Aktuality


letohradska_logo._cmyk.JPG  

KONTAKTY   TŘÍDY     DRUŽINA   KROUŽKY    KOLEGIUM     SPOLEK RODIČŮ      O PROGRAMU 

 

calendarletohradska.jpg 

Novější 1 3

Ředitelské volno

informace_maly.pngV souladu s § 24 odst. 2 zák. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuje ředitel ZŠ Praha 7, Strossmayerovo náměstí 4, ředitelské volno na dny 29. a 30. 6. 2020, které bude využito na přípravu a zahájení stavebních prací další etapy rekonstrukce elektroinstalace v prvním patře budovy Stross, dále budou zahájeny nutné opravy a vybavování učeben v budově Letohradská a U Uranie.

Zároveň nabízíme rodičům žáků prvního stupně na dny 29. - 30. 6. provoz dětské skupiny, kterou zaštítí ŠD v čase 8,00 – 16,00. Přihlašovat do skupiny se můžete pod odkazem níže až do 19. 6. 2020 16,00.

Přihláška: https://forms.gle/p9d94yMACmiCGvRd8Sdělení pro rodiče ohledně uzavření školy

Vážení rodiče,

jak jsme vás včera informovali e-mailem, je naše škola uzavřená. Do budov školy nesmí děti, nesmíme pro ně vytvářet organizovaný program, a to ani mimo školní budovu. Uzavření školy je blíže popsáno na webu. Vaší pozornosti doporučujeme také usnesení Bezpečnostní rady MHMP.

Ani my dnes nevíme, jak dlouho bude vyhlášené opatření platit. Proto zavádíme náhradní vzdělávací režim, který bude platit až do odvolání režimu uzavřených škol. Doba, po kterou bude škola uzavřená, není považována za prázdniny, ale příležitost vyzkoušet si po omezený čas jiný způsob vzdělávání.

Děti zažijí samostatnou práci doma, a k tomu potřebují nás i vás. Budeme vám v pravidelném rytmu předávat zadání pro tuto práci prostřednictvím týdenní zprávy třídního učitele. Do zítra od nás dostanete první takovou zprávu, a nadále je budeme odesílat vždy v neděli. Prosíme vás o pomoc v tom, abyste dětem práci zadali a poskytli jim přiměřenou míru autonomie a podpory (což dále upřesní třídní učitelé). Důraz bude kladen na čtenářství a na procvičování stávajících znalostí.

Pokud Vaše dítě nutně potřebuje získat učební pomůcky, které jsou v této chvíli zde ve škole, požádejte o ně do konce čtvrtka 12. 3. do 20 hodin třídního. V pátek si je na vrátnici budovy Letohradská v čase 8-12 hodin budete moci převzít. Paní vrátná vás nesmí pustit do třídy, ani Vás nechat hledat věci ve třídě.

Za kolegium děkuje

Magda Fleková

zástupkyně ředitelekoronavir COVID-19 AKTUALIZACE

22814527_1442010102584611_496014437302122036_n.pngOd 7. 3. 00,00 hod. platí nové opatření POVINNÉ čtrnáctidenní PREVENTIVNÍ KARANTÉNY, všem, kteří se vrací z území celé Itálie nebo z jiných přímo zasažených oblastí.

Toto opatření NEPLATÍ zpětně - týká se jen nově příchozím z těchto lokalit, u příchozích v průběhu tohoto a minulého týdne platí preventivní doporučení domácí karantény  a telefonické konzultace s lékařem (viz info z minulého týdne).

Aktuálně také platí doporučení vlády ČR necestovat na území Itálie.

Žádáme všechny rodiče, žáky a zaměstnance školy o zodpovědný přístup a dodržování všech nových i původních pravidel, děkujeme za spolupráci.

