. 603 574 147.

 

Co vám můžeme nabídnout:

Rodinné prostředí, zkušené pedagogy a asistenty pedagoga v každé třídě,

malý počet žáků ve třídě (6 - 14), individuální přístup,

reedukace pod vedením speciálního pedagoga,

práce s třídním kolektivem pod vedením kmenových i externích odborníků,

logopedické nápravy,

různé metody výuky - tematickou, projektovou, skupinovou, interaktivní ...,

volnočasové aktivity, kroužky dle poptávky,

spolupráci s neziskovými organizacemi - projekty, výukové programy,

školy v přírodě, sportovní kurzy a ozdravné pobyty

partnerský přístup - učitel - žák - rodič,

školní družinu pro žáky 1. stupně do 17.30 a školní klub pro žáky 2. stupně do 16.00,

klidné prostředí, příjemné okolí,

školní hřiště a školní dvůr, mimoškolní aktivity

keramickou dílnu s keramickým kruhem a pecí.

 

 

Přijďte, těšíme se na Vás!

 

Menu

calen.jpg

 

15110990_1881111792175420_3761182100079004511_o.jpg

 

http://www.letohradska.cz/

 

https://www.facebook.com/pages/Z%C5%A0-Strossmayerovo-n%C3%A1m/215887068530260

 

konto + logo (3).jpg

 

gdpr[2].png

15. 12. Radana

Zítra: Albína

logo-obedove-konto.png

 

smart_civ_logo.png

Praha a EU: Investujeme do vaší budoucnosti.

http://www.prahafondy.eu/cz/oppa.html

http://www.nuv.cz/ramps/praha

http://www.rodicevitani.cz/mapa-skol/

www.creativemornings.cz

http://www.prirodniskola.cz/

http://www.pedf.cuni.cz/

http://www.praha.eu/jnp/cz/home/magistrat/index.html

http://www.cpiv.cz/

http://www.zs-stross.cz/index.php?nid=3380&lid=cs&oid=2542046

http://www.msmt.cz/

http://www.partnerska-skola.cz/O-Projektu

Návštěvnost stránek

936442