Spolek rodičů

Třídy intuitivního programu vznikly díky aktivitě rodičů a rodiče tyto třídy i nadále velmi aktivně podporují a nenahraditelně spoluutvářejí jejich komunitní charakter. Rodiče žáků intuitivního programu jsou rovněž členy spolku Waldorfská Iniciativa Praha, z.s., který se stará o dodatečnou materiální, vzdělávací, personální či mentorskou podporu těchto tříd. Každým rokem pak noví členové spolku rekonstruují prostory pro budoucí první třídu, čímž připravují nejem příjemné domácí prostředí pro své děti, ale současně přispívají k celkové proměně budovy v Letohradské ulici na příjemnou a v určitém smyslu také jedinečnou školu. Rekonstrukce je hrazena částečně samotnou ZŠ STROSS a částečně ze sponzorských darů rodičů.

Rodiče se svou prací významně podílejí také na dalších zvelebovacích a komunitních akcích, ja-ko je úklid sklepa, rekonstrukce družiny, šití závěsů, výroba měděných tyčí pro eurytmii, pečení Martinských rohlíčků, pořádání jarmarků, lyžáků, projektových týdnů apod. To vše za účasti mnohdy celých rodin.

Členy spolku Waldorfská Iniciativa Praha nejsou pouze rodiče žáků intuitivních tříd, ale i další spřízněné osoby, jako jsou učitelé a vychovatelé, včetně případných dalších osob zapojených do činnosti spolku. Členové spolku zastupující děti v jednotlivých třídách intuitivního programu pak volí mezi sebou zástupce do tzv. Rady delegátů, která plní působnost shromáždění rodičů jako nejvyššího orgánu spolku. Rada delegátů schvaluje finanční plán spolku a kontroluje činnost Výkonného výboru spolku a jeho členů.


Výkonný výbor je řídícím orgánem spolku. Má tři členy, kteří jsou voleni Radou delegátů. Jeho současnými členy jsou:

Předseda spolku:                  Jiří Krčmář            602 361 072    krcmar.jiri@seznam.cz
Místopředseda spolku:         Luděk Carbol         603 946 688    carbol@znalex.cz
Člen Výkonného výboru:      Pavel Kraemer      731 429 096    inovativnivzdelavani@gmail.com


Další důležité kontakty ohledně spolku rodičů:

Koordinátor akcí/činností: Regina Rozkošová    739 502 231    regina.rozkosova@zs-stross.cz
Hlavní hospodář/ekonom: Marcela Löflerová     602 217 628    marcela.loflerova@email.cz
Administrativní podpora:   Klára Burkhardtová  777 778 322    klara@burkhardtova.cz

 

Zpět na Letohradskou 

Menu

15110990_1881111792175420_3761182100079004511_o.jpg

http://www.letohradska.cz/

https://www.facebook.com/pages/Z%C5%A0-Strossmayerovo-n%C3%A1m/215887068530260

konto + logo (3).jpg

23. 2. Svatopluk

Zítra: Matěj

logo-obedove-konto.png

 

smart_civ_logo.png

Praha a EU: Investujeme do vaší budoucnosti.

http://www.prahafondy.eu/cz/oppa.html

http://www.nuv.cz/ramps/praha

http://www.rodicevitani.cz/mapa-skol/

www.creativemornings.cz

http://www.prirodniskola.cz/

http://www.pedf.cuni.cz/

http://www.praha.eu/jnp/cz/home/magistrat/index.html

http://www.cpiv.cz/

http://www.zs-stross.cz/index.php?nid=3380&lid=cs&oid=2542046

http://www.msmt.cz/

http://www.partnerska-skola.cz/O-Projektu

Návštěvnost stránek

788111