 

(odkaz na původní článek a doporučení)koronavir COVID-19

V souvislosti s událostmi posledních dnů – šíření koronaviru COVID-19 do evropských zemí, pobyt v zahraničí spousty rodin žáků naší školy v rámci jarních prázdnin a množství dotazů, které dostáváme, sdílíme některé důležité informace a doporučení MZ ČR:

  • V případě reálného rizika nákazy – pobyt v dané lokalitě výskytu koronaviru, a především při návratu z ITÁLIEzůstaňte doma a kontaktujte telefonicky přímo svého lékaře nebo volejte na infolinku Státního zdravotního ústavu, která má číslo: 724 810 106, tito rozhodnou o dalším postupu nebo o případné preventivní karanténě. Linka je v provozu denně od 9 do 21 hodin. Kontrolujte svůj zdravotní stav.
  • Pečlivěji než kdykoli v minulosti dodržujte základní hygienické návyky (viz obrázek), chovejte se ohleduplně ke svému okolí.
  • Při prvotních příznacích jakékoli nemoci neposílejte dítě do školy – toto platí v průběhu celého roku, v dnešních dnech je to ovšem o to více důležité dodržet.
  • Sledujte aktuální informace a vyhodnocujte je s ohledem na svou reálnou situaci, nepodléhejte panice, která se bohužel šíří některými médii.
  • Preventivní karanténu zdravých osob může nařídit pouze orgán ochrany veřejného zdraví, tj. zpravidla Hygienická stanice, nikoli škola, žádáme vás tedy o uvědomělý přístup a dodržování postupu viz výše.

důležité odkazy:

http://www.hygpraha.cz/dokumenty/praha--41-osob-testovanych-na-onemocneni-covid-19---situace-k-27-2-2020--8-30-hodin-4603_4603_161_1.html

http://www.mzcr.cz/dokumenty/informace-pro-obcany-v-souvislosti-s-aktualnim-vyskytem-cinskeho-koronaviru-2019_18415_1.html

Budeme i nadále sledovat vývoj dané situace a jsme připraveni reagovat na případné nové okolnosti. V danou chvíli není důvod k žádným jiným speciálním opatřením.

Děkujeme za spolupráci.Pozvánka na přednášku

Vážení rodiče,

 

zveme vás na odborné setkání rodičů na téma - Téma interkulturní, globální a rozvojové vzdělávání – Lesk a bída technologií, které proběhne ve středu 29.1. 2020 od 17:00 do 19:00.

 

Odborné setkání rodičů je součástí projektu JSME IN II. reg. číslo projektu: CZ.07.4.68/0.0/0.0/17_045/0001202.

logolink-OP-PPR.jpg
Prezentaci přednášky - Lesk a bída technologií najdete zdeDen otevřených dveří II

Srdečně vás zveme na druhý den otevřených dveří, který proběhne 12. 2. 2019 od 16 h. 

Program:

16 hodin          setkání ve 3. třídě a informace o škole

17 hodin          prohlídky tříd a prostor pro otázky učitelům a rodičům

 

Prosíme rodiče, kteří přijdou i se svými dětmi, aby jim věnovali po celou dobu pozornost. Děti se mohou pohybovat v prostorách školy pouze v doprovodu dospělých.

Děkujeme za pochopení.Den otevřených dveří

Srdečně vás zveme na den otevřených dveří, který proběhne 12. 12. 2019 od 16 h. 

Program:

16 hodin          setkání ve 3. třídě a informace o škole

17 hodin          prohlídky tříd a prostor pro otázky učitelům a rodičům

 

Prosíme rodiče, kteří přijdou i se svými dětmi, aby jim věnovali po celou dobu pozornost. Děti se mohou pohybovat v prostorách školy pouze v doprovodu dospělých.

Děkujeme za pochopení.


 Pozvánka na Vánoční jarmark

Srdečně vás zveme na tradiční Vánoční jarmark, který se koná 30. 11. 2019 od 10 - 16. Vyhlášení stávky

Vážení rodiče,

dne 6. listopadu 2019 se většina pedagogických pracovníků naší školy zúčastní stávky vyhlášené školskými odbory a škola bude tento den UZAVŘENA. Rozhodnutí předcházela společná diskuze a hlasování pedagogických pracovníků nad důvody stávky, které vysvětlujeme v prohlášení níže. Obědy žáků budou automaticky odhlášeny. V provozu budou pouze externí pronájmy a kurzy v rámci školních budov.

Školské odbory požadují zaručený nárůst tarifních platů pedagogů o 10% od 1. ledna 2020 oproti nárůstu o 8%, o kterém rozhodl ministr školství. Přičemž původní slib premiéra České republiky byl nárůst mezd o 15% v součtu tarifní i nenárokové složky platu. 

Účast ve stávce vnímáme ne jako pouhý “boj o 2 procenta”, ale především jako příležitost vyjádřit obecný požadavek na nezbytné, výrazné a především koncepční navýšení finančních prostředků do našeho školství. Do své práce dáváme mnoho sil a času, plníme naši práci svědomitě, kvalitně a věříme, že vše tak činíme ve prospěch Vašich dětí a celé společnosti. V letošním roce chybí ve školství 6000 pedagogů. Plat učitelů, přestože se v minulých letech opakovaně navyšoval, stále činí pouze 65 % průměrné mzdy jiných vysokoškolsky vzdělaných pracovníků. Domníváme se, že s tak slabým zvyšováním platů pedagogů nelze dlouhodobě udržet v chodu kvalitní a moderní školský systém. 

Uvědomujeme si, že jeden den stávky Vám může zkomplikovat denní program a hlídání dětí, jsme ale přesvědčeni, že jedním dnem boje za lepší školství získáme i mnoho dobrého pro Vaše děti. 

Děkujeme za pochopení a podporu.

Pedagogičtí pracovníci ZŠ Stross

(budovy Strossmayerovo nám.4, Letohradská 1, U Uranie 14)Hledáme asistenta/asistentku pedagoga do šesté třídy

Datum konání: 3. 10. 2019

Nabízíme:
- Úvazek 0,75.
- Nástup ihned.
- Partnerskou spolupráci s třídním učitelem / učitelkou.
- Vzdělávání se ve waldorfské a intuitivní pedagogice i dalších oblastech moderní pedagogiky.
- Vzájemnou inspiraci a spolupráci v rámci kolegia.
- Podporu a ochotnou pomoc rodičů.
- Přátelskou komunikaci.

Hledáme člověka, který:
- dokáže vstřícně a otevřeně komunikovat s třídní učitelkou, dětmi, rodiči i kolegy
- si rád hledá cestu k rozmanitým typům dětí a dokáže vnímat jejich potřeby
- hledá způsoby, jak děti podpořit v mnohostranném rozkvětu
- má radost z pobytu venku
- ocení komunitní atmosféru a setkávání s dětmi a rodiči na společných akcích
- má (či je ochoten absolvovat) asistentský kurz
- má chuť proniknout do waldorfské pedagogiky

Životopisy a motivační dopisy posílejte, prosíme, na:
magdalena.flekova@zsstross.czNovější 1 3

 

Menu

calen.jpg

 

15110990_1881111792175420_3761182100079004511_o.jpg

 

http://www.letohradska.cz/

 

https://www.facebook.com/pages/Z%C5%A0-Strossmayerovo-n%C3%A1m/215887068530260

 O2.png

konto + logo (3).jpg

 

unz-logo-red-rgb-m.png

 

cropped-Uk_Pedf_logo_křivky_červené_text_univerzita_užitné-2-e1511358046586.png

 

gdpr[2].png

22. 9. Darina

Zítra: Berta

logo-obedove-konto.png

 

smart_civ_logo.png

Praha a EU: Investujeme do vaší budoucnosti.

http://www.prahafondy.eu/cz/oppa.html

http://www.nuv.cz/ramps/praha

http://www.rodicevitani.cz/mapa-skol/

www.creativemornings.cz

http://www.prirodniskola.cz/

http://www.pedf.cuni.cz/

http://www.praha.eu/jnp/cz/home/magistrat/index.html

http://www.cpiv.cz/

http://www.zs-stross.cz/index.php?nid=3380&lid=cs&oid=2542046

http://www.msmt.cz/

http://www.partnerska-skola.cz/O-Projektu

Návštěvnost stránek

1323